Nordre Aker Budstikke

Kjemper for barnehagen:

– Vi er ikke opptatt av fancy og nytt barnehagebygg, det er her barna våre vil være!

Gulldalen barnehage som etter planen skal legges ned, men foreldrene er klare for å kjempe for å beholde barnehagen. Foto: Kristin Tufte Haga

I forrige uke kom sjokkbeskjeden til foreldrene, planen er å legge ned Gulldalen barnehage. – Hvis bydelsutvalget nå ønsker å gjøre en ny vurdering og se på andre alternativer til hvor barnehagekapasiteten skal reduseres, så går vi gjerne i dialog med bydelen om det, ifølge byrådsavdelingen for oppvekst og kunnskap.

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke

Publisert:

Sist oppdatert: 04.11.2020 kl 11:22

KJELSÅS: For kort tid siden kom sjokknyheten om at Gulldalen barnehage skal legges ned, etter en enighet mellom byrådsavdeling for oppvekst og kunnskap og bydelsadministrasjonen i Nordre Aker. Det er overkapasitet på barnehageplasser.

– Gulldalen barnehage har store etterslep på vedlikehold av bygget. I tillegg har de de siste årene vært noen utfordringer med å fylle opp barnehagen. I dialog med Byrådsavdelingen for Oppvekst og kunnskap og Omsorgsbygg, har Nordre Aker kommet frem til at Gulldalen barnehage avvikles fra sommeren 2021, sa bydelsdirektør Øyvind Henriksen til Nordre Aker Budstikke i forrige uke.

– Overraskende og sjokkerende

Barnehageforeldrene er klare på at de vil kjempe for å beholde barnehagen. Mandag møtte avisa noen av foreldrene.

– Hele prosessen er jo overraskende og sjokkerende, her har det vært null mulighet for medvirkning. Det kom som en stor overraskelse på alle foreldrene her. Forrige onsdag ble vi innkalt til foreldremøte om driftsendringer. Så fortalte de at barnehagen skal legges ned!

– Denne barnehagen er en av bydelens barnehager med veldig lavt sykefravær blant de ansatte, 2.5 prosent i 2019, og høy score på foreldreundersøkelsene. Det er utrolig at bydelen er med på at en så flott barnehage skal legges ned, legger foreldrene Cecilie Hertzberg, Thomas Occhipinti og Kristin Stava til.


De vil også tilbakevise bydelsdirektørens kommentar om at det har vært vanskelig å fylle opp barnehagen:

– Det var mangel på store barn, så ble det i stedet plass til flere små barn på en småbarnsavdeling, og nå er barnehagen nesten full.

Barnehageledelsen bekrefter både det lave sykefraværet og høye score på foreldreundersøkelsene. Barnehagen har per i dag to ledige plasser.

På Oslo kommunes oversikt over sykefraværsstatistikken for barnehagene i bydelene i Oslo og gjennomsnitt Oslo, står det blant annet at for Oslo så er gjennomsnittstallet for 2019 på 10,94 prosent.

De har barn med spesielle behov i Gulldalen barnehage, og kan ikke få rost nok personalet og barnehagen for hvordan barna deres imøtekommes og tas vare på. Fra venstre Thomas Occhipinti, Kristin Stava og Cecilie Hertzberg. Foto: Kristin Tufte Haga

– Helt unikt!

Cecilie Hertzberg har to barn i barnehagen, den eldste har Downs Syndrom. Thomas Occhipinti og Kristin Stava har også to barn i barnehagen - deres eldste barn har også spesielle behov. Foreldrene får ikke nok rost de ansatte for måten de takler og behandler barna på.

