Nordre Aker Budstikke

To nye skoler og én stor utvidelse i Nordre Aker

Dag Hovdhaugen, assisterende direktør i UDE, og Rigmor Hansen, administrerende direktør i Undervisningsbygg, med tegningen av hvordan Voldsløkka kan bli. Foto: KARL ANDREAS KJELSTRUP

Utdanningsetatens forslag til skolebehovsplan er sendt ut på høring, og har mange nyheter for Nordre Aker. Det blir nye skoler på Voldsløkka og Frysja, og Engebråten utvides.

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke

Publisert:

Sist oppdatert: 15.03.2017 kl 14:47

NORDRE AKER: Onsdag presenterte Utdanningsetaten sitt forslag til skolebehovsplan for perioden 2018-2027 for et knippe pressefolk. Passende nok på Voldsløkka.

Banen oppgraderes, og det bygges flerbrukshall. Det brune mursteinsbygget rives til fordel for nytt skolebygg. Foto: KARL ANDREAS KJELSTRUP

Ny ungdomsskole på Voldsløkka

Behovet for en ny skole på Voldsløkka ble innarbeidet allerede i skolebehovsplan 2016-2026, da som en kombinert barne- og ungdomsskole.

Harald Øvland, avdelingsdirektør i UDE. Foto: KARL ANDREAS KJELSTRUP

Dimensjoneringen og strukturen på skolen er imidlertid utredet på nytt og sett i sammenheng med behov og kapasitet i Nordre Aker.


– Med grunnlag i utredningen foreslås det å etablere ny skole på Voldsløkka som ren ungdomsskole med åtte klasserekker, spesialavdeling og flerbrukshall, sier Harald Øvland, avdelingsdirektør, avdeling for skoleanlegg, i Utdanningsetaten.

Skolen, som fysisk ligger i Bydel Sagene, er planlagt ferdigstilt i 2022.

En ungdomsskole på Voldsløkka vil avlaste Nordberg ungdomsskole, og beliggenheten vil være nærmere for mange Tåsen-elever som i dag sokner til Nordberg på ungdomstrinnet. Skolen vil også ta imot elever fra barneskolen på Berg, og omkringliggende skoler i Bydel Sagene. Øvland understreker imidlertid at de fremtidige skolegrensene ennå ikke er tegnet opp.

Voldsløkka: Midt i smørøyet

– Planene om Voldsløkka skole er storstilte, sier Dag Hovdhaugen, assisterende direktør i Utdanningsetaten.

Få skoleområder kan skilte med en slik tilgang på idrettsarealer.


Slik ser man for seg Voldsløkka med ny matchbane og flerbrukshall. Skolen bygges ut mot Uelands gate/Tåsenveien, mens det gamle, gule fabrikkbygget bevares. Foto: Asplan Viak AS

Etaten har i samarbeid med Undervisningsbygg og Bymiljøetaten planlagt en ungdomsskole med to flerbrukshaller og en matchbane.

Tilleggselementer som ligger i tilknytning til skolen er Skatehallen som ble ferdig i 2016, og det er planlagt en landhockey og kunstisbane i tillegg. Det er også ønskelig å legge til rette for kampsport/dans i forbindelse med Heidenreich-bygget, og de frittstående tennisbanene planlegges oppgradert. I tillegg er det flere, relativt nye sandvolleyballbaner på Voldsløkka.

­­– På Voldsløkka har Oslo kommune lagt til rette for den største satsningen mellom idrett og skole i nyere tid. Her er det rom for arealer fra andre idretter. Det er også muligheter for en kultursal i skoleanlegget. Dette styrker Voldsløkka som samlingspunkt i Nordre Aker og Sagene, og viser at skolen er en driver for byutviklingen, sier Hovdhaugen.

Skole som driver i byutviklingen

Bymiljøetaten, Utdanningsetaten og Undervisningsbygg står sammen om utviklingen av Voldsløkka. Her Elisabeth Anker og Kjetil Storås fra BYM, og Dag Hovdhaugen (UDE) og Rigmor Hansen (UBY). Foto: KARL ANDREAS KJELSTRUP


De planlagte, nye skolene på Voldsløkka, Frysja, Hoff, Bjørvika og Mortensrud er prosjekter som tydelig viser tanken om skolen som driver i byplanleggingen, mener UDE.

– Planleggingen for dagens og morgendagens elever gjøres med utgangspunkt i byen som helhet. Skolene skal være naturlige møteplasser for lokalmiljøene, en arena for idrett og aktivitet og tilretteleggere av frivillig aktivitet. Skolene, skolegårdene og flerbrukshallene skal være levende bygg, både på dagtid og på kveldstid, sier Hovdhaugen.

Ny barneskole på Frysja

Det foreslås også å etablere en ny barneskole med fire paralleller og nedgravet flerbrukshall på Frysja, for 840 elever.

Skolen kommer i forbindelse med at området skal transformeres fra industri til opp mot 2000 nye boliger.

LES OM UTBYGGINGEN: Politikere - hva med kollektivtransporten til Frysja?


Skolen planlegges ferdigstilt i 2021, men det er stor usikkerhet knyttet til dette, skriver UDE i skolebehovsplanen.

