ANNONSE
ANNONSE
Nordre Aker Budstikke

Her vil kommunen ha 10 nye ladeplasser:

Reagerer sterkt på valg av plassering

Fra flere familier ved Rektorhaugen - utenfor blokk i nummer 9, og der Bymiljøetaten ser for seg nye ladeplasser. Foto: NORDRE AKER BUDSTIKKE

«De nye plassene forventes all vesentlighet å være et tilbud for beboere fra andre deler av Sogn og Tåsen-området med økt trafikkbelastning for oss beboere som konsekvens.»

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke

Publisert:

Sist oppdatert: 18.09.2019 kl 15:46

ANNONSE
ANNONSE
ANNONSE

TÅSEN: «Lad i Oslo»-prosjektet ved Bymiljøetaten, Oslo Kommune, har besluttet å opprette ti el-bil-ladere langs veien utenfor Rektorhaugen 9A og 9B:

«Plassene er vedtatt plassert innerst i en lite trafikkert blindvei, der hovedsaklig borettslagets egne beboere nå parkerer. Borettslaget har egne plasser for lading av el-bil og en brukerundersøkelse har bekreftet at disse plassene dekker våre beboeres behov godt. Borettslaget har også mulighet til å utvide tilbudet ved egne beboeres behov. De nye plassene forventes derfor i all vesentlighet å være et tilbud for beboere fra andre deler av Sogn og Tåsen-området med økt trafikkbelastning for oss beboere som konsekvens,» skriver beboer Hilde Fagerland til Bymiljøetaten, med kopi til Nordre Aker Budstikke.

Illustrasjon over hvordan de nye plassene er tenkt plassert:

Foto: BYMILJØETATEN

Videre står det:

«Kommunenes plasser tillater kun parkering mens man lader, og vil dermed forårsake ytterligere trafikk, da biler som er ferdige med å lade vil måtte flytte seg, slik at atter nye brukere kan komme til. En tilleggsfaktor som øker risikobildet er den tilnærmet lydløse ferdselen til el-biler. Vår lille blindvei er dessuten skolevei for elever på Tåsen skole, samt sykkel og gangvei til Rektorhaugen og Ullevålsletta barnehage.»

ANNONSE

Det bes i henvendelsen til Bymiljøetaten om at vedtaket omgjøres og at alternativ plassering utredes, sekundert at antall plasser reduseres til maksimalt fire, slik at trafikkbelastningen minker vesentlig. Det pekes også på andre plasser for lading, for eksempel «Fretex-plassen» - sør-østre hjørne av Lersolveien og Nils Bays vei, plassen foran den nedlagte barnehagen i Nils Bays vei 22 eller plassen foran den nedlagte barnehagen i Nils Bays vei 50C.

«Disse forslagene har tilgang fra Nils Bays vei (…) Etablering av ladestasjoner i selve Nils Bays vei virker jo også som et fornuftig alternativ. Kommunikasjon med saksbehandler gir inntrykk av at kostnader har vært hovedargument for plassering (nært en Hafslund nettstasjon) og volum (minst 10 plasser for at det skal lønne seg). Vi har ingen barn å miste og aksepterer ikke at det settes en prislapp på barna våre. Dette gjør hele prosjektet ubegripelig.»

Bymiljøetaten svarer

Nordre Aker Budstikke har vært i kontakt med Bymiljøetaten om saken:

– Bymiljøetaten har fått flere henvendelser fra publikum og Rektorhaugen borrettslag om at det er behov for etablering av ladeplasser i dette området. Ladeplasser kan ikke opprettes hvor som helst, det er en rekke forhold som må tas hensyn til: fortausbredde, infrastruktur som ligger under bakken, det vil si vann og avløpsrør, fjernvarme og strømledninger av ulik type, og tilgang til Hafslund sin trafo eller fordelingsskap, ifølge presseansvarlig Monica Thorud Olsen.

Det skal være utredet flere mulige plasseringer, inkludert alle nabogater og blant annet «Fretex-plassen» og den nedlagte barnehagen ved Nils Bays vei 22.

ANNONSE

– I dag er det uregulert parkering på strekningen, der det benyttes skråparkering for at flest mulig biler skal kunne parkere. Etter tilbakemelding fra Unikring borettslag har Bymiljøetaten besluttet å opprette langsgående parkering for å få en mer trafikksikker løsning. I tillegg har vi redusert antall ladeplasser fra 14 til 10 for å kunne imøtegå borettslaget knyttet til endring av vanlige parkeringsplasser.

Nordre Aker Budstikke har også spurt Bymiljøetaten opp igjen om mer detaljer rundt eksempelvis utelukking av Nils Bays vei som nye lokasjon for ladestasjon - se nederst i saken.

– Ny trafikk

Hilde Fagerland fra Rektorhaugen fastholder at Bymiljøetatens konklusjon er uheldig for beboerne.

– Hovedinnvendingen vår er at plassene som etableres i all hovedsak vil være for brukere utenfor vårt sameie, da både vi og nabosameiet har egne ladepunkter til våre beboere. Det betyr at plassene så og si utelukkende vil generere ny trafikk fra bilister som ikke kjenner forholdene hos oss. Her bor det mange barn, det er ikke fortau ved oppgangene. I tillegg vil plassene fortrenge våre beboeres biler, både el- og fossilbiler, og gjøre vår parkering i det daglige mer utfordrende, sier Fagerland, og legger til at hun snakker på vegne av flere familier ved området.

Hun mener også at det å vri plassene til langsgående ikke vil møte disse utfordringene.

ANNONSE

– Tvert i mot! For det første vil det gi en mer åpen gate der farten på bilene øker, bedre plass gir mulighet til høyere fart. Det øker risikoen for at våre barn blir påkjørt av stillegående el-biler som suser forbi oppgangene. Det er under en meter fra ytterdør til vei, det tar ett sekund å forsere og bilistene har ikke en sjanse til å stoppe med mindre de holder gangfart. For det andre vil langsgående etablering av plassene ta mer plass og dermed fortrenge våre parkeringsmuligheter ytterligere.

Derfor ble det Rektorhaugen

OPPDATERT: Bymiljøetaten svarer om andre lokasjoner som er skrinlagt:

– I både Nils Bays vei og Leirsolveien er det vann- og avløpsledninger og høyspentledning. I Leirsolveien er det faktisk hele 16 elektriske kabler i bakken. Vi har ikke lov til å opprette ladestasjoner over verken vann- og avløpsledninger eller høyspent. Nabogatene er utredet, og dessverre er det ingen andre mulige lokasjoner for ladestasjoner i dette området, ifølge Bymiljøetaten.

Nyhetsbrev fra Nordre Aker Budstikke

Få ukens nyheter oppsummert i et nyhetsbrev fra Nordre Aker Budstikke. Det er gratis, og du melder deg på her!

ANNONSE

ANNONSE
ANNONSE
ANNONSE