– Det er helt unikt! Min sønn har to år igjen i barnehagen her, for han er jeg sikker på at det vil bli en veldig lite hyggelig endring han skal måtte bytte barnehage siste året. Her er han trygg, her blir han møtt av alle ansatte på en flott måte. Barna er også svært inkluderende og snille mot sønnen min, sier Hertzberg og fortsetter:

– Ikke bare bruker de ansatte tegn til tale som del av kommunikasjonen med sønnen min, også barna her har lært seg det. Alle de ansatte kjenner barna godt, det føles nesten som et eget lite samfunn i barnehagen. Her har du ansatte som har jobbet her siden oppstarten for 20 år siden. Det sier ganske mye om miljøet i barnehagen. Her er ting satt for vår sønn, her er han ikke annerledes men inkludert i alt. De ser han for den han er, de har aldri definert han ut fra diagnose.

Familien bor et lite stykke unna Gulldalen, og var innom mange barnehager før de kom til Gulldalen:


– Her kjente vi at her vil vi være! Fagpersoner i bydelen anbefalte også Gulldalen for min sønn.

Det var i forrige uke foreldrene fikk sjokkmeldingen om at Gulldalen skal legges ned. Foto: Kristin Tufte Haga

Familien Occhipinti og Stava samtykker i alt Hertzberg sier:

– Som vi også skrev på Facebook-siden som nå er opprettet for å bevare Gulldalen: Barnehagen gjør det lille og det store ekstra. Som trebarnsmamma i Gulldalen på åttende året har jeg mange eksempler på det lille og store ekstra som blir gjort i forhold til å etterstrebe optimal utvikling hos hver enkelt barn - og makan til heiagjeng skal du lete lenge etter. I Gulldalen heier ungene våre på tvers av avdelinger og lenge etter at de har begynt på skolen- og det er trygt, unikt og noe en skal ta vare på, sier Kristin Stava.

I tillegg til uteområdet ved barnehagebygget, så disponerer også barnehagen et ekstra uteområde rett ved siden av og hvor det blant annet er satt opp lavvo. Foto: Kristin Tufte Haga

Store uteområder

Begge familiene legger også til at de ble anbefalt barnehagen av fagfolk.

De trekker også frem store og fine uteområdene, ikke bare ligger selve barnehagen flott til i Lachmanns vei, i tillegg er det et ekstra uteområde som barnehagen disponerer - blant annet med lavvo.

– Og at det skal være så veldig dårlig vedlikehold for denne barnehagen er vi flere som ikke skjønner. Vi er også overrasket over at dagens byråd velger å legge ned en kommunal barnehage, i tillegg så mener vi at å rive en barnehage som kun er 20 år gammel, virker lite miljøvennlig og spesielt.

– Vi er mange som er i kampmodus her nå! Vi har også organisert et opprop hvor man kan vise sin støtte til bevaring av Gulldalen barnehage, sier Stava.

Hun og mannen er helt enig med Hertzberg at dette bare rett og slett er verdens beste barnehage:

– Jeg fikk nesten litt sånn akutt kjærlighetssorg, da nyheten kom om at de har tenkt til å legge ned denne fantastiske barnehagen. Barna har det så utrolig godt her. Vi er ikke opptatt av fancy og nytt barnehagebygg. Det er innholdet vi er ute etter - det er her barna våre vil være!, legger Hertzberg til.

Foreldrene har også startet et opprop, til støtte for aksjonen for å bevare Gulldalen barnehage.

Byrådsavdelingen

Nordre Aker Budstikke har vært i kontakt med byrådsavdeling for oppvekst og kunnskap - byråden selv, Inga Marte Thorkildsen (SV), er ikke tilgjengelig i skrivende stund, men byrådssekretær Kristian Takvam Kindt (SV) er kjent med saken, både den tidligere saken og denne. Byrådssekretæren gjentar det bydelsdirektøren har sagt tidligere, at det er overkapasitet på barnehageplasser i Nordre Aker.

Men er byrådsavdeling helt sikker på at Nordre Aker har plukket ut rette barnehage å legge ned?

– I en trang økonomisk situasjon er det ikke fornuftig å betale store summer for tomme barnehageplasser. Derfor har byrådsavdelingen vært i dialog med bydelen om hvilken barnehage som var minst skadelig å legge ned. Da spilte bydelen inn Gulldalen, og vi motsa ikke den vurderingen, sier Takvam Kindt.

