Nordre Aker Budstikke

Striden ved seniorboligene i Grefsenveien:

Høyre-politiker mener Bymiljøetaten bløffer om sykkeltall

Lokalpolitiker i MPS-komiteen, Stig Eide Sivertsen (H), og styreleder i Grefsenhjemmet, Alf Magne Roland, utenfor seniorboligene i Grefsenveien 78D. I dag opphører det røde sykkelfeltet utenfor inngangen, men planen er opphevet felt i hele denne delen av Grefsenveien. Foto: Kristin Tufte Haga

Bymiljøetaten avviser bydelsutvalgets forespørsel om å se enda en gang etter alternativer som kan løse floken med stopp utenfor seniorboligene i Grefsenveien, og også sikre syklistene. Men når etaten viser til antall sykkelpasseringer, unnlater de å si at over 1000 av disse syklet på motsatt side av veien. Det får lokalpolitiker Stig Eide Sivertsen (H) til å reagere kraftig.

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke

Publisert:

Sist oppdatert: 26.02.2021 kl 14:20

GREFSEN: Denne uke omtalte Nordre Aker Budstikke rapporten fra trafikktellingen i Grefsenveien, som er utarbeidet på oppdrag fra Bymiljøetaten. Den viser trafikkflyten og hastigheten for fotgjengere, syklister, lette og tunge kjøretøy ved Grefsentunet barnehage, like ovenfor Disen holdeplass. Tellingen ble gjort over halvannen uke i månedsskiftet august og september 2020.

Tellingene ble gjort ved Disen trikkeholdeplass i Grefsenveien. Foto: Christian Fredrik Borg

Mener sykkeltallene er misvisende

Rapporten viser at 21 prosent av de som passerte på vei oppover i retning Kjelsås, syklet. Det utgjorde i gjennomsnitt 1061 syklister daglig. I retning Storo var det langt færre som syklet. Det daglige gjennomsnittet var 505.

Trafikkmåling Grefsenveien

Retning Storo

(Andel i parentes)

  • Antall fotgjengere: 248 (5,7%)
  • Antall syklister: 505 (11,6%)
  • Antall lette kjøretøy: 3165 (72,9%)
  • Antall tunge kjøretøy: 423 (9,7%)

Totalt: 4341

Retning Kjelsås

(Andel i parentes)

  • Antall fotgjengere: 946 (18,7%)
  • Antall syklister: 1061 (21,7%)
  • Antall lette kjøretøy: 2715 (53,7%)
  • Antall tunge kjøretøy: 333 (6,6%)

Totalt: 5055

Kilde: Bymiljøetaten

Det er per i dag røde sykkelfelt i Grefsenveien, fra Disen til Glads vei. Nå er det planer om nytt og opphøyd sykkelfelt i Grefsenveien fra Disen holdeplass og helt mot Midtoddveien, samt bredere fortau. Dette har skapt rabalder i bydelen: De opphøyde sykkelfeltene vil ikke lenger gjøre det mulig for kortere stopp for levering og henting av beboere i Grefsen senior boligsameie i Grefsenveien 78D, slik det har vært praktisert tidligere.


Bydelspolitikerne har hatt saken til uttalelse flere ganger, og det har vært befaringer på adressen. Bydelsutvalget i Nordre Aker ba senest i høst Bymiljøetaten om å gjøre en ny vurdering, og eventuelt finne en løsning som gjør at det fortsatt blir mulig å stoppe med bil utenfor boligene – men ikke parkere. Svaret fra etaten kom i januar, slik Nordre Aker Budstikke skrev om. Der avvises anmodningen, og Bymiljøetaten understreker igjen at seniorboligene aldri har hatt regulert kjøreadkomst via Grefsenveien, selv om dette er sameiets hovedinngang, men fra Ogmunds vei, gjennom Grefsenhjemmet.

