ANNONSE
ANNONSE
Nordre Aker Budstikke

Stasjonen er fortsatt forlatt

Det begynner å bli en god stund siden Kulturpunktet måtte forlate togstasjonen, og Bane NOR sliter med å finne rette leietager.

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke

Publisert:

Sist oppdatert: 05.01.2022 kl 14:37

ANNONSE
ANNONSE
ANNONSE

SANDERMOSEN: Seks år etter at Kulturpunktet måtte forlate Sandermosen stasjon, står fortsatt bygningene forlatt.

Sandermosen stasjon ble tatt i bruk i 1909, som en stasjon som skulle gjøre det enklere for byfolk å komme seg ut i marka. Den ble lagt ned for ordinær persontrafikk i 2006.

I 1993 tok Stiftelsen Kulturpunktet Sandermosen stasjon bygget i bruk til ulike kulturarrangementer. Teaterforestillinger, konserter, opplesninger og foredrag har vært blant aktivitetene på stasjonen. Det har også blitt arrangert dugnadsleirer der, med deltakere fra flere land. Så lenge Kulturpunktet holdt til i stasjonsbygget ble det gjort avtale med Gjøvikbanen om togstopp i forbindelse med kulturarrangementer.

Flyttet ut i 2016

Leieavtalen med Kulturpunktet utløp i 2015, men uenigheter mellom dem og eieren, ROM Eiendom (nåværende Bane NOR Eiendom) gjorde at det var først våren 2016 at Kulturpunktet forlot stasjonen. Bygget skulle i følge daværende ROM Eiendom rehabiliteres «både av hensyn til verneverdige forpliktelser, men også utbedring av vann- og kloakksituasjonen i henhold til kommunens pålegg for området», for så å leies ut igjen.

– Da vi overtok var planen bare å rive stasjonen. Uten oss hadde de ikke hatt en bygning å rehabilitere. Vi har holdt den ved like i 22 år, sa Tore «Stassjonsmester'n» Frisell Haagensen, mannen som for mange var synonymt med Sandermosen stasjon, i et intervju med Nordre Aker Budstikke i 2015. Han mente det var urealistisk at Kulturpunktet kunne konkurrere med kommersielle aktører. Ifølge Haagensen hadde Kulturpunktet betalt en årlig leie på 10.000 kroner.

ANNONSE

Bygningsmassen på Sandermosen stasjon ble vernet etter Plan- og bygningsloven i 1997.

Fortsatt ingen leiekontrakt

I januar 2020 var Nordre Aker Budstikke i kontakt med Bane NOR, som forvalter stasjonene langs toglinjene. Bane NOR svarte da at før det ble noen totalrenovering, måtte betalingsdyktig leietager på plass. Så langt var fasadene på bygningene malt, og taket lagt om. Det var også skiftet ut fire dører. Bane NOR ønsket ikke å svare på hva leieprisen er for stasjonsbygningene.

To år senere, i januar 2022, spør Nordre Aker Budstikke Bane NOR igjen om stasjonen og status for rehabiliteringen. Nå kan Bane NOR legge til at det er gjort noen mindre reparasjoner og oppgraderinger i løpet av de siste to årene, men at det fortsatt ikke er kommet på plass en leietager med langvarig leiekontrakt. Derfor er større rehabilitering fremdeles satt på vent.

– Da vet vi at vi gjør det som er riktig for det eiendommen skal brukes til, sier Stine Strachan, fungerende kommunikasjonssjef i Bane NOR Eiendom.

– Spesiell eiendom

Strachan svarer ikke på hvor mange som eventuelt har meldt sin interesse for eiendommen, siden januar 2020. Men påpeker at fordi eiendommen er såpass spesiell, kan det være utfordrende på å finne rett leietager.

ANNONSE

– Dette er en ganske spesiell eiendom med en unik beliggenhet som er litt utenom der folk flest ferdes, så dette er ikke et sted som passer for alle, og da er det vanlig at det tar litt tid å finne riktig person eller bedrift å leie ut til. Vi har utleie i hele landet, og det er veldig forskjellig hvor raskt det går å få leid ut lokaler. Dette er en veldig flott, men ganske spesiell eiendom der toget ikke stopper.

Fortsatt ønsker ikke Bane NOR å si noe om leieprisen.

– Vi ønsker oss erfarne leietakere og seriøse aktører som kan forplikte seg til en langvarig leiekontrakt, og som kan bruke eiendommen aktivt og skape liv her igjen. Vi er glade i stasjonen og vet at bygg som er i bruk er best for alle, sier Strachan.

Eiendommen er per i dag regulert til «Spesialområde – bolig, bevertning, kultur, jernbaneformål».

ANNONSE

Nyhetsbrev:

Få ukens nyheter oppsummert i et nyhetsbrev fra Nordre Aker Budstikke. Det er gratis, og du melder deg på her!

ANNONSE
ANNONSE
ANNONSE