Nordre Aker Budstikke

Bred protest mot planene om å rive deler av Rikshospitalet

Jan Bøhler holdt appell mens et helikopter tok av fra Rikshospitalet. Foto: Karl Andreas Kjelstrup

Fagforeningene og politikere viste mandag sin støtte, da Sykehusaksjonene i Oslo markerte starten på aksjonen «Redd Rikshospitalet». De er svært kritiske til Helse Sør-Østs planer om å starte rivingen på Gaustad allerede i 2022.

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke

Publisert:

Sist oppdatert: 19.10.2020 kl 17:57

GAUSTAD: Det startet med at Sykehusaksjonene i Oslo klokken 11 kjørte en runde rundt hele Ullevål sykehus med flagg med «Redd Rikshospitalet» på. Deretter ble flaggene fraktet opp til Rikshospitalet.

Lansering av «Redd Rikshospitalet» og aksjon mot sykehusplanene til Nye OUS. Foto: Karl Andreas Kjelstrup

Der inviterte Sykehusaksjonene – som består av Rikshospitalets Venner, Aker Sykehus Venner, Stiftelsen Gaustadklubbens Fond, Helsetjenesteaksjonen og Redd Ullevål sykehus – sammen med LO i Oslo, Oslo legeforening, Norsk sykepleierforbund Oslo og Fagforbundet Oslo til pressekonferanse.

Flertall mot planene i bystyret

Dørum, Sandkjær, Moxnes og Bøhler. Foto: Karl Andreas Kjelstrup

I tillegg til fagforeningene var det appeller fra de politiske støttespillerne: Bystyrerepresentantene Odd Einar Dørum fra Venstre og Kristoffer Robin Haug fra MDG, og stortingspolitikerne Bjørnar Moxnes fra Rødt og Jan Bøhler, som nylig har meldt overgang til Senterpartiet. I bystyret sier et flertall på 32 av 59 representanter – Venstre, SV, Frp, KrF, FNB, Rødt, Senterpartiet og MDG – nei til HSØ- og OUS-planene.


– Jeg snakker på vegne av alle de de fem sykehusaksjonene i Oslo når jeg ber om at Helse Sør-Øst skal ta hensyn til innvendingene fra PBE og respektere at flertallet i Oslo bystyre er imot disse planene. Vi mener at Helse Sør-Øst bør innse at risikoen er skyhøy og ikke gå videre til et forprosjekt som vil binde opp store ressurser. Kanskje til ingen nytte og til prosjekter som ansatte, politisk flertall og 70 prosent av innbyggerne, altså pasientene i Oslo ikke ønsker, sier Lene Haug, leder i Redd Ullevål sykehus.

Lene Haug, leder for Redd Ullevål sykehus. Foto: Karl Andreas Kjelstrup

Aksjonen skjer i forkant av at styret i Oslo universitetssykehus (OUS) skal behandle planene for forprosjektet til Nye Oslo universitetssykehus tirsdag. Det er også styremøte i Helse sør-øst (HSØ) torsdag der det skal orienteres om prosjektet, men ikke gjøres vedtak om forprosjektet, ifølge NTB.

Rivningsstart i 2022

De ansatte ved sykehuset er imidlertid svært bekymret for planene om å igangsette rokade med flytting av avdelinger til midlertidige bygg, som ennå ikke er bygget, allerede høsten 2021. Planen er deretter å starte rivning av sentrale deler av dagens Rikshospital tidlig i 2022. Disse planene vil påvirke arbeidsmiljøet og miljøet for pasientene i svært sterk grad, mener de, og peker også på at ingen vet ennå hvordan koronapandemien vil arte seg i august/september til neste år.

Ansattes fagorganisasjoner ved sykehuset ga under seansen på Rikshospitalet uttrykk for at de er svært skeptiske til planene for nye sykehus i Oslo, og de ansattes representanter i styrene har konsekvent stemt imot planene gjennom mange år, både i OUS og i HSØ. Rokade- og rivingsprosjektet som ble lagt frem på forsommeren har ført til sterke reaksjoner blant de ansatte.


Bjørn Wølstad-Knudsen, Fagforbundet OUS. Foto: Karl Andreas Kjelstrup

– Jeg er sterkt urolig for planene som foreligger så langt. Rivingen og rokadeplaner innvirker så sterkt inn i sykehuset at min vurdering per nå er at det ikke lar seg gjennomføre. Det er uforståelig at HSØ har valgt den vanskeligste tomten å bygge på, det dyreste alternativet samt det alternativet som berører pasienter og ansatte mest i lang tid, sier leder i Fagforbundet Sykehus og Helse, Oslo, Bjørn Wølstad-Knudsen.