Han legger til at dette kan endres.

– Hvis bydelsutvalget nå ønsker å gjøre en ny vurdering og se på andre alternativer til hvor barnehagekapasiteten skal reduseres, så går vi gjerne i dialog med bydelen om det. Det viktigste for oss er at man finner en løsning som er best mulig for både barna, foreldrene og de ansatte i barnehagene.

Politisk behandling

Torsdag 5. november behandler også lokalpolitisk bydelsutvalget saken, og politikerne bør ikke bli overrasket hvis engajserte foreldre dukker opp i møtet, eller snarere via nettmøte.

Skolestarterne fullfører

I saken om fra forrige uke om planene om nedleggelse av Gulldalen barnehage, sa bydelsdirektøren også at barnehagen driftes som normalt frem til høsten 2021.

– Dette innebærer at skolestarterne fullfører løpet i barnehagen. For de andre barna åpner vi en egen søkeprosess fra nå og ut januar. Dette innebærer at disse barna får plass i nærliggende barnehager før vi starter det ordinære hovedopptaket. De ansatte vil bli ivaretatt og tilbudt jobb i andre barnehager.

– Byrådsavdelingen for Oppvekst og kunnskap er ansvarlig enhet i Oslo kommune for å overvåke og styre barnehagekapasiteten slik at den står i forhold til behovet i befolkningen. Oslo kommunes budsjett og økonomiplan for neste planperiode legger opp til å opprettholde kapasiteten i Oslo, ettersom det samlet sett er god nok kapasitet, også ifølge bydelsdirektøren.

Onsdag kveld i forrige uke ble det arrangert nettbasert foreldremøte, der også bydelsdirektøren deltok.

– Jeg har full forståelse for at foreldrene reagerer på denne beslutningen, men det ble denne barnehagen, som vi mener i samråd med byrådsavdelingen, at er den barnehagen som etter forholdene kan legges ned. Vi har hatt overkapasitet i flere år og det har implikasjoner også på de andre tjenestene vi gir til barn og unge, da kostnadene knyttet til overkapasitet må finansieres fra bydelens ramme. En tilpasning av barnehagetilbudet til behovet i bydelen vil derfor gi muligheter for et bedre tilbud enn om vi skulle bruke midler til å finansiere en overkapasitet.

– Det er ingen flere barnehager i Nordre Aker som per nå er planlagt nedlagt, bekrefter han.

– Vil kjempe

Dorthe Rygh Hestnes er leder av samarbeidsutvalget for foreldrene (SU) i Gulldalen barnehage. Hun var også klar på at foreldrene ikke kommer til å gi slipp på barnehagen uten kamp.

– Vi synes særlig det er spesielt med nåværende byråd at de velger å legge ned en kommunal barnehage. Særlig da en barnehage med et særdeles stabilt personale, som skårer høyt på brukerundersøkelsene, og en barnehage som skiller seg ut med fantastisk naturnær beliggenhet. Det mest oppsiktsvekkende for oss er at bydelen argumenterer med kvantitative driftsøknonomiske argumenter, mens det tilsynelatende ikke er gjort noen kvalitative vurderinger. Hvordan kan man gjøre slike valg uten å vurdere kvalitative parametere? Spør man BUP, PPT og tverrfaglig ressursteam, så vil nok de kunne gi et helt annet svar enn det Omsorgsbygg gir.

– Prøv samtidig å sett en pris på å få et barn til å takle skolegangen! Det er mange som ønsker å kjempe for å beholde denne barnehagen, dette kom brått på oss, og ingen av oss så vel at dette skulle skje nå. Vi er svært skuffet, og vi skal kjempe for barnehagen. Allerede i dag samler vi oss for møte på nett, sier hun, og legger til at foreldre også stiller spørsmål om vedlikeholdsetterslepet er så stort som bydelen gir inntrykk av.

