ANNONSE
ANNONSE
Nordre Aker Budstikke

Nå har de delt ut 100.000 kroner til lokale tiltak:

Vet du om denne ordningen?

Ragna har kledd seg for anledningen. Foto: Stella Oter Lindeberg

Nordre Aker ungdomsråd har nå delt ut store deler av sine årlige midler, men det var kun tre søkere. Rådet skal jobbe videre med å markedsføre ordningen.

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke

Publisert:

Sist oppdatert: 05.11.2021 kl 15:19

ANNONSE
ANNONSE
ANNONSE

NORDRE AKER: Ungdomsrådet tildeles penger basert på antall barn og unge i bydelen, og midlene går videre til ulike kulturtiltak for målgruppen. Nordre Aker er bydelen med aller flest innbyggere mellom 13 og 19 - likevel var det bare tre søkere til rådets pengepott dette halvåret.

Kan bli bedre på markedsføring

I år fikk Nordre Aker ungdomsråd 228.956 kroner i sentralt tildelte midler, byens største sum. De deler ut midler basert på antall søknader, og i 2021 har de fått inn totalt seks søknader om støtte. Ragna Marie Tunold er leder av rådet, og forteller at markedsføringen ikke er helt ideell.

– Det har vært en kontinuerlig og pågående diskusjon i rådet om hvordan vi kan markedsføre ordningen ytterligere slik at flere får muligheten til å søke. Dette er noe vi skal jobbe videre med. Jeg opplever likevel at vi støtter gode ungdomstiltak hvert år, noe jeg er veldig glad for og stolt av.

Til tross for få søkere, er hun fortsatt fornøyd med tilbudene til ungdommen i bydelen.

– Jeg synes det er veldig mange gode tiltak for ungdom i Nordre Aker! Både på de videregående skolene og ungdomsskolene, samt på Trikkehallen og Glasshuset, er det ulike aktiviteter og tilbud tilpasset ungdommen. Jeg tror Ungdomsrådet og arrangørene av de ulike aktivitetene kan bli bedre på å vise fram hva som blir gjort. På denne måten kan vi nå ut til flere unge og sikre bred deltagelse i hele bydelene.

ANNONSE

I dag ligger det informasjon om ordningen på Oslo Kommunes nettsider, men det er kanskje ikke nok. Søknadene blir behandlet fortløpende, og dette er kriteriene:

• Målgruppe skal være ungdom i alderen 13-19 år. Pengene skal gå til tiltak som kommer flere ungdommer tilgode. Man kan med andre ord ikke søke om personlige investeringer.

• Søkere må ha tilhørighet til bydelen, enten som bosatt eller gjennom skolegang.

• Dersom ungdomsgrupper søker om midler, må 2/3 av søkere ha denne tilknytningen.

• Tiltaket må skje i bydelen.

ANNONSE

• Etablerte idrettslag kan ikke søke om midler fra potten.

Faste søkere

I sommer, var det Middagsklubben på Trikkehallen, Musikkprosjektet på Studio 21 og Sommerklubben som fikk støtte – totalt 65.000 kroner.

I høst var det Trikkehallen, Nydalenrevyen og Blindernrevyen som søkte. Begge revyene ba om over 300.000 kroner hver, mens Trikkehallen ønsket seg 60.000.

Tunold forteller at alle tre pleier å søke hvert år.

– Antall søkere varierer litt fra år til år, men i hvert fall i min tid i rådet, har vi hatt noen faste som pleier å søke hvert år - for eksempel Trikkehallen, Glasshuset og begge skolerevyene i bydelen. Vi valgte å gi 60.000 kr til Trikkehallen og 20.000 kr til hver av revyene. Beløpet til revyene er det samme vi har pleid å gi, da rådet er enige om at vi ønsker å støtte begge revyene med likt beløp.

Vil du søke? Her finner du mer informasjon.

ANNONSE

ANNONSE
ANNONSE
ANNONSE