Nordre Aker Budstikke

Slik kan John Colletts plass bli

Slik ser et av skisseforslagene til John Colletts plass ut. Dette er fra Østre Linje AS.

Mandag presenterte tre arkitekter forslag til fremtidens John Colletts plass for politikere og naboer. Skissene blir hengende i kafé Bicks i Vestgrensa 4 ut juni, og snart kommer en facebook-gruppe der du kan si din mening.

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke

Publisert:

Sist oppdatert: 09.06.2016 kl 15:20

ULLEVÅL: John Colletts plass skal utvikles som torg og møteplass i bydelen, og en prosjektgruppe bestående av blant andre velforeninger, bydelsrepresentanter og gårdeier, har jobbet med ideer til hvordan plassen bør ta form.

John Colletts plass, med kinobygget, slik den fremstår i dag. Foto: KARL ANDREAS KJELSTRUP

Tre firmaer, Dronninga Landskap AS, Arkitektene AS og Østre Linje AS, har på bakgrunn av dette blitt invitert til en skissekonkurranse. Mandag presenterte de forslagene sine for en spesielt invitert forsamling i kafeen ved John Colletts plass.

Felles for dem alle er oppfattelsen av at John Colletts plass i dag er rotete og uoversiktlig.

Stort område

Området som skal oppgraderes – triangelområdet som omfatter plassen foran kinobygget, med trikkesløyfa ned til «spissen» avgrenset mot rundkjøringen – utgjør bare én tredel av det totale området på John Colletts plass.


Ale tre skisseforslagene har derfor sett utover plassen og foreslår også hvordan tilstøtende områder kan forskjønnes, eller trekkes inn mot plassen.

Samtlige arkitekter hevdet å ha forslag som skal gjøre bruken av plassen rimelig fleksibel. Forslagene inneholder beplantning, sittegrupper og mulighet for uteservering, torgplass og ulike sceneløsninger.

Det legges også opp til at det kan islegges et mindre område til skøytebane vinterstid. Alle tre ser plassen som satt sammen av flere delområder, som kan utvikles separat eller sammen.

Etter at nærmiljøet har kommet med sine innspili i sommer, er det bydelsutvalget (her ved leder Per H. Christiansen (H), som åpnet utstillingen på Bicks), som skal levere sin anbefaling i september. Foto: KARL ANDREAS KJELSTRUP

Lokal medvirkning

For prosjektgruppa har det vært viktig med lokal medvirkning. Derfor har de tatt initiativ til opprettelsen av en facebook-gruppe der alle som har en mening kan kommentere forslagene fra skissekonkurransen.


Saken skal videre behandles i bydelens miljø-, plan- og samferdselskomité 29. august, før bydelsutvalget vedtar sin anbefaling i møtet midt i september. Både i MPS og i BU vil det være anledning å stille opp i åpen halvtime, opplyser BU-leder Per H. Christiansen.

LES OGSÅ: Ønsker seg kulturhus i hele kinobygget på Ullevål

Finansiering

Det er søkt om 8,5 millioner kroner fra Eiendoms- og byfornyelsesetaten (EBY) til videre planlegging og byggestart. Hvis pengene innvilges vil arbeidene kunne komme i gang allerede til høsten, opplyser bydelsadministrasjonen. Alternativt vil man måtte vente på tilsagn om investeringsmidler fra den potten bystyret årlig setter av til torg og møteplasser.

Det kan være mulig å få til et spleiselag mellom EBY, Bymiljøetaten og bydelen. Men det er også mulig å bygge ut plassen i flere intervaller avhengig av hva man har til rådighet for utbyggingen, opplyser bydelen.

Det skal også avklares med Bymiljøetaten om hvem som skal ha det framtidige driftsansvaret for plassen, og eventuelt om Bymiljøetaten ønsker å påta seg ansvaret for byggeprosessen for det konseptet som blir valgt.

Arkitektene AS

Carl Engblom i Arkitektene AS. Foto: KARL ANDREAS KJELSTRUP

Carl Engblom i Arkitektene AS presenterte hvordan de ser for seg fremtidens John Colletts plass. Han trakk fram viktigheten av å sikre området for barn.

– I dag er det skummel å la barn være ute på plassen, sa han og viste til trafikkbildet med biler, busser og trikker.

Fra skissen til Arkitektene AS. Plassen foreslås gjerdet inn, med nedsenket scene nederst.


Firmaet ønsker derfor en mur som fysisk verner om aktivitetene på innsiden. Muren er forholdsvis lav, og beplantet med trær på utsiden. Den blir gradvis høyere ned mot spissen av triangelområdet (mot rundkjøringen), og 1,80 meter på det høyeste. Terrenget på innsiden senkes imidlertid slik at høyden, opplevd fra innsiden, blir større. I denne nedre delen av området, ønsker de å anlegge en scene, med et amfi foran. Dette området kan også brukes til servering, utekino, isbane om vinteren eller streetbasket.

– Vi er glade i Abels hage, men det som er synd i dag er at mange går forbi, sa Engblom, og fortalte at deres hovedgrep vil være å stramme opp hagen. Ved hjelp av en blomstergang med kasser i varme materialer, skal fotgjengere «tvinges» fra Sognsveien og inn i den grønne og frodige hagen.

