ANNONSE
ANNONSE
Nordre Aker Budstikke

Se oversikten:

Bymiljøetaten tror denne veien får ny asfalt neste år

Mange reiste inn og ut av Maridalen på skjærtorsdag i fjor. Bildet er fra Engelsrud, like innenfor Brekke. Foto: Christian Fredrik Borg (Arkivfoto)

– Deler av Maridalsveien inne i Maridalen vil etter all sannsynlighet få asfalt neste år, sier Bymiljøetaten, som har den på lista si over veier med behov.

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke

Publisert:

ANNONSE
ANNONSE
ANNONSE

MARIDALEN: Seksjonssjef for veidrift og vedlikehold i Bymiljøetaten, Joakim Hjertum, sier at strekningen mellom Brekke og Hammeren har et faglig behov for nytt asfaltdekke.

Driftsenheten i etaten har derfor inkludert den på ei liste over veier som er vurdert til å ha behov.

– Av denne lista vil vi innenfor tildelt budsjett og totalvurderinger foreta utvelgelse av enkelte gater som får nytt asfaltdekke hvert år. Planen for asfaltering hvert år vil løpende bli vurdert og oppdatert. At en gate står på planen med et årstall, betyr ikke automatisk at gata blir tatt, fortsetter Hjertum.

– Hvor sannsynlig er det at Maridalsveien asfalteres neste år?

– Deler av Maridalsveien inne i Maridalen vil etter all sannsynlighet få asfalt neste år, svarer han.

ANNONSE

Koordinerer med andre prosjekter

Hjertum sier at nytt eventuelt nytt asfaltdekke mellom Brekke og Hammeren henger sammen med fremdriften på prosjektet med utvidet veiskulder i Maridalen.

– Hva kan hindre asfalteringen?

– Dersom dette prosjektet realiseres om mange år, må etaten vurdere om det er totaløkonomisk hensiktsmessig å utføre asfalttiltak nå for å ha en OK vei frem til skulderutvidelsen kommer. Dersom investeringsprosjektet kommer i gang om noen år, avventer vi en totalasfaltering, svarer seksjonssjefen.

Og legger til:

ANNONSE

– I tillegg skal Vann- og avløpsetaten i gang med en omfattende massetransport fra Oset i forbindelse med ny vanntunell. Totalbelastningen på veinettet sørover gjennom bebyggelsen må også vurderes i dette tilfelle.

Gjengangere på lokal liste

– I hvilken grad vil veien asfalteres?

– Dersom strekningen asfalteres vil, veien få nytt asfaltdekke i den utstrekning vi ser det mest formålstjenlig. Om det blir komplett nytt dekke i full bredde i full lengde eller parseller, avhenger av økonomisk bevilgning og totalbehovet for dekkefornyelse i Oslo.

Flere andre veier i Nordre Aker er også på Bymiljøetatens liste over veier med behov for ny asfalt.

I alt er det syv:

  • Bergrådveien - hele
  • Bergslia - hele
  • Doktor Smiths vei - fra Grefsenveien til Glads vei
  • Heierstuveien - hele
  • Kjelsåsveien - fra Maridalsveien til Stillatorget
  • Maridalsveien - fra Kjelsåsveien til Gamle Maridalsvei
  • Peder Ankers vei - fra Carl Kjelsens vei til Langmyrveien

ANNONSE

Kommer flere i årene fremover

Alle, med unntak av Heirstu- og Maridalsveien, var også på oversikten i 2021.

– Hvorfor ble de ikke asfaltert i år?

– Etatens ønsker for reasfaltering overstiger de budsjettmidler etaten får til tjenesten. Vi må således prioritere hvilke veier vi får tatt hvert enkelt år. Det kan også være at andre aktører har planlagt eller har til vurdering gravearbeider i noen veier, noe som medfører at total reasfaltering flyttes i tid, svarer Hjertum.

Selv om lista over veier i Oslo med behov for 2023 og 2024 er lang, er det ikke oppført noen i bydelene Ullern, Nordre Aker eller Vestre Aker.

ANNONSE

Seksjonssjefen i Bymiljøetaten kan imidlertid forsikre at veier i disse bydelene også vil bli asfaltert i årene som kommer. Årsaken til at vurderingen ennå ikke er gjort er at de ansatte har måtte prioritere andre oppgaver.

Alle Oslos fire veidriftsområder får like mye penger til reasfaltering hvert år, ifølge Hjertum.

Nyhetsbrev:

Få ukens nyheter oppsummert i et nyhetsbrev fra Nordre Aker Budstikke. Det er gratis, og du melder deg på her!

ANNONSE
ANNONSE
ANNONSE