Nordre Aker Budstikke

«Spikeren i kista» for demenstilbudet på Skjerven gård?

Jon Ivar og Tori Bakke som driver Inn på tunet på Skjerven gård, sammen med helse- og omsorgsminister Bent Høie, og regionleder for Inn på tunet, Ellen Ohlsson Ødegaard – da regjeringen la frem arbeidet med Demensplan 2025 på Skjerven gård i høst. Foto: Skjerven gård

– Det er bare trist med denne saken, sa Erik Normann (H), mens Berit R. Kåvik (SV) sa at «Bydelsadministrasjonen og politikerne har snudd alle steiner for å se om vi kan videreføre plassene. Men vi har rett og slett ikke lov.» Venstre fikk likevel ikke flertall for sitt nødforslag for å redde demensplassene i Maridalen.

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke

Publisert:

Sist oppdatert: 18.12.2020 kl 20:04

NORDRE AKER/MARIDALEN: De pårørende Tanja Vardun og Anne-Britt Østborg stilte i åpen halvtime i det digitale bydelsutvalgsmøtet 17. desember med en klar apell til bydelspolitikerne om å redde demensomsorgstilbudet Inn på Tunet på Skjerven gård.

Østborg og Anne Karin Næss har tidligere fortalt i Nordre Aker Budstikke hvor viktig dagaktivitetstilbudet deres menn får på Skjerven gård tre dager i uka er.

Unge med demens

– Det er to grunner til at to av brukerne er hjemmeboende: Det er Skjerven og det er konene. Og for konene er det akkurat som med alle andre, de trenger også omsorg. Hvis ikke mennene deres har det bra på dagtid, har ikke konene det bra. Skjerven er ikke bare et tiltak for de fem karene som er der, men for alle oss som er pårørende, sa Vardun, som har sin far på Inn på Tunet på Skjerven. Familien mener de ikke har fått et ordentlig dagtilbud til faren fra bydelen, og har derfor valgt å betale for plassen på Skjerven selv.

Tanja Vardun under det digitale BU-møtet torsdag. (Skjermdump)

Bydel Nordre Aker kjøper tre av fem plasser på Skjerven, som de nå sier opp fra 1. januar 2021. Den siste plassen kjøpes av Bydel Vestre Aker. Tilbudet er for yngre demente, brukerne på Skjerven er fra 50-årene og eldre.


– Dette er flere unge menn. Å spille bingo og spise vafler på et dagsenter er ikke et godt tilbud. På Skjerven går de turer i marka, i et område flere er født og oppvokst i. Når du er dement har du fortsatt glede av å være med på ting, og det er kjempeviktig for de som er aktive demente, sa Vardun og Østborg til politikerne.

Anne-Britt Østborg og Anne Karin Næss forteller at Skjerven har blitt som et annet hjem for sine ektemenn. Foto: Karl Andreas Kjelstrup

Ulovlig kjøp

Som Nordre Aker Budstikke har skrevet er bakgrunnen for oppsigelsen at plassene har vært finansiert av eksterne midler fra Helsedirektoratet. Bydelen fikk avslag på søknad om nye midler fra Fylkesmannen for 2021. Men kanskje viktigst: Direktekjøpet av plassene er trolig et brudd på Oslo kommunes anskaffelsesreglement om anbudsutsetting. Det var Hauger gård i Fetsund som vant anbudet om å tilby Inn på Tunet-plasser til Oslo kommune i 2017.

Dette er Inn på Tunet:

Gårder med tilbud tilrettelagt for personer med demens og kognitiv svikt. Gården er et miljø med dyr, natur og erindringsbilder som for mange virker kjent. Aktivitetene tilpasses brukernes funksjonsnivå og interesser.