Bydelsutvalgets vedtak 5. november 2020:

«Bydelsutvalget ber BYM om at man sikrer en fortsatt mulighet for av- og påstigning for beboerne ved Grefsen Senior Boligsameie, Grefsenveien 78D. Bydelsutvalget ber herunder BYM gjøre en ny vurdering av de foreliggende planene om etablering av opphøyd sykkelfelt i Grefsenveien mellom Glads vei og Grefsenalleen dersom det er nødvendig for å oppnå dette.» (Enstemmig vedtak på et omforent forslag, opprinnelig fra Høyre)

«Bydel Nordre Aker ser at bruk av inngangen til Grefsen Senior Boligsameie fra Ogmunds vei er et mulig alternativ for henting og levering med bil når det ikke lenger vil være mulig å stoppe ved inngangen i Grefsenveien.

Grefsenhjemmet og Grefsen Senior Boligsameie anmodes om å samarbeide for å finne en god løsning som kan fungere for begge.» (Flertallsvedtak med stemmene fra Ap, MDG og SV. Høyre, Venstre, Frp og Rødt stemte mot)

Klikk for mer...

Klikk for mindre...

I svaret til Bydel Nordre Aker viser Bymiljøetaten også til at det i snitt er over 1500 syklister på denne strekningen i Grefsenveien daglig, noe som underbygger planen om opphøyd sykkelfelt.

Dette får lokalpolitiker for Høyre, og medlem i bydelens Miljø-, plan- og samferdselskomité (MPS), Stig Eide Sivertsen, til å reagere, ettersom det "bare" er 505 av syklistene som i realiteten kan ha passert Grefsenveien 78D (tellingen er gjort ved Grefsentunet barnehage).


– Det er sjokkerende å finne at tallene ikke stemmer når vi ettergår de. Det er uredelig saksbehandling. Reelt sett er heller ikke tallet så høyt som 500 syklister i snitt forbi seniorboligene hver dag. Måling er tatt i den tiden på året hvor sykkel er mest utbredt, og den er tatt lenger nede i Grefsenveien slik at også andre veier kommer inn på Grefsenveien før målepunktet. Jeg kommer til å ta initiativ til at denne saken nå blir tatt opp på nytt i bydelsutvalget, sier Eide Sivertsen.

70 prosent av syklistene som er registrert i Grefsenveien sykler oppover, og passerer ikke Grefsenveien 78D.

Ønsker begge deler

– Høyre og jeg er ikke imot sykkelfelt. Det er allerede sykkelfelt her, og det fungerer for både syklister og de eldre som bor her, sier Sivertsen.

Han mener at dagens løsning, med et opphold i sykkelfeltet utenfor inngangen til seniorboligene, løser behovet for kortere stopp, slik at de som bor der får adkomst til seniorboligene.

– Det er en dårlig løsning å bruke masse penger på opphøyd nytt sykkelfelt i Grefsenveien som fratar de eldre muligheten av å bli hentet av drosje eller de rosa bussene. Nå har vi stått her i 30 minutter en ettermiddag med tørt vær, vi har kun sett én eneste syklist nedover. Dessuten så vet de fleste av oss som bor i området her at syklister gjerne kjører ned Morellbakken, som man kan sykle ned rett ovenfor seniorboligene her, sier han.


Sivertsen mener man eventuelt kan finne en minnelig løsning forbi seniorboligene, for eksempel å ha overgang til "vanlig sykkelfelt" forbi inngangen, og så opphøyd sykkelfelt videre.

– Da vil det fortsatt være greit å kunne stoppe en bil her når det er nødvendig, med tanke på at det bor gamle folk her som faktisk er avhengig av bil, å bli kjørt til døra. Bymiljøetaten har rett i at det er ønskelig med sykkelfelt uten stopp av andre, men det er stopp i andre veier også, så som Maridalsveien, Vitaminveien og Kristoffer Aamots gate. Denne gangen er det dessuten et hensyn å ta til eldre mennesker som er avhengig av rullestol og rullator.

Frp har fremmet sak for bystyret

Nordre Aker Budstikke møter Sivertsen sammen med Grefsenhjemmets styreleder Alf Magne Roland. Sykehjemmet ligger i samme bygg som seniorboligene, sistnevnte har også inngang fra sykehjemsiden. Men det er også inngangen til sykehjemmets dementavdeling og sansehage, og Grefsenhjemmet har sagt klart fra at de ikke ønsker noen gjennomgangstrafikk fra inngangen fra Ogmunds vei. Seniorene har også understreket at adgangen via Ogmunds vei er både bratt og tungvint.

