Nordre Aker Budstikke

Byutviklingsbyråd Hanna Marcussen i Nydalen vest. Bak står lokalpolitikerne Hanne Lyssand (SV) og Terje Olav Moen (Ap), og beboer Kjartan Fløgstad (t.h.) Foto: Karl Andreas Kjelstrup

Småhusområdene som aldri egentlig sto i fare

Småhusområdene "Nydalen vest" og Heilo i "Nydalen øst", ville trolig ha blitt fjernet som utviklingsområder i byrådets kommuneplanforslag, uavhengig av befolkningsprognosene.

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke

Publisert:

Sist oppdatert: 05.07.2018 kl 08:42

NYDALEN: Det sier byutviklingsbyråd Hanna Marcussen i dette intervjuet med Nordre Aker Budstikke.

Ble tatt inn i høringsrunden

I motsetning til Nedre Grefsen – som ble vedtatt som utviklingsområde allerede i den gjeldende kommuneplanen fra 2015 – dukket Nydalen øst og Nydalen vest opp i høringsrunden til byrådets nye kommuneplanforslag i fjor.

I forrige uke fortalte byutviklingsbyråd Hanna Marcussen om de to hovedgrunnene til at Nedre Grefsen ikke lenger er et utviklingsområde i byrådets endelige forslag til samfunnsdel i den nye kommuneplanen, som skal behandles i bystyret senere i år.

Nå møter Nordre Aker Budstikke byutviklingsbyråden i Nydalen vest, for å høre hvorfor også de to småhusområdene i Nydalen plustselig ikke lenger er foresltt som utviklingsområder.

Bakgrunn: Tar Nedre Grefsen og småhusområdene i Nydalen ut av kommuneplanen

Endrede prognoser

– Disse områdene i Nydalen kom inn i høringsruden på bakgrunn av de befolkningsprognosene som gjaldt inntil vi fikk nye prognoser i fjor høst, åpner byutviklingsbyråd Hanna Marcussen (MDG).

Prognosene viser at Oslo ikke vokser like fort som tidligere lagt til grunn. Frem til 2040 tror tallknuserne at Oslo vil vokse med 8000 mennesker i året, ikke 10-12.000 slik man trode for inntil ett år siden. Befolkningen vokser nå primært på grunn av fødselsoverskudd, ikke tilflytting.

Når Nydalen vest og Heilo i Nydalen øst nå likevel er tatt ut, er det vel så mye begrunnet i to andre årsaker, mener byråden:

Heilo grenser mot tomtene i Sandakerveien der både OBOS og Avantor ønsker å bygge nytt og høyt. Her er Heilo-beboerne Anne Karin Gondrosen, Dorte Vedal, Eivind Ryssmo, Tor Jørgen Andersen, Leila Torgersen, Jon Holm og Einar Hyndøy, som har kjempet mot å bli et utviklingsområde. Foto: Karl Andreas Kjelstrup (Arkivfoto)


– Nydalen vest er et av de områdene hvor vi virkelig har fått mange innspill i høringsrunden. Både de lokale, historiske kvalitetene, og at det ligger ganske tett opptil et område – resten av Nydalen – hvor det skjer ganske mye utvikling, gjør det viktig å beholde dette området som det er.

– Når det gjelder Heilo, har mange av innspillene gått på at der er det grøntområder som brukes av flere, og som er viktige for lokalbefolkningen. Her har medvirkningsrunden gitt mange innspill vi har lyttet til, sier Marcussen.

På direkte spørsmål vedgår hun at det var feil å kategorisere Heilo i Nydalen øst som utviklingsområde A – «hovedsakelig industri» - da kommuneplanen ble sendt på høring i fjor.

– Det var noe som ble veldig åpenbart for oss da vi begynte å få tilbakemeldinger. Det burde i utgangspunktet vært kategori B – og fanget opp som et småhusområde, sier Marcussen

Utviklinsområdet Nydalen øst, slik det ble presentert i høringsutkastet fra i fjor. Småhusområdet i Nydalen øst, Heilo, er her markert med rød sirkel. Småhusområdet Nydalen vest, mellom Nydalen og Maridalsveien, er markert med blå sirkel.

Variert bebyggelse

Da nabolagene deres ble foreslått som utviklingsområder, ropte beboerne ut. De mente disse småhusområdene i Nydalen er en viktig del av områdets identitet, og bærer med seg industrihistorien, som ellers snart er borte. Nydalen var en stor industriarbeidsplass på 18- og 1900-tallet, med blant annet Nydalens Compagnie og Christiania Spigerverk.

Det ville dessuten ikke være mulig å fortette mye mer, uten å rasere småhusbebyggelsen som er her i dag, mente de.

