ANNONSE
ANNONSE
Nordre Aker Budstikke

Dette frykter naboene i hagebyen

Dette er illustrasjonen naboene selv har fått laget. Foto: Utlån/Rintala Eggertsson Architects

Etter at det ble kjent at Coop Norge Eiendom AS ønsker å utvikle både Tåsenveien 28 og nummer 26, har beboere i området samlet seg og de varsler kamp mot utbyggingsplanen.

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke

Publisert:

Sist oppdatert: 01.09.2021 kl 12:55

ANNONSE
ANNONSE
ANNONSE

TÅSEN: Nordre Aker Budstikke har nylig omtalt planene til Coop Norge Eiendom AS i Tåsenveien 28. De ønsker å utvikle eiendommen, og innlemme Tåsenveien 26 i samme prosjekt. Foreløpig har selskapet bedt om en såkalt forhåndskonferanse med Oslo kommune for å undersøke hva som er mulig.

Tåsenveien 28. Foto: Christian Fredrik Borg

«Eksisterende bebyggelse ønskes erstattet med ny bebyggelse som består av parkeringskjeller, dagligvareforretning på rundt 1000 kvadratmeter i første etasje og tre etasjer med boliger over», står det blant annet i søknaden om forhåndskonferanse, sendt i februar.

Beboere i Tåsen-området som ikke ønsker en utbygging i Tåsenveien 26 og 28, slik Coop Norge Eiendom AS nå ønsker. Fra venstre bak: Tom Erik Hellerud, Nina Helén Feyling Pedersen, Otto Hylen, Geir Bakken, ytterst til høyre Linda Arvidsson. Foran fra venstre: Bendik Whist, Henrik Wiig og Tove Irene Bakken. Foto: Karl Andreas Kjelstrup

ANNONSE

Siden planene ble kjent har beboere i nabolaget samlet seg mot planen om utvikling av eiendommene i Tåsenveien 26 og 28, og har blant annet opprettet gruppa Leve Tåsen Hageby på Facebook.

«Coops byggeprosjekt vil, dersom det blir realisert, fremstå som ruvende og massivt i omgivelsene med små trehus og vil totalt forandre områdets karakter. Småhusplanen og gjeldende reguleringsvedtak for området sier at "nye tiltak skal ha småhuskarakter og størrelse/volum tilsvarende eksisterende bebyggelse i nærområdet". Coops planer utfordrer både reguleringsplanen og vil legge press på videre utbygging av tilsvarende bygg i nærområdet. Naboene i området er svært bekymret for planene», skriver de.

Nordre Aker Budstikke møtte flere av beboerne i nabolaget i Tåsenveien 28 i forrige uke. De er klare til å kjempe for nærområdet sitt.

– Vi oppfordrer nabolaget til å melde seg inn og følge saken på «Leve Tåsen Hageby»-gruppen på Facebook, sier Henrik Wiig.

Henrik Wiig. Foto: Karl Andreas Kjelstrup

ANNONSE

Laget egen illustrasjon

Coop har i søknaden om planforhåndskonferansen ikke lagt ved en illustrasjon over det de tenker seg. Nabolagsgruppa har imidlertid fått et arkitektfirma med lokal tilknytning til å visualisere ny bebyggelse, ut fra de opplysningene som Coop har gitt i søknaden. Det skal være brukt standardmål for etasjehøyde i utarbeidelsen av illustrasjonen, ifølge gruppa.

Foruten også mulig tap av siktlinjer og sollys, og generelt nærmiljøet slik det fremstår i dag, frykter også beboerne økt trafikk i forbindelse med vareleveringer og parkeringshus i kjelleren til et nytt bygg. De viser også til at det er flere barnehager i området. I tillegg nevnes det at et ja til Coop-planene kan medføre presedens for andre lignende planer i småhusområdet, ifølge aksjonsgruppa.

I februar 2021 varslet byrådet at de ville starte arbeidet med å revidere småhusplanen, som også omfatter Tåsen Hageby og de to eiendommene ut mot Tåsenveien, for å ta bedre vare på småhusområdene, bevare grønt og forenkle regelverket.

