ANNONSE
ANNONSE
Nordre Aker Budstikke

Så mange er nå uten jobb i Nordre Aker

Illustrasjonsfoto.

Bydelene Nordre Aker, Vestre Aker og Nordstrand har byens laveste arbeidsledighet, men mens ledigheten synker i de to andre bydelene, øker den itt i Nordre Aker.

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke

Publisert:

ANNONSE
ANNONSE
ANNONSE

NORDRE AKER: I februar 2020 var 9885 personer, eller 2,5 prosent av arbeidsstyrken, i Oslo helt arbeidsledige. Dette er en nedgang på 433 personer eller 4 prosent sammenlignet med samme tid i fjor. Ledigheten for landet er på 2,3 prosent. De tre siste månedene har den sesongjusterte bruttoledigheten i Oslo gått ned med 1 prosent. Summen av helt arbeidsledige og deltakere på arbeidsmarkedstiltak er nå på 12.158 personer.

Arbeidsledigheten er høyest i bydel Søndre Nordstrand med 3,9 prosent eller 745 helt ledige. I tillegg har de fire bydelene Bjerke, Stovner, Alna og Gamle Oslo alle arbeidsledighet over tre prosent.

Størst nedgang i antall helt ledige har bydelene Grorud med 24 prosent og Vestre Aker med 12 prosent. Ledigheten økte mest i bydel Sagene med 9 prosent.

I Nordre Aker har andelen arbeidsledige økt med 1 prosent fra februar 2019 til februar 2020. 470 personer, eller 1,7 av arbeidsstyrken, er nå uten jobb i bydelen. Dette er imidlertid den nest laveste andelen i byen, bare bydel Nordstrand er lavere, med 1,6 prosent.

ANNONSE

Talleneer ikke sesongjusterte, og endringene er sammenlignet med samme måned i fjor.

Nedgang i samtlige aldersgrupper

De ferske tallene viser at samtlige aldersgrupper har nedgang i ledigheten sammenlignet med samme tid i fjor. Aldersgruppen med størst nedgang er ungdom under 20 år, med 9 prosent nedgang.

Ledighetsnedgangen for de øvrige aldersgruppene er marginale og omtrent på samme nivå som februar i fjor.

Synker mest blant kvinner

Tallene viser at det er en betydelig forskjell i arbeidsledighetsutviklingen blant menn og kvinner i Oslo.

ANNONSE

Sammenlignet med februar i fjor er ledigheten nær uendret for menn med 1 prosent nedgang, mens antallet helt arbeidsledige kvinner har sunket med 8 prosent.

Hvor lyses det ut flest stillinger i Oslo?

I februar 2020 ble det utlyst flest stillinger innen helse, pleie og omsorg og ingeniør og ikt-fag med drøyt 1200 stillinger innenfor hver bransje, etterfulgt av 850 stillinger innen butikk- og salgsarbeid. Dette samsvarer med hvor det ble utlyst flest stillinger i fjor.

– Arbeidsmarkedet i Oslo er gunstig for de som har fullført en høyere utdanning eller har fagbrev, for eksempel innen helse og ikt-fag, sier Sonja Skinnarland, direktør i NAV Oslo.

1. mars var frist for å søke videregående opplæring, mens 15. april er frist for å søke høyere utdanning.

ANNONSE

– Samtidig ønsker jeg å appellere til arbeidsgiverne i Oslo om å gi alle en jobbmulighet, også de som ikke havner øverst i søknadsbunken av ulike årsaker. Det kan være unge som mangler skolegang, eller personer som har vært utenfor arbeidslivet på grunn av sykdom eller språkutfordringer. Sammen med NAV i Oslo kan arbeidsgivere bidra til å inkludere, og få motiverte og dyktige medarbeidere tilbake. Vi har flere virkemidler som kan brukes i inkluderingsarbeidet, sier Skinnarland.

Nyhetsbrev fra Nordre Aker Budstikke

Få ukens nyheter oppsummert i et nyhetsbrev fra Nordre Aker Budstikke. Det er gratis, og du melder deg på her!

ANNONSE
ANNONSE
ANNONSE