ANNONSE
ANNONSE
Nordre Aker Budstikke

Slik presterer ungdomsskoleelevene i nasjonale prøver

Nordberg skole scorer nest best i landet for 9. klassingene på nasjonale prøver. Foto: KARL ANDREAS KJELSTRUP

Skolene Engebråten, Morellbakken og Nordberg scorer blant de beste nasjonalt.

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke

Publisert:

Sist oppdatert: 18.11.2016 kl 10:17

ANNONSE
ANNONSE
ANNONSE

NORDRE AKER: Det kommer fram av resultatene på de nasjonale prøvene for 8. og 9. trinn, som ble presentert denne uken.

Sammenlagt havner Nordberg ungdomsskole på andreplass for 9. klassinger.

Med et snitt i på 62,5 i engelsk og lesing, ligger skolen likt med Øraker i Bydel Ullern, og 1,5 poeng bak Midtstuen i Bydel Vestre Aker.

Viktig som et verktøy

Jan Heidel, rektor på Nordberg skole. Foto: KARL ANDREAS KJELSTRUP

– Det er alltid hygelig med gode resultater, selv om det viktigste for oss er å se hvordan elevene flytter seg fra 8. til 9. klasse, sier Jan Heidel, rektor på Nordberg skole.

ANNONSE

For skolen er resultatene fra de nasjonale prøvene en ren kartlegging av hvor elevene befinner seg faglig, forklarer Heidel.

– Vi ser hva elevene har lært på ett år, men også hvor vi som skole ikke er gode nok. Det gir et godt bilde på hvor vi må sette inn støtet, fortsetter han.

De nasjonale prøvene gir også skolen mulighet til å følge hver enkelt elevs utvikling, og hvordan skolen kan løfte den enkeltes nivå.

LES OGSÅ: Ungdomstilbudet på Glasshuset på Nordberg er «gullstandarden»: – Det må være lett å ta kontakt med voksne de unge har tillit til, uten at de trenger en merkelapp med en diagnose

Gode Oslo-resultater

Resultatene på nasjonale prøver for 8. og 9. trinn viser at osloelevene oppnår det beste fylkesvise resultatet i både regning, engelsk og lesing. Av de ti største kommunene er det bare Bærum som har et bedre resultat.

ANNONSE

Oslos resultat skiller seg fra andre fylker ved at hver femte elev ligger på høyeste mestringsnivå (nivå 5) på alle prøvene.

Astrid Søgnen, direktør i Utdanningsetaten. Foto: KARL ANDREAS KJELSTRUP

– Dette er gode resultater, og jeg vil først og fremst gratulere elevene og deres lærere. Den positive utviklingen vi har sett over flere år, fortsetter. Det er bra. Dette er et resultat av god undervisning og læring i våre skoler, sier direktør Astrid Søgnen i Utdanningsetaten i en pressemelding.

LES OGSÅ: Korsvoll-elever sendes til Engbråten: – Må bruke lommelykt på skoleveien

Færre på de laveste nivåene

Mens 8. trinnselevene er testet i regning, engelsk og lesing, har 9. klassingene blitt testet i regning og lesing. Skolene er rangert på en skala som går fra 20 til 80 poeng, der 80 er best.

ANNONSE

På 8. trinn fortsetter den positive utviklingen med stadig færre elever på de to laveste mestringsnivåene. Andelen har sunket fra 25,5 prosent i 2014 til 21,9 prosent i 2016.

På 9. trinn er det ett prosentpoeng flere elever på de to høyeste mestringsnivåene sammenliknet med i fjor. På disse mestringsnivåene ligger Oslo 11,2 prosentpoeng over det nasjonale snittet.

– Resultatutviklingen viser at Osloskolen klarer å løfte både de sterkeste elevene og de som har behov for ekstra støtte. Dette er en svært viktig utviklingstrend, sier Søgnen.

Topp-plasseringer nasjonalt

På 9. trinn har Nordberg skole 62,5 poeng i gjennomsnitt, og er dermed nest best i landet. Morellbakken og Engebråten ligger like bak, med henholdsvis 61 og 60 poeng. Snittet nasjonalt er på 53,5 poeng, i Oslo 56,5.

På 8. trinn er det Engebråten skole som gjør det best i Nordre Aker, med et snitt på 57,7 når lesing, regning og engelsk er lagt sammen. Det plasserer skolen på tredjeplass i Oslo, og som nummer seks nasjonalt.

ANNONSE

Nordberg følger med et snitt på 57,3, mens Morellbakken har 54,3. Nasjonalt er snittet 49,6 poeng, i Oslo er det 53.

LES OGSÅ: Trøbbel på skoleveien: – Stopper ikke for barna som skal over veien

Deltakerandel

Elevsammensetningen i Osloskolen gjør at langt flere elever kan vurderes for fritak i Oslo sammenliknet med resten av landet. Andelen som faktisk fritas er imidlertid lavere i Oslo enn på landsbasis, sett i forhold til andelen elever som kan vurderes for fritak, ifølge Utdanningsetaten.

På Nordberg skole er det viktig at flest mulig av elevene som ikke er fritatt, for eksempel på grunnlag av norskferdigheter, får delta.

– Vi har oppsamlingsheat slik at deltakelsen blir høyest mulig. For eksempel deltar alle elever i spesialklasser, sier rektor Jan Heidel.

Nivåfordeling

Under kan du se hvordan elevene ved de tre ungdomsskolene i bydelen fordeler seg på de fem mestringsnivåene. Tabellene er hentet fra Utdanningsdirektoratet.

Engelsk:

NORDBERG SKOLE: Engelsk – fordelt på mestringsnivåer.


ENGEBRÅTEN SKOLE: Engelsk - fordeling på mestringsnivåer


MORELLBAKKEN SKOLE: Engelsk - fordeling på mestringsnivåer

Lesing:

NORDBERG SKOLE: Lesing - fordeling på mestringsnivåer


ENGEBRÅTEN SKOLE: Lesing - fordeling på mestringsnivåer


MORELLBAKKEN SKOLE: Lesing - fordeling på mestringsnivåer

Regning:

NORDBERG SKOLE: Regning - fordeling på mestringsnivåer


ENGEBRÅTEN SKOLE: Regning - fordeling på mestringsnivåer


MORELLBAKKEN SKOLE: Regning - fordeling på mestringsnivåer

Se flere tabeller hos Utdanningsdirektoratet. Nettavisen har samlet resultatene fra alle landets skoler i pdf-dokumenter her: 8. trinn og 9. trinn.

Meld deg på Nordre Aker Budstikkes nyhetsbrev!

Hold deg oppdatert ved å melde deg på vårt gratis nyhetsbrev som kommer rett i innboksen din hver torsdag!
Leser du på mobil? Meld deg på ved å sende e-post!

ANNONSE
ANNONSE
ANNONSE