Nordre Aker Budstikke

Se om ditt nabolag står på «fortettingsliste»

Camilla Wilhelmsen (Frp) mener det er helt feil ressursbruk av Plan- og bygningsetaten å kartlegge mulighetene for fortetting rundt 124 stasjoner langs t-bane- og trikkenettet. Foto: KARL ANDREAS KJELSTRUP

Kan det fortettes rundt 124 stasjoner og holdeplasser i ytre by i Oslo? Plan- og bygningsetaten kartlegger nå mulighetene, i områder som blant annet omfatter omlag samtlige t-banestasjoner og trikkestopp i Nordre Aker – innenfor en radius på minst 500 meter.

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke

Publisert:

Sist oppdatert: 01.04.2017 kl 17:20

NORDRE AKER: Beboerne på nedre Grefsen fikk kaffen i halsen for ett år siden, da de ble gjort kjent med at en stor del av småhusområdet på oversiden av ringveien var tegnet inn som en del av knutepunktet Storo i «Kommuneplanen 2015 – Oslo mot 2030».

OPPDATERT! Byutviklingsbyråden åpner for å ta boligmråder ut av småhusplanen for å bygge mer

Kommuneplankartet fra 2015. De mørke områdene er utviklingsområder.

Kommuneplanen ble vedtatt av bystyret høsten 2015 uten at beboerne eller bydelsutvalget fanget opp den viktige detaljen: Nedre Grefsen er et område byens politikere ønsker at skal utnyttes til boligformål i langt høyere grad enn i dag. Flere nabolag i Oslo, blant annet på Smestad og Montebello, står foran en mulig tilsvarende transformasjon.

Nylig ble det avholdt et møte om Oslos fortettingsstrategi på Svetter'n på Grefsen, i regi av Oslo Velforbud. Les om det møtet her: – Det er ingen skam å snu. Her er man dømt til å tape


Følg nedre Grefsen-saken her!

Kjelsås, Tåsen, Ullevål, Blindern…

Men det er ikke bare nabolag rundt de store kollektivknutepunktene som blir kraftig endret for å få plass til flere boliger. 14. desember i fjor vedtok bystyret Planstrategi 2016-2019. I den står det:

«Alle stasjonsnære områder langs banenettet skal gjennomgås for å identifisere graden av fortettingspotensial, inkludert områder omfattet av Småhusplanen.»

Mange av stasjonsomrpdene som nå skal kartlegges ligger i småhusområder i Oslo vest, nord og sørøst. Foto: KARL ANDREAS KJELSTRUP

I et brev, som svar på spørsmål fra byutviklingskomiteens nestleder Camilla Wilhelmsen (Frp), bekrefter byutviklingsbyråd Hanna Marcussen (MDG) tidligere i mars at Plan- og bygningsetaten er i gang med denne kartleggingen.


20-25 av disse stasjonsnære områdene ligger i eller i direkte tilknytning til Nordre Aker.

De omfatter blant annet samtlige stasjoner på Sognsvannsbanen, fra Blindern til Sognsvann, samt aller trikkeholdeplassene mellom Storo og Kjelsås:

Sognsvannsbanen: Blindern, Forskningsparken, Ullevaal stadion, Berg, Tåsen, Østhorn, Holstein, Kringsjå, Sognsvann.
Kjelsåstrikken: Storo, Disen, Doktor Smiths vei, Glads vei, Grefsenplatået, Grefsen stadion, Kjelsåsalleen, Kjelsås.
I tillegg kommer Nydalen, Gaustad, Gaustadalleen, Rikshospitalet

Se hele oversikten over alle de 124 stasjonene lenger ned i saken!

LES OGSÅ: Denne uken ble det kjent at Kjelsåstrikkens tilbud blir kraftig forsterket fra 2. april

Byråden: – Kun en kartlegging

Fra Plan- og bygningsetaten går det frem at arealpotensialet vurderes i en radius på cirka 500 meter rundt stasjonene. For kollektivknutepunkter (der flere linjer i kollektivsystemet krysser) er radiusen utvidet til inntil cirka 700 meter, siden disse områdene har et «særlig godt kollektivtilbud med god rekkevidde.»

Etaten begrunner radiusavgrensningene, som ikke er absolutte, med at den banebaserte byutviklingen skal legge til rette for gange, sykling og kollektiv, og at utvikling bør skje i gangavstand fra stasjonsområdene.

Det er likevel ingen atuomatikk i at disse områdene skal endres, selv om de er oppført på listen. I sitt svarbrev til Camilla Wilhelmsen skriver byutviklingbyråd Hanna Marcussen:

Hanna Marcussen, byråd. Foto: KARL ANDREAS KJELSTRUP


– Jeg finner grunn til å påpeke at det Plan- og bygningsetaten nå gjennomfører, er en kartlegging og analyse av mulig potensial for boligfortetting som i sin tur kan danne grunnlag for eventuell justering av byutviklingsstrategien i gjeldende kommuneplan. I stasjonsgjennomgangen vurderes de enkelte stasjonsområdenes plass i knutepunkthierarkiet, beliggenhet, kollektivtilgjengelighet til
arbeidsplasskonsentrasjoner, arealpotensial, infrastrukturbehov samt begrensninger for fortetting.

