ANNONSE
Nordre Aker Budstikke

PANELET: F.v.: Bent Ånund Ramsfjell fra Norconsult, som er Bymiljøetatens rådgiver i prosjektet, prosjektleder iBymiljøetaten Alf-Eirik Mortensen, Bård Rane som leder arbeidet med konseptvalgutredning for Storokrysset i BYM, kommunikasjonsrådgiver Line Holand (BYM), Carl-Frederic Salicath, sykkelplanlegger (BYM), og byplanlegger Harald Rapp Nilsen. Foto: Karl Andreas Kjelstrup

Les svarene:

Nettmøte om fremtidens Storokryss

NETTMØTET ER NÅ AVSLUTTET: Onsdag kveld svarte panelet fra Bymiljøetaten på spørsmål og innspill fra leserne om hvordan Storokrysset bør se ut i fremtiden.

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke

Publisert:

Sist oppdatert: 01.11.2018 kl 10:42

ANNONSE
ANNONSE
ANNONSE

STORO: Arbeidet med en konseptvalgutredning (KVU) for Storokrysset er i gang. Onsdag 31. oktober kl. 18.00 svarer Bymiljøetaten på dine spørsmål i et nettmøte her i Nordre Aker Budstikke, og Sagene Avis.

Det er nå stengt for innsending av spørsmål. De spørsmålene som panelet ikke rakk å svare på i løpet av kvelden vil bli besvart torsdag 1. november. Rakk du ikke å sende inn spørsmål til netttmøtet, kan du spørre om det du lurer på/sende innspill i en e-post til Bymiljøetaten!

Les mer, og se svarene fra nettmøtet!

Les mer om hva som skal skje, her: Starter arbeidene med «byens mest kompliserte kryss»

Tidslinje for Storo-prosjektet: Se når det starter, og når det kan være ferdig

I panelet som svarte satt:

 • Bård Rane fra Bymiljøetaten, som leder arbeidet med konseptvalgutredning for Storokrysset
 • Bent Ånund Ramsfjell fra Norconsults, som er Bymiljøetatens rådgiver i prosjektet
 • Byplanlegger Harald Rapp Nilsen, Bymiljøetaten
 • Carl-Frederic Salicath, sykkelplanlegger i Bymiljøetaten
 • Kommunikasjonsrådgiver Line Holand, Bymiljøetaten
 • Prosjektleder Alf-Eirik Mortensen, Bymiljøetaten

ANNONSE

Nettmøte

Nettmøtet stengte 31.10.2018 kl. 19:39:00.

Spørsmål og svar

Snu listen

Å utvide for å forsøke å få plass til alle er et villspor. Det må restriksjoner til for å få dette til å gå opp.

Snart skal Grefsenveien stenges for bil i 16 måneder. Folk kommer til å innarbeide nye reisevaner, flere vil ta i bruk kollektivtransport og sykkel som følge av denne stengningen.

Men hvis folk klarer seg gjennom disse 16 månedene (og det gjør de), hvorfor reversere de gode vanene og åpne for biltrafikk igjen?

Forslag: Steng Grefsenveien permanent for biltrafikk på oversiden av Storokrysset. Bare trikk, buss, syklende og gående kan passere. Dermed forenkles premissene for ombygging av krysset ellers. Grunnerverv i Grefsenvn (Disen-Storo) blir overflødig, det kan tilrettelegges skikkelig for sykkel i begge retninger innenfor dagens bredde.

Bjørn S. Andersen - 16.10.2018 kl 16:13:49

Hei Bjørn

Prosjektet skal tilrettelegge for alle trafikantgrupper, også for bilister. I bestillingen fra Byrådsavdeling for miljø og samferdsel framgår det at biltrafikken skal være redusert med 20 prosent ett år etter åpning av «nye Storokrysset» og være redusert med 33 prosent i 2030 sammenlignet med 2015-nivået.

Hilsen Bymiljøetaten

Besvart: 31.10.2018 kl 12:14:46

Hvordan skal krysset bli tryggere for fotgjengere? Kan dere få til bilfrie krysninger over veiene? Særlig mellom T-banen og trikkestoppet, også fra trikkestoppet til bussholdeplassene langs Ringveien.

Marianne Amble - 16.10.2018 kl 16:32:43

Hei Marianne

Konseptvalgutredningen skal få frem trygge løsninger for alle trafikantgrupper, det er en klar målsetning. Fotgjengere er prioritert målgruppe, og de vil få tryggere forhold enn i dag.

Hilsen Bymiljøetaten

Besvart: 31.10.2018 kl 12:11:50 - Oppdatert: 31.10.2018 kl 12:29:29

Hvorfor erstattes ikke trikk med buss - permanent? Det vil redusere vedlikeholdsbehovet for veien og frigjøre plass til også syklister.

Kjelsås beboer - 16.10.2018 kl 18:32:34

Hei

Kommunen har bestemt at trikk er et viktig satsingsområde, og har derfor investert i 87 nye trikker som kommer fra 2020 og utover.

Hilsen Bymiljøetaten

Besvart: 31.10.2018 kl 12:11:01

Når er prosjektet planlagt å være ferdig? Er det meningen at dette skal være klart til testkjøring/innfasing av nye trikker?

Arnt Joakim Wrålsen - 16.10.2018 kl 18:37:21

Hei Arnt Joakim

«Nye» Storokrysset er ikke ferdig til de nye trikkene kommer i 2020. Dette er imidlertid ikke noe problem, siden de nye trikkene vil kunne gå på skinnene som ligger i krysset i dag.
Vi tar sikte på at et forslag til reguleringsplan for Storkrysset og Disen-Sandaker blir lagt ut til offentlig ettersyn og høring i 2020. Avhengig av blant annet politisk behandling av reguleringsplanen, samt finansiering og bevilgning, vil byggestart tidligst kunne skje i 2023.

Hilsen Bymiljøetaten

Besvart: 31.10.2018 kl 12:10:15

I rushtiden står ofte 23-bussen østfra fast i køen inn til Storokrysset. Er det planlagt tiltak for å få bedre fremkommelighet for bussen mellom holdeplassen ved Grefsen stasjon og Storokrysset?

Arnt Joakim Wrålsen - 16.10.2018 kl 18:38:36

Hei Arnt Joakim

Kollektivtrafikken, syklende og gående har høyeste prioritet så her skal det søkes store forbedringer i forhold til dagens situasjon.

Hilsen Bymiljøetaten

Besvart: 31.10.2018 kl 11:12:46

Vil det bli gjort noe med "rundkjøringen" i krysset med Vitaminveien? Denne rundkjøringen er veldig liten og håpløs slik den er i dag.

Arnt Joakim Wrålsen - 16.10.2018 kl 18:40:00

Hei Arnt Joakim

Utredningsarbeidet som gjøres strekker seg helt fra Disen, gjennom Storokrysset og ned Grefsenveien helt ned til Åsengata på Sandaker. Konseptvalgutredningen for Storokrysset omfatter også krysset med Vitaminveien.

Hilsen Bymiljøetaten

Besvart: 31.10.2018 kl 11:08:44

Vil det bli planlagt for en høystandard sykkelvei langs Ring 3?

Arnt Joakim Wrålsen - 16.10.2018 kl 18:41:01

Hei Arnt Joakim

Statens vegvesen jobber med planer for oppgradering av sykkelveien langs Ring 3. Det er ikke en del av dette prosjektet.

Hilsen Bymiljøetaten

Besvart: 31.10.2018 kl 11:10:10

Planlegger man fortsatt for trapp direkte mellom t-banen og trikken?

Arnt Joakim Wrålsen - 16.10.2018 kl 18:43:47

Hei Arnt Joakim!
Trapp mellom trikkeholdeplassen og t-banen var noe Statens vegvesen planla for i sitt prosjekt. Det er et godt forslag og vi tar gode ideer med oss inn i vårt arbeid.
Hilsen Bymiljøetaten

Besvart: 31.10.2018 kl 17:41:55

Er det planlagt at trikken skal ha egen trase de siste metrene inn mot Storokrysset? Og kan det bli aktuelt å innføre sykkelfelt også i nedoverbakke?

Arnt Joakim Wrålsen - 16.10.2018 kl 18:44:42

Hei igjen Arnt Joakim!
I dette arbeidet vurderer vi alle løsninger, og trikk i egen trasé og sykkelfelt begge veier er blant det vi vil vurdere.
Hilsen Bymiljøetaten

Besvart: 31.10.2018 kl 17:44:15

Er det planlagt at alle trafikklys skal bort, eller vil man beholde noen? Per i dag er trafikklysene et irritasjonsmoment for fotgjengere, med lang ventetid for grønn mann.