Styret i Grefsenhjemmet fattet i fjor et vedtak om at de ikke aksepterer mer trafikk gjennom bygget via Ogmunds vei, av hensyn til beboerne på sykehjemmet.

Tidligere har også Fremskrittspartiet vært på befaring, i forbindelse med saken. Bystyrerepresentant Aina Stenersen fra Frp leverte i etterkant inn et privat bystyreforslag til behandling, som lyder:


«Bystyret ber byrådet sørge for å sikre beboere i Grefsen senior boligsameie god adkomst fra Grefsenveien til sine leiligheter, og at planlagt sykkelfelt i Grefsenveien ikke skal være til hinder for dette.»

Byråd Berg: Kan ikke anbefales

Miljø- og samferdselsbyråd Lan Marie Berg. Foto: Christian Fredrik Borg

Forslaget har ennå ikke vært behandlet i bystyret, men i et svar fra miljø- og samferdselsbyråd Lan Marie Berg (MDG) til Frp om saken, refererer hun til at 1500 syklister sykler strekningen i snitt hver dag.

– Det er en økning på 43 prosent siden 2017. Oppgraderingen av Grefsenveien vil bedre fremkommeligheten for myke trafikanter med bredere fortau, bedre belysning og opphøyd sykkelfelt. En god og trygg tilrettelegging på denne strekningen vil komme mange syklister og fotgjengere til gode, skriver Berg i svaret. Hun konkluderer med at hun ikke kan anbefale tilrettelegging for kjøreadkomst i Grefsenveien, «på bakgrunn av den høye risikoen for trafikkulykker». Hun skriver også at gangpassasjen til Ogmunds vei bør utbedres av sameiet.

Byråden viser til Bymiljøetatens vurdering:

– Den faglige vurderingen fra Bymiljøetaten er at åpning for midlertidige stopp i Grefsenveien vil medføre en veldig høy risiko for trafikkulykker mellom bilister, syklister og trikk. Gangadkomsten som benyttes til Grefsenhjemmet ligger i en sving i en bratt nedoverbakke. Dersom biler skal stoppe i sykkelfeltet presses syklistene enten ut i veien med biler, trikk og trikkeskinner, eller opp på fortauet med fotgjengere. En slik løsning vil utgjøre en stor fare for ulykker, ikke minst for beboerne selv. Det mener jeg vi ikke kan akseptere.

Nordre Aker Budstikke omtalte nylig at seniorene i Grefsenveien 78D har klaget saken inn for både statsforvalter og sivilombudsmann.

Det er for kort tid siden søkt om rammetillatelse for bredere fortau og opphøyde sykkelfelt på nevnte strekning. Den kan du lese i sin helhet i Plan- og bygningsetatens saksinnsyn.

Bymiljøetaten

Nordre Aker Budstikke har stilt disse spørsmålene til Bymiljøetaten:

– Hvorfor har BYM i brevet til Bydel Nordre Aker valgt å legge sammen sykkeltallene både oppover og nedover Grefsenveien, når det største antallet (1061) ikke passerer på den siden av Grefsenveien boligene i 78D ligger?

– Er det forståelig at dette av Bydel Nordre Aker kan oppfattes som en fordreining av virkeligheten for å underbygge argumentasjonen om ikke å komme BU i møte på deres anmodning om å finne løsninger utenfor Grefsenveien 78D?

Kommunikasjonsdirektør Richard Kongsteien i BYM. Foto: Bymiljøetaten

Kommunikasjonsdirektør Richard Kongsteien svarer dette i en e-post:

– Tellingene er gjort med flere kameraer i tellepunktet, og er temmelig nøyaktig for alle trafikanter. Det eneste de ikke klarer å se er forskjellen mellom syklist og el-sparkesyklist. Antallet syklister akkurat utenfor seniorboligene kan variere noe, men resultatet av tellingen er representativt da det ikke er mange store tilfarter i bakken.

– Resultatet viser samtidig at antallet syklister i Grefsenveien er betydelig. Det er i tillegg en kraftig økning fra tellingen i 2017. Poenget med å vise til sykkeltellingen i denne saken, er at det fra flere hold fremmes påstander om at det knapt er noen som sykler i Grefsenveien, og at sykkelfelt i veien dermed er unødvendig. Fakta viser imidlertid at flere hundre innbyggere sykler i veien hver eneste dagen.