Eksempler på begrensninger kan ifølge byråden være perifer beliggenhet, bevaring, grønnstruktur, landskap og sosial bærekraft.

I følge Plan- og bygningsetaten vil en del stasjoner vurderes å ha høyt arealpotensial, andre noe potensial, mens en del stasjoner anses å ha lite arealpotensial.

– Hvilke områder som skal foreslås fortettet og i hvilket geografisk omfang på hvert stasjonsområde vil skje ut fra en samlet vurdering senere i planprosessen, skriver PBE.

LES OGSÅ: Hanna Marcussen: – Knutepunktfortetting er nødvendig for en klimavennlig by.

– Liten vits i kartlegging

Planstrategi 2016-2019 ble vedtatt av bystyrets flertall i desember i fjor. Under behandling av saken fremsatte Fremskrittspartiet dette alternative forslaget til vedtakspunkt:

«Bystyret ber byrådet fjerne målsetting om gjennomgang av alle stasjonsnære områder langs banenettet, herunder områder omfattet av småhusplanen for å identifisere fortettingspotensial».

Forslaget falt, mot Frp og Høyres stemmer.

– Når man velger å sette i gang en slik omfattende prosess med å kartlegge over 120 stasjonsnære områder, må man ha en intensjon om å fortette. Frp mener disse områdene i stor grad er ferdig utviklet. Hvorfor endre noe som er godt etablert, spør Camilla Wilhelmsen.

Hun ønsker at kommunen heller skal bruke ressursene på å bygge å sette i gang utbygging på tomtene som allerede er regulert til boligbygging.

– Oslo har 16.000 ferdigregulerte boligtomter. Innsatsen må heller settes inn der. PBE bør bruke ressursene sine på å utvikle det som i dag er markedssvake områder, sier hun, og viser blant annet til den nylige områdereguleringen på Furuset.

Alle stasjonene på Sognsvannsbanen utredes med tanke på mulig fortetting.

Småhus

Nordre Aker Budstikke møter Wilhelmsen og partifelle Hans A. Kielland Aanesen, som er bydelsutvalgsrepresentant i Nordre Aker, på Holstein stasjon. Dette er et av områdene langs Sognsvannsbanen som der muligheter for fortetting skal kartlegges i en radius på 500 meter. De to peker på hager som er fortettet med nye boligenheter.

Høyt, lavt, nytt, gammelt. På Nordberg og Kringsjå er bebyggelsen allerede variert. Bystyrepolitiker Camilla Wilhelmsen og bydelspolitiker Hans A. Kielland Aanesen mener området er velfungerende, uten behov for ytterligere fortetting. Foto: KARL ANDREAS KJELSTRUP

– Og det er greit, og en helt riktig måte å gjøre det på. Men skal man fortette så det monner her, må det rives og bygges nytt. Det betyr rasering av det som er veletablert. Er det virkelig det man ønsker? spør Aanesen.

De to politikerne går fra Holstein stasjon, krysser Carl Kjelsens vei og fortsetter oppover Peder Ankers vei. Ved passering av Nordberg kirke er det omlag 300-350 meter i luftlinje fra t-banestasjonen.

– Dette er langt mer omfattende enn jeg trodde, innrømmer Wilhelmsen.

300-350 meter fra Holstein stasjon, i Peder Ankers vei, tar Wilhelmsen og Aanesen småhusbebyggelsen i øyesyn. Dette området ligger i dag under Småhusplanen. Foto: KARL ANDREAS KJELSTRUP

Hele villaområdet fra Peder Ankers vei og i retning Korsvoll er i dag underlagt Småhusplanen. Men siden deler av dette området ligger innenfor 500 meter fra ett eller flere t-banestopp, er dette blant områdene PBE skal kartlegge for fortetting.

– Det vi trenger en sterke Småhusplan, ikke en oppmyking av den, slik som Kommuneplanen legger opp til, sier Aanesen.

OPPDATERT! Byutviklingsbyråden åpner for å ta boligmråder ut av småhusplanen for å bygge mer

Store områder i Nordre Aker

Variert bebyggelse langs t-banen på Nordberg og Kringsjå. Foto: KARL ANDREAS KJELSTRUP

En nærmere kikk på kartet viser at det knapt er 500 meter mellom stasjonene på Sognsvannsbanen. I realiteten henger dermed området som skal kartlegges for fortetting sammen, fra Sognsvann til Ullevaal stadion, via Tåsen og Berg, til Nydalen og Storo.

Og en radius på 500 meter rundt trikkestoppene oppover Grefsenveien, gir et sammenhengende område som omfatter omtrent hele Grefsen og Kjelsås. Dette er områder som i dag i stor grad er underlagt Småhusplanen.