– Det sier seg selv. Det er bare å ta matematikken: Dette er et område på 30 mål, med ca. 100 boenheter. Da er det 300 kvadratmeter til hver boenhet, så sånn sett er det ganske mye fortettet. Fortettingen har foregått her kontinuerlig helt siden 1850. Det har gått bra, og det ser allright ut her i dag, sier Nydalen vest-beboer Hans Chr. Opsann.

Nydalen vest, slik det ser ut i Google Maps. Den åpne tomten i Nydalsveien øverst i bildet er nå bebyg med boligblokker og kontorer. Foto: Skjermdup, Googe Maps


– Det er litt av poenget, svarer byutviklingsbyråd Hanna Marcussen, og legger til:

– Her hadde man ikke fått så mange ekstra boliger. Det som har foregått her er et godt eksempel på fortetting som ikke er blokker. I forhold til hvor drastisk det oppleves, så er det ikke slik at det hadde gjort så mye å ha det som et utviklingsområde. Det ble veldig tydelig i høringsrunden.

– Hvordan kunne området havne på lista over forslag til utviklingsområder når man ser kvalitetene som er her – den kulturhistoriske og måten det har blitt utviklet på gjennom årene?

– Forslaget som ble sendt på høring var et forslag som er utarbeidet av Plan- og bygningsetaten. Byplanleggerne der sa at det kan være man skal se disse områdene i sammenheng med Nydalen som sådan, sier byråden.

Hun mener høringssvarene fra nærmiljøet var essensielle for å få et helhetlig bilde av områdene.

– Medvirkningen skal gjøre planene bedre. Og her har det vist at det ikke var en god tanke likevel, selv om det kanskje ser sånn ut når man sitter med et kart. Her er det gode grunner til at områdene ikke skal være med likevel.

Victoria Marie Evensen (Ap), nestleder i byutviklingskomiteen, nikker.

– Det er bred politisk enighet om at man ønsker boligvariasjon i Oslo. Og så er vi litt uenig tidvis i formen på det, sier hun, og fortsetter:

– Men jeg synes dette er et godt eksempel på et område – et ganske lite område – som ligger mellom to andre nabolag med en helt annen typografi og struktur. Og at man da trenger dette mellom det «nye» Nydalen-området, og det litt eldre som har helt andre bygningstyper på andre siden av veien (Tåsen og Bakkehaugen, journ.anm.).

Victoria Marie Evensen (Ap), Alette Elvenes (MDG), Hanna Marcussen (MDG), Terje Olav Moen (Ap), Hans Chr Opsann, Are Qvale, Kjartan Fløgstad og Hanne Lyssand (SV). Foto: Karl Andreas Kjelstrup

Historiske kvaliteter viktigere enn prognoser

– Du sier endringen i befolkningsprognosene gjør at behovet for nye boliger ikke er like stort. Er det det som har reddet dette området, eller er det de historiske kvalitetene som er viktigt?

– Begge deler, egentlig. Både de historiske kvalitetene og ikke minst hvor viktig disse områdene er med tanke på boligvariasjon. Her er det ikke snakk om at man hadde fått plass til så mange flere boliger heller. Så litt uavhengig av befolkningsprognosene så er det fortettet ganske mye her. Det er ikke rom for så mye mer, med mindre man gjør noe veldig drastisk, og det har i utgangspunktet ikke vært tanken, sier Marcussen.

Men de nedjusterte befolkningsprognosene gjør det likevel lettere å finne handlingsrom for å ta ut områder som dette, mener byråden.

– Men akkurat her ville det uansett, helt uavhengig av befolkningsprognosene, ikke vært så stort potensial. Da er ikke det noe grunn til å ødelegge det området, legger hun til.

Nydalen vest har smale grusveier inn fra Maridalsveien, med småhus tett i tett. Foto: Karl Andreas Kjelstrup

– Så dette er et område som i løpet av den prosessen som har vært nå, sannsynligvis hadde falt fra uansett?

– Uavhengig av befolkningsprognosen så vil jeg tro det. Nå spekulerer jeg litt, for befolkingsprognsosen er også noe vi har diskutert underveis, etter at vi fikk nye tall i høst. Men jeg tror nok her, uten at jeg kan snakke for andre enn meg selv og mitt eget parti, at det argumentet ville veid tungt uansett, sier Marcussen.

Det bekrefter byutviklingskomitelederen.

– Jeg er enig i det. Jeg ble ganske overbevist etter å ha vært på en regnfull befaring sammen med Hans Christian (Opsann, beboer, red. anm.) her i høst. At det var et riktig grep.

– Det er godt det da, at det hjelper å invitere, sier Opsann.

– Og engasjere seg, legger byråd Marcussen til.

– Og opplyse, ikke minst, supplerer lokalpolitiker Hanne Lyssand (SV).