Arnt Joakim Wrålsen - 16.10.2018 kl 18:46:13

Hei Arnt Joakim

Dette er for tidlig å si, men det er naturlig å vurdere både lyskryss og andre kryssløsninger. Konseptvalgutredningen skal identifisere flere gode løsninger og velge den som oppfyller behovene og målene best mulig.

Hilsen Bymiljøetaten

Besvart: 31.10.2018 kl 11:07:41

Kunne det vært en ide med en egen "kiss and ride" i nærheten av bussholdeplassene i Storokrysset? Jeg ser at mange bruker Storokrysset som omstigningsplass mellom privatbil og kollektivtrafikk, og det blir ofte kaotisk i rushtiden når 2 leddbuss og 1 flybuss ankommer samtidig, i tillegg til privatbiler som laster av passasjerer.

Arnt Joakim Wrålsen - 16.10.2018 kl 18:50:19

Hei Arnt Joakim

Dette har vi i utgangspunktet ikke tenkt så mye på, men det er klart at denne type på- og avstigningslommer kan være aktuell i den løsningen som kommer. Takk for tipset!

Hilsen Bymiljøetaten

Besvart: 31.10.2018 kl 11:06:19

Bussholdeplassene er sikkert "store nok" i teorien, men i praksis opplever jeg at de ofte er for små. I rushtiden "klumper" bussene seg ofte sammen, og da kommer det ofte to leddbuss samtidig, noen ganger tre, i tillegg til en flybuss. Da er dagens bussholdeplasser rett og slett for små. Spesielt når det også er privatbiler som laster av passasjerer i tillegg. Er det planlagt å gjøre bussholdeplassene i retning Ullevål/Sinsen enda lengre enn de er i dag?

Arnt Joakim Wrålsen - 16.10.2018 kl 18:52:33

Hei igjen Arnt Joakim!
Takk for innspill om holdeplasslengde. Vi kommer til å vurdere dette.
Hilsen Bymiljøetaten

Besvart: 31.10.2018 kl 17:46:51

All den tid gående, kollektivreisende og syklende helt opp på regjeringsnivå er sagt å skulle prioriteres høyere enn privatbbilismen, for å nå klimamålet, må de nevnte tre grupper få langt høyere prioritet i nytt Storokryss enn i dagens.
Det må ekspropieres areale på alle sider, slik at buss langs ring 3 får separat kollektivfelt både i retning nord og sør, og trikken må få gjennomgående adskilt trasé inn til og gjennom krysset i begge retninger.
Det er kanskje på tide med et nivå 3, som ved Sinsen?!

Kai Rune Mathisen - 16.10.2018 kl 19:41:48

Hei Kai Rune

Du peker på et problem (busstrafikk fra Ring 3 gjennom Storokrysset) som det er nødvendig å få løst bedre enn i dag. Prosjektet har så langt ikke planer om grunnerverv, men i denne type omfattende byutviklingsprosjekter vil det alltid kunne være aktuelt. Separate felt for kollektivfelt er alltid ønsket og vil bli vurdert.

Hilsen Bymiljøetaten

Besvart: 31.10.2018 kl 11:05:20

Det er positivt at man nå inviterer til innspill, så får vi håpe at viljen til å høre på det som sies blir større enn den har vært hittil.
For å få orden på Storokrysset må man innse at noe må bort, og det er trafikk fra Ring 3 til Nydalen som "knekker" både krysset og holdeplassområdet. Det må etableres en ny nedkjøring til Nydalen som går utenom Storobrua slik at dagens kryss kan forbeholdes kollektivtrafikken og trafikk til og fra Grefsen/Kjelsås. Tilrettelegging for fotgjengere er viktigere enn tilrettelegging for syklister. Det er vel ingen som sykler til Storokrysset, de skal forbi på en eller annen måte.
Avantor og Olav Thon må være med å betale for nye løsninger. Det konsekvensene av deres utbygginger som skaper problemene, da får de være med å betale for dette.

Tom Ole Bergerud - 16.10.2018 kl 20:01:50

Hei Tom Ole

Konseptvalgutredningen skal identifisere gode løsninger og anbefale de som oppfyller behovene og kravene på best mulig måte. Anbefalingen fra konseptvalgutredningen vil deretter tas med videre i reguleringsplanprosessen.

Det er en spennende tanke å separere biltrafikken som skal til Grefsen/Kjelsås fra biltrafikken som skal til Nydalen. Det er imidlertid ikke en del av den bestilling og det mandat som Bymiljøetaten har fått fra Byrådsavdeling for miljø og samferdsel. En slik løsning vil kunne bli omtalt og vurdert som en del av KVU-en.

Når det gjelder dette med syklister versus fotgjengere så ønsker vi ikke å sette de opp mot hverandre. Begge grupper vil bli prioritert i løsningen.

KVU-en skal altså åpne opp mulighetene – også mulighetene for fysiske utvidelser av Storobrua og Storokrysset. Samtidig skal det gjøres tiltak som gjør at biltrafikken i Grefsenveien reduseres med 20 prosent ett år etter åpning av Storokrysset, og med 33 prosent innen 2030.

Hilsen Bymiljøetaten

Besvart: 31.10.2018 kl 11:04:03

Jeg har lurt på om man tenkte på fotgjengere i det hele tatt da t-banestasjonen ble utformet som den er og når storosenteret ligger der det er. Fotgjengere må krysse tre utkjøringer på under hundre meter. Kan man gjøre noe med det?

Anne Kristin Furuseth - 16.10.2018 kl 20:10:03

Hei Anne Kristin

Arbeidet vi først går i gang med, altså KVU-en som dette nettmøtet ønsker innspill til, dreier seg om Storokrysset, mens reguleringsplanen som kommer rett etterpå skal se på hele strekningen; fra Disen, gjennom Storokrysset og helt ned til Åsengata på Sandaker. I tillegg til dette har Bymiljøetaten to andre prosjekter i dette området, som ligger tettere på det området du er opptatt av. Vi koordinerer disse prosjektene så langt som mulig.

Det ene prosjektet er på strekningen fra krysset Grefsenveien-Vitaminveien og ned rundkjøringen Sandakerveien-Kristoffer Aamots gate, mens det andre går fra strekningen fra rundkjøringen Vitaminveien-Nycoveien og ned til Nordpolen. Kommunen gjør altså et krafttak for hele dette området, med ønske om å legge de trafikale forholdene til rette for alle trafikkgrupper, men gående, syklende og kollektiv gis særskilt oppmerksomhet. De tre utkjøringene vil bli behandlet i dette arbeidet, men det er for tidlig å si nå hva resultatet blir. Generelt vil vi nevne at alle eiendommer har rett til en atkomst fra offentlig vei.

Hilsen Bymiljøetaten

Besvart: 31.10.2018 kl 11:00:48 - Oppdatert: 31.10.2018 kl 11:02:31

Hvordan har dere tenkt å tilrettelegge i perioden Grefsenveien er stengt? Vi ser alle bilene som i dag kommer fra Bråtenalleen (nederste del) opp i Kapellveien og er redd det blir en stor innfartsåre til Grefsen. Den lille veistumpen er smal og bratt og rett og slett livsfarlig om vinteren. Her må det stenges for all parkering eller lages enveiskjøring. Bilene tar fart nederst i bakken og raser oppover for å komme forbi de parkerte bilene. Fiks dette før et barn dør!!!

Hanne Kvale - 18.10.2018 kl 14:37:21

Hei Hanne

Vi har sendt ditt spørsmål til Sporveien, som er byggherre i det pågående prosjektet mellom Storo og Disen. De svarer at de nå er i gang med å innføre en rekke tiltak som skal bedre sikkerheten på ulike strekninger som er identifisert som farlige. Bråtenalléen er på listen over hvor det skal gjøres tiltak.

Hilsen Bymiljøetaten

Besvart: 31.10.2018 kl 10:59:48

Hvis det kun skal være sykkelfelt i en retning ved Storo-krysset, så er det galskap å lage den i oppadgående retning. Sykkelfeltet bør heller gå ned mot Storo-krysset. Det er i nedadgående retning at det er trangest, og det er der det blir trafikkork som syklistene blir stående fast i (alternativt tråkle inn og ut mellom biler, trikk og fotgjengere på fortauet). Det er også fint med sykkelfelt oppover fra Storo-krysset, men der er det aldri trafikkork, så der er ikke behovet like akutt.

Har dere tenkt på dette?!

Vennlig hilsen
Indra Øverland
Kikkutv. 5, Grefsen

Indra Øverland, ino@nupi.no - 18.10.2018 kl 16:27:44

Hei Indra

Konseptvalgutredningen for Storokrysset skal blant annet komme frem til en sykkeltilrettelegging i begge retninger, også mot krysset. Løsningen som bygges i dag med felt ut av krysset er midlertidig.