Her er det mange muligheter:

  • Foring og stell av dyr, tid sammen med dyra.
  • Turer langs stiene i skog og mark.
  • Tur til uteplassen, grillhuset, gapahuken eller skogstua – sosialt samvær.
  • Bygningene på gården inneholder mange gjenstander til erindringstrening.
  • Hagearbeid, blomster, frukttrær, bærbusker, urtehagen, villplanter.
  • Vedarbeid; hogge, klyve, stable.
  • Handarbeid.
  • Småsløyd i snekkerverkstedet.
  • Baking og forberedelser til felles lunsj.
  • Sang, musikk, dans.

Gjennom aktivitetene stimuleres brukeren til en aktiv og meningsfull hverdag. Det øker muligheten for å bo lenger hjemme og mestre de daglige gjøremålene bedre, og det trener evnen til å kommunisere med andre mennesker.

Skjerven gård er den eneste Inn på Tunet-sertifiserte gården i Oslo. Ble drevet i samarbeid med Kirkens Bymisjon fra 2009 til 2017, og med avtale med Sykehjemsetaten. Skjerven tapte anbudet i 2017, da Oslo kommune inngikk avtale om kjøp av 10 plasser Inn på Tunet på Hager gård i Fetsund.

Kilder: Inn på Tunet SA, Nordre Aker Budstikke

Klikk for mer...

Klikk for mindre...

Men tilbudet på Hauger gård er ikke tilpasset brukerne i Oslo på grunn av reiseveien, mener Vardun og Østborg. Vardun, som selv betaler for plassen på Skjerven, sa at de heller aldri hadde blitt tilbudt en plass på Hauger.

– Oslo kommune har gjort et innkjøp som er helt borti staur og vegger. Hvordan kan man forsvare at demente skal bruke to-tre timer på transport til et tilbud som både er ut av byen og bydel, når man har en tilbyder i Nordre Aker? sa Vardun.


– Kjøretiden på to-tre timer gjør at de kommer hjem og bare husker bilturen. Gjengen på Skjerven ler og koser seg. Stein (mannen, journ. anm.) står hjemme og venter på at de skal hente ham når han skal dit. Det lyser opp dagen både for ham og meg, supplerte Østborg.

Nordre Aker Budstikke har spurt byrådsavdelingen for Helse, eldre og innbyggertjenester om hvor mange av plassene på Hauger gård som er i bruk, hvilke bydeler som bruker dem, og de har fått tilbakemeldinger på at reiseveien er lang, men har foreløpig - etter 15 dager - fortsatt ikke fått svar til tross for flere henvendelser.

Venstres forslag til nødløsning

I bydelens budsjettmøte 17. desember fremla Venstre et forslag om å opprette en pott på 800.000 kroner til demensaksjonsmidler, som de pårørende kunne søke på. Beløpet tilsvarer omtrent det bydelen har brukt på Inn på Tunet på Skjerven i år. Dette som et "nødtiltak" for å berge plassene ut 2021, slik at man kunne bruke neste år på å utarbeide en permanent løsning.

Nordre Aker Budstikke skrev om Venstres forlag tidligere i uka:

Øremerker penger til Fetsund

Under budsjettbehandlingen fikk imidlertid Venstres forslag bare støte fra Høyre og Frp, og falt.


Ap, MDG og SV la frem et alternativt forslag der de ville sette av 980.000 kroner øremerket til innkjøp av tre plasser på Hauger gård for dem som nå mister plassene på Skjerven. Forslaget ble vedtatt av de tre flertallspartiene, sammen med Rødts stemme.

Beri Riise Kåvik (SV). Foto: Karl Andreas Kjelstrup

– Offentlig anbudslovgivning binder oss på hender og føtter. Bydelsadministrasjonen og politikerne har snudd alle steiner for å se om vi kan videreføre plassene. Men vi har rett og slett ikke lov. Vi er riktig og inderlig lei oss for det, selv om det ikke kan sammenliknes med det dere opplever, sa Berit Riise Kåvik (SV), leder av Helse- og sosialkomiteen (HS) i bydelen, rettet til de pårørende som deltok i møtet.