Kunne ha unngått usikkerhet

– Det har vært mye engasjement for disse to områdene, og frykt for hvordan de skulle utvikles. Nydalen vest og Heilo i Nydalen øst var forslag som aldri ble vedtatt, og som nå er tatt ut av planen igjen. Var det nødvendig å skape den usikkerheten som beboerne her har kjent på siden i fjor sommer?

– Det vil alltid være et helt legitimt spørsmål, svarer Hanna Marcussen.

Hun sier igjen at forslaget som ble sendt på høring var basert på de befolkningsprognosene man da satt med. Og at høringsprosessen har gjort planen bedre.

– Men så skjønner jeg den usikkerheten og det tar jeg alvorlig. Og nettopp derfor var det viktig for meg å si at "dette er en prosess, det er ikke vedtatt ennå, vi trenger innspill". Og her har innspillene gjort at vi kom til konklusjonen at dette ikke skal være med som utviklingsområde.

Motstanden mot høringsforslaget har vært stor i Nydalen vest.

– Beboere i Nydalen stilte spørsmålet: – Har de i det hele tatt vært her? Har de sett hvordan det ser ut?. Var man klar over hvordan det egentlig er her?

– Nå har ikke jeg vært på saksbehandlingsnivå i Plan- og bygningsetaten, så jeg kan ikke si noe om de har vært der eller ikke. Men det er nok et område hvor vi fra byrådets side ikke var helt klar over hva som lå i dette området da vi sendte det ut på høring. Og høringen har virkelig bidratt til at vi har en mye større forståelse av hva dette området er, sier Marcussen.

Hun mener også at klimaperspektivet har spilt en rolle. Nydalen vest utgjør en del av grøntkorridoren langs Akerselva, mellom Marka og fjorden, som er viktig både for byens biologiske mangfold, og overvannshåndtering i en tettere by.

Industrihistorien

– Vi var veldig raske som lokalpolitikere til å ringe ned til våre på Rådhuset og forklare hva som virkelig lå her. Vi som er lokalpolitikere kjenner jo området, sier SV-representant og lokalpolitiker i Nordre Aker, Hanne Lyssand.

LES OGSÅ: I høringsrunden ba bydelspolitikerne byrådet om å holde seg unna Nedre Grefsen og småhusområdene i Nydalen

– Vi sa at dett er industrihistisk et veldig viktig område. Man mister hele Nydalens sjel hvis dette forsvinner, fortsetter Lyssand, og legger til at disse boligområdene forteller historiene om hvordan de som jobbet i industrien bodde.

– Det er en del av historien langs elva, supplerer Terje Olav Moen (Ap), leder i bydelens Miljø-, plan- og samferdselskomité.

– Vi hadde åpent møte om kommuneplanen i bydelen, og da kom det veldig mange gode innspill om Nydalen. Det gjorde også at jeg fikk øynene opp for hvilke kvaliteter som ligger her. Området er litt gjemt mellom en svær vei og utbygginger, sier han.

Beboerne Hans Chr. Opsann og Kjartan Fløgstad i Nydalen vest, og Are Qvale på Heilo i Nydalen øst, er glade for at fortettingstrusselen er over. Foto: Karl Andreas Kjelstrup

Forfatter Kjartan Fløgstad er en av beboerne i Nydalen vest. Han har engasjert seg for nabolaet, og har i løpet av prosessen blant annet skrevet leserinnlegg om områdets historie.

– Hvor viktig er det for Oslo at man bevarer områder som dette, og Heilo på andre siden?

– Nå er jo tungindustrien borte fra Oslo. Så restene som er igjen av det – noe av det – må i alle fall stå igjen, sier Fløgstad. Han mener Nydalen viser typisk industriarbeiderkultur.

– Her var det nærmest en ensidig industriby, litt utenfor bygrensa, men med en helt spesiell kultur. Rundt oss ser vi hvordan de som jobbet der bodde, og veien er kort ned til der fabrikkene lå, sier han, om historien som tross alt ikke er så fjern i tid.

– Da jeg kom hit for 33 år siden var det stadig smelteverk nede, med røyk og tåke fra produksjonen.

Innerst i en av veiene i Nydalen øst, ligger Reidar Aulies gamle funkisvilla med atelier og utsyn over industribebyggelsen i Nydalen.

– Som maler var han kronikøren av industri-Oslo. Han illustrerte også noe som het Min første lesebok, som kom rett etter krigen, sier Fløgstad.

– Fra atelieret så han nedover mot Sandaker. Så mange nordmenn har lært å lese gjennom å se på tegnigner fra dette området. Det er viktig at særlig det blir bevart.

Foran Reidar Aulies hjem og atelier: (F.v.) Hans Chr. Opsann, Terje Olav Moen (Ap), Hanne Lyssand (SV), Kjartan Fløgstad, byråd Hanna Marcussen (MDG), Alette Elvenes (MDG), Victoria Marie Evensen (Ap) og Are Qvale. Foto: Karl Andreas Kjelstrup

Historien i et byutviklingsperspektiv

– Hvor flinke, eller ikke, er man til å ta vare på det historiske aspektet når man ser fremover og Oslos vokser – tidvis i den farten det gjør?

