ANNONSE
ANNONSE
Nordre Aker Budstikke

Ber om bedre mattilsyn i Oslos barnehager etter avsløring

Byråd for oppvekst og kunnskap i Oslo kommune, Tone Tellvik Dahl (Ap). Foto: KARL ANDREAS KJELSTRUP

– Loven er helt klar på at barnehagene ikke skal tjene penger på å ta ekstra matpenger, sier byråd for oppvekst og kunnskap, Tone Tellevik Dahl. Hun er overrasket over omfanget som er avdekket i et selskap som drifter barnehager i tre bydeler.

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke

Publisert:

ANNONSE
ANNONSE
ANNONSE

OSLO: – Denne saken viser at tilsyn er veldig viktig, og at foreldrene må melde fra når de opplever forhold i barnehagen som ikke er bra, sier Tone Tellevik Dahl (Ap).

Byråden for oppvekst og kunnskap har lest Nordre Aker Budstikkes sak fra torsdag: Tilsyn fra Bydel Nordre Aker har avdekket at deler av pengene foreldrene betalte inn for mat i en familiebarnehage i bydelen, drevet av Bitteliten barnehager AS, ikke ble brukt på mat til barna.

– Vår datter fortalte om ensidig og lite kvalitetsmat i barnehagen. Utfra hva vi betalte i matpenger hver måned, så ble vi ganske sjokkerte da vi etter hvert skjønte at her måtte det foregå innsparing på maten til barna. Det var mye pasta med saus og supper, fortalte far Karl Erik Olsen.

Foreldrene i Bittelitens barnehager betalte i alt 550 kroner: 430 kroner for mat per måned, per barn, tillegg til 120 kroner for innkjøp og kjøring.

LES BAKGRUNNEN: Foreldrene betalte matpenger, men barnehagen brukte ikke alle pengene på mat

ANNONSE

Karl Erik Olsen mener overfaktureringen for mat i Bitteliten barnehager må få konsekvenser for eieren. Foto: PRIVAT

Avdekket feil i tre bydeler

Bitteliten familiebarnehage har åtte doble avdelinger i bydel Nordstrand og én avdeling i hver av bydelene Nordre Aker og Sagene.

I et brev fra barnehagekontoret i Bydel Nordre Aker, til Karl Erik Olsen, skriver de at dokumenttilsyn har avslørt at det i alle disse avdelingene er kjøpt inn mindre mat enn det barna på papiret skal ha spist for i barnehagen.

– Vi har kartlagt perioden vist i tilsynsrapporten, og konstatert lovbrudd i forhold til foreldrebetaling og matpenger. Vi pålegger henne (barnehageeieren, journ. anm. ) å følge påleggene. Utover dette vil vi ikke forfølge videre, bortsett fra å tilse at påleggene blir fulgt opp, skriver bydelen.

Ikke anledning å ta mer enn kostpris

Barnehagebyråden har aldri selv hørt om liknende avvik i dette omfanget, i barnehager i Oslo.

ANNONSE

– Jeg er overrasket over det store omgfanget, når loven er så klar på at betaling for måltider skal være non-profit – pengene skal i sin helhet gå til mat til barna, sier Tellevik Dahl.

I Merknader til forskrift om foreldrebetaling i barnehager og til § 1 Maksimalgrense for foreldrebetalingen står det i tredje avsnitt:

«Bestemmelsen fastsetter at betaling for kost kan komme i tillegg. Dette medfører at barnehageeier som har en foreldrebetaling lik maksimalprisen, i tillegg kan kreve betaling for måltider servert i barnehagen. Eventuelle kostpenger skal i så fall dekke barnehagens faktiske utgifter til måltidene (selvkost), og betaling for mat skal ikke være på et slikt nivå at barnehageeier tjener på dette. Departementet viser til barnehagelovens bestemmelser om foreldremedvirkning, jf. § 1 og reglene om barnehagens foreldreråd og samarbeidsutvalg.»

Ber bydelene kontrollere bruk av matpenger

– Dette er alvorlige avvik, og tilsynet viser at det har forekommet i alle barnehagens avdelinger, i flere bydeler. Det kan være en påminnelse til bydelene om at de må sjekke dette spesielt, sier byråden.

– Jeg vil oppfordre alle bydelene til å utføre særskilte tilsyn med barnehagene, for å kontrollere at pengene som skal brukes på mat til barna går rett til mat.

ANNONSE

Vil ikke gå videre med saken

Bydel Nordre Aker har opplyst Karl Erik Olsen om at byrådsavdelingen er informert om saken, og at det er opp til denne om de vil gå inn med ytterligere økonomisk tilsyn og oppfølging.

– Vil dere gå videre med saken, og vil dette få konsekvenser for barnehageeier, Tone Tellvik Dahl?

– Det er ikke vårt ansvar å gå videre men saken. Kostpenger er et forhold mellom foreldrene og de private barnehagene, men barnehagene må forholde seg til loven, understreker byråden.

Foreldrene har mulighet til å klage til Fylkesmannen på fastsettelsen av foreldrebetalingen, etter paragraf 5 i forskrift om foreldrebetaling. Det er videre Fylkesmannen som kan vedta at barnehageeier må betale tilbake kostpengene som overstiger selvkost.

ANNONSE

Vil betale tilbake

Bitteliten barnehager drives av Ellen Pettersen, som har drevet private barnehager i Oslo siden 1989. Til Nordre Aker Budstikke sier hun at barnehagen ikke hadde noen intensjon om å ta mer betalt enn det var grunnlag for.

– Vi har hatt til vurdering å tilbakebetale differansen mellom fakturerte beløp og hva som lovlig kan faktureres og har besluttet å tilby foreldrene å få refundert mellomlegget. Matpengene i de øvrige avdelingene er nå redusert til 390 kroner, og kjøre- og leveringstilegget for mat, er tatt bort, sa Pettersen torsdag.

Hun opplyste også at avdelingen i Nordre Aker vil bli avviklet.

Les hele den opprinnelige saken her.

LES OGSÅ:

Meld deg på nyhetsbrev!

Få ukens nyheter oppsummert i et nyhetsbrev fra Nordre Aker Budstikke. Det er gratis, og du melder deg på her!

ANNONSE
ANNONSE
ANNONSE