Skisse fra Arkitektene AS. Blomstergangen i nye Abels hage.

Foran kinobygget legges det til rette for å kunne settes opp salgsboder, for eksempel til Bondens marked. Ved kinoens kortside, langs Sognsveien, viste Engblom muligheter for flere stativer til både vanlige sykler og bysykler.

Prosjektskisse fra Arkitektene AS.

Østre Linje AS

– Området består av utflytende rom det er utfordrende å lage noe samlet i, innledet Sigve Grønsberg fra Østre Linje AS, arkitektkontoret som også jobber med oppgraderingen av Grefsenplatået.

Sigve Grønsberg i Østre Linje AS. Foto: KARL ANDREAS KJELSTRUP

Hovedgrepet i forslaget fra Østre Linje er å samle de viktigste «linjene i byen» rundt plassen inne på plassen. Linjene er de ulike gatene som møtes rundt den litt underlige trekantformen John Colletts plass har, forklarte Grønsberg.

Østre Linje ønsker å leke med formspråket i det systemet av stråler som veiene rundt plassen skaper.

Østre Linje AS har et forslag der de klassiske linjene i kinobygget overføres til formskåret vegetasjon på plassen.

Det klassiske utrykket i kinobygget og hele området rundt ønsker de å videreføre i formskåret vegetasjon. Blant annet er det tegnet inn et triangel av formskårede lindetrær. Inni triangelet er det en grusbane tenkt til kulespill.

Østre Linje deler John Colletts plass opp i flere deler med ulike elementer.

Langs fasaden av kinobygget har de tegnet inn en torggate. Også de tenker dette som en markedsplass til fleksibelt bruk; salgsareal til for eksempel Bondens marked eller loppemarkeder.

– Uteserveringen synes vi kan ligge der den er i dag, vestvendt (mot Niels Henrik Abels vei (journ.anm.), skjermet fra støykilder. Det kan også anlegges små hageparseller. Kanskje er det botaniker- eller hageentusiaster som vil vise fram hva de dyrker, foreslo Grønsberg, og la til:

Detaljer fra Østre Linjes skisse.

– Er det ikke interesse for så mye grønt, kan plassen brukes til arrangementer, og eventuelt islegges om vinteren.

Nederst i triangelet mot rundkjøringen har Østre Linje tegnet inn en lav pyramideform, mellom en halv og en meter høy, anslo Grønsberg. Den kan brukes som en naturlig tribune dersom parsellområdet ovenfor heller brukes som en scene.

Dronninga Landskap AS

Rainer Stange i Dronninga Landskap AS. Foto: KARL ANDREAS KJELSTRUP

– John Colletts plass er stedet der Blindern Campus møter byen, der folk med ulik bakgrunn møtes. Bussen og trikken aktiverer plassen, sa Rainer Stange fra Dronninga Landskap AS.

John Colletts plass er et trivelig sted å oppholde seg, og et solrikt sted.

– Men det trengs å strammes og ryddes opp, sa han.

Dronninga Landskap har skilt ut området i fem delområder, der det egentlige utviklingsområdet, trikkesløyfa foran kinobygget, er det største. Området er i deres forslag gjort svakt skrånende.

Høydeforskjellen gjør området sikrere, argumenterte Stange, fordi plassen blir noe senket i forhold til veiene rundt.

Skisse fra Dronninga Landskap AS. Plassen skråner svakt i retning rundkjøringen. Store flater skal åpne for fleksibel bruk.

På plassen ser de både for seg grønne og steinlagte flater. Bruken skal dermed være så fleksibel som mulig.

– Her kan det være uteservering av og til, marked og gatefest, forklarte Stange. Også Dronningas skisse gir plass til en scenen på den triangelformede plassen.

Han viste til at dersom benkene plasseres på de rette stedene, og tar hensyn til sola, vil de kunne bli brukt nesten hele året. Både skøytebane av overflatevann og bybieprosjekt er det plass til i Dronningas forslag.

– Ved å velge en passende vegetasjonspalett vil man tiltrekke seg bier og humler, sa han.

Prosjektskissen fra Dronninga Landskap AS.

Stange viste også flere forslag til hvordan områdene rundt plassen, som adressene i Vestgrensa, holdeplassen i Niels Henrik Abels vei, og Sognsvei-løpet fra rundkjøringen og nordover kan utformes for å skape et mer helhetlig inntrykk.

Tilgjengelig for barn

Unni Eriksen fra Blindern vel har deltatt i prosjektgruppa, og synes arkitektene har kommet med mange gode ideer.

Rainer Stange i Dronninga Landskap tegner og forteller for Benedicte Stiff (nærmest) og Unni Eriksen i Blindern vel. Foto: KARL ANDREAS KJELSTRUP

– Men det er viktig med nok sitteplasser, slik at det blir en innbydende plass å bruke, sier hun.

– Og så er jeg opptatt av at det som kommer blir lett å vedlikeholde, slik at det forblir pent.