– Stort sett synes jeg vi er flinke til det, og vi har også styrket byantikvaren. Byantikvaren har også gitt innspill her på bakgrunn av de historiske kvalitetene. Det er jo alltid en utfordring å finne balansen – en by er alltid i utvikling, svarer byutviklingsbyråden.

– Vi er en av de byene som virkelig har vokst, og da er det viktig ikke å miste identiteten, og klare å finne ut hva vi skal ta vare på. Uten at vi skal trekke Smestad inn i dette, så har byantikvaren der gått og registrert alle husene, før man går i gang, for å få oversikt over et helt område. Det er en helt ny måte, som de ikke har jobbet med så mye før. Jeg tror det er viktg at man har antikvariske myndigheter som kan gjøre den jobben før man tillatter å sette i gang å gjøre noe, sier Marcussen.

LES OGSÅ:

Slik fikk de øynene opp for områdets kvaliteter: To grunner til at byrådet vil redde Nedre Grefsen

Høyre: Er nå Nedre Grefsen reddet for alltid? Neppe

Heilo i Nydalen øst ligger mellom næringsbygg i Nydalen og Ringveien. Bak sees høyblokkene i Lillo Terasse i Betzy Kjeldsbergs vei. Foto: Karl Andreas Kjelstrup

Nyhetsbrev fra Nordre Aker Budstikke

Få ukens nyheter oppsummert i et nyhetsbrev fra Nordre Aker Budstikke. Det er gratis, og du melder deg på her!

Personvern og datalagring

Lagring og logging av data

Ved å besøke dette nettstedet lagres noen tekniske data om din internettforbindelse og nettleser. Disse data kan kategoriseres som følger:

Informasjonskapsler

Dette nettstedet bruker cookies/"informasjonskapsler" for å forbedre funksjonalitet og brukeropplevelse.

Vis mer

Teknisk info

Når du besøker et nettsted vil webserveren logge noe teknisk info som din IP-adresse, hvilken nettleser du bruker og tidspunktet for hver gang du forespør data fra serveren, altså når du klikker på en intern lenke og laster en ny nettside eller tilhørende data som skrifttyper, bilder, ulike script som kreves for at nettsiden skal fungere.

Disse dataene spares bare en viss tidsperiode for å kunne utføre feilsøking og feilretting i systemene, og deles aldri med avisens ansatte eller tredjepart.

Brukerinformasjon

Vi lagrer noe informasjon om deg som bruker. På dette nettstedet lagres ingen sensitiv informasjon, men enkel kontaktinformasjon som du gir fra deg når du oppretter en brukerkonto eller kjøper tjenester i nettavisen vil lagres i våre databaser. Dette er nødvendig for å kunne levere tjenestene til deg. Disse dataene slettes når du sletter din brukerkonto.

Hvem lagrer vi data om?

Vanlige besøkende/lesere:

Hvis du besøker dette nettstedet uten å ha registrert en brukerkonto eller abonnement, lagres følgende data om deg:

Vis mer

Innloggede brukere og abonnenter:

Hvis du velger å opprette en brukerkonto og/eller abonnement på nettavisen, vil også følgende informasjon lagres om deg:

Vis mer

NB: Etter at data er slettet vil de likevel kunne spares i inntil 180 dager i backuper. Backuper lagres med høy sikkerhet og begrenset tilgang, og er nødvendig for å kunne drive feilsøking og ivareta brukerenes og datasystemenet sikkerhet.

Dine rettigheter:

Som bruker av dette nettstedet kan du kontakte avisen for å få dine data utlevert og/eller slettet.

Har du en brukerkonto/abonnement, kan du logge inn i din brukerprofil og laste ned dine lagrede data, samt slette din brukerkonto og tilhørende data når som helst.

Vis mer


Hvis du trykker AVVIS vil ingen informasjonskapsler lagres i din nettleser og ingen data om deg logges i våre databaser. Det betyr også at vi ikke kan vite om du har godkjent eller ikke, slik at du vil se denne advarselen på hver side du besøker. Teknisk informasjon (webserverlogger) vil likevel lagre din IP-adresse og nettleserinformasjon, men dise slettes fortløpende som beskrevet ovenfor.

Vi tar ditt personvern på alvor

Nordre Aker Budstikke bruker cookies (informasjonskapsler) til å personalisere annonser og forbedre nettstedet. Ved å benytte nettstedet aksepterer du at vi kan sette cookies i din nettleser.

Vi lagrer så lite data vi kan, så kort tid som mulig.

Noe gikk galt! Vennligst forsøk på nytt.

Mer informasjon

Siden lastes nå på nytt...