ANNONSE
ANNONSE
Nordre Aker Budstikke

Skolekoret sang ut for park i Nydalen

Aksjonsgruppas Peter Erik Kolstad (t.v.) og Torger Kjeldstad, med Heidi og Malene, og BU-leder Bente M. Larsen i midten. Bak er skolekoret fra Fernanda Nissen skole. Foto: Karl Andreas Kjelstrup

Onsdag var 80 små sangere fra Fernanda Nissens skolekor samlet i en musikalsk demonstrasjon for park i Sandakerveien 113-119.

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke

Publisert:

Sist oppdatert: 26.02.2020 kl 19:51

ANNONSE
ANNONSE
ANNONSE

NYDALEN: Det var en pop up-demonstrasjon som fant sted på t-banetomta i Nydalen onsdag ettermiddag. Aksjonsgruppa Ja til stor park i Nydalen hadde fått med seg Fernanda Nissen skoles skolekor til en spontankonsert på det som i dag er en parkeringsplass.

– Vi vil vise vår støtte til barna, de som ikke har noen stemme, sier Torger Kjeldstad i aksjonsgruppa.

Fernanda Nissen skoles skolekor på vei inn på parkeringsplassen. Foto: Karl Andreas Kjelstrup

Fernanda Nissen skoles skolekor. Foto: Karl Andreas Kjelstrup

Politisk behandling

Avantors planforslag for Sandakerveien 113-116 var på begrenset høring i høst, og fikk 44 bemerkninger. De fleste går på ønsket om å etablere en stor park på tomta. Eiendommen er i dag regulert til kontor, industri, lager, bevertning og forretning, mens Avantor vil omregulere slik at det også kan bygges boliger. Det opprinnelige planforslaget fra 2017 ble endret etter tilbakemeldinger, blant annet er enkelte høyder noe redusert. Andelen offentlig park/torg er økt til nesten fem mål, men det er ikke et sammenhengende område.

Aksjonsgruppa som heller vil ha park ønsker en regulering av tomta til en park på minst 15 mål, og har fått tverrpolitisk støtte til dette av bydelsutvalgene både i Nordre Aker og Sagene. Før valget i fjor høst fikk aksjonsgruppa også ja fra partiene som i dag utgjør flertall i bystyret om at de støttet dem. Bare Høyre og Arbeiderpartiet i Oslo ville ikke gå inn på konkrete løfter.

ANNONSE

I tillegg samlet de inn nær 3000 underskrifter for å få saken opp i bystyret som et innbyggerinitiativ. Da saken kom opp i fjor høst valgte bystyret å sende saken tilbake til byrådet, slik at innbyggerinitiativet kunne behandles samtidig som Avantors reguleringssak.

Ifølge saksgangen i Plan- og bygningsetatens saksinnsyn skal saken sendes til byrådsavdelingen 1. april, for så å leges frem for bystyrets organer.

Se skolekoret synge:

Koret sang under demonstrasjonen for park i Nydalen 26. februar 2020.

Bydelsutvalget

– Jeg er her for å støtte den delen av befolkningen vår som bor her og som trenger en park, sier Bente M. Larsen (Ap), leder av bydelsutvalget (BU) i Nordre Aker.

ANNONSE

Styringspartiene i BU i Nordre Aker, Ap, SV og MDG, har i sin samarbeidsplattform for den inneværende fireårsperioden slått fast at de skal jobbe for en stor park i Nydalen.

– Vi må stå på! Det er nå saken går, sier Larsen.

Foto: Karl Andreas Kjelstrup

Hun var med aksjonsgruppa i deputasjon i Byutviklingsutvalget i rådhuset i desember. Larsen forsikrer om at lokalpolitikerne er svært tydelige overfor sine partikollegaer.

– Det er ingen tvil om at BU i Nordre Aker, og i Bydel Sagene, støtter planen om park. Og ved å støtte park, støtter vi ungene i Nydalen. Det er de som er fremtiden vår, sier hun.

ANNONSE

– Kjedelig uten park

Søstrene Malene og Heidi vokser opp i Nydalen, og har skrevet brev til kongen, statsministeren og ordføreren, om at de vil ha park i Nydalen. Malene leste opp svaret hun fikk fra Erna Solberg under en markering i fjor sommer.

