ANNONSE
ANNONSE
Nordre Aker Budstikke

Økt trafikk og flere elbiler i fjor

Bommsnittet på Rv 150, Ring 3, rampe av mot Domus Atletica. Foto: Lise Åserud / NTB (Illustrasjonsfoto)

Antall bompasseringer økte med 5,5 millioner fra 2020 til 2021 i Oslo og Viken. Samtidig bød fjoråret på 14,2 millioner flere elbilplasseringer enn året før.

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke

Publisert:

ANNONSE
ANNONSE
ANNONSE

OSLO: Antall passeringer økte fra 364,7 millioner i 2020 til 370,2 millioner passeringer 2021. Selv om det i gjennomsnitt var mer trafikk i 2021, var trafikknivået lavere enn før koronapandemien, skriver Fjellinjen i en pressemelding onsdag.

Samtidig økte passeringene med elbil fra 83 til 97,6 millioner, noe som innebærer en økning i andelen fra 22,9 prosent i 2020 til 26,4 i 2021.

– 2021 ga oss 8,7 millioner færre passeringer med fossilbiler enn året før, men en økning på 14,2 millioner elbilpasseringer gjorde sitt til at vi totalt sett fikk 5,5 millioner flere passeringer enn i 2020, sier Stian Strøm Arnesen, trafikkanalytiker i Fjellinjen.

Koronatiltak

På grunn av omfattende koronatiltak var det 16–17 prosent lavere trafikk enn normalen i januar og februar 2021. I takt med lempingen av koronatiltak, kom trafikken tilbake til normalt nivå først i juni. Fra juli til november lå trafikken 3–7 prosent over normalen, før den igjen gikk ned etter at det ble innført nye nasjonale koronatiltak i månedsskiftet november/desember.

– Vi har vært gjennom nok et år hvor koronatiltak eller fravær av disse, styrer mobiliteten i samfunnet og nivået på trafikken, men det er interessant å merke seg at trafikken etter gjenåpningen i høst lå godt over normalen før koronapandemien. Det stemmer også godt med at det har vært mindre bruk av kollektivtrafikk i samme periode, sier Arnesen.

ANNONSE

Tall for desember

Nasjonale koronatiltak preget trafikken i desember. Etter at nasjonale koronatiltak ble innført 3. desember gikk trafikken ned med cirka 8 prosent i resten av måneden. Antall registrerte passeringer i de tre bomringene i og rundt Oslo i desember var 30,1 millioner.

Tabellen under viser en prosentvis fordeling i alle Fjellinjens bomstasjoner, med endring siste 12 måneder i prosentpoeng.

Nullutslippskjøretøy innenfor «Stor bil» og elvarebiler er skilt ut som egne kategorier. Kategorien «Stor bil» inneholder både busser og næringstransport. Blant nullutslipp for store biler er det store flertallet elbusser.

ANNONSE

ANNONSE
ANNONSE
ANNONSE