Et annet viktig punkt, ifølge Eriksen, er å tilgjengeliggjøre plassen for alle aldersgrupper.

– Det må bli et møtested også for unger. Det må gjøres attraktivt for barn, for eksempel med noe som kan klatres i, og som fortsatt er dekorativt, sier Eriksen.

Sykkel

Bydelspolitiker Liv Derås Bjørnstad (MDG) er fornøyd med at skissene er basert på hva lokalmiljøet ønsker seg.

– Helt konkret er sola viktig. Det er gjort tabber andre steder der man glemmer solforholdene. Det bør bli en plass for flerbruk, som også er fin for barna. Jeg likte forslaget om streetbasket. Det er slike ting som kan skape liv på plassen, sa Bjørnstad, og understreket at hun også synes god sykkelparkering er veldig viktig.

Agnes Lyche Melvær, en av initiativtakerne til Abels hage er glad for at lokalmiljøet er inkludert i prosessen og kan komme med innspill.

– Abels hage har vært et tiltak ut fra de forutsetningene som ligger i plassen i dag. Vi startet med at mange hundre barn kom og satte ned hver sin blomst. Det var jo først og fremst et symbol på at alle skal være med å skape sitt nærmiljø. John Colletts plass skal være et sted der alle kan føle seg hjemme, og som fanger opp mangfoldet her, sier hun.

Utstillingen står i kafé Bicks i Vestgrensa 4, og Facebook-gruppa der du kan si din mening heter Oppgradering John Colletts Plass.

Spesialkonsulent Knut Hammervold i Bydel Nordre Aker i døra på kafé Bicks, der John Colletts plass-plansjene vil henge oppe ut juni. Foto: KARL ANDREAS KJELSTRUP

LES MER OM JOHN COLLETTS PLASS:

Meld deg på Nordre Aker Budstikkes nyhetsbrev!

Hold deg oppdatert ved å melde deg på vårt gratis nyhetsbrev som kommer rett i innboksen din hver torsdag!
Leser du på mobil? Meld deg på ved å sende e-post!

Personvern og datalagring

Lagring og logging av data

Ved å besøke dette nettstedet lagres noen tekniske data om din internettforbindelse og nettleser. Disse data kan kategoriseres som følger:

Informasjonskapsler

Dette nettstedet bruker cookies/"informasjonskapsler" for å forbedre funksjonalitet og brukeropplevelse.

Vis mer

Teknisk info

Når du besøker et nettsted vil webserveren logge noe teknisk info som din IP-adresse, hvilken nettleser du bruker og tidspunktet for hver gang du forespør data fra serveren, altså når du klikker på en intern lenke og laster en ny nettside eller tilhørende data som skrifttyper, bilder, ulike script som kreves for at nettsiden skal fungere.

Disse dataene spares bare en viss tidsperiode for å kunne utføre feilsøking og feilretting i systemene, og deles aldri med avisens ansatte eller tredjepart.

Brukerinformasjon

Vi lagrer noe informasjon om deg som bruker. På dette nettstedet lagres ingen sensitiv informasjon, men enkel kontaktinformasjon som du gir fra deg når du oppretter en brukerkonto eller kjøper tjenester i nettavisen vil lagres i våre databaser. Dette er nødvendig for å kunne levere tjenestene til deg. Disse dataene slettes når du sletter din brukerkonto.

Hvem lagrer vi data om?

Vanlige besøkende/lesere:

Hvis du besøker dette nettstedet uten å ha registrert en brukerkonto eller abonnement, lagres følgende data om deg:

Vis mer

Innloggede brukere og abonnenter:

Hvis du velger å opprette en brukerkonto og/eller abonnement på nettavisen, vil også følgende informasjon lagres om deg:

Vis mer

NB: Etter at data er slettet vil de likevel kunne spares i inntil 180 dager i backuper. Backuper lagres med høy sikkerhet og begrenset tilgang, og er nødvendig for å kunne drive feilsøking og ivareta brukerenes og datasystemenet sikkerhet.

Dine rettigheter:

Som bruker av dette nettstedet kan du kontakte avisen for å få dine data utlevert og/eller slettet.

Har du en brukerkonto/abonnement, kan du logge inn i din brukerprofil og laste ned dine lagrede data, samt slette din brukerkonto og tilhørende data når som helst.

Vis mer


Hvis du trykker AVVIS vil ingen informasjonskapsler lagres i din nettleser og ingen data om deg logges i våre databaser. Det betyr også at vi ikke kan vite om du har godkjent eller ikke, slik at du vil se denne advarselen på hver side du besøker. Teknisk informasjon (webserverlogger) vil likevel lagre din IP-adresse og nettleserinformasjon, men dise slettes fortløpende som beskrevet ovenfor.

Vi tar ditt personvern på alvor

Nordre Aker Budstikke bruker cookies (informasjonskapsler) til å personalisere annonser og forbedre nettstedet. Ved å benytte nettstedet aksepterer du at vi kan sette cookies i din nettleser.

Vi lagrer så lite data vi kan, så kort tid som mulig.

Noe gikk galt! Vennligst forsøk på nytt.

Mer informasjon

Siden lastes nå på nytt...