Prosjektet som nå er i gang mellom Storo og Disen ønsket opprinnelig å anlegge sykkelfelt i begge retninger på denne strekningen, men etter hvert innså man at plassen nederst, som du også påpeker, ble for trang til å kunne få en god og sikker løsning, ikke minst for syklister. Dermed ble sykkelfeltet inn mot krysset utsatt. Vi skal nå ivareta dette gjennom reguleringsplanen som kommer etter KVU-en, hvor vi skal se på hele strekningen fra Disen, gjennom Storokrysset og ned til Åsengata på Sandaker.

Hilsen Bymiljøetaten

Besvart: 31.10.2018 kl 10:58:14

Det refereres til at Storo-krysset kanskje er byens mest kompliserte kryss. Når man skal løse kompliserte oppgaver er det naturlig å starte med å sjekke om det er noe man kan forenkle.
Hvorfor skal absolutt alle de ulike trafikantgruppene for enhver pris presses gjennom dette krysset. Ved å gi syklistene alternative planfrie overganger i nærheten ville man vesentlig forbedret muligheten til å få en god flyt for trikk, buss, bil og gående som faktisk må gjennom krysset.
Spørsmålet mitt er m.a.o. følgende: Hvorfor forenkler man ikke problemstillingen ved å flytte sykkelovergangen bort fra krysset? Er det blitt en politisk prinsippsak at syklistene MÅ skvises gjennom Storo-krysset sammen med alle andre trafikantgrupper?

Astrid Reinholdt Belsvik - 18.10.2018 kl 17:05:43

Hei Astrid

Bestillingen fra Byrådsavdeling for miljø og samferdsel er å utrede en løsning som ivaretar alle trafikanter, med prioritering av fremkommelighet for gående, syklende og kollektivtransport. Statens vegvesens forslag for Storokrysset ble i 2015 forkastet av Oslo kommune fordi det ikke var en god nok tilrettelegging for syklende gjennom krysset. Det er også bred politisk enighet om å tilrettelegge for mer sykling i byen.

Grefsenveien og Storokrysset er utpekt som en viktig trasé i Plan for sykkelveinettet i Oslo, som ble vedtatt av Bystyret i sommer. Planen er resultatet av et betydelig analytisk arbeid rundt hvor folk sykler i dag, hvor de ønsker å sykle, hvor behovet for sykkeltilrettelegging er størst, blant annet med tanke på arbeidsplasser, studieplasser m.m.

Når det er sagt så skjønner vi at mange stiller seg tvilende til hvordan man skal få plass til alle trafikantgrupper i dette krysset – at alle skal «skvises» gjennom. Konseptvalgutredningen skal identifisere gode løsninger og anbefale de som oppfyller behovene og kravene på best mulig måte. Anbefalingen fra konseptvalgutredningen vil deretter tas med videre i reguleringsplanprosessen. Hensikten med en KVU er å få alle behov, krav og muligheter på bordet. Så vil det selvsagt kunne være økonomiske eller praktiske begrensninger som kommunen må ta hensyn til.

Hilsen Bymiljøetaten

Besvart: 31.10.2018 kl 10:56:21

Hadde det ikke blitt effektivt kryss/rundkjøring dersom dere lar trikken gå i dedikert spor, lage en rundkjøring litt lik som ved Sinsen terrassen? Hvor dere ikke tillater å kjøre rett frem fra vest mot øst, samt at dere ikke tillater nordtrafikk å svinge mot øst, men heller må ned til "nedre" rundkjøring, for så opp igjen til selve krysset og ut mot dedikert østsving? Blir en rar rundkjøring kanskje, men tror den kan bli bra. Har tegnet opp, men vet ikke hvordan jeg får oversendt.

Jarle Andreas Ytreberg - 23.10.2018 kl 22:00:55

Hei Jarle Andreas

Konseptvalgutredningen skal identifisere gode løsninger og anbefale de som oppfyller behovene og kravene på best mulig måte. Anbefalingen fra dette arbeidet vil deretter tas med videre i reguleringsplanprosessen.

Det du foreslår er et godt innspill, og vi vil se på mulighetene for egen trikketrasé.

Hilsen Bymiljøetaten

Besvart: 31.10.2018 kl 10:55:08

Vurderes det gangbro/sykkelbro tilsvarende det som bygges ved Ullevål stadion?

Martin Pedersen - 24.10.2018 kl 22:49:23

Hei Martin!
Vi lar oss inspirere av gode løsninger andre steder. I konseptvalgutredningen vil vi se på flere ulike løsninger, og bro er naturlig å vurdere.
Hilsen Bymiljøetaten

Besvart: 31.10.2018 kl 17:48:37

På strekningen Storo til Åsengata mener jeg et av de «letteste» områdene å fikse må være foran Sandaker Senter. Der er det i utganspunktet et brett fortau som dessverre blir ødelagt av gamle trestubber som står igjen! Jeg håper det er mulig å få ordnet dette område som noe av det første!

Thore Pettersen - 25.10.2018 kl 17:53:18

Hei Thore

Bymiljøetaten skal i november ha et møte med Sandaker senter for å se på situasjonen utenfor senteret. I utgangspunktet ønsker vi å erstatte alle trær, men her er det trangt og muligens dårlige vekstvilkår for nye trær.

Hilsen Bymiljøetaten

Besvart: 31.10.2018 kl 12:22:13

Jeg er eier og beboer i Engveien 18. (Blindveien mot trikkestallen)
Vil det bli mulig for beboere i Engveien (sør for Grefenveien) å svinge til venstre ned mot Storo krysset etter ombyggingen.

Morten Johan Riis - 29.10.2018 kl 14:22:30

Hei Morten Johan

Dette er for tidlig å si noe om nå. Konseptutvalgsutredningen skal se på dette.

Hilsen Bymiljøetaten

Besvart: 31.10.2018 kl 12:28:01

Hei! Det blir en spennende tid fremover, med arbeider i både Grefsenveien - og så Storokrysset. Jeg er helårssyklist og har denne vinteren 10-års jubileum i å krysse Storokrysset to ganger hver eneste arbeidsdag hele året; uansett vær og føre. Jeg håper vi blir hensyntatt når nye Storokrysset skal tegnes ut. Når enkelte mener vi kan sykle en annen vei, så er ikke dette en bærekraftig tanke. Det kommer bare ikke til å skje. Vi sykler korteste vei - slik er jo naturen. Lykke til med et viktig arbeide!

Anders Bayer - 29.10.2018 kl 15:13:21

Hei Anders

Takk for hyggelig og inspirerende hilsen. Vi håper vi kan bidra til å gjøre pendlerturen din bedre med et nytt Storokryss.

Hilsen Bymiljøetaten

Besvart: 31.10.2018 kl 12:21:19

Jeg bor ved Lillo Terrasse og reiser gjennom Storokrysset daglig, både til fots/med sykkel, eller med kollektiv. Jeg opplever følgende:
1. Det mangler en trivelig krysningsmulighet mellom Storo T bane stasjon og andre siden av Ringen (Grefsenveien) for fotgjengere og syklister.
2. På grunn av jernbane langs ringen så finnes det kun 2 krysningsmuligheter for hele nedre Grefsen for å kunne nå Storo Storsenter området: enten på storokrysset med lyskrysset, eller på nydalen stasjon, under jernbane (veldig smalt for syklister). 3. For langt avstand mellom de to krysningspunkter.
4. Lyskrysset for fotgjengere/syklister fra Storo til Grefsen står lenge på rødt. Mange som skal bytte fra T-banen til 23 bussen i retning Lysaker, er utfordret til å krysse veien ved rødtlys. Opplever dette daglig. 5. Veldig dårlig løsning for alle som reiser kollektivt, til fots eller med sykkel.
6. Lange køer i krysset på rushtid. Kollektiv feltet oppheves ved krysset. Det forsinker 23 og 24 bussene som aldri kommer presist (tar disse bussene daglig til jobb).

Innspill:
a. Ønskelig med en ny krysningsmulighet (gang og sykkelbru, underpassasje eller tilsvarende) for å kunne krysse ringen mellom storo og grefsen til fots og med sykkel uten at det skal vikes for kjøretøy.
b. Ønskelig med en ytterligere gang- og sykkelbru som går over, eller under, jernbane mellom storo holdeplass og nydalen stasjon (forlenge gangbru ved Lilloterrasse som ikke går over jernbane?).

Rossana Porcu - 29.10.2018 kl 19:37:48

Hei Rossana

Vi takker for gode innspill, og tar det videre med oss i planleggingen av et nytt Storokryss.

