ANNONSE
ANNONSE
Nordre Aker Budstikke
Seksjonsheader

Bli lokalpolitiker? – Ja! sier disse, og vil ha med deg

Tommel opp for engasjement! Hans Kielland Aanesen (Frp), Per H. Christiansen (H), Ida Beth Hald (MDG), Terje Olav Moen (Ap), Heidi Rømming (SV) og Ingeborg Briseid Kraft (V). Foto: Karl Andreas Kjelstrup

Du har kanskje aldri tenkt tanken om å stille til valg som politiker? Men det bør du gjøre, for bydelen, og partiene, trenger deg. Det mener disse medlemmene av bydelsutvalget i Nordre Aker.

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke

Publisert:

Sist oppdatert: 06.03.2019 kl 18:20

ANNONSE
ANNONSE
ANNONSE

NYDALEN: Høsten 2019 er det valg til bystyret, men også direktevalg til Oslos 15 bydelsutvalg. Lokalpartiene trenger gode kandidater til mange verv, og skal fylle dem med helt vanlige folk – slike som deg.

Engasjere seg i lokalmiljøet

Er det noe som engasjerer deg i eget nabolag? Noe i lokalmiljøet du synes er skikkelig fint, eller noe som hadde trengt forandring? Og ergrer du deg over at ting ikke blir til det beste for dere som bor der – fordi de som tar avgjørelsene ikke helt har den lokale kunnskapen, eller peiligen, som skal til?

Du kan faktisk bidra til å gjøre noe med det.

Sannsynligheten for at du aldri har tenkt tanken på stille til valg som politiker, er nok ganske stor. Likevel mener gjengen på bildet over at det er nettopp det du bør gjøre.

– De fleste lokalpartiene er nå i gang med å nominere kandidater til sine lister til valget i 2019. Det trengs nye folk både i bydelsutvalget og i komiteene, sier Per Henry Christiansen.

ANNONSE

Per H. Christiansen har ledet bydelsutvalget siden 2015. Det best besøkte BU-møtet fant sted i februar 2016, da fortettingssaken på Nedre Grefsen stod på sakskartet. Foto: Karl Andreas Kjelstrup (Arkivfoto)

– En fornuftig jobb

Han er leder av bydelsutvalget (BU), og har vært aktiv i lokalpoltikken for Høyre i Nordre Aker i tre perioder (det tilsvarer 12 år). Men nå gir 73-åringen seg, og åpner for nye krefter. Christiansen mener det er viktig å engasjere seg i lokalpolitikken.

– Men hvorfor det da?

– Jeg opplever at man får mer og bedre kjennskap til hva bydelen egentlig er. Det er en god mulighet til å få oversikt over hva som rører seg, og hva folk er opptatt av. Det gir deg mulighet til å være med og påvirke, svarer Christiansen.

Selv trekker han frem ett spesielt eksempel, der han følte vervet som lokalpolitiker i fullt monn ga ham mulighet til å gjør en forskjell:

ANNONSE

– Nedre Grefsen og kommuneplansaken. Da jobbet jeg tett opp mot egne partikollegaer i rådhuset. Da vi endelig fikk snudd vedtaket føler man at man er med på å gjøre en fornuftig jobb.

Fakta

Hva er et bydelsutvalg (BU)?

Innbyggerne i bydelene velger 15 representanter til et bydelsutvalg hvert fjerde år, samtidig med kommune- og fylkestingsvalget. Bydelsutvalget er direktevalgt, det betyr at den politiske sammensetningen varierer fra bydel til bydel. Eks.: I Nordre Aker har borgerlig side flertall, med 8 av 15 representanter i bydelsutvalget, mens det i nabobydelen Sagene er rødgrønt flertall, med 10 av 15 representanter.

Bydelsutvalget er bydelens øverste politiske ledelse og har ansvar for de desentraliserte kommunale oppgavene (slik som barnehager, helsestasjon, forebyggende arbeid og NAV), vedtar budsjett og økonomiplan og fører tilsyn og kontroll med bydelsadministrasjonen og tjenestene som utføres der. BU er høringsinnstans for saker som skal videre til bystyret.

I Nordre Aker har bydelsutvalget disse underkomiteene: Miljø-, plan og samferdsel (MPS), Kultur og oppvekst (KO) og Helse og sosial (HS). Bydelens brukerråd og tilsynsutvalg rapporterer også til BU.

Årlig tildeler bystyret i Oslo bydelene et rammebudsjett. Bydelsutvalget kan gjøre sine prioriteringer når det gjelder innsatsen på de enkelte tjenesteområder, og er ansvarlig for at budsjettrammen holdes. Bydelsutvalget nedsetter fagkomiteer som forbereder saker og innstiller overfor bydelsutvalget.

Bydel Nordre Aker har en budsjettramme på omlag 1,7 milliarder kroner. Her kan du lese mer om budsjettprosessen for 2019.

Kilde: Oslo kommune

Viktig for demokratiet

En annen erfaren lokalpolitiker har også varslet at hun gir seg etter denne perioden. Heidi Rømming har representert SV som bydelspolitiker i 16 år, 12 år i gamle bydel Sogn, de siste av disse som BU-leder. I tillegg har hun åtte år som bystyrerepresentant.