Om kvalitative vurdering opp mot kvantitative driftsøkonomiske argumenter, kommenterte bydelsdirektøren:

– Bydelens barnehager drives med svært høy kvalitet og vi skårer høyest i byen på brukerundersøkelser. Barna i Gulldalen vil nå få muligheten til å søke seg til omliggende barnehager, dette er også barnehager med høy kvalitet og dyktige voksne. Vi skal sørge for at overgangen til disse barnehagene blir så god som mulig og jeg er sikker på at barna og foreldre vil oppleve at det tilbudet de får i ny barnehage også er godt og har høy kvalitet. Dette medfører ikke en redusert kvalitet på tilbudet, men det medfører selvfølgelig en prosess med at barn skal finne seg til rette i et nytt barnehagemiljø, men dette har vi mye erfaring med og det vil bli ivaretatt av våre dyktige medarbeidere og samarbeid med foreldrene.

Nyhetsbrev:

Få ukens nyheter oppsummert i et nyhetsbrev fra Nordre Aker Budstikke. Det er gratis, og du melder deg på her!

Nøkkelord

Personvern og datalagring

Lagring og logging av data

Ved å besøke dette nettstedet lagres noen tekniske data om din internettforbindelse og nettleser. Disse data kan kategoriseres som følger:

Informasjonskapsler

Dette nettstedet bruker cookies/"informasjonskapsler" for å forbedre funksjonalitet og brukeropplevelse.

Vis mer

Teknisk info

Når du besøker et nettsted vil webserveren logge noe teknisk info som din IP-adresse, hvilken nettleser du bruker og tidspunktet for hver gang du forespør data fra serveren, altså når du klikker på en intern lenke og laster en ny nettside eller tilhørende data som skrifttyper, bilder, ulike script som kreves for at nettsiden skal fungere.

Disse dataene spares bare en viss tidsperiode for å kunne utføre feilsøking og feilretting i systemene, og deles aldri med avisens ansatte eller tredjepart.

Brukerinformasjon

Vi lagrer noe informasjon om deg som bruker. På dette nettstedet lagres ingen sensitiv informasjon, men enkel kontaktinformasjon som du gir fra deg når du oppretter en brukerkonto eller kjøper tjenester i nettavisen vil lagres i våre databaser. Dette er nødvendig for å kunne levere tjenestene til deg. Disse dataene slettes når du sletter din brukerkonto.

Hvem lagrer vi data om?

Vanlige besøkende/lesere:

Hvis du besøker dette nettstedet uten å ha registrert en brukerkonto eller abonnement, lagres følgende data om deg:

Vis mer

Innloggede brukere og abonnenter:

Hvis du velger å opprette en brukerkonto og/eller abonnement på nettavisen, vil også følgende informasjon lagres om deg:

Vis mer

NB: Etter at data er slettet vil de likevel kunne spares i inntil 180 dager i backuper. Backuper lagres med høy sikkerhet og begrenset tilgang, og er nødvendig for å kunne drive feilsøking og ivareta brukerenes og datasystemenet sikkerhet.

Dine rettigheter:

Som bruker av dette nettstedet kan du kontakte avisen for å få dine data utlevert og/eller slettet.

Har du en brukerkonto/abonnement, kan du logge inn i din brukerprofil og laste ned dine lagrede data, samt slette din brukerkonto og tilhørende data når som helst.

Vis mer


Hvis du trykker AVVIS vil ingen informasjonskapsler lagres i din nettleser og ingen data om deg logges i våre databaser. Det betyr også at vi ikke kan vite om du har godkjent eller ikke, slik at du vil se denne advarselen på hver side du besøker. Teknisk informasjon (webserverlogger) vil likevel lagre din IP-adresse og nettleserinformasjon, men dise slettes fortløpende som beskrevet ovenfor.

Vi tar ditt personvern på alvor

Nordre Aker Budstikke bruker cookies (informasjonskapsler) til å personalisere annonser og forbedre nettstedet. Ved å benytte nettstedet aksepterer du at vi kan sette cookies i din nettleser.

Vi lagrer så lite data vi kan, så kort tid som mulig.

Noe gikk galt! Vennligst forsøk på nytt.

Mer informasjon

Siden lastes nå på nytt...