Hilsen Bymiljøetaten

Besvart: 31.10.2018 kl 12:17:58

Det MÅ gjøres noe med krysningen av Storokrysset når man kommer til fots. Skal man fra Grefsensiden og over til t-banen, for eksempel, må gjerne tre lyskryss forseres. Og det tar gjerne en evighet. Noen titalls meter å krysse, men mange minutter i venting. Ser daglig farlige situasjoner med folk som krysser over på rødt uten å se biler som feks kommer fra siden. Man skal jo gjerne rekke en buss, trikk eller bane. Og da kan tre minutter ekstra i lyskrysset koste avgangen. Hva med en bilfrikrysning av Storokrysset? Sånn at man kan komme til riktig plattform uten å måtte vente på biler og grønt lys som aldri kommer?

Kjell M - 30.10.2018 kl 13:25:39

Hei Kjell
Vi ser at fremkommeligheten for fotgjengere ikke er god nok i dag. I prosjektet skal fremkommelighet og trygghet for gående prioriteres. Vi tar med oss innspillet ditt om bilfri krysning for gående.
Hilsen Bymiljøetaten

Besvart: 31.10.2018 kl 17:51:43

Avkjøringen fra ring 3 vestover og svingen over krysset i retning Nydalen skaper forsinkelser i alle retninger, også for dem som skal mot Kjelsås. Dette må kunne løses på en bedre måte slik at ikke busser og andre bilister blir forsinker.

Are Bang - 30.10.2018 kl 17:28:05

Hei Are!
Vi er enig i din beskrivelse av dagens situasjon. Vi vil se på hvordan vi kan få frem bussene på Ring 3 kjappere. I dette arbeidet er fremkommelighet for gående, syklende og kollektivtrafikk prioritert.
Hilsen Bymiljøetaten

Besvart: 31.10.2018 kl 17:56:49

vil vitaminveien bli stengt for biler mot storo ?

Rune Lea Gulbrandsen - 30.10.2018 kl 21:09:39

Hei Rune
Det vil sannsynligvis ikke være en god løsning, da det vil belaste andre gater, men kjøremønsteret i hele området er noe vi vil jobbe med. Er det noen spesiell grunn til at du spør om dette?
(Still oss gjerne et nytt spørsmål om du har innspill)
Hilsen Bymiljøetaten

Besvart: 31.10.2018 kl 18:01:50

Hei.
Jeg lurer på om det er mulig å bygge en bro/tube for gående og syklister fra Storokrysset og ned til Storo-senteret, for eksempel at denne tuben ender i Storo-senterets 2.etasje. Det ville gjøre strekningen mye tryggere for spesielt gående som skal til senteret. Idag er det et sannt kaos av gående, syklende og biltrafikk som gjør denne strekningen farlig for alle.

Henning Rustad - 30.10.2018 kl 21:24:15

Hei Henning!
Takk for et spennende forslag! Et viktig mål i dette prosjektet er å gjøre det bedre for gående og syklende i området. Vi tar innspillet ditt med oss.
Hilsen Bymiljøetaten

Besvart: 31.10.2018 kl 18:04:05

Hvordan kan syklende fra nord til sør slippe unna dette krysset? Burde det vært en bro et sted?

Henning Vangli - 30.10.2018 kl 22:09:06

Hei Henning!
Dette arbeidet tar utgangspunkt i blant annet Plan for Sykkelveinett i Oslo og bestillingen Bymiljøetaten har fått fra Byrådsavdeling for miljø og samferdsel. Her er en tilrettelegging for syklende gjennom Storokrysset en føring. Vi vil bygge en attraktiv løsning for gående og syklende gjennom krysset som alle opplever som trygg og effektiv.
Hilsen Bymiljøetaten

Besvart: 31.10.2018 kl 18:10:13

Krysser er helt greit bortkasta penger å gjøre noe der. Bruk pengene på noe annet. Klarer man ikke Storo krysset så sier man det bare for å kverulere. Følg lys og gangfelt: problemet løst. Men når folk løper på rødt og skråner over gata for å rekke trikk/buss så kan det selvfølgelig oppstå situasjoner. Bilene kunne vært flinkere til ikke å kjøre så langt fram i krysset så trikken kommer lettere fram. Syklister har mer enn god nok plass. Alt handler om stress så tar folk det med ro så er det ikke noe problem med det krysset. Går over der hver dag.

Åsmund Alkvist. - 31.10.2018 kl 08:39:59

Hei Åsmund!
Oppdraget til Bymiljøetaten er basert på en erkjennelse av at dette krysset ikke fungerer godt. Dette er et område som er i sterk vekst, og det er dessuten et viktig knutepunkt for kollektivtrafikken. Det er derfor viktig å gjøre krysset mer effektivt og tryggere.
Hilsen Bymiljøetaten

Besvart: 31.10.2018 kl 18:13:53

hei - se vedlagte link om tidligere sak i Nordre Aker Budstikke - blir det noe av dette forslaget , hva skjer da med evt. sykkelvei over Storolokket, blir sykkelvei over Storolokket droppet, hvis brua over toglinjene/T-banen blir bygget? Altså må folk da sykle rundt i stedet - hvis de ønsker å bruke sykkelvei?https://nab.no/nyheter/vil-lage-gangbro-over-storo-t-banestasjon/19.16433

Bård Haga - 31.10.2018 kl 09:00:00

Hei Bård!
Denne brua vil antagelig bygges, men den vil ikke erstatte en god tilrettelegging for syklende gjennom Storokrysset. Ja takk, begge deler!
Hilsen Bymiljøetaten

Besvart: 31.10.2018 kl 18:19:46

Storokrysset er helt greit både som bilist og fotgjenger. Det er jo lysregulert. Men, noen kjører, går og sykler på rødt lys, men de personene blir vel ikke borte med nytt kryss.

Randi Staxrud Utstumo - 31.10.2018 kl 09:33:18

Hei Randi!
Vår jobb blir å planlegge et effektivt kryss som blir enkelt å bruke på en riktig måte.
Hilsen Bymiljøetaten

Besvart: 31.10.2018 kl 18:23:35

Kan det gå an å få flere oppganger fra banen? Slik at man kommer direkte opp på Grefsen?

Anne - 31.10.2018 kl 09:53:37

Hei Anne!
Vi vil se på gangforbindelser fra t-banen til trikkeholdeplassene. Det kommer en bro over t-banen og Gjøvikbanen, med trapp til T-baneperrongen, som vil gjøre det lettere å komme til Grefsen stasjon.
Hilsen Bymiljøetaten

Besvart: 31.10.2018 kl 18:25:44

Hvorfor ikke flytte på togstasjonen når man først er i gang? Samle kollektiv ett sted.

Magne - 31.10.2018 kl 09:54:25

Hei Magne!
Det er en veldig god idé. Vi vet at det har blitt vurdert tidligere av Bane NOR, som har ansvar for stasjonene. Vi vil ta med oss innspillet ditt videre i arbeidet.
Hilsen Bymiljøetaten

Besvart: 31.10.2018 kl 18:30:30

Var det ikke snakk om en gang-og sykkelbro over t-banen? Er dette vurdert og hva er status? Det vil frigjøre plass i krysser.

Petter H - 31.10.2018 kl 09:57:43

Hei Petter!
Denne broen vil antagelig bygges, den ligger nå til byggesaksbehandling. Gangbroen vil ikke erstatte en god tilrettelegging for syklende gjennom Storokrysset.
Hilsen Bymiljøetaten

Besvart: 31.10.2018 kl 18:36:20

Nederste del av Grefsenveien (mot Storokrysset) er for smal til å lage gode løsninger for alle trafikkantgrupper. Hva har dere tenkt å gjøre med dette? Dette MÅ løses FØR vi kan få en god løsning for selve Storokrysset.

Per Henry Christiansen - 31.10.2018 kl 10:51:11

Hei Per Henry
Gatesnittet nederst i Grefsenveien vil bli vurdert i konseptvalgutredningen. Det vil henge sammen med løsningen i krysset.
Hilsen Bymiljøetaten

Besvart: 31.10.2018 kl 18:40:08

Storokrysset bør tilrettelegges bedre for fotgjengere og syklister, samt for skifte mellom ulike kollektivtransportmidler, siden det er et kollektivknutepunkt Pr. i dag går fotgjengere over både lysregulerte og ikke lysregulerte overganger, og mange fotgjengere løper daglig over på rødt lys for å rekke buss/trikk/t-bane. Det er også overganger der både fotgjengere og biler har grønt lys samtidig. Det er ingen løsning for syklister pr. i dag, som må dele trafikkbane med biler eller fotgjengere. Trikkeholdeplass langs fortauet framfor trafikkøy hadde også vært å foretrekke. Håper framtidens Storokryss kan ta hensyn til alle slags trafikanter, og ikke bare bilister.