– Hvis dette nå går til forprosjektet, så blir det vanskelig å snu, og da er fotavtrykket i det nye sykehuset satt, sier Wølstad-Knudsen til NTB.

– Det er svært uheldig når vi beviselig vet på forhånd at det nye sykehuset vil bli for lite, sier han.

Fakta om sykehusstriden i Oslo:

 • I 2016 vedtok styret i Helse sør-øst å legge ned Ullevål sykehus og bygge et nytt, stort regionsykehus på Gaustad, samt lokalsykehus på Aker. Planene er godkjent av helseminister Bent Høie (H).
 • Planene har møtt kraftig kritikk. Flere mener de planlagte sykehusene vil bli for små for en voksende befolkning, mens fagmiljøene frykter for pasientsikkerheten. De ansattes representanter i styret, samt flere partier og pressgrupper, ønsker at Ullevål skal bygges ut i stedet.
 • I januar vedtok styret til Helse sør-øst etter massivt press «å belyse» Ullevål som alternativ.
 • Helse sør-øst la fram sin belysning 28. mai 2019. Den konkluderte med at det vil koste nær 13 milliarder kroner mer og forsinke prosjektet med sju år om det nye sykehuset ble lagt til Ullevål framfor Gaustad. Belysningen har fått kritikk fra flere hold, og flere har ønsket en full utredning av Ullevål-alternativet.
 • På styremøtet 20. juni 2019 fattet Helse sør-øst endelige vedtak om å legge ned Ullevål sykehus. Beslutning ble møtt med massive protester fra de ansattes organisasjoner, en rekke politikere og pressgrupper.
 • I forkant av styremøtet varslet ansatteorganisasjonene ved Oslo universitetssykehus (OUS) mistillit mot sykehusets administrerende direktør Bjørn Erikstein. Han fikk fortsatt tillit fra styret, men valgte likevel å fratre sin stilling. Bjørn Atle Bjørnbeth ble ny administrerende direktør i januar 2020.
 • I forslag til statsbudsjett for 2020 fulgte regjeringen opp styrevedtaket fra OUS med en lånegaranti til utbyggingen av Gaustad sykehus. Dette ble tolket som nok en spiker i kisten for Ullevål sykehus.
 • I januar 2020 vedtok flertallet i Oslo bystyre – samtlige partier utenom Ap og Høyre – at sykehusprosessen i hovedstaden må settes på vent i påvente av at fortsatt drift av Ullevål er utredet. Det nye flertallet reverserte dermed Høyre og Aps vedtak fra 2018 om støtte til planene om å legge ned Ullevål.
 • Denne uken skal styret i Oslo universitetssykehus (OUS) vedta om de skal gå videre med forprosjektet for nye OUS. Motstanderne mener et vedtak om forprosess vil låse prosessen til dagens omstridte plan og aksjonerte mandag mot det.
 • Forprosjektet innebærer blant annet å flytte flere avdelinger fra Rikshospitalet til midlertidige bygg og rive deler av Rikshospitalet for å gi plass til flere høyhus i det planlagte sammenslåtte region- og lokalsykehuset på Gaustad og Rikshospitalet.
 • Utbyggingen av Oslo universitetssykehus vil bli Norges største byggeprosjekt noensinne.
 • Ifølge Helse sør-østs anslag skal første fase av byggingen koste 32,62 milliarder kroner. Det er ikke kommet kvalitetssikrede anslag på fase to av utbyggingen foreløpig, men ifølge ulike, ikke-kvalitetssikrede anslag kan det dreie seg om 50–60 milliarder kroner.

(Kilde: NTB)

Klikk for mer...

Klikk for mindre...

PBE: For liten plass

Plan- og bygningsetaten (PBE) har ment at tomtene både på Aker og Gaustad er for små til å romme de sykehusene Helse Sør-Øst ønsker å bygge. I juni i år ønsket PBE å legge frem reguleringsplanene til offentlig ettersyn uten anbefaling. Det førte til at HSØ trakk tilbake planene for å justere dem i dialog med PBE for å se om det er mulig å lage reguleringsplaner som PBE kan anbefale. Det har gjennom sommeren og høsten vært møter både mellom saksbehandlere i PBE og prosjektorganisasjonen i OUS samt møter på direktørnivå mellom PBE, HSØ og OUS om saken.


