Nordre Aker Budstikke

En politiker biter ikke:

Se hvem du snakker med, sier BU-Bente

SMIL: Spesialkonsulent Marit Høye Neby fotograferer BU-leder Bente Larsen til bydelens nettsider. Foto: Privat

Lokalpolitikerne mener et fjes til navnet vil senke terskelen for å ta kontakt.

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke

Publisert:

Sist oppdatert: 19.02.2020 kl 20:04

NYDALEN: – Vi ønsker at det skal være lav terskel for beboerne å ta kontakt med oss lokalpolitikere slik at vi lettere kan fange opp det de er opptatt av. Ofte kan det være enklere å ta kontakt når du har et ansikt på den du skal snakke med, sier Bente M. Larsen (Ap), mangeårig lokalpolitiker for Arbeiderpartiet i Nordre Aker, og fra i fjor høst leder av bydelsutvalget (BU).

Bydelsutvalgets 15 representanter er det høyeste politiske organet i bydelen. Slik beskriver Oslo kommune bydelsutvalgenes rolle:

Innbyggerne i bydelene velger 15 representanter til et bydelsutvalg hvert fjerde år, samtidig med kommune- og fylkestingsvalget. Bydelsutvalget er bydelens øverste politiske ledelse og har ansvar for de desentraliserte kommunale oppgavene, vedtar budsjett og økonomiplan og fører tilsyn og kontroll med bydelsadministrasjonen og tjenestene som utføres der.

Årlig tildeler bystyret i Oslo bydelene et rammebudsjett. Bydelsutvalget kan gjøre sine prioriteringer når det gjelder innsatsen på de enkelte tjenesteområder, og er ansvarlig for at budsjettrammen holdes. Bydelsutvalget nedsetter fagkomiteer som forbereder saker og innstiller overfor bydelsutvalget.

I Bydel Nordre Aker er dette fagkomiteene Miljø, plan og samferdsel, Helse og omsorg, og Kultur og oppvekst. Disse komiteene forbereder saker til BU. I tillegg nedsetter BU tre brukerråd som konstituerer seg selv. De tre brukerrådene for henholdsvis Ungdomsråd, Eldreråd og Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Disse uttaler seg og gir råd i saker som angår deres brukergrupper.


Men det er ikke bare enkelt å være befolkningens talerør. Nylig skrev Nordre Aker Budstikke om at Eldrerådet gjerne ønsker at flere innbyggere skal kontakte dem om saker de er opptatt av, og å møte i åpen halvtime. Alle råd- og utvalgsmøter åpner nemlig med en programpost der innbyggerne kan ta ordet om hva de måtte ønske. Eldrerådet har opplevd at det er vanskelig å engasjere innbyggerne:

Her er BU-politikerne

– Vi tror det kan gjøres "mindre skummelt" å ta kontakt dersom man vet hvem vi er. Derfor prøver vi nå med bilder av BU-representantene på bydelens nettsider, sier BU-leder Larsen.

Etter planen skal bildene av de 15 faste representantene publiseres på bydelens politikeroversikt i løpet av inneværende uke. På den siden finner du også kontaktinformasjon til alle de folkevalgte.

Nordre Aker Budstikke presenterte det nye BU etter valget i høst, allerede i forbindelse med det første BU-møtet i november 2019. Her gjengir vi bilder og presentasjonen fra november:


Bydelsutvalget består nå av 4 representanter fra Høyre, 3 fra Arbeiderpartiet, 3 fra MDG, 2 fra SV, 1 fra Venstre, 1 fra Frp og 1 fra Rødt. Slik presenterer BU-representantene seg selv:

Yngvar Andersen. Foto: Karl Andreas Kjelstrup

Yngvar Andersen (45 år) - SV:
– Bor tre minutter rask gange herfra, i Nygårds allé på Tåsen. Har kone og tre barn på 3, 7 og 9 år.
Andersen er valgt inn i BU for første gang. Han er kjent som treningsveileder, og som «Puls-Yngvar» på NRK.

Hanne Lyssand. Foto: Karl Andreas Kjelstrup

Hanne Lyssand (57 år) - SV:
– Bor i Liaveien, på Disen. Jeg er kanskje den her som har sittet lengst i BU-systemet. Har samboer, to bonusbarn på 17 og 18 år, en sønn på 32 år og et barnebarn på 6 måneder, jobber med IT.
Lyssand er også nestleder i Oslo SV.

Julie Myhre Brkenæs. Foto: Karl Andreas Kjelstrup

Julie Myhre Barkenæs (56 år) - MDG:
– Jeg bor i Nordlysveien på Grefsenplatået. Har mann, og en voksen sønn. Jobber i Kopinor, som avdelingsdirektør forvaltning og IKT. Har erfaring fra forvaltning. Er glad i å være i aktivitet, enten i marka eller på Sats.
Barkenæs er valgt inn som BU-representant for første gang.

Linnea Dahr. Foto: Karl Andreas Kjelstrup

Linnea Dahr (30 år) – MDG:
– Bor i Ogmunds vei, på Grefsen. Er jurist og jobber i finansbransjen, nå som personalleder. Skal ut i permisjon om en uke. Har en toåring hjemme.
Dahr er valgt inn som BU-representant for første gang.


Asse Marie Olafsen. Foto: Karl Andreas Kjelstrup

Aase Marie Olafsen (52 år) – MDG:
– Bor i Nygårdsveien (Tåsen/Nydalen). Er utdannet sosialantropolog og lærer. Jobbet ved IB-linja på Berg videregående i mange år. Jeg er gift og har to voksne barn.
Olafsen er valgt inn som BU-representant for første gang.

Johanne Thunes. Foto: Karl Andreas Kjelstrup

Johanne Thunes (23 år) – Arbeiderpartiet:
– Jeg bor på Kjelsås. Studerer informatikk på Universitetet i Oslo.
Thunes var vara til BU i forrige periode.

Emil K. Mogstad. Foto: Karl Andreas Kjelstrup

Emil Kverneland Mogstad (31 år) – Arbeiderpartiet:
– Har en mastergrad i statistikk fra Universitetet i Oslo. Jobber i forsikringsbransjen, og starter i ny jobb som konsulent i EY. Har kone, og en sønn på 1 år og 23 dager.
Mogstad er valgt inn som BU-representant for første gang. Han er også leder i Nordre Aker Arbeiderparti.

Bente M. Larsen. Foto: Karl Andreas Kjelstrup

Bente M. Larsen (55 år) - Arbeiderpartiet:
– Jeg bor i Lillo Terrasse, i Betzy Kjelsbergs vei, der har jeg bodd siden 2000. Er født og oppvokst i Lofoten, men har bodd mer enn halve livet i Oslo. Utdannet statsviter. Jobber i Skatteetaten, så på jobben er jeg byråkrat og jobber med styring opp mot Finansdepartementet. Privat er jeg politiker og jobber med styring i bydelen. Veldig glad i hage, har kolonihage oppe på Solvang.
Larsen satt i BU i forrige periode, og har mange år i lokalpolitikken bak seg.


Erik K. Normann. Foto: Karl