Jannicke Eriksen - 31.10.2018 kl 10:55:32

Hei Jannicke!
Takk for godt innspill, vi tar det med oss videre i arbeidet. Vårt oppdrag er å prioritere trygghet og fremkommelighet for gående, syklende og kollektivtrafikk.
Hilsen Bymiljøetaten

Besvart: 31.10.2018 kl 18:41:39

Det er livsfarlig å være fotgjenger der, i alle bauger og kanter, også ned til Storo senter , altså på toppen av Vitaminveien. Burde hatt politi stående der hele tiden

Christina Lund - 31.10.2018 kl 11:05:57

Hei Christina!
Det du påpeker er noe av det viktigste vi skal løse. Vi skal bygge et kryss der trygghet og fremkommelighet for gående er førsteprioritet.
Hilsen Bymiljøetaten

Besvart: 31.10.2018 kl 18:44:11

Hvorfor åpner ikke bommene ved Årvoll og Langsetløkka? Dette ville tatt bort mye belastning og omkjøringer

Siri - 31.10.2018 kl 12:17:19

Hei Siri!
Det pågående prosjektet mellom Storo og Disen velger foreløpig å holde bommen stengt. Det skyldes trafikale forhold, men prosjektet vil se situasjonen an.
Hilsen Bymiljøetaten

Besvart: 31.10.2018 kl 18:46:30

Hei,
Vil dere åpne Lofthusbommen?

Lisbeth Gundeid - tild- politiker - 31.10.2018 kl 12:19:52

Hei Lisbeth!
Det pågående prosjektet mellom Storo og Disen velger foreløpig å holde bommen stengt. Det skyldes trafikale forhold, men prosjektet vil se situasjonen an.
Hilsen Bymiljøetaten

Besvart: 31.10.2018 kl 18:47:09

Hei, Planlegges det sykkelfelt videre nordover fra Glads vei mot KJelsås i begge retninger? hvis ja, når er oppstart?

Kristin - 31.10.2018 kl 12:24:53

Hei
Vi planlegger sykkelfelt videre oppover til Kjelsås, men når arbeidet starter opp er ikke avgjort. Følg med på kommunens nettsider for mer informasjon.
Hilsen Bymiljøetaten

Besvart: 31.10.2018 kl 18:51:21

Hei,
Er det mulig å ta bort trikken og trikkeskinnene og erstatte den med buss?

Odd Paulsen - 31.10.2018 kl 12:26:13

Hei Odd!
Oslo kommune har bestemt at trikk er et viktig satsingsområde, og har derfor investert i 87 nye trikker som kommer fra 2020 og utover.
Hilsen Bymiljøetaten

Besvart: 31.10.2018 kl 18:52:32

Hei,
Er det mulig å ha busser med gummihjul som benyttes i bykjernen, men som kjører på skinner utenfor?

Per Nielsen - 31.10.2018 kl 12:28:33

Hei
Oslo kommune har bestemt at trikk er et viktig satsingsområde, og har derfor investert i 87 nye trikker som kommer fra 2020 og utover.
Hilsen Bymiljøetaten

Besvart: 31.10.2018 kl 18:54:31

Hei, Hva tenker dere om økt trafikk i Betzy Kjeldsbergs vei, Kapellveien og Braathen alle i forbindelse arbeidene når de settes i gang?

Lisbeth Gundeid - tild- politiker - 31.10.2018 kl 12:31:56

Hei
Sporveien og Bymiljøetaten gjør en rekke tiltak i dette området for å bedre fremkommeligheten og sikkerheten for myke trafikanter, blant annet gjennom fjerning av parkeringsplasser.
Hilsen Bymiljøetaten

Besvart: 31.10.2018 kl 18:56:14

Hei,
Kan vi ha en informasjonsmøte på Kuben 62+ aktivitetssenter når det foreligger mer informasjon?

Roy - 31.10.2018 kl 12:33:17

Hei Roy!
Vi kommer gjerne tilbake :)
Hilsen Bymiljøetaten

Besvart: 31.10.2018 kl 18:56:52

Hei,
Hva skjer i nedre del av Kjelsåsveien hvor det allerede er svært trangt og vanskelig når man møter annen trafikk? Særlig nå som veien skal stenges.

Kjell Reum - 31.10.2018 kl 12:36:06

Hei Kjell!
Det vil bli fjernet en del parkeringsplasser i nedre del av Kjelsåsveien for å bedre fremkommeligheten.
Hilsen Bymiljøetaten

Besvart: 31.10.2018 kl 18:57:40

Hei,
Kommer det bomstasjoner i både KJelsåsveien og Maridalsveien (rett ved Blåsbortveien)?

Odd Paulsen - 31.10.2018 kl 12:37:43

Hei Odd!
Se oversikt over bomstasjonene her: https://www.vegvesen.no/vegprosjekter/bomstasjoneroslopakke3

Hilsen Bymiljøetaten

Besvart: 31.10.2018 kl 19:00:55 - Oppdatert: 31.10.2018 kl 19:01:35

Hei,

Er det fastlagt at det blir kryss, og ikke rundkjøring?

Kristin Hansen - 31.10.2018 kl 12:40:39

Hei Kristin
Konseptvalgutredningen vil vurdere flere ulike løsninger for Storokrysset, og rundkjøring er et av alternativene vi vil se på.
Hilsen Bymiljøetaten

Besvart: 31.10.2018 kl 19:02:13

Hei,
Hvordan legges det til rette for mennesker med behov for lang tidsintervall på grønn mann? Eller vil det bygges undergang?

Espen - 31.10.2018 kl 12:42:26

Hei Espen!
Vi skjønner at dette er noe mange er opptatt av. Universell utforming, tilgjengelighet for flest mulig, er en viktig føring for løsningen i krysset.
Hilsen Bymiljøetaten

Besvart: 31.10.2018 kl 19:04:48

Hei,
Er det mulig å bygge en bro eller undergang over Kapellveien for skoleelever ved Grefsen barneskole?

Odd Paulsen - 31.10.2018 kl 12:44:29

Hei Odd
Vi kjenner til at det er en del farlige krysningspunkter i Kapellveien. Dette jobber det pågående prosjektet i Grefsenveien med å utbedre.
Hilsen Bymiljøetaten

Besvart: 31.10.2018 kl 19:07:46

Hei,
Hvor lang tid tar det før Grefsenveien åpner igjen etter at Sporveien og Vann- og avløpsetaten er ferdig?

Odd Paulsen - 31.10.2018 kl 12:53:14

Hei igjen Odd!
Det pågående prosjektet i Grefsenveien planlegger å åpne veien igjen våren 2020.
Hilsen Bymiljøetaten

Besvart: 31.10.2018 kl 19:11:22

Hei,
Vil kontorbygget på høyre side av Storokrysset i sørgående retning rives?

Lisbeth Gundeid - tild- politiker - 31.10.2018 kl 12:56:47

Hei Lisbeth
Vi er ikke helt sikre på hvilket bygg du mener. På dette stadiet jobber vi med å innhente ideer til ulike løsninger for krysset.
Hilsen Bymiljøetaten

Besvart: 31.10.2018 kl 19:14:56

Kan det bygges en undergang under jernbanen slik at gående kan komme rett ut på T-baneperrongen?

Roald Evjen - 31.10.2018 kl 12:58:19

Hei Roald!
En undergang er lite sannsynlig, men det planlegges en bro over t-banen og Gjøvikbanen som vil gjøre det lettere å komme til t-baneplattformen.
Hilsen Bymiljøetaten

Besvart: 31.10.2018 kl 19:17:48

Hei.
Er det slik at det skal bli rundkjøring ved Lillo terrasse og Ring 3 slik det har blitt planlagt tidligere?

Lisbeth Gundeid - 31.10.2018 kl 13:02:11

Hei Lisbeth
Dette er ikke noe vi jobber med i prosjektet for Storokrysset. Statens vegvesens kan antagelig svare på om de jobber med dette.
Hilsen Bymiljøetaten

Besvart: 31.10.2018 kl 19:20:54

2 Innspill: Trikken må skille lag med øvrige kjøretøy, ved at en av dem heves opp over dagens kryss.
Fotgjengere/syklister må skilles fra øvrig trafikk, f.eks. ved en broløsning rett vest for krysset.