Gult: Områder underlagt Småhusplanen i Nordre Aker. Kart: Oslo kommune

Her kan du se kartet over hvilke områder som dekkes av Småhusplanen i dag (ekstern lenke).

Oversikt over stasjoner som er vurdert i forbindelse med kommuneplanarbeidet

I tillegg til stasjonene listet opp nedenfor er Diakonhjemmet, Breivoll og Vækerø som fremtidige stasjoner vurdert. Enkelte av stasjonene er slått sammen til stasjonsområder.

Tabell: Plan- og bygningsetaten

Høyre vil styrke Småhusplanen

Småhusplanen, som regulerer utbygging og fortetting på nærmere 29.000 eiendommer med småhus, ble sist revidert i 2013. Hensikten var å motvirke fortettingen. Nå vil Høyre revidere planen igjen, for å sikre småhusområdene mot fortetting.

– Høyre har vært for fortetting rundt kollektivknutepunkt, som hele kommuneplanen er bygget rundt. Der er det identifisert muligheten til utbygging av 120.000 nye boliger frem til 2030. 4000 av disse boligene ligger i områder hvor småhusplanen gjelder. Altså er det en liten andel av Oslos totale boligbehov som kan løses i disse områdene. Det løses med store prosjekter, sier Pia Farstad von Hall til Aftenposten. Hun er Høyres fraksjonsleder i byutviklingskomiteen.

Til avisen svarer byutviklingsbyråd Hanna Marcussen at en revidering av Småhusplanen nå ikke er aktuelt.

OPPDATERT! Byutviklingsbyråden åpner for å ta boligmråder ut av småhusplanen for å bygge mer

Meld deg på vårt nyhetsbrev!

Hold deg oppdatert ved å melde deg på Nordre Aker Budstikkes gratis nyhetsbrev, som kommer rett i innboksen din hver torsdag! Leser du på mobil? Meld deg på ved å sende e-post!

Personvern og datalagring

Lagring og logging av data

Ved å besøke dette nettstedet lagres noen tekniske data om din internettforbindelse og nettleser. Disse data kan kategoriseres som følger:

Informasjonskapsler

Dette nettstedet bruker cookies/"informasjonskapsler" for å forbedre funksjonalitet og brukeropplevelse.

Vis mer

Teknisk info

Når du besøker et nettsted vil webserveren logge noe teknisk info som din IP-adresse, hvilken nettleser du bruker og tidspunktet for hver gang du forespør data fra serveren, altså når du klikker på en intern lenke og laster en ny nettside eller tilhørende data som skrifttyper, bilder, ulike script som kreves for at nettsiden skal fungere.

Disse dataene spares bare en viss tidsperiode for å kunne utføre feilsøking og feilretting i systemene, og deles aldri med avisens ansatte eller tredjepart.

Brukerinformasjon

Vi lagrer noe informasjon om deg som bruker. På dette nettstedet lagres ingen sensitiv informasjon, men enkel kontaktinformasjon som du gir fra deg når du oppretter en brukerkonto eller kjøper tjenester i nettavisen vil lagres i våre databaser. Dette er nødvendig for å kunne levere tjenestene til deg. Disse dataene slettes når du sletter din brukerkonto.

Hvem lagrer vi data om?

Vanlige besøkende/lesere:

Hvis du besøker dette nettstedet uten å ha registrert en brukerkonto eller abonnement, lagres følgende data om deg:

Vis mer

Innloggede brukere og abonnenter:

Hvis du velger å opprette en brukerkonto og/eller abonnement på nettavisen, vil også følgende informasjon lagres om deg:

Vis mer

NB: Etter at data er slettet vil de likevel kunne spares i inntil 180 dager i backuper. Backuper lagres med høy sikkerhet og begrenset tilgang, og er nødvendig for å kunne drive feilsøking og ivareta brukerenes og datasystemenet sikkerhet.

Dine rettigheter:

Som bruker av dette nettstedet kan du kontakte avisen for å få dine data utlevert og/eller slettet.

Har du en brukerkonto/abonnement, kan du logge inn i din brukerprofil og laste ned dine lagrede data, samt slette din brukerkonto og tilhørende data når som helst.

Vis mer


Hvis du trykker AVVIS vil ingen informasjonskapsler lagres i din nettleser og ingen data om deg logges i våre databaser. Det betyr også at vi ikke kan vite om du har godkjent eller ikke, slik at du vil se denne advarselen på hver side du besøker. Teknisk informasjon (webserverlogger) vil likevel lagre din IP-adresse og nettleserinformasjon, men dise slettes fortløpende som beskrevet ovenfor.

Vi tar ditt personvern på alvor

Ved å besøke dette nettstedet vil noen data bli lagret. Dette er informasjon som er nødvendig for å kunne tilby tjenesten til deg.

Vi lagrer så lite data vi kan, så kort tid som mulig.

Noe gikk galt! Vennligst forsøk på nytt.

Mer informasjon

Siden lastes nå på nytt...