– Og så har vi fått med oss at samarbeidet med bydelen har fått en skjeiv start for flere av dere. Det er leit, men nå er vi godt informert, sa komitelederen.

HS-komiteens nestleder, Erik K. Normann (H), støttet Venstres forslag om en aktivitetspott.


– Det er bare trist med denne saken, og regelverket om offentlige anskaffelser kan man mene mye om, men det er det vi bundet av. Det gjøre det imidlertid ikke mindre trist, sa Normann.

Erik Kreyberg Normann (H). Foto: Karl Andreas Kjelstrup

– Det som er viktig nå – for jeg er hjertens enig i at å sette demente, unge karer i bil og kjøre til Fetsund, er en særdeles dårlig idé – er at BU anbefaler at Oslo kommune ikke utløser opsjon på en ny runde med plasser på Hauger gård, men at det blir en ny anskaffelsesprosess når den går ut. Da må kommunen være nøye på kravspesifikasjon. Lang reisevei var noe av feilen ved anskaffelsen sist. Kravspekken er alltid avgjørende for hvordan en konkurranse slår ut, og der må dere som pårørende hjelpe som best dere kan, og vi som politikere gjøre det vi kan. Så får vi finne den beste løsningen nå for det behovet de karene har, så ikke dere som pårørende brekker nakken og at de havner på institusjon, for da renner i hvert fall pengene ut, sa Normann.

Et enstemmig BU var enige i det, og vedtok også en tekst som blant annet sier at Nordre Aker «ønsker at Sykehjemsetaten ikke utløser opsjon i gjeldende avtale, og at det må startes et arbeid med utlysning av en ny anbudskonkurranse i god tid før den nåværende avtalen utløper. BU ber bydelen om å fortsette arbeidet med å sikre et tilbud til personer med demens som tilfredsstiller deres behov.»

– Handler ikke om kvalitet

Forslagstiller May-Brith Døssland var skuffet over flertallet i BU ikke ville støtte Venstres forslag om å «tenke utenfor boksen», og viste til at andre kommuner skal ha opprettet tilsvarende tilskuddsordninger.

Marte Bakke på Skjerven gård og May-Brith Døssland i Nordre Aker Venstre. Foto: Karl Andreas Kjelstrup

Bydelsdirektør Øyvind Henriksen tok imidlertid ordet og mente innføringen av en slik ordning måtte utredes juridisk på. Uansett ville den ikke kunne gjennomføres med virkning fra 1. januar 2021, la han til.

– Denne saken handler ikke om kvaliteten og betydningen av tilbudet på Skjerven, understreket han.

– Vi har kjøpt plaser vi ikke burde gjort. Vi kan ikke gjøre feilen igjen, det er ikke lov. Vi må finne lokale løsninger i dialog med de berørte, sa direktøren, som har understreket at brukerne på Skjerven også vil få et tilfredsstillende tilbud i bydelens egenregi.

– Saken har vært en øyeåpner for oss, og en erfaring vi tar med videre, sa HS-leder Berit Riise Kåvik, og la til at hun gjerne vil opprettholde kontakten med de pårørende for å høre hvordan det går med det erstatningstilbudet de nå får.

– Utviklingen av demenstilbudet skal være et samarbeid med alle parter.

Usikker fremtid

På Skjerven gård får Inn på Tunet-brukerne være med på gårdsdrift og fysisk arbeid. Foto: Karl Andreas Kjelstrup

Tori Bakke, som driver Inn på Tunet på Skjerven sammen med ektemannen Jon Ivar, sier til Nordre Aker Budstikke at de er veldig lei seg for at de pårørende ikke fikk medhold i saken, og at de tre nå mister plassene sine hos dem.

– Nå har vi ingen muligheter i Oslo kommune, og må forsøke å mobilisere mot det private markedet, sier hun.