– Det er nok ingen entydig konklusjon om hvorfor det er flere syklister opp Grefsenveien enn nedover, men det er en kjensgjerning at traséen nedover er mer ufullstendig. Blant annet stopper sykkelfeltet nedenfor Disen holdeplass. I tillegg er det et risikofylt punkt med parkerte biler utenfor Grefsen seniorboliger, samt manglende sykkelfelt forbi Dr. Smiths vei holdeplass. Vi tror at mange derfor vegrer seg for å sykle nedover Grefsenveien, men det er nettopp det dette prosjektet skal ta tak i.

Nordre Aker Budstikke har presisert spørsmålet om hvorfor man har brukt totaltallet opp og ned Grefsenveien i brevet til bydelen, uten å klargjøre hvor mange som potensielt passerer Grefsenveien, men dette har ikke blitt besvart.

Nyhetsbrev:

Få ukens nyheter oppsummert i et nyhetsbrev fra Nordre Aker Budstikke. Det er gratis, og du melder deg på her!

Personvern og datalagring

Lagring og logging av data

Ved å besøke dette nettstedet lagres noen tekniske data om din internettforbindelse og nettleser. Disse data kan kategoriseres som følger:

Informasjonskapsler

Dette nettstedet bruker cookies/"informasjonskapsler" for å forbedre funksjonalitet og brukeropplevelse.

Vis mer

Teknisk info

Når du besøker et nettsted vil webserveren logge noe teknisk info som din IP-adresse, hvilken nettleser du bruker og tidspunktet for hver gang du forespør data fra serveren, altså når du klikker på en intern lenke og laster en ny nettside eller tilhørende data som skrifttyper, bilder, ulike script som kreves for at nettsiden skal fungere.

Disse dataene spares bare en viss tidsperiode for å kunne utføre feilsøking og feilretting i systemene, og deles aldri med avisens ansatte eller tredjepart.

Brukerinformasjon

Vi lagrer noe informasjon om deg som bruker. På dette nettstedet lagres ingen sensitiv informasjon, men enkel kontaktinformasjon som du gir fra deg når du oppretter en brukerkonto eller kjøper tjenester i nettavisen vil lagres i våre databaser. Dette er nødvendig for å kunne levere tjenestene til deg. Disse dataene slettes når du sletter din brukerkonto.

Hvem lagrer vi data om?

Vanlige besøkende/lesere:

Hvis du besøker dette nettstedet uten å ha registrert en brukerkonto eller abonnement, lagres følgende data om deg:

Vis mer

Innloggede brukere og abonnenter:

Hvis du velger å opprette en brukerkonto og/eller abonnement på nettavisen, vil også følgende informasjon lagres om deg:

Vis mer

NB: Etter at data er slettet vil de likevel kunne spares i inntil 180 dager i backuper. Backuper lagres med høy sikkerhet og begrenset tilgang, og er nødvendig for å kunne drive feilsøking og ivareta brukerenes og datasystemenet sikkerhet.

Dine rettigheter:

Som bruker av dette nettstedet kan du kontakte avisen for å få dine data utlevert og/eller slettet.

Har du en brukerkonto/abonnement, kan du logge inn i din brukerprofil og laste ned dine lagrede data, samt slette din brukerkonto og tilhørende data når som helst.

Vis mer


Hvis du trykker AVVIS vil ingen informasjonskapsler lagres i din nettleser og ingen data om deg logges i våre databaser. Det betyr også at vi ikke kan vite om du har godkjent eller ikke, slik at du vil se denne advarselen på hver side du besøker. Teknisk informasjon (webserverlogger) vil likevel lagre din IP-adresse og nettleserinformasjon, men dise slettes fortløpende som beskrevet ovenfor.

Vi tar ditt personvern på alvor

Nordre Aker Budstikke bruker cookies (informasjonskapsler) til å personalisere annonser og forbedre nettstedet. Ved å benytte nettstedet aksepterer du at vi kan sette cookies i din nettleser.

Vi lagrer så lite data vi kan, så kort tid som mulig.

Noe gikk galt! Vennligst forsøk på nytt.

Mer informasjon

Siden lastes nå på nytt...