ANNONSE
ANNONSE
Nordre Aker Budstikke

Samferdselsdepartementet:

Politiet kan gi reaksjoner om sparkesykler flyttes ut i veien

Foto: Ørn E. Borgen / NTB scanpix

– En konsekvent flytting fra fortau og ut i veibanen, til sted de er til hinder eller ulempe for andre trafikanter, vil være i strid med reglene. Den som har flyttet sparkesykkelen vil etter omstendighetene kunne sanksjoneres av politiet, ifølge statssekretær Ingelin Noresjø i Samferdselsdepartementet.

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke

Publisert:

Sist oppdatert: 28.07.2020 kl 21:00

ANNONSE
ANNONSE
ANNONSE

OSLO: 2000 nye el-sparkesykler er på vei ut i Oslos gater, slik Nordre Aker Budstikke skrev tidligere i dag. Like før sommeren etablerte også selskapet Bolt seg i hovedstaden.

Samtidig som det blir stadig flere el-sparkesykler i hovedstaden, øker misnøyen blant mange.

Stein Leikanger er én av de som mener reguleringen er for dårlig og at myndighetene må ta grep, og som Nordre Aker Budstikke omtalte mandag denne uka.

Leikanger bor like i nærheten av et omsorgshjem i sentrum. Han forteller at de som bor der, blir tatt med på turer i en park som ligger like ved.

– Dette er folk med rullator, rullestol og krykker. De siste månedene har de hatt en ganske fæl hinderløype. Det har tvunget dem ut i veien, sa Leikanger til Nordre Aker Budstikke.

ANNONSE

– Plutselig slo det oss at vi skulle begynne å bære dem unna. Vi hadde gjort det før, men nå skulle vi gjøre det systematisk for å se hva som skjer. Vi går bevisst inn for å provosere slik at Samferdselsdepartementet skal bestemme seg for hva dette er og hvor de hører hjemme. De kan umulig høre hjemme på fortau, påpekte han også.

Tirsdag for nesten en uke siden startet han derfor Facebook-gruppa «La oss ta fortauene tilbake!» - her kan du lese hele saken fra mandag.

– Vi sier rett ut at ved å aksjonere på denne måten gjør vi styresmakter, myndigheter, bilister og syklister klar over at det er et kjempeproblem på fortauene våre som de ikke har gjort noe med eller er klar over.

Tre krav

Aksjonen «La oss ta fortauene tilbake!» har tre krav:

  • Samferdselsministeren må omgjøre vedtaket som klassifiserte elektriske ståmopeder som sykler.

ANNONSE

KRAV: «Elektriske ståmopeder må klassifiseres som motoriserte kjøretøy og bruken må avgrenses til vei og sykkelvei. Bruk av elektriske ståmopeder på fortau eller gangvei må bli forbudt. Brudd på forbudet må gi ilegging av bot stor nok til å avskrekke fra kjøring på fortau og gangvei.»

Klikk for mer...

Klikk for mindre...

  • Det har oppstått mange farlige situasjoner og påkjørsler.

KRAV: «I områder av byen der det er mange gående og et blandet trafikkbilde forlanger vi at elektriske ståmopeder får maksfart på fem kilometer i timen. Dette tilsvarer gangfart og er i tråd med forskrift for for bruk av sykkel der det også er fotgjengere.

Vi forlanger også at utleiere pålegges å tegne obligatorisk ansvarsforsikring. Mange brukere har ikke forsikring som dekker personskader eller andre skader.»

Klikk for mer...

Klikk for mindre...

  • Det er vanskelig for synssvake å oppdage el-sparkesyklene. Det er en skaderisiko og et generelt hinder til irritasjon for andre gående også.

KRAV: «Det må avsettes parkeringsområder for elektriske ståmopeder. Disse må hentes og settes i slike. Parkering utenfor avmerkede områder må føre til ilegging av tilleggsavgift for leietaker, stor nok til at den avskrekker fra villparkering.»

Klikk for mer...

Klikk for mindre...

Samferdselsdepartementet

Nordre Aker Budstikke har tatt kontakt med Samferdselsdepartementet, som nå svarer følgende, etter å ha lest saken fra mandag:

– Samferdselsministeren har tatt initiativ til et arbeid med sikte på å foreslå innstramminger i det regelverket vi har i dag. Det vil i første omgang gjøres en vurdering av bestemmelsene om parkering, hvem som skal kunne håndheve disse reglene og hvilke reaksjoner som skal kunne brukes ved overtredelse, ifølge statssekretær Ingelin Noresjø i departementet i en mail til Nordre Aker Budstikke, tirsdag.

ANNONSE

Hun fortsetter:

– Det er tillatt å parkere elsparkesykkel på sykkelvei, gangvei, fortau, gågate og gatetun så lenge den ikke er til hinder eller ulempe for andre trafikanter. Men det er lett å snuble i elsparkesykler. De må derfor parkeres hensynsfullt, for eksempel godt til side på et fortau, eller på egne parkeringsplasser. Hvis brukeren har satt den fra seg i strid med disse reglene, vil andre kunne flytte de til et sted de ikke er til hinder eller ulempe, for eksempel godt til side på et fortau. Men en konsekvent flytting fra fortau og ut i veibanen, slik det er vist til i artikkelen, til et annet sted de er til hinder eller ulempe for andre trafikanter, vil være i strid med reglene. Den som har flyttet sparkesykkelen vil etter omstendighetene kunne sanksjoneres av politiet.

Nettstedet shifter.no har også vært i kontakt med departementet. I en epost til Shifter skriver samme statssekretær blant annet at arbeidet nevnt over er helt i startfasen, og regjeringen tar sikte på at et nytt regelverk kan være på plass før sommeren 2021.

Nyhetsbrev fra Nordre Aker Budstikke

Få ukens nyheter oppsummert i et nyhetsbrev fra Nordre Aker Budstikke. Det er gratis, og du melder deg på her!

ANNONSE

ANNONSE
ANNONSE
ANNONSE