Bård Erik Ruud, leder for Norsk Sykepleierforbund Oslo. Foto: Karl Andreas Kjelstrup

– Det som har kommet frem så langt er forslag til løsninger som er enda mer inngripende og forstyrrende for pasienter og ansatte enn de forutgående planene, som PBE ikke ville anbefale. Etter vår oppfatning er risikoen med planene økende, og vi ser også en økt kostnadsramme med kostnader til erstatningsbygg og midlertidige løsninger som ikke er med i de opprinnelige kostnadsoverslagene for prosjektene, sier leder i Norsk Sykepleierforbund Oslo, Bård Erik Ruud.

Prosjektet er allerede sterkt forsinket og PBE varsler at reguleringsplanene tidligst vil bli lagt ut til offentlig ettersyn i midten av januar 2021. Dette skal pågå frem til midten av mars, deretter blir det bemerkningsmøte i midten av april. Først 18 uker etter at PBE har mottatt et oppdatert planforslag vil saken bli sendt til politisk behandling i bystyret.

Prosjektet vil derfor ikke komme til politisk behandling i Oslo før tidligst et godt stykke ut på høsten 2021, påpeker fagforeningene.

Frykter for kvaliteten på helsetilbudet

Kristin Hovland, leder av Oslo legeforening. Foto: Karl Andreas Kjelstrup


– Vi mener HSØ ikke kan vedta å gå videre til forprosjekt slik de planlegger å vedta 22. oktober. Det er langt fra avklart hva som skal bygges og hvor, reguleringsrisikoen er på ingen måte redusert, tvert imot og det er klart at det politiske flertallet i Oslo er imot prosjektet, sier Kristin Hovland, leder i Oslo legeforening.

– Vi frykter for den fremtidige kvaliteten på helsetilbudet til Oslos befolkning, legger hun til.

Ingunn Gjerstad, leder LO i Oslo. Foto: Karl Andreas Kjelstrup

– LO i Oslo har vært negative til planene for nye Oslo sykehus hele veien og er kritiske til at innspill og bekymringer fra det som er så godt som et samlet fagmiljø ved Oslo Universitetssykehus ikke blir har blitt tatt hensyn til, supplerer Ingunn Gjerstad, leder LO i Oslo.

Hun sa at LO støtter sine medlemmer blant de ansatte på OUS, og medlemmene sine i Plan- og bygnignsetaten, som har ment at Rikshospitalet-tomten ikke er stor nok for HSØs planer der.

Tema til fremtidige regjeringsforhandlinger

– Det er på tide å ta en time out når pengene løper løpsk, sier Odd Einar Dørum (V), som på vegne av Venstre har bestemt seg for å slåss mot utbyggingsplanene på Gaustad, og nedleggelsen av Ullevål sykehus.

Odd Einar Dørum (V). Foto: Karl Andreas Kjelstrup

– Jeg har overhodet ikke tenkt til å gi meg, og skal bruke talerstolen i bysyret for alt den er verdt. Staten kan overstyre Oslo kommune i bygging på Gaustad. Det gjorde den da Rikshospitalet skulle bygges her. Men skal de også overstyre byutviklingen ved å regulere Ullevål-tomta til boliger, et tomtesalg som er avgjørende for å realisere planene her oppe?

Jan Bøhler, nå Senterparti-politiker, forteller at sykehussaken var en av årsakene til at han forlot Arbeiderpartiet. Han mener saken i Oslo vil bli viktig i forhandlingene om en regjeringsplattform etter valget neste år.

Jan Bøhler (Sp). Foto: Karl Andreas Kjelstrup

– Jeg tror disse planene vil skrinlegges senest etter valget i 2021, sier Bøhler.

Han mener argumentene fra fagforeningene mot planene er gode.

– Men det er skremmende at det er fagforeningene som må være de ansvarlige, og fortelle hvor uansvarlige planene fra HSØ og OUS er. Jeg er bekymret for lokalsykehustilbudet. Da man la ned Aker var det pasientene som ble kasteballer i et dårlig regnestykke. Nå er det Ullevål som skal legges ned, samtidig som det varsles behov for et nytt lokalsykehus fra 2035. Hvorfor skal vi settes i en usikkerhet om 15 år, når vi har Ullevål-tomta?

