ANNONSE
ANNONSE
Nordre Aker Budstikke

Slik kan Sogn-tomta se ut om syv år

Perspektivillustrasjon av konsept 2 (gult viser skole med flerbrukshall, oransje sykehjem med barnehage, lilla næring, hvitt bad og grønt bolig). ILLUSTRASJON: EBY

Det er behov for, og plass til, skole, idrettshall, sykehjem, barnehage og nytt bad i Sognsveien 80, mener Eiendoms- og byfornyelsesetaten. Det vil trolig koste over 1,5 milliarder kroner.

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke

Publisert:

Sist oppdatert: 29.05.2017 kl 10:07

ANNONSE
ANNONSE
ANNONSE

ULLEVÅL/SOGN: Det kommer frem i Konseptvalgutredningen (KVU) Eiendoms- og byfornyelsesetaten (EBY) har laget på bestilling fra byrådsavdelingen for byutvikling.

I dag holder Blindern vgs. til i deler av det gamle Sogn-komplekset. Her er også Sogn bad. Foto: KARL ANDREAS KJELSTRUP

Utredningen omfatter de kommunale eiendommene Sognsveien 80 og 90, samt et tilliggende areal som i dag brukes til parkering. I sin anbefaling foreslår EBY at dagens karakteristiske, og monumentale bygningsmasse rives.

Et grovt kostnadsoverslag viser at tiltakene EBY anbefaler vil kunne koste mellom 1,4 og 1,8 milliarder kroner. Anlegget kan stå ferdig allerede i 2022, men 2023-24 er nok mer realistisk, ifølge KVU-en.

Grovt antatt kostnadsvurdering av tiltakene EBY anbefaler i Sognsveien 80.

ANNONSE

Midt i smørøyet

Utviklingen av Sognsveien 80, som tidligere huset Sogn videregående skole, har vært diskutert helt siden det ble klart at den videregående skolen skulle flytte (Sogn vgs. flyttet i 2013).

LES OGSÅ: Slik ble Sognsveien 80 presentert som mulighetenes tomt på et folkemøte i 2008

Det har vært nevnt boliger for studenter og eldre, Universitetet i Oslo og andre utdanningsinstitusjoner har snust på lokasjonen, og det har vært pekt ut som gunstig plassering for et nytt områdebad i Oslo vest, blant annet på grunn av at området har god kollektivdekning fra øst og vest. Byrådet har imidlertid ikke prioritert et slikt bad den kommende tiårsperioden.

Stort område

Tomten er på totalt 55,7 mål, og har i dag en bygningsmasse på omlag 62.000 kvadratmter. Halvparten av den eksisterende bygnignsmassen har siden 2014 og 2015 vært i bruk av Blindern videregående skole (som har leieavtale til 2025) og en avdeling fra Etterstad videregående skole (til 2019). I tillegg til at Sogn bad er lokalisert på tomten (Oslo Idrettslag Svømming har en driftsavtale frem til 2020).

ANNONSE

Blindern videregående skole holder til i deler av bygnignsmassen. Skolens tilbud skal utvides. Det bør skje på samme område, mener EBY. Foto: KARL ANDREAS KJELSTRUP

Med en utnyttelse på 250 prosent, antas det i KVU-en at tomten kan bebygges med ca. 137.000 kvadratmeter (BTA). I arbeidet med KVU-en har EBY kartlagt alle fremtidige kommunale arealbehov som kan antas å passe på tomten. Disse krever ifølge KVU-en ca. 50.000 kvadratmeter.

«Den resterende del vil kunne utnyttes i sambruk med den kommunale utbyggingen og/eller som en utnyttelse adskilt fra det tomteareal som brukes til kommunale formål,» heter det videre. Det vil også være plass til boliger og næring på tomten, slik illustrasjonen øverst i saken viser.

Kommunale behov

Følgende kommunale behov er avdekket i arbeidet med KVU-en:

  • Skole. Øke antall elevplasser på skolen med tre parallelle klasserekker på ungdomstrinnet og å videreføre kapasiteten til Blindern videregående skole i en 8-13-skole, samlokalisert med Den tyske skole og Den franske skole. Totalt utgjør det en skole på 1470 elevplasser, hvorav 870 er kommunale. (Les mer om skoleplanene her)
  • Fleridrettshall i tilknytning til skolen.
  • Sykehjem/omsorgsboliger. Heldøgnstilbud for eldre med 100 plasser.
  • Barnehage med 4-6 avdelinger.
  • Badetilbud i Oslo vest, opp mot størrelsen på et bydelsbad (25m x 12,5/21m)
  • Ny og utvidet kapasitet for Byarkivet.

ANNONSE

På bakgrunn av disse behovene har Eiendoms- og byfornyelsesetaten (EBY) vurdert tre konsepter, der de konkluderer med at området er best egnet for skole med fleridrettshall, sykehjem, barnehage og bad. Det understrekes også at det vil være viktig å åpne bekkeløpet som går gjennom tomten, og legge til rette for lokale gang- og sykkelveier.

Sogn bad i Sognsveien 80. Det foreslås å bygge et nytt bad på tomta. Foto: KARL ANDREAS KJELSTRUP

Verneverdig bebyggelse?

Neste fase vil innebære en endelig avklaring om størrelse, funksjon og vedtak om finansiering for de anbefalte tiltakene, ifølge EBY. Parallelt med dette kan plan- og reguleringsprosessen starte opp, skriver EBY i KVU-en.

Et hinder for utviklingen kan ifølge KVU-en være at Byantikvaren har gitt tilbakemelding om at eksisterende bygningsmasse kan ha kulturhistorisk verdi, og ønsker at hele eller deler av anlegget vurderes bevart ved utvikling av tomten. Dette selv om den samme antikvaren tidligere har uttalt at dagens bygningsmasse ikke har verneverdi.

LES OGSÅ:

ANNONSE

Meld deg på vårt nyhetsbrev!

Hold deg oppdatert ved å melde deg på Nordre Aker Budstikkes gratis nyhetsbrev, som kommer rett i innboksen din hver torsdag! Leser du på mobil? Meld deg på ved å sende e-post!

ANNONSE
ANNONSE
ANNONSE