Kristian Kvamme - 31.10.2018 kl 14:36:56

Hei Kristian!
Takk for innspill!
Hilsen Bymiljøetaten

Besvart: 31.10.2018 kl 19:21:47

1. Hvordan vil man ta hensyn til effektiv varelevering i området?
Hvordan kan man redusere personbiltrafikken? Kan avkjørsel til Nydalen fra vest skiltes bedre for å få trafikk uyenom krysset? Kan avkjørsel mot vest stenges for personbiler slik at de må ta av ved Sinsen og kjøre via Nordre Åsen til Grefsen?
2. Hvordan tenker man seg en skiltplan for alle typer trafikanter?
3. Er planfrie underganger for fotgjengere og syklister med i planene?

Einar Spurkeland - 31.10.2018 kl 15:31:45

Hei Einar
Det er for tidlig å svare på så detaljerte spørsmål. Generelt kan vi si at vi tar hensyn til alle trafikanter, og fremkommelighet og sikkerhet for gående, syklende og kollektivtrafikk vil bli prioritert. Vi takker for innspillene dine. Om du lurer på mer vil vi oppfordre deg til å kontakte oss på postmottak@bym.oslo.kommune.no.
Hilsen Bymiljøetaten

Besvart: 31.10.2018 kl 19:25:28

Ønsker meg at trikken kunne legges under bakken ved Storokrysset. Også gjerne sykkelfelt. Da hadde man unngått ulykker med bil og også forsinkelser for trikken når biler sperrer. Dessuten raskere transfertid for overgang til t-bane

Sofie Asak-Jensen - 31.10.2018 kl 15:40:45

Hei Sofie
Takk for innspill. Det er nok vanskelig å få lagt trikken under bakken, men kryss i flere plan er noe vi vil vurdere i konseptvalgutredningen. Fremkommelighet for gående, syklende og kollektivtransport skal prioriteres i krysset.
Hilsen Bymiljøetaten

Besvart: 31.10.2018 kl 19:27:39

Som kollektivventende kunne de gjerne gjort det litt hyggligere å vente på trikk/buss. Hadde vært hyggelig med et tre eller en busk på plattformen, når man må vente midt i veikryss.

William Monsen Wangen (spm. fra Facebook) - 31.10.2018 kl 15:45:04

Hei William!
Takk for innspill, vi tar det med oss videre i arbeidet.
Hilsen Bymiljøetaten

Besvart: 31.10.2018 kl 19:29:34

Dette krysset fungerer ikke optimalt, Joda man kommer over, men trikken med sine 3-5 minutters intervaller gjør jo så det blir kø alle retninger, dessuten kjører de nesten ALLTID på rødt i dette krysset.
Et annet problem er Storosenteret, som absolutt alle må kjøre bil til, og alle nye kontorbygg som spretter opp her i bydelen i kombinasjon med masse nye leilighetsbygg. Alt dette genererer enormt med biltrafikk, og kapasiteten er sprengt for mange år siden.
Krysset burde bli et flerplanskryss, få trikken under gateplan, da fjerner man mye av dagens hinder og kanskje vi får et kryss som veidekket holder og ikke trikkeskinner som ligger 5 cm høydeforskjell over asfalten . Bilene blir jo slått istykker der idag.

Frode Haug (spm. fra Facebook) - 31.10.2018 kl 15:46:35

Hei Frode!
Vi takker for dine synspunkter, og vi tar innspillene dine med oss videre. Fremkommelighet og sikkerhet for gående, syklende og kollektivtransport vil være prioritert i ny løsning for krysset.
Hilsen Bymiljøetaten

Besvart: 31.10.2018 kl 19:39:32

Å løse fremtidig trafikkavikling i Storokrysset er svært krevende og tilnærmet umulig uten å tilrettelegge kjøremønster i flere nivåer.
Jeg vil derfor foreslå at trafikkavvikling for trikk, gående og syklende tilrettelegges på bakkeplan, mens alle andre kjøretøy rutes opp i en rundkjøring som bygges over bakkeplan. Mao en liten «trafikkmaskin» med på- og avkjøringsramper til Ring 3 og Grefsenveien.
Hva tenker bymiljøetaten / KVU om en slik løsning?

Stein Thorstensen - 31.10.2018 kl 15:46:40

Hei Stein!
Takk for innspill! Konseptvalgutredningen vil vurdere flere typer kryss, og da er kryss i flere plan også et alternativ.
Hilsen Bymiljøetaten

Besvart: 31.10.2018 kl 19:41:27

Vil det funke med bro for gående/syklende over krysset som på Ullevål, mon tro?

Og kansje flytte trikkeholdeplassen på nedsiden av rundkjøringen?

(Spørsmål fra Facebook) - 31.10.2018 kl 15:48:45

Hei!
Takk for innspill, det vil bli vurdert.
Hilsen Bymiljøetaten

Besvart: 31.10.2018 kl 19:42:38

Rundkjøringen i Vitaminveien, rett nedenfor krysset, er kronglete, liten og farlig. Her har det vært flere ulykker, og til og med en dødsulykke for noen år siden mener jeg. Hva med å legge veien i flere plan slik at trafikk fra Nydalen raskere kunne komme ut på Ring 3 uten å måtte gjennom denne forferdelige rundkjøringen, og gjennom flaskehalskrysset Storo?

Rune Berg - 31.10.2018 kl 16:01:21

Hei Rune
Krysset med Vitaminveien vil være en del av KVU-en for Storokrysset, og vi vil derfor se på løsninger for dette krysset også.
Hilsen Bymiljøetaten

Besvart: 31.10.2018 kl 19:44:24

Alle vet at det er utbyggerne og de store selskapene som rår. Dette er jo bevist gjennom de murmastodontene og mest antall boliger pr. Kvm. I Nydalen i dag. Hvordan tror man at man skal kunne påvirke denne prosessen i noen grad med dette møtet?

Bengt Grønås - 31.10.2018 kl 16:34:22

Hei Bengt!
Vi vil gjerne ha innspill fra alle, og vi har fått mange gode ideer fra dette møtet. Oppgaven vår er å lage et bedre kryss, med god fremkommelighet for gående, syklende og kollektivtrafikk.
Hilsen Bymiljøetaten

Besvart: 31.10.2018 kl 19:46:40

1) Hvilke tiltak er påtenkt med tanke på trafikkstøy for beboerne i Storokrysset?

2) Som beboer i Vitaminveien ser jeg nesten daglig utfordringer med tungtransport både i selve krysset (henholdsvis dagens rundkjøring) og inn- og utkjøring til Thaugland/Circle K og Storo Storsenter i Vitaminveien. Ville det være mulig å få innkjøring fra Ring 3/Storoveien til Storo etter «Storolokket» når man ankommer i retning fra Sinsenkrysset? (Kansje at tomten til Thaugland og dagens T-hansen ville fungert som innkjøring og evt med en større rundkjøring omtrent rett utenfor dagens T Hansen)

Stian Jakobsen - 31.10.2018 kl 16:34:47

Hei Stian
Det er for tidlig å svare konkret om tiltak, men vi vil naturligvis følge de gjeldende retningslinjer for behandling av støy i arealplanlegging.

Takk for innspill i punkt 2!

Hilsen Bymiljøetaten

Besvart: 31.10.2018 kl 19:51:03

Legg fotgjenger underganger fra trikkeplattformene, t-banen og øvrige gangbaner under bakken slik at du kan gå fra alle retninger uten å krysse veibanen. Det samme for syklistene.

Nina Nereng - 31.10.2018 kl 16:38:21

Hei Nina!
Takk for innspill. Vår oppgave er å prioritere fremkommelighet for gående, syklende og kollektivtrafikk i arbeidet med krysset.
Hilsen Bymiljøetaten

Besvart: 31.10.2018 kl 19:52:36

Mulighet for gang- og sykkelbro langs Grefsenveien over Storokrysset, med forgrening til Vitaminveien.

Eiler Munksgaard - 31.10.2018 kl 16:57:45

Hei Eiler!

Vi vil se på flere løsninger i konseptvalgutredningen, og vår oppgave er å prioritere gående, syklende og kollektivtrafikken i løsningene. Takk for innspill!

Hilsen Bymiljøetaten

Besvart: 31.10.2018 kl 19:53:45

Storokrysset er viktigste "port" inn til/ut av hele Grefsen/Kjelsås. Har tidligere sett forsslagvom å erstatte dagens lyskryss med rundkjøring. Med den store trafikkmengden som kommer fra Sinsenkrysset og kjører av ved Storo, kan trafikken fra oversiden av Ring 3 risikere å bli stående i kø langt oppover mot Platået. Om de5 blir rundkjøring på Storo, tror jeg rundkjøringen må lysreguleres. I tillegg bør det lages en avkjøring direkte til Nydalen fra Ring 3 vestgående..