– Småhusområdene har ofte flotte hager og trær. Grønne verdier i småhusområder er viktig for folks trivsel, for biologisk mangfold og for å bevare småhusområdenes særpreg. Derfor ønsker vi å stramme inn planen og gi et sterkere vern av det grønne, sa daværende buytviklingsbyråd Arild Hermstad (MDG).

ANNONSE

Aksjonsgruppa påpeker at hensikten med småhusplanen også er å «ivareta områdenes estetiske, funksjonelle, kulturminnefaglige og miljømessige kvaliteter knyttet til eksisterende bebyggelse, landskap, vegetasjon og biologisk mangfold» (§3).

Coop Eiendom ønsker å innlemme Tåsenveien 26, det røde huset, i prosjektet. Foto: Karl Andreas Kjelstrup

Coop: For tidlig

Nordre Aker Budstikke har spurt Coop Norge Eiendom om illustrasjonen fra aksjonsgruppa samsvarer med det bygget Coop ønsker seg.

– Som tidligere uttalt så er dette prosjektet helt i begynnelsen, og det foreligger derfor ingen tegninger av et eventuelt prosjekt fra vår side per nå. Bakgrunnen for saken er at Coop Norge Eiendom ønsker å kartlegge handlingsrommet på eiendommen og muligheten for etablering av en dagligvareforretning og eventuelt boliger innenfor gjeldende regulering, svarer Knut Wellerop, kunde- og etableringsdirektør i Coop Norge Eiendom AS.

For Coop er det viktig å avklare gjeldene rammer og hva som kan være mulig å utvikle på eiendommen før de går videre med prosjektet, påpeker han.

ANNONSE

– Vi har derfor bedt om et møte med Oslo kommune. Før dette møtet er gjennomført, er det derfor vanskelig for oss å mene noe konkret om et eventuelt prosjekt på eiendommen. Vi er opptatt av at en eventuell utbygging skal gagne både området, beboerne og Coop som handelsaktør, sier Wellerop.

– Når vi får avklart mulighetsrommet og konkretisert planene noe mer, er det naturlig for oss å opprette en dialog med berørte naboer til eiendommen for å sikre en god kommunikasjon rundt prosjektet. Men foreløpig er det for tidlig, og det håper vi på forståelse for, legger han til.

KLP eier tomta

Det er KLP som eier eiendommen Tåsenveien 28. Den ble kjøpt fra Oslo kommune i 1998, og KLP fester bort eiendommen til Coop Norge Eiendom AS. KLP ønsker ikke å utlevere informasjon om hvor lang festekontrakt Coop har, eller andre betingelser rundt avtalen.

– Eiendommen var en del av en større næringsfesteportefølje som KLP kjøpte samlet, med sikte på et langsiktig eierskap. Når det gjelder lengde på festekontrakten, årlig festeavgift med mer så er dette kommersielle forhold som vi ikke kommenterer. Som fester rår Coop over eiendommen som om de var eier i hele festetiden. Etter det vi kjenner til er eksisterende bruk i tråd med tillatt bruk, både offentligrettslig og privatrettslig, ifølge forvaltningsdirektør i KLP Eiendom, Ellen Langeggen.

Nordre Aker Budstikke har vært i kontakt med Plan- og bygningsetaten om eventuell fremdrift på ønsket om planforhåndskonferanse, men har ikke lykkes i å få en kommentar på dette.

OPPDATERT: Onsdag morgen svarer Plan- og bygningsetaten følgende om fremdrift i saken:

– Vi jobber for å finne en dato for forhåndskonferansen, men på grunn av en svært mange saker, har vi ikke noe tidspunkt klart enda, ifølge Atle Jan Larsen, senior kommunikasjonsrådgiver i Plan- og bygningsetaten.

Nyhetsbrev:

Få ukens nyheter oppsummert i et nyhetsbrev fra Nordre Aker Budstikke. Det er gratis, og du melder deg på her!

ANNONSE
ANNONSE
ANNONSE