– Det er veldig lærerikt å være med i bydelspolitikken, og man møter mange hyggelig mennesker. Det vi driver med har en betydning. Man trenger å «ha en himmel» over det man driver med. Engasjere seg politisk lokalt er jo det demokratiet er bygget på, og man får være med å påvirke saker i den retning man mener er riktige, sier Rømming.

Heidi Rømming. Foto: KARL ANDREAS KJELSTRUP

ANNONSE

Men å være så erfarne som de to veteranene fra Høyre og SV, er ikke nødvendig for å engasjere seg, påpeker hun:

– Det er veldig viktig å få inn andre erfaringer, mennesker som kan se saker med nye øyne.
Politikere bør jo ikke sitte for lenge av gangen, mener jeg.

LES OGSÅ: Født på 90-tallet og klare for BU i 2015: – Prøver de å behandle oss som ferskinger, skal vi sette dem på plass

Hvordan velge parti?

Selv om de fleste har en formening om hvor på den politiske skalaen de står, og kanskje stadig stemmer på det samme partiet, enten av overbevisning eller vane, er det de færreste som er medlem i et politisk parti. Men skal man stille til valg som "politiker", må man tilhøre et parti.

Hvordan skal man finne det som er riktig for seg?

ANNONSE

– Gå på nettet, les partienes programmer i kortform, og finn det partiet du er mest enig med, sier Rømming, og legger til:

– Sannsynligvis er du ikke enig med ett parti i alt, men se hvilke prioriteringer de gjør.

At partivalget ikke nødvendigvis er superenkelt, kan May-Brith Døssland, Venstre-representant, skrive under på.

May-Brith Døssland. Foto: PRIVAT

– Selv begynte jeg med å melde meg inn i KrF, for så å prøve Høyre, men ingen av de partiene var noe for meg. Det var først da jeg begynte hos Venstre at jeg fikk følelsen «ja, her passer jeg inn». Så det er det beste beviset på at man ikke må gi opp ved første forsøk. Du finner etterhvert partiet for deg, sier Døssland.

Hun anbefaler den som kunne tenke seg å prøve ut en lokalpolitisk vei, om å melde seg inn i et lokallag, og gå på gruppemøter og styremøter.

– Bli med, hør og se, oppfordrer Døssland, som selv kan notere 20 år i lokalpolitikken. Hvorvidt hun skal stille til nok en periode, har hun ennå ikke bestemt seg for. Det kommer an på om hun denne gangen heller skal prioritere andre prosjekter.

Gallup

Kunne du tenke deg å bli aktiv i politikken og stille til valg i bydelen?

Vis resultat

Tidkrevende, men nyttig

– Som folkevalgt, må du være villig til å bruke litt av fritiden din på dette.

Selv setter hun av en søndag i måneden, uka det er BU-møte, til å lese seg opp på sakspapirer.

– Til BU er det mange saker, men i komiteene er det færre. Det er ikke til å legge skjul på at det er tidkrevende, men det gir mye glede å bli kjent med folk, sier Døssland.

I løpet av året er det syv BU-møter, så altfor mye press er det ikke, mener BU-leder Per Henry Christiansen. Som BU-leder bruker han imidlertid langt mer tid før og etter møtene enn han gjorde som vanlig representant tidligere.

– Jeg bruker mer tid på forhånd, fordi jeg som leder blir dratt inn i prosesser. Jeg bruker nok én dag i uka på BU-vervet, sier han.

Kjedelig?

– Lokalpolitikk, det må da være fryktelig kjedelig, vil kanskje enkelte hevde. Hva sier du til dem?

– Til dem vil jeg si at noe er veldig spennende – og noen ganger kan det være kjedelig, ja. Men du treffe mye hyggelige og spennende mennesker, svarer Heidi Rømming.

– Det er en jobb å sette seg inn i alle sakene, og hvis man ikke har mye erfaring fra før av vil det ta tid å komme inn i systemet, sier hun, og legger til:

– Men det er helt overkommelig, BU-møtene er sjeldnere enn én gang i måneden, og man kan til en viss grad velge selv hvor mye tid man legger i det. Det er det som er fint med å være med i et politisk parti, da kan man fordele oppgavene.

Finn ditt parti Nordre Aker:

Følg lenkene under for å se hvordan du kommer i kontakt med lokallaget:

Sitter i BU perioden 2015-19:

HøyreArbeiderpartiet – VenstreMiljøpartiet de Grønne – Sosialistisk Venstreparti – Fremskrittspartiet

Er ikke representert i BU denne perioden:

Rødt – Kristelig Folkeparti – Senterpartiet

BU 2015-2019: Bak f.v.: Heidi Rømming, Mattis Ulvang, Johanne Thunes, Terje Olav Moen, Per Morten Klette, Lina Granlund, Hans A. Kielland Aanesen, Therese Ustvedt, Andreas Skjæret og Sidsel Kjeldaas Salte. Foran f.v.:Ingeborg Tryti, Ingeborg Briseid Kraft, Per Henry Christiansen, Bente M. Larsen og Liv Derås Bjørnstad. (Thunes er vara for Bjørn Gilberg, mens Ulvang, Skjæret og Bjørnstad har flyttet i løpet av perioden og er erstattet). Foto: KARL ANDREAS KJELSTRUP

Nyhetsbrev fra Nordre Aker Budstikke

Få ukens nyheter oppsummert i et nyhetsbrev fra Nordre Aker Budstikke. Det er gratis, og du melder deg på her!

ANNONSE
ANNONSE
ANNONSE
ANNONSE