Regjeringen har ved to anledninger brukt Skjerven som ramme ved fremlegging av Demensplan-arbeidet.

– Vi vet at mange heier på oss og vil bruke oss. Forskning viser at demensomsorg på gård har god effekt, og Skjerven er den eneste gården i Oslo med Inn på Tunet. Det tar tid å bygge opp denne kompetansen, og det er ikke gitt at vi er her ved en eventuell senere anbudsrunde, dersom vi må legge ned nå, sier Bakke.

– Vi vil kjempe videre for Inn på Tunet på Skjerven, i samarbeid med de pårørende, avslutter hun.

Nyhetsbrev:

Få ukens nyheter oppsummert i et nyhetsbrev fra Nordre Aker Budstikke. Det er gratis, og du melder deg på her!

Personvern og datalagring

Lagring og logging av data

Ved å besøke dette nettstedet lagres noen tekniske data om din internettforbindelse og nettleser. Disse data kan kategoriseres som følger:

Informasjonskapsler

Dette nettstedet bruker cookies/"informasjonskapsler" for å forbedre funksjonalitet og brukeropplevelse.

Vis mer

Teknisk info

Når du besøker et nettsted vil webserveren logge noe teknisk info som din IP-adresse, hvilken nettleser du bruker og tidspunktet for hver gang du forespør data fra serveren, altså når du klikker på en intern lenke og laster en ny nettside eller tilhørende data som skrifttyper, bilder, ulike script som kreves for at nettsiden skal fungere.

Disse dataene spares bare en viss tidsperiode for å kunne utføre feilsøking og feilretting i systemene, og deles aldri med avisens ansatte eller tredjepart.

Brukerinformasjon

Vi lagrer noe informasjon om deg som bruker. På dette nettstedet lagres ingen sensitiv informasjon, men enkel kontaktinformasjon som du gir fra deg når du oppretter en brukerkonto eller kjøper tjenester i nettavisen vil lagres i våre databaser. Dette er nødvendig for å kunne levere tjenestene til deg. Disse dataene slettes når du sletter din brukerkonto.

Hvem lagrer vi data om?

Vanlige besøkende/lesere:

Hvis du besøker dette nettstedet uten å ha registrert en brukerkonto eller abonnement, lagres følgende data om deg:

Vis mer

Innloggede brukere og abonnenter:

Hvis du velger å opprette en brukerkonto og/eller abonnement på nettavisen, vil også følgende informasjon lagres om deg:

Vis mer

NB: Etter at data er slettet vil de likevel kunne spares i inntil 180 dager i backuper. Backuper lagres med høy sikkerhet og begrenset tilgang, og er nødvendig for å kunne drive feilsøking og ivareta brukerenes og datasystemenet sikkerhet.

Dine rettigheter:

Som bruker av dette nettstedet kan du kontakte avisen for å få dine data utlevert og/eller slettet.

Har du en brukerkonto/abonnement, kan du logge inn i din brukerprofil og laste ned dine lagrede data, samt slette din brukerkonto og tilhørende data når som helst.

Vis mer


Hvis du trykker AVVIS vil ingen informasjonskapsler lagres i din nettleser og ingen data om deg logges i våre databaser. Det betyr også at vi ikke kan vite om du har godkjent eller ikke, slik at du vil se denne advarselen på hver side du besøker. Teknisk informasjon (webserverlogger) vil likevel lagre din IP-adresse og nettleserinformasjon, men dise slettes fortløpende som beskrevet ovenfor.

Vi tar ditt personvern på alvor

Nordre Aker Budstikke bruker cookies (informasjonskapsler) til å personalisere annonser og forbedre nettstedet. Ved å benytte nettstedet aksepterer du at vi kan sette cookies i din nettleser.

Vi lagrer så lite data vi kan, så kort tid som mulig.

Noe gikk galt! Vennligst forsøk på nytt.

Mer informasjon

Siden lastes nå på nytt...