ANNONSE
ANNONSE
Nordre Aker Budstikke

– Vi er sjokkerte over byrådets handlingslammelse

Det har vært mye camping på Låkeberget i Maridalen i det siste. Foto: PRIVAT

Det sier Høyres Hermann Kopp om ulovlig camping av tilreisende, med dertil forsøpling og avføring i friområder og i Marka. Blant annet i Maridalen og i nedbørsområdet til Oslos drikkevann.

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke

Publisert:

Sist oppdatert: 01.09.2016 kl 11:02

ANNONSE
ANNONSE
ANNONSE

OSLO: Nordre Aker Budstikke har flere ganger skrevet om kommunens utfordringer med tilreisende og ulovlig camping, med dertil forsøpling og avføring i Marka, Maridalen og i nedbørsområdet til Oslos drikkevann, Maridalsvannet.

Blant annet har Vann- og avløpsetaten fått nok av å bortvise tilreisende som camper ulovlig i Maridalen – les tidligere sak her.

LES OGSÅ: Nora (18) fikk drømmejobben!

Flere tilreisende

Nordre Aker Budstikke kjenner også til at kommunen ved Bymiljøetaten har sendt en orientering til miljøbyråd Lan Marie Nguyen Berg (MDG) om situasjonen. Der står det blant annet at tilreisende og ulovlig camping er økende, samt at problemstillingen startet tidligere i år, sammenlignet med eksempelvis i fjor.

Høyre tok også problemstillingen opp med byråden i forrige møte i bystyrets Miljø- og samferdselskomité.

ANNONSE

Bystyremedlem Hermann Kopp fra Høyre. Foto: HØYRE

– Må håndheves

– I saker om forsøpling knyttet til midlertidig bostedsløse virker det som byrådet er handlingslammet. Byråd Lan Marie Nguyen Berg svarte først bare at byrådslederen skulle komme med en redegjørelse, men det er ikke det vi trenger, sier Hermann Kopp på vegne av Høyre i komiteen.

Han fortsetter:

– Vi trenger at forbudet mot ulovlig camping håndheves. Bymiljøetaten varslet i det samme komitemøtet, og etter påtrykk fra Høyre, at de ville ta opp situasjonen med politiet. Det er positivt, men her må det handles umiddelbart. Oslo kommune kan ikke under noen omstendighet risikere at byens drikkevann forurenses – her må byrådet på banen omgående.

Ble lovet redegjørelse

– Bystyremedlemmene har ikke fått en redegjørelse fra byrådet om situasjonen knyttet til tilreisende, selv om byrådslederen lovte oss det fra bystyrets talerstol i midten av juni. Hvis det stemmer at tendens er økende så er det bekymringsfullt, og desto større grunn til at byrådet nå må handle, sier Kopp vider.

ANNONSE

Som mener at det ikke er noen vei utenom tiggeforbud.

– Det har de innført i Danmark og er langt på vei kvitt problemet. Nå ser vi at også den svenske regjeringen med Socialdemokratene i spissen er på gli. Her hjemme har Høyre/Frp-regjeringen åpnet for at hver enkelt kommune kan vedta tiggeforbud, og den muligheten mener jeg Oslo bør ta.

Byrådsplattformen

Kopp fortsetter.

– Dessverre har vi et byråd som i sin byrådsplattform fastslår at tigging ikke skal forbys, og at de vil øke antall overnattingsplasser og sanitærmuligheter for bostedsløse. Vi har ikke sett noe til at de har gjort noe med det siste. Så vil jeg gjerne tilføye at tigging i seg selv kanskje ikke er det største problemet, men at det fører med seg andre aktiviteter for å skaffe seg inntekter.

Piller

– Blant annet rapporterer politiet om at flere tilreisende nå bidrar til omsetningen av rusmidler i sentrum hvor de selger illegale medikamenter. Det er allerede forbudt, så derfor er det viktig at byrådet hele tiden er en aktiv pådriver for at politiet skal gjøre jobben sin.

ANNONSE

Kopp og Høyre ber om nødvendige ressurser.

LES OGSÅ: Vi trenger flere trenere - noe for deg?

Byvakter

– Konkrete tiltak kan være å utvide ordningen med byvakter, at campingforbudet håndheves i større grad, og økt bruk av parkering forbudt i tilknytning til parker og friområder. Vi har allerede varslet at vi kommer til å fremme et forslag om tiggeforbud.

– Sjokkerte over handlingslammelse

– Samtidig er vi sjokkert over byrådets handlingslammelse. Vi så det i juni da situasjonen fikk utarte så mye at det var en reell fare for at Botanisk Hage måtte stenge, og vi har sett det på Ekeberg der leire har blitt stående alt for lenge, og eksemplet med Maridalen føyer seg inn i en lang rekke av saker hvor byrådet bare sitter og ser på.

– Er byrådet mer opptatt av å bekjempe biltrafikken enn å hindre ulovlig og helsefarlig bruk av byens friområder og parker?

ANNONSE

Kanskje det dobbelte

Redegjørelsen til byråden som avisen kjenner til viser som nevnt at problemstillingen er økende, men også at antall såkalte villcamper er mye høyere enn det som oppdages og ryddes, kanskje så mye som det dobbelte, ifølge Bymiljøetaten.

Det er færre store leire, heller mer spredte leire, også lenger inn i Marka. I tillegg kommer det frem at det hjelper lite å bruke tid og ressurser på å rydde en villcamp, neste dag kan campen være der igjen.

Bruker millionbeløp

Videre at det etter en nedadgående tendens til ulovlig camping for tre-fire år siden, nå ser ut til å øke igjen.

Blant annet bruker kommunen titusenvis av kroner hver uke for å holde vakt i Frognerparken. Totalt brukes millionbeløp årlig på å rydde opp.

300 steder

Ifølge miljøbyråd Lan Marie Nguyen Berg (MDG) følger byrådet opp arbeidet rundt tilreisende og ulovlig camping.

Miljøbyråd Lan Marie Nguyen Berg - Miljøpartiet de Grønne (MDG). Foto: ARKIV NORDRE AKER BUDSTIKKE

– Byrådet er opptatt av at hele byen skal være både trygg, ren og trivelig. I sommer har vi sett en økning av antall tilreisende, og derfor har byrådet fulgt dette arbeidet tett. Kommunen har blant annet bistått politiet i 34 aksjoner, og oppsøkt opp mot 300 ulike steder, i tillegg til å rydde opp i rundt 60 villcamper i marka, ifølge byråden i mail til Nordre Aker Budstikke.

Men problemet bare øker – hva gjør dere?

– Kommunen holder tett oppsyn med situasjonen, vi bistår i politiets arbeid, og er aktive i oppryddingsarbeidet. Vi har også god dialog med politiet om dette arbeidet, er svaret fra byråden.
 
Som fortsetter:

– Avslutningsvis vil jeg forsikre om at det ikke er fare for drikkevannet i Oslo på grunn av tilreisende. Vann- og avløpsetaten har blant annet en 24-timers vaktordning ved Maridalsvannet, så her kan Hermann Kopp og Høyre senke skuldrene, oppfordrer Berg.
 
LES OGSÅ: Trikkehallen på Grefsen jubilerer: Var «aldeles uhørt moderne»

Meld deg på Nordre Aker Budstikkes nyhetsbrev!

Hold deg oppdatert ved å melde deg på vårt gratis nyhetsbrev som kommer rett i innboksen din hver torsdag!
Leser du på mobil? Meld deg på ved å sende e-post!

ANNONSE
ANNONSE
ANNONSE