ANNONSE
ANNONSE
Nordre Aker Budstikke

Slik skal det bli tryggere å sykle på Ring 2

Neste år blir det tryggere å være syklist på Ring 2. Nye røde, sykkelfelt, som går bak busholdeplassene, som her ved Ullevål sykehus. Foto: SYKKELPROSJEKTET / OSLO KOMMUNE

En strekning på 2,5 kilometer, mellom Blindernveien og Lilleborg kirke, skal i løpet av vinteren tilrettelegges for sykkel.

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke

Publisert:

Sist oppdatert: 20.09.2017 kl 11:44

ANNONSE
ANNONSE
ANNONSE

ULLEVÅL / TORSHOV: Tiltakene er midlertidige i påvente av en fullstendig ombygging av Ring 2, mellom Majorstuen og Carl Berners plass, for å legge til rette for trikk og lage et permanent anlegg for sykkel.

Ring 2 skal fremstå som en gjennomgående boulevard med trebeplantning, ifølge Oslo kommune.

Men dette er et tidkrevende arbeid, og etter tidsskjemaet skal planprogrammet til høring denne høsten, med påfølgende konsekvensutredning til sommeren 2018.

Midlertidige tiltak

Derfor er midlertidige tiltak igangsatt på deler av strekningen. Nærmere bestemt mellom holdeplassen like vest for Blindernveien, til startpunktet for den tosidige sykkelveien med fortau ved Lilleborg kirke.

Dette skal gjøres:

ANNONSE

  • Anlegge sykkelfelt med rød asfalt der det er mulig
  • Knytte sammen sykkelforbindelser på tvers av Ring 2 med krysstiltak
  • Føre sykkelfelt på baksiden av bussholdeplasser
  • Etablere kollektivfelt på deler av strekningen
  • Lage kantstopp for buss

LES OGSÅ: Elsykkel begynte å brenne under reparasjon

Fram til neste sommer

Oppgraderingen skal holde på frem mot sommeren 2018, og vil kunne gi redusert fremkommelighet på Ring 2 og i tilstøtende veier. Parkeringen i Blindernveien, mellom Kirkeveien og Wilhelm Færdens vei, er fjernet og gravearbeidene er igangsatt.

Arbeidene i Sognsveien starter i slutten av september, bussholdeplassen "Vestre Aker Kirke" retning vest er flyttet midlertidig til midt mellom Sognsveien og Blindernveien.

Ring 2 ved Vogts gate. Nye sykkelfelt og bussfelt. Foto: SYKKELPROSJEKTET / OSLO KOMMUNE

ANNONSE

Noen unntak

Det blir foreløpig ikke etablert sykkelfelt mellom Kierschows gate og Uelands gate, en strekning på 300 meter. Årsaken er grunnforholdene, og det må vurderes nærmere hva som kan gjøres. Dersom det blir mulig vil sykkelfelt komme først i 2018.

Vestover er det ikke plass til tilrettelegging for sykkel mellom Sognsveien og Ullevålsveien ( et strekke på 150 meter på nordsiden av ringveien). Vestkjørende syklister henvises derfor på denne strekningen til kollektivfeltet eller fortauet.

LES OGSÅ: Den planlagte sykkelveien i Jutulveien møtte så kraftige protester at den utsettes ett år

18 millioner

Det vil også bli tiltak i følgende tilstøtende veier:

ANNONSE

  • Ombygging av krysset Ring 2–Sognsveien for å utbedre tilretteleggingen for sykkel Sognsveien ned mot krysset retning sentrum
  • Forlengelse av sykkelfeltene i Blindernveien og Ullevålsveien frem til Ring 2
  • Etablering av nordgående sykkelfelt i Colletts gate mellom Uelands gate og Ring 2
  • Etablering av nordgående sykkelfelt i Uelands gate mellom Colletts gate og Ring 2

Slik blir sykkelfeltene inn mot, og gjennom, krysset Kirkeveien / Blinderveien. Foto: SYKKELPROSJEKTET / OSLO KOMMUNE

Ifølge Aftenposten vil disse midlertidige tiltakene mellom Blindernveien og Lilleborg kirke tilsammen koste 18 millioner kroner.

LES OGSÅ: Hvorfor er det helt greit å ikke bruke sykkelhjelm, når man låner bysykler?

Meld deg på nyhetsbrev!

Få ukens nyheter oppsummert i et nyhetsbrev fra Nordre Aker Budstikke. Det er gratis, og du melder deg på her!

ANNONSE

ANNONSE
ANNONSE
ANNONSE