Fremdriften er avhengig av flere faktorer; erverv av og tilgang til tomt og raskt gjennomført detaljregulering. Dersom skolen ikke lar seg ferdigstille til 2021 fremskyndes utvidelsen av Engebråten skole.

Utvidelse av Engebråten

Engebråten skole foreslås utvidet på dagens skoletomt, slik at den tilsammen får ni paralleller på ungdomstrinnet, for å dekke opp for fremtidig forventet elevtallsvekst.

Engebråten ble opprinnelig dimensjonert som en ungdomsskole med fem paralleller, men med midlertidige paviljonger på skoletomten har den i dag kapasitet til syv paralleller.

De midlertidige paviljongene opprettholdes inntil 2020. Utvidelsen av Engebråten skole er planlagt ferdig i 2025. Ledig kapasitet på Frysja vil vil bli benyttet i mellomtiden.

Dersom barneskolen på Frysja ikke lar seg ferdigstille til 2021, vil utvidelsen av Engebråten fremskyndes.

Engebråten skole tar i dag også imot 2/3 av elevene fra Korsvoll skole når disse begynner på ungdomsskolen. Korsvoll-elevene soknet tidligere til Nordberg skole, men etter at paviljongen på Nordberg ble fjernet til skolestart 2016/2017, er det ikke lenger kapasitet til å ta imot alle elevene fra Korsvoll.

Blindern og Berg

Utbyggingen av Berg skole, som grunnskole, ble ferdigstilt i 2016. Det gjenstår bygging av et nytt gymbygg i tilknytning til skolen. Dette ferdigstilles i 2018.

Det er også planlagt etablering av ungdomtrinn med byomfattende tilbud ved Blindern videregående skole, som allerede har International Baccalaurate (IB) og samarbeid med Universitetet i Oslo, slik Nordre Aker Budstikke tidligere har skrevet om.

Ungdomstrinnet etableres i et planlagt nybygg, som også skal romme Den tyske skoles og Den franske skoles ungdomstrinn og videregående tilbud. Planlagt ferdigstillelse er i 2022.

Har ikke kjøpt tomtene

Voldsløkka: Det gule bygget bevares, nytt skolebygg kommer på nedsiden, mot Tåsenveien. Foto: KARL ANDREAS KJELSTRUP

For de to nye skolene på Voldsløkka og Frysja gjenstår det for Oslo kommune å sikre seg tomtene, som i dag er i privat eie.

Det er på den såkalte Heidenreich-tomten, som i mange år har vært trukket frem som fremtidig skolelokasjon av politikerne i Nordre Aker, at UDE foreslår å legge skolen. Det foregår nå et reguleringsarbeid slik at det skal være mulig å bygge skole der. Det er tidligere foreslått å bygge nye boliger på tomten.

Oslo kommune er i dialog med eieren om kjøp av tomten.

– Kommunen har med dette sendt tydelige signaler om at det er ønskelig med skole her. Det viser seg at vi nesten alltid kommer til avtale med private grunneiere, sier Hovdhaugen i UDE, til Nordre Aker Budstikke.

Han legger til at i ytterste konsekvens kan Oslo kommune ekspropriere for å sikre seg tomtene de ønsker.

– Men erfaringsmessig er dette ikke nødvendig, sier han.

Nordre Aker Budstikke kunne nylig fortelle at UDE er i forhandlinger om en konkret tomt til skoleformål innenfor planområdet på Frysja. Det ligger også i rekkefølgebestemmelsen i forslaget til detaljregulering av det første boligprosjektet, at skoletomt må være sikret før boligbyggingen kan starte.

– På Frysja har vi satt oss i en posisjon som gjør at vi vil sikre oss tomt til skole, utdyper Hovdhaugen i dag.

– Hva betyr det?

– Det betyr at vi har inngått en avtale som muliggjør kjøp av tomt, sier Hovdhaugen, uten å ville konkretisere noe mer.

LES OGSÅ: Allerede i fjor høst redegjorde UDE for sine skoleplaner i Nordre Aker

Forventet elevtallsvekst

Behovet for nye tiltak er et resultat av forventet elevtallsutvikling og skoleanleggenes tilstand. Ved skolestart 2016 var det 61.000 elever i grunnskolen i Oslo.

Det er anslått vekst på om lag 3500 elever i grunnskolen fra skoleåret 2017/18 til skoleåret 2026/27. Dette er nedgang fra den forrige tiårsperioden, hvor det er bygget omlag 12.000 nye skoleplasser.

Det er i den inneværende økonomiplanperioden til Oslo kommune (2016-2020) satt av 10 milliarder kroner til nye skoler og rehabilitering og utvidelse av eksisterende skoler.

Fra tidligere skolebehovsplaner er det allerede innarbeidet kapasitetsøkende tiltak som vil dekke opp for deler av behovet for nye elevplasser de nærmeste årene. I deler av byen er det imidlertid behov for ytterligere tiltak for å møte elevtallsveksten.

I tillegg er det skoler som Undervisningsbygg har definert som i så dårlig bygningsmessig stand at de må totalrehabiliteres eller erstattes i løpet av planperioden.

Nye skoler og kapaitetsutvidelser

Skolebehovsplanen inneholder både tildigere vedtatte skoleutbygginger, og helt nye prosjekter. Noen av disse er:

 • Nye skoler: Holmen, Ensjø, Bjørvika, byomfattende 8-13 skole (Blindern), Hoff, Verdensparken, Voldsløkka og Frysja
 • Ellingsrud og Ellingsrudåsen skoler rehabiliteres
 • Bakås skole rehabiliteres og utvides med en klasserekke
 • Tveita skole utvides med en klasserekke
 • Hovseter skole rehabiliteres og utvides med to klasserekker
 • Utvidelse av Nøklvann skole med en halv klasserekke
 • Utvidelse av Skøyenåsen skole med tre klasserekker
 • Lambertseter skole utvides med én klasserekke på ungdomstrinnet
 • Erstatning av midlertidig paviljong med permanent bygg på Klemetsrud skole

Hele forslaget til skolebehovsplan kan du lese her (Oslo kommunes nettsider).

Strategier for skoleutbygging

Oslo er en by i sterk vekst. En av de største utfordringene for Oslo er å sørge for skoleplasser for alle elevene i byen. Utdanningsetaten skal ligge i forkant av befolkningsveksten og planlegge helhetlig og langsiktig, og med fokus på lokal medvirkning. Nye skoleanlegg er viktige drivere i byutviklingen. Skoleanleggene skal være miljøvennlige og tilrettelagt for alle. Følgende strategier er lagt til grunn for skoleplanleggingen:

 • Byutvikling og helhetlig planlegging
 • Inkludering og integrering
 • Lokal medvirkning og åpenhet i skoleplanleggingen
 • Miljø og sosialt ansvar

Meld deg på vårt nyhetsbrev!

Hold deg oppdatert ved å melde deg på Nordre Aker Budstikkes gratis nyhetsbrev, som kommer rett i innboksen din hver torsdag! Leser du på mobil? Meld deg på ved å sende e-post!

Nøkkelord

Personvern og datalagring

Lagring og logging av data

Ved å besøke dette nettstedet lagres noen tekniske data om din internettforbindelse og nettleser. Disse data kan kategoriseres som følger:

Informasjonskapsler

Dette nettstedet bruker cookies/"informasjonskapsler" for å forbedre funksjonalitet og brukeropplevelse.

Vis mer

Teknisk info

Når du besøker et nettsted vil webserveren logge noe teknisk info som din IP-adresse, hvilken nettleser du bruker og tidspunktet for hver gang du forespør data fra serveren, altså når du klikker på en intern lenke og laster en ny nettside eller tilhørende data som skrifttyper, bilder, ulike script som kreves for at nettsiden skal fungere.

Disse dataene spares bare en viss tidsperiode for å kunne utføre feilsøking og feilretting i systemene, og deles aldri med avisens ansatte eller tredjepart.

Brukerinformasjon

Vi lagrer noe informasjon om deg som bruker. På dette nettstedet lagres ingen sensitiv informasjon, men enkel kontaktinformasjon som du gir fra deg når du oppretter en brukerkonto eller kjøper tjenester i nettavisen vil lagres i våre databaser. Dette er nødvendig for å kunne levere tjenestene til deg. Disse dataene slettes når du sletter din brukerkonto.

Hvem lagrer vi data om?

Vanlige besøkende/lesere:

Hvis du besøker dette nettstedet uten å ha registrert en brukerkonto eller abonnement, lagres følgende data om deg:

Vis mer

Innloggede brukere og abonnenter:

Hvis du velger å opprette en brukerkonto og/eller abonnement på nettavisen, vil også følgende informasjon lagres om deg:

Vis mer

NB: Etter at data er slettet vil de likevel kunne spares i inntil 180 dager i backuper. Backuper lagres med høy sikkerhet og begrenset tilgang, og er nødvendig for å kunne drive feilsøking og ivareta brukerenes og datasystemenet sikkerhet.

Dine rettigheter:

Som bruker av dette nettstedet kan du kontakte avisen for å få dine data utlevert og/eller slettet.

Har du en brukerkonto/abonnement, kan du logge inn i din brukerprofil og laste ned dine lagrede data, samt slette din brukerkonto og tilhørende data når som helst.

Vis mer


Hvis du trykker AVVIS vil ingen informasjonskapsler lagres i din nettleser og ingen data om deg logges i våre databaser. Det betyr også at vi ikke kan vite om du har godkjent eller ikke, slik at du vil se denne advarselen på hver side du besøker. Teknisk informasjon (webserverlogger) vil likevel lagre din IP-adresse og nettleserinformasjon, men dise slettes fortløpende som beskrevet ovenfor.

Vi tar ditt personvern på alvor

Ved å besøke dette nettstedet vil noen data bli lagret. Dette er informasjon som er nødvendig for å kunne tilby tjenesten til deg.

Vi lagrer så lite data vi kan, så kort tid som mulig.

Noe gikk galt! Vennligst forsøk på nytt.

Mer informasjon

Siden lastes nå på nytt...