Heidi og Malene har skrevet brev til konge, statsminister og ordfører. Foto: Karl Andreas Kjelstrup

– Kongen svarte at han dessverre ikke kunne gjøre noe med det, men var glad for at unge engasjerer seg for nærmiljøet sitt, sier Malene.

Søstrene er ikke i tvil om hva de ønsker seg i Nydalen:

ANNONSE

– Mer grønt! Og plass til ballspill. Et sted vi kan være, og bare henge og møte andre. Og en akebakke om vinteren.

– Hvordan er det å bo i Nydalen sånn det er nå?

– Det er litt kjedelig. Hvis vi hadde hatt en park hadde det vært lettere å komme seg ut og gjøre noe annet enn å sitte hjemme og se på Netflix. Det er letter å komme seg ut hvis man har et sted å gå, sier jentene.

Pappa og parkaksjonist Torger Kjeldstad, minner om at Fernanda Nissen skole bare har 1/3 av anbefalt uteareal per elev.

– Og barnehagene har ikke noen grøntarealer inne i barnehagen, sier han.

– Mangel av park i Nydalen går spesielt utover de yngste beboerne. En stor grønn park vil kunne bøte på noe av arealbehovet til skoler og barnehager i området.

– Vil koste

Torger Kjeldstad intervjues av TV2 under aksjonen onsdag. Foto: Karl Andreas Kjelstrup

Aksjonsgruppa ble skuffet av signalene som kom fra Miljøpartiet de grønne etter valget, da støtten til park ikke lenger var like klar som tidligere. Etter en uttalelse fra Lan Marie Berg under fremleggelsen av byrådsplattformen, om at hun hadde liten tro på at parken ville bli realisert, måtte byutviklingsbyråd Hanna Marcussen (MDG) gå ut og understreke at byrådet ønsker en så stor park som mulig i Nydalen. Det vil imildertid være prisen som avgjør størrelsen.

– En park vil koste penger. Men den vil ha store, positive sosiale konsekvenser, og betale seg over tid. Ikke til neste valg, og det er noe av problemet. Men man vil aldri angre på en park, sier Torger Kjeldstad.

– Torger spurte om jeg tror det blir en park her. Jeg tør ikke tenke på noe annet. Det må det bli, sier BU-leder Larsen.

Fernanda Nissen skoles skolekor. Foto: Karl Andreas Kjelstrup

PBE mener 5 mål er greit

I referatet fra bermerkningsmøtet mellom PBE og Avantor 3. desember i fjor, skriver PBE at «området er velegnet for plassering av en bydelspark fordi det ligger sentralt lokalisert langs strøksgaten Sandakerveien og mellom to kollektivknutepunkt. I tillegg er det flere viktige gang- og sykkelforbindelser langs tomten. (…) Dette oppfyller kommuneplanens retningslinjer om parker bør grense til eller ha god romlig tilknytning til offentlig gate eller gang- og sykkelvei.» PBE anser likevel, som de tidligere har sagt, at en park på 5 mål over de to tomtene Sandakerveien 113-119 og Sandakerveien 121 (trykkeritomten, som OBOS vil utvikle) vil oppfylle minstekravene til en slik park.

Du kan lese innspillene til den begrensede høringen, samt PBEs og Avantors svar, på Plan- og bygningsetatens nettsider.

I saksinnsyn går det frem at Avantor har engasjert COWI til å lage en sammenlignende grønnstrukturanalyse av Nydalen, Ensjø og Løren/Økern byutviklingsområder. Der konkluderes det med at det ikke er grunnlag for å hevde at det er behov for avsetning av større parkarealer i Nydalen ut over det som allerede er sikret/foreslått gjennom foreliggende planer/planforslag. Les hele grønstrukturanalysen her (PBEs nettsider).

Nyhetsbrev fra Nordre Aker Budstikke

Få ukens nyheter oppsummert i et nyhetsbrev fra Nordre Aker Budstikke. Det er gratis, og du melder deg på her!

Nøkkelord

ANNONSE
ANNONSE
ANNONSE