Maj Elisabeth Oxaal - 31.10.2018 kl 16:59:43

Hei Maj
Konseptvalgutredningen vil se på flere typer kryss, og rundkjøring vil også vurderes. Vår oppgave er å prioritere fremkommelighet for gående, syklende og kollektivtrafikk i krysset, og lyssignaler kan være et godt virkemiddel for å oppnå det. Takk for innspill!
Hilsen Bymiljøetaten

Besvart: 31.10.2018 kl 19:56:14

Storokryssets utstrekning, blir det innenfor dagens, eller?
Hvor mye vektlegges å beholde dagens historisk interessante bebyggelse?

Stein Øberg - 31.10.2018 kl 17:23:12

Hei Stein,

Det er for tidlig å si noe om utstrekningen av nytt kryss. Vi vil se etter alle muligheter for å skaffe mer plass til et godt Storokryss og en god stedsutvikling som gjør Storokrysset til et attraktivt møtested og attraktivt knutepunkt. Samtidig skal, som du er inne på, dagens historisk interessante bebyggelse vektlegges. I dette arbeidet har vi nær kontakt med Byantikvaren, og problemstillinger knyttet til kulturmiljø vil utredes i en særskilt rapport.

Hilsen Bymiljøetaten

Besvart: 01.11.2018 kl 13:35:12

Det står «Spørsmål», hvor vil dere da ha kommentarer og forslag??? Det er helt vesentlig å etterspørre akkurat det en vil ha av type innspill.

Stein Øberg - 31.10.2018 kl 17:45:02

Hei Stein!

Det er fint med både spørsmål, kommentarer og forslag nå. I denne runden er vi åpen for all slags kommentarer og innspill, slik at vi får et godt bilde av de behov som brukere og interessenter til Storokrysset har. I forbindelse med oppstart av arbeidet med reguleringsplan i 2019 vil vi ha konkrete problemstillinger som vi ønsker respons på.

Hilsen Bymiljøetaten

Besvart: 01.11.2018 kl 13:34:52

FORSLAG: tenk nytt som kan fungere godt 50 år framover. Da er trikkeskinner i gater historie mens T-baner blomstrer. Eksisterende strømforsyning i lufta kan om ønskelig nyttiggjøres for nye, miljøvennlige, attraktive og smidige farkoster. Runde hjul med gummidekk er faktisk oppfunnet. Så ingen faglig grunn til å bygge flere livsfarlige sykkelfeller som trikkeskinner faktisk er. Lykke til!

Stein Øberg - 31.10.2018 kl 18:01:28

Hei Stein!

Takk for innspill og lykkeønskning! Bystyret har bestemt at trikk er et viktig satsingsområde, og har derfor investert i 87 nye trikker som kommer fra 2020 og utover. Så oppdraget vårt er gitt; vi skal tilrettelegge for trikk. I tillegg er det vår oppgave å finne gode løsninger for syklister og gående, også slik at sykkelfeller unngås.

Hilsen Bymiljøetaten

Besvart: 01.11.2018 kl 13:34:33

Vitaminveien - hva vil skje der? Kapasiteten er sprengt og det kommer 100vis av nye leiligheter.

Vil dere prioritere kollektivtransport (buss) og sperre for biler?

Ole

Ole Ulvesen - 31.10.2018 kl 18:17:34

Hei Ole!

Det er riktig at det kommer flere leiligheter i området. I oppdraget vi har fått fra Byråd for miljø og samferdsel, skal fotgjengere, syklister og kollektivreisende prioriteres. Det er ikke aktuelt å sperre for biler. Siktemålet er å gjøre det mindre attraktivt å kjøre bil, og mer attraktivt å reise kollektivt. I nye boligbygg bygges det kun parkeringsplasser for halvparten av leilighetene. Det er ikke gitt at de som flytter inn i leilighetene vil benytte bil i morgen- og ettermiddagsrushet.

Hilsen Bymiljøetaten

Besvart: 01.11.2018 kl 13:34:05

Hei

Når adkomst ned grefsenveien til storokrysset reduseres vil trolig mye av trafikken gå fra kjelsåsveien til sinsenkrysset. Er det vurdert å endre lysreguleringen der slik at bilister fra kjelsåsveien kan komme ut mer effektivt? Spesielt i rushtrafikken vil det trolig bli lange køer oppover kjelsåsveien.

Even Jokstad - 31.10.2018 kl 18:27:05

Hei Even,

Takk for innspill. Dette er det for tidlig å si noe om, selv om vi allerede nå gjennomfører trafikkanalyser for et stort område rundt Storo Lillo. Bymiljøetaten vil være lydhøre for innspill og synspunkter på konsekvenser av nytt Storokryss, også når krysset er bygget. Dette får være en sak du og vi kan komme tilbake til.

Hilsen Bymiljøetaten

Besvart: 01.11.2018 kl 13:33:45

Lokk over Vitaminveien?

Kanskje litt utenfor temaet, men ta med nedsenkning av Vitaminveien til ca. rundkjøringen ved Fernanda Nissens skole - og bygg lokk over. Da får man mulighet for folkeliv i området, ikke en katastrofal trafikkmaskin ala i dag.
Lokket kan gå 5-10 meter inn i Nycoveien og innkjøring på Storosenteret og andre garasjer kan foregå nedsenket.

Bare hyggelig å bidra med et så fint tips :-)

Pedro

Pedro Fossen - 31.10.2018 kl 18:30:34

Hei Pedro!

Takk for innspill til et bedre folkeliv! Vi tar det med oss videre.

Hilsen Bymiljøetaten

Besvart: 01.11.2018 kl 13:33:25

Jeg mener en gangbro eller gangtunnel som krysser Gjøvikbanen cirka hvor dagens gangbro ved Lillo terasse er bør vurderes. Dette ville vært et godt og trivelig alternativ til å gå via Storokrysset mellom Grefsen og Nydalen.

Arnt Joakim Wrålsen - 31.10.2018 kl 18:39:33

Hei Arnt Joakim!

Oslo kommune ønsker at det skal bygges en krysning her og det jobbes med en løsning.

Hilsen Bymiljøetaten

Besvart: 01.11.2018 kl 14:23:36

ER det noen mulighet for at Storokrysset legges i tunnel?

Vigdis Gjervoldstad - 31.10.2018 kl 18:43:07

Hei Vigdis!

Takk for innspill! Vi utelukker ingen muligheter ennå, og tar med oss innspillet ditt i det videre arbeidet.

Hilsen Bymiljøetaten

Besvart: 01.11.2018 kl 13:32:45

Når blir det normale tilstander, altså toveis fra rundkjøringa ved Storo/nye XXL og inn mot Gunnar Schjelderups vei og opp fra BI? Ser med gru mot en ny juletrafikkrunde uten dette.......for oss som bor i Nydalen kvarter.

Vigdis Gjervoldstad - 31.10.2018 kl 18:50:34

Hei Vigdis

Det er Veidekke som er hovedentreprenør for Vitaminveien 11 på vegne av Thon Eiendom. Veidekke skal bygge offentlige fortau langsmed Gunnar Schjelderups vei og Vitaminveien. Frister for ferdigstillelse av fortau er direkte knyttet til ferdigstillelse av deler av utbyggingen. Oslo kommune har derfor ikke kontroll på når fortauene åpnes for allmenheten.

Hilsen Bymiljøetaten

Besvart: 01.11.2018 kl 14:24:00

Hei igjen!
Av flere svar kan det synes som om mandatet deres er for snevert. Dette er et komplisert kryssområde der man må utvide horisonten for å ivareta alle hensyn. Vil dere ta imot innspill selv om dette er "utenfor mandatet" og vurdere disse seriøst?

Tom Ole Bergerud - 31.10.2018 kl 18:53:44

Hei Tom Ole!

Ja, det fysiske området Storokrysset, som det er aktuelt å bygge om, er begrenset. Som du er inne på, påvirkes Storokryssets funksjonalitet av et langt større område og av mange ulike faktorer. Løsningen av Storokrysset vil på sin side kunne påvirke et stort omland. For eksempel er Statens vegvesen svært opptatt av at Storokrysset ikke påfører trafikken på Ring 3 uheldige konsekvenser. Vi tar derfor gjerne imot innspill som omhandler et langt større område, og andre faktorer enn det vi kanskje har tenkt på.

Hilsen Bymiljøetaten

Besvart: 01.11.2018 kl 13:32:09

Hvorfor ble ikke Kapellveien vurdert som sykkelvei. Her ligger skolene på rekke. Ikke gjennomkjøring !
I andre saker bukes dette som argumenter for sykkelveier !

Harald Tuen - 31.10.2018 kl 18:57:36

Hei Harald!