Rødt-leder Bjørnar Moxnes trekker frem Fjellvettreglene i sin appell til direktørene i HSØ og OUS:

– Det er ingen skam å snu. Det er helsepolitisk galskap å legge ned Ullevål sykehus. Det er landets største akuttsykehus. Ved større ulykker, katastrofer og terrorangrep er det Ullevål vi er avhengige av for å redde liv. Nå vil man legge ned Ullevål og kløyve akuttberedskapen mellom Aker og Rikshospitalet, mens akuttpasienter skal fraktes i skytteltrafikk på Ring 3, istedenfor å ha en samlet akuttberedskap på Ullevål, sier Moxnes.

Bjørnar Moxnes (R). Foto: Karl Andreas Kjelstrup

– Etter valget i 2021 skal vi tvinge en Jonas Gahr Støre som ny statsminister til å møte kravet vårt: Bevar Ullevål, ikke bygg på Rikshospitalet, og finn nye sykehustomter til å utvide kapasiteten. Vi gir oss aldri.

Leder for Rikshospitalets Venner, Hans Erik Heie. Foto: Karl Andreas Kjelstrup

Sykehusarkitekten som blant annet var med på å tegne Rikshospitalet i sin tid, Tor Winsnes. Foto: Karl Andreas Kjelstrup

Aksjon for å bevare Rikshospitalet. Foto: Karl Andreas Kjelstrup

Nyhetsbrev fra Nordre Aker Budstikke

Få ukens nyheter oppsummert i et nyhetsbrev fra Nordre Aker Budstikke. Det er gratis, og du melder deg på her!

Personvern og datalagring

Lagring og logging av data

Ved å besøke dette nettstedet lagres noen tekniske data om din internettforbindelse og nettleser. Disse data kan kategoriseres som følger:

Informasjonskapsler

Dette nettstedet bruker cookies/"informasjonskapsler" for å forbedre funksjonalitet og brukeropplevelse.

Vis mer

Teknisk info

Når du besøker et nettsted vil webserveren logge noe teknisk info som din IP-adresse, hvilken nettleser du bruker og tidspunktet for hver gang du forespør data fra serveren, altså når du klikker på en intern lenke og laster en ny nettside eller tilhørende data som skrifttyper, bilder, ulike script som kreves for at nettsiden skal fungere.

Disse dataene spares bare en viss tidsperiode for å kunne utføre feilsøking og feilretting i systemene, og deles aldri med avisens ansatte eller tredjepart.

Brukerinformasjon

Vi lagrer noe informasjon om deg som bruker. På dette nettstedet lagres ingen sensitiv informasjon, men enkel kontaktinformasjon som du gir fra deg når du oppretter en brukerkonto eller kjøper tjenester i nettavisen vil lagres i våre databaser. Dette er nødvendig for å kunne levere tjenestene til deg. Disse dataene slettes når du sletter din brukerkonto.

Hvem lagrer vi data om?

Vanlige besøkende/lesere:

Hvis du besøker dette nettstedet uten å ha registrert en brukerkonto eller abonnement, lagres følgende data om deg:

Vis mer

Innloggede brukere og abonnenter:

Hvis du velger å opprette en brukerkonto og/eller abonnement på nettavisen, vil også følgende informasjon lagres om deg:

Vis mer

NB: Etter at data er slettet vil de likevel kunne spares i inntil 180 dager i backuper. Backuper lagres med høy sikkerhet og begrenset tilgang, og er nødvendig for å kunne drive feilsøking og ivareta brukerenes og datasystemenet sikkerhet.

Dine rettigheter:

Som bruker av dette nettstedet kan du kontakte avisen for å få dine data utlevert og/eller slettet.

Har du en brukerkonto/abonnement, kan du logge inn i din brukerprofil og laste ned dine lagrede data, samt slette din brukerkonto og tilhørende data når som helst.

Vis mer


Hvis du trykker AVVIS vil ingen informasjonskapsler lagres i din nettleser og ingen data om deg logges i våre databaser. Det betyr også at vi ikke kan vite om du har godkjent eller ikke, slik at du vil se denne advarselen på hver side du besøker. Teknisk informasjon (webserverlogger) vil likevel lagre din IP-adresse og nettleserinformasjon, men dise slettes fortløpende som beskrevet ovenfor.

Vi tar ditt personvern på alvor

Ved å besøke dette nettstedet vil noen data bli lagret. Dette er informasjon som er nødvendig for å kunne tilby tjenesten til deg.

Vi lagrer så lite data vi kan, så kort tid som mulig.

Noe gikk galt! Vennligst forsøk på nytt.

Mer informasjon

Siden lastes nå på nytt...