ANNONSE
ANNONSE
Nordre Aker Budstikke

Brakkeriggen i akebakken:

Nå har de hatt møte med foreldrene

Brakkeriggen i Havnabakken bildet er fra tidligere i vinter og før de diste polstringene var satt opp. Foto: Arkiv Nordre Aker Budstikke/Kristin Tufte Haga

Brakkeriggen i Havnabakken har skapt reaksjoner. Nylig avholdt Vann- og avløpsetaten møte med FAU ved to av nærskolene. Blant annet foreslår førstnevnte å installere vinterleker til neste sesong.

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke

Publisert:

Sist oppdatert: 13.02.2021 kl 14:41

ANNONSE
ANNONSE
ANNONSE

TÅSEN: I forbindelse med oppgradering av vannledningsnettet i Tåsen-området, har Vann- og avløpsetaten anlagt en brakkerigg nederst i bakken på Havnajordet. Det har skapt reaksjoner i nabolaget, og Nordre Aker Budstikke har fått meldinger om, og omtalt, flere akeulykker i forbindelse med gjerdet som ble satt opp før selve riggen.

FAU ved både Tåsen og Korsvoll skole sendte brev til Vann- og avløpsetaten og ba om bedre sikring. Nå har foreldrene hatt møte med etaten og entreprenøren.

I mail fra Vann- og avløpsetaten fra møtet 9. februar, står det blant annet:

– Prosjektledelsen i Vann- og avløpsetaten (VAV) inviterte FAU ved Tåsen skole og Korsvoll skole til en befaring i Havnabakken tirsdag 9. februar. Vi satt stor pris på at FAU-representantene var positive og kunne stille på kort tid. Nordre Aker Budstikke har publisert flere artikler siden vi startet arbeidene i høst, og vi ser at det er behov for mer oppklaring. Dette gjelder både bakgrunnen for valg av riggområde og hvilke alternativer som også ble vurdert.

Etaten har også før møtet hatt kontakt med FAU'ene.

ANNONSE

Videre står det at etaten fortalte hvilke sikringstiltak de skal utføre på kort sikt og hvilke tiltak de vurderer på lengre sikt.

Rosario Fernandez Fagre, prosjektleder i Vann- og avløpsetaten. Foto: Vann- og avløpsetaten

Møtet

I møtereferat står det blant annet om hvorfor riggen ble valgt plassert der den står i dag:

«Ulike plasseringer til rigganlegg ble vurdert før vi besluttet at disse ikke var aktuelle. Plassering av rigganlegg vurderes etter følgende kriterier: Sikkerhetshensyn, nødvendig plass til rør, materialer, maskiner og arbeidernes HMS-krav mht. brakkeriggen. Riggen må være nær anleggsarbeidet.»

Om sikkerhetstiltak i bakken står det følgende:

ANNONSE

«Først satte vi opp sperregjerde, videre polstringsmatter rundt gjerdet og så setter vi opp sikkerhetsnettet vi har bestilt.»

Fra brakkeriggen på Havnajordet og med polstring. Foto: Christian G. Træland (Leserbilde)

Det står også at etaten ønsker tilbakemelding om sikkerhetstiltakene:

«FAUs representanter skal spørre foreldre og personell fra skolene om hvordan dere opplever sikkerhetstiltakene rundt rigganlegget -polstringsmatter osv. [...] FAU fortalte at polstringsmattene som nylig kom på plass oppleves som gode. Vi fortalte også om et nytt beskyttelsesnett på to meter høyt og 40 meter langt som er bestilt. Nettet blir installert i akebakken for å lede barna utenom rigganlegget. Dette skal erstatte dagens sperregjerde i bakken. Leveringstiden er dessverre usikker på grunn av covid-19.»

I tillegg vurderer Vann- og avløpsetaten å installere vinterleker i området neste vinter, for å tilby gode opplevelser til barna.

ANNONSE

«VAV og Bymiljøetaten samarbeider tett for å holde friarealet åpent til glede for barna. Viser det seg at sikkerhetstiltakene ikke blir tilstrekkelig, må vi dessverre vurdere å stenge parken som siste tiltak. Dette er ikke ønskelig fra verken FAU eller VAV. FAUs representanter mener at tiltaket ikke er en løsning fordi parken blir brukt til vinteraktiviteter uavhengig om det stenges. Vi ble enige om fortsatt tett dialog mellom FAU, Bymiljøetaten og VAV for å unngå denne situasjonen. FAU ønsker et informasjonsskilt om prosjektet ved rigganlegget og i øvre del av friarealet», står det videre i møtereferatet.

Nyhetsbrev:

Få ukens nyheter oppsummert i et nyhetsbrev fra Nordre Aker Budstikke. Det er gratis, og du melder deg på her!

ANNONSE
ANNONSE
ANNONSE