Vi har fått en klar bestilling fra Byråd for miljø og samferdsel som sier at Grefsenveien skal utvikles med tilrettelegging for sykkel. Begrunnelsen er:
Grefsenveien har i dag ingen sykkeltilrettelegging, og det er derfor lite sykkeltrafikk i gata i dag. Utredninger gjort i forbindelse med vedtatt sykkelstrategi og plan for sykkelveinettet, viser at Grefsenveien har stort potensial for sykkeltrafikk - kun Ring 2 er beregnet å ha større potensial for sykkeltrafikk. Storo er et viktig målpunkt og et stort knutepunkt, og Grefsenveien er den desidert mest direkte traseen for alle som skal nordover mot Kjelsås eller sørover mot sentrum. Andre sykkeltraseer er fine som supplementer og tilkomstveier til hovedtraseen i Grefsenveien, men ikke som erstatning.

Hilsen Bymiljøetaten

Besvart: 01.11.2018 kl 13:31:12

Hei,

For det første vil jeg si at det er flott at det tilrettelegges for sykkel i Grefsenveien. Vi har per i dag 0 meter sykkelfelt på Grefsen-Kjelsås, men likevel en relativt høy andel syklister. Med litt tilrettelegging blir det nok enda flere. Det gleder vi oss til!

Men et problem med dette krysset er trafikkmengden. Det kommer alt for mange biler på fra Ring 3, som deretter kjører over Vitaminveien. Det ødelegger for 23- og 24-bussen og det ødelegger for byutviklingen på Storo/Nydalen. Vi trenger en kryssutforming som prioriterer kollektivt, og som gir gode forhold for gående og syklister. Ombyggingen av Carl Berner er en suksess i så måte. Kan man tenke noen av de samme prinsippene her? Så kan man si at det fører til økt trafikkbelastning andre steder. Kanskje, eller kanskje det vil bidra til generell trafikknedgang. Det er jo tross alt målet til Oslo kommune, å redusere biltrafikken med en tredel. Da tror jeg det er fornuftig å legge opp til et kryss som ivaretar denne intensjonen - altså et kryss som er trafikkavvisende.

Kristoffer - 31.10.2018 kl 19:00:01

Hei Kristoffer!

Takk for oppmuntrende hilsen og innspill! Ja, du er inne på et interessant poeng som sier at trafikanter i stor grad tilpasser seg de muligheter som finnes. Gjennom en prioritering av gående, syklende og kollektivreisende i Storokrysset, er målsettingen at langt flere skal finne det fornuftig å la bilen stå.

Hilsen Bymiljøetaten

Besvart: 01.11.2018 kl 13:30:28

Det blir fler og mer intense styrtregnepisoder framover. Er det planlagt blågrønn infrastruktur og andre vannløsninger (sedimentasjonsanlegg?) som vil forhindre oversvømningsproblemer i Storokrysset og nærliggende områder?

Sindre Langaas - 31.10.2018 kl 19:07:07

Hei Sindre
Det skal etableres et overvannsanlegg på Disen-jordet for å ta unna overvann. Det vil også bli vurdert hvilke tiltak som trengs i resten av Grefsenveien (reguleringsplanen strekker seg fra Disen til Sandaker senter) for å tilpasse gaten til et våtere klima.
Hilsen Bymiljøetaten

Besvart: 31.10.2018 kl 20:01:06

Kan dere legge inn en sykkelvedlikeholdsstasjon? Med pumpe, vaskesaker og olje? Det hadde nok oppmuntret flere til å sykle, særlig hvis stasjonen var bemannet av og til! Da kunne flere fått hjelp til enkelt vedlikehold, også gjennom vinteren.

Hege Lofthus - 31.10.2018 kl 19:11:06

Hei Hege!

Takk for interessant innspill! Dette er noe vi vil ta med oss i det videre arbeidet.
Hilsen Bymiljøetaten

Besvart: 01.11.2018 kl 13:29:04

Blir det lagt til rette også for oss som ikke bruker bil/sykkel??

Lise Marie Laro - 31.10.2018 kl 19:15:26

Hei Lise Marie!

Ja, gående er høyt prioritert – sammen med sykkel og kollektiv.
Hilsen Bymiljøetaten

Besvart: 01.11.2018 kl 13:28:01

Det er ønsketenkning fra oppdragsgiverene å tro at det er mulig å lage en løsning som tar hensyn til fotgjengere, syklister, biler, busser og trikker i et kryss på ett plan. Vegvesenet er dessverre "hekta" på rundkjøringer, som er alt for trange. Lange trikker tre veier i en slik løsning vil blokkere trafikk. Trafikk fra Grefsen og Kjelsås vil slite med å komme inn i krysset, den hemningsløse utbyggingen syd for krysset som aldri tar slutt har aldri satt krav til utbyggere om å bidra til infrastruktur. Send 13 trikken til Disen for å slippe en sekvens i lyskrysset, lag en egne påkjøringsrampe fra broa til ring 3 østover a la Gjelleråsen fra riksvei 4 og la det bli med det. Uten lys blir det anarki i krysset

Kjell Wilsberg - 31.10.2018 kl 19:31:43

Hei Kjell!

Takk for innspill! I bestillingen fra Byråd for miljø og samferdsel heter det at gående, syklende og kollektivreisende skal prioriteres. Vi tar ditt innspill med oss videre i drøfting av behov og muligheter. Til din kommentar om finansiering av infrastruktur, så er det slik at utbyggere i dag bidrar til infrastruktur i Storo-Lillo gjennom reguleringsplaner og tilhørende utbyggingsavtaler som er inngått med kommunen. Grunnlaget for slike avtaler finnes blant annet i «Storo og Lillo. Tiltaksliste for offentlige rom» som kan lastes ned fra nettet.
Hilsen Bymiljøetaten

Besvart: 01.11.2018 kl 13:27:35

Nettmøtet er avsluttet.

Snu listen

Til neste år starter Bymiljøetaten med den andre delen av dette arbeidet – en reguleringsplan for hele strekningen fra Disen vendesløyfe, gjennom Storokrysset og ned til Åsengata på Sandaker.

Medvirkning i KVU-arbeidet i Storokrysset

 • Også etter nettmøtet 31.10. tar Bymiljøetaten gjerne i mot innspill og kommentarer til arbeidet med konseptvalgutredningen, vi er spesielt ute etter å få kunnskap om de behov som bør løses i et nytt Storokryss. Send til post@bym.oslo.kommune.no
 • Konseptvalgutredningen planlegges ferdigstilt i januar 2019, så det er fint å få innspillene innen 15.november.
 • I første halvår av 2019 vil vi kunngjøre oppstart av reguleringsplan for hele strekningen Disen vendesløyfe – Storokrysset – Åsengata v/Sandakersenteret. Ved kunngjøringen vil det bli lagt fram et forslag til planprogram hvor resultatet av konseptvalgutredningen ligger som basis for reguleringsplanens løsning av Storokrysset. Planprogrammet vil blant annet beskrive videre prosess for reguleringsplanen og de problemstillinger som skal konsekvensutredes. Det tas sikte på et åpent folkemøte i forbindelse med denne kunngjøringen. Det vil bli gitt minimum 6 ukers frist for å gi merknader og kommentarer til kunngjøringen og planprogrammet.
 • Det blir en ny mulighet for å gi kommentarer når et komplett forslag til reguleringsplan legges ut til offentlig ettersyn og høring. Dette forventes å skje i 2020. I denne forbindelse vil det arrangeres nok et åpent folkemøte, og det vil bli gitt minimum 6 ukers frist for å kommentere planforslaget.
 • Deretter vil Plan- og bygningsetaten, i samråd med Bymiljøetaten, behandle kommentarer og merknader, eventuelt justere planforslaget, og deretter legge det fram for politisk behandling i 2021.

Konseptvalgutredning

– Bymiljøetaten har startet arbeidet med konseptvalgutredning for Storokrysset som et ledd i reguleringsplanen for Grefsenveien. Oppgaven er å gjøre krysset til et velfungerende kollektivknutepunkt med gode holdeplasser og mulighet for effektiv omstigning mellom ulike kollektive reisemidler. Krysset skal også gjøres til et trygt og godt sted for fotgjengere og syklende, sier Torunn Carlsson, avdelingsdirektør i Bymiljøetaten.

– Vår ambisjon er å bygge et moderne og fremtidsrettet kryss. Ikke minst med tanke på den kraftige veksten i antall boliger, skoler og næringsvirksomhet i dette området, er det viktig, legger hun til.

ANNONSE

Her kan du se Bård Rane i Bymiljøetaten og Bent Ånund Ramsfjell fra Norconsult fortelle hvorfor det er nødvendig å gjøre noe med Storokrysset:

Nøkkelord

ANNONSE
ANNONSE
ANNONSE