ANNONSE
ANNONSE
Nordre Aker Budstikke

Turveien lar vente på seg

Kart over den nye turveien, fra Grinda til Sognsvann. Foto: PLAN- OG BYGNINGSETATEN

Mange turhjerter gleder seg til den nye turveien fra Grinda til Sognsvann kommer på plass. Men ting tar tid.

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke

Publisert:

Sist oppdatert: 22.08.2017 kl 10:27

ANNONSE
ANNONSE
ANNONSE

KORSVOLL: Bymiljøetaten foreslår å omregulere Grinda til Sognsvann, fra landbruks-, natur- og friluftsformål til grønnstruktur kombinert med bebyggelse og anlegg - turvei/skiløypetrasé.

Grinda ligger på Korsvoll.

Forslaget innebærer en helårs turvei fra Grinda til Sognsvann i Nordmarka.

– Strekningen er ca. 3,3 kilometer lang, inkludert to grener sørover til Nordberg og Korsvoll, og vil binde sammen eksisterende sti- og løypenett i området. Traséen vil bli opparbeidet med grus i bredde 2,5 - 3 meter, og vil legge til rette for syklister, turgjengere til fots og på ski, skriver etaten i saksfremstillingen.

Plan- og bygningsetaten anbefaler forslaget.

ANNONSE

Et nytt turveistrekke med skikkelig turvei fra Grinda til Sognsvann, vil binde sammen fine turveier til Brekke og innover i Maridalen, og fra Grinda til Sognsvann og videre til blant annet Ullevålseter. Foto: ARKIV NORDRE AKER BUDSTIKKE

Lys

Nordre Aker Budstikke har også tidligere skrevet om den nye turveien, seneste i fjor sommer, og at den planlegges for lyssetting.

HER KAN DU LESE SAKEN FRA I FJOR SOMMER

Men ting tar tid, og lesere lurer nå på hva som skjer med den nye planlagte turveien.

Hvor er planene nå?

Lokalavisa spurte Trond Enkerud, seksjonssjef i skog- og eiendomsavdelingen i Bymiljøetaten.

ANNONSE

– Reguleringsplanen ble sendt fra Plan- og bygningsetaten til byrådet for politisk behandling den 6. april. Reguleringsplanen er per i dag (21. august, journ. anm.) ikke blitt fremmet for bystyret, forteller Enkerud.

Etter at reguleringsplanen er vedtatt i bystyret skal den til Miljødepartementet for stadfesting, etter Markalovens bestemmelser.

– Det er nå dessverre ikke realistisk at vi kan starte opp med bygging av traseen i 2017, legger han til.

LES OGSÅ:

ANNONSE

ANNONSE
ANNONSE
ANNONSE