ANNONSE
ANNONSE
Nordre Aker Budstikke

Tar transformasjonen av fabrikktomta ett steg videre

Planen for finérfabrikktomta i Frysjaveien 29. Foto: Grape Architects AS/Plan- og bygningsetaten

Tiltakshaver skriver at det er gjort en vesentlig reduksjon i utnyttelsen. Men foreløpig er det ikke oppgitt hvor mye reduksjonen består i.

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke

Publisert:

ANNONSE
ANNONSE
ANNONSE

BREKKE: I januar ble det kjent at Stor-Oslo Eiendom AS og OBOS hadde sikret seg nok en eiendom langs Frysjaveien, Frysjaveien 29, hvor Oslo Finérfabrikk AS ligger i dag.

Eiendommen består av cirka 9,3 mål og ligger vis-a-vis Frysjaparken.

– Vi er veldig fornøyd med å komme i mål med dette kjøpet. Prosjektet på Frysja går godt. Vi har et godt samarbeid med OBOS og vi signerte nylig en ny kontrakt med Veidekke på cirka en milliard kroner for neste byggetrinn. Med dette siste kjøpet vil vi bygge nesten 1.000 boliger i Frysjaveien og levere et boligprodukt som selger godt i dagens marked. Dette er et vellykket byutviklingsprosjekt, sa Mathis Grimstad, adm.dir. i Stor-Oslo Eiendom i meldingen, til Bygg.no.

Finerfabrikken AS i Frysjaveien 29. Foto: Kristin Tufte Haga (Arkivfoto)

Tidligere i høst ba Grape Architects AS om et møte i forbindelse med varsling om oppstart av planarbeidet, møtet ble avtalt i forrige uke.

ANNONSE

Som underlag for møtet ble det lagt frem en presentasjon over hovedgrep i planene. Blant annet står det i presentasjonen:

«Eiendommen er solgt siden plansaken ble startet opp, og det vil derfor gjøres kort rede for hva som lå bak dette og hvordan vi har vurdert dette i arbeidet med revisjonen av hovedgrepet. Kort fortalt er det gjort en vesentlig reduksjon i utnyttelsen og grepet er endret til lameller langs Frysjaveien og punkthus mot skogen og elva.»

Det står ikke spesifikt i presentasjonen hvor mye reduksjonen i utnyttelsen nå er tenkt. Byplanlegger Martin Rasch Ersdal i Grape Architects sier til Nordre Aker Budstikke at endelig antall kvadratmeter - antall leiligheter og næringskvadratmeter - vil klargjøres i den videre planprosessen. Han nevner også at de tidligere foreslåtte åtte etasjers bygg på tomta, nå er redusert til syv etasjer. Utviklerne håper videre på at et komplett planforslag kan sendes på høring våren 2022.

I de tidligere planene, før Stor-Oslo Eiendom AS og OBOS kjøpte tomten, var rundt 200 boliger og 1000 kvadratmeter næringsareal lagt til grunn i planene.

Her kan du følge saken i kommunens planinnsyn.

ANNONSE

Nyhetsbrev:

Få ukens nyheter oppsummert i et nyhetsbrev fra Nordre Aker Budstikke. Det er gratis, og du melder deg på her!

ANNONSE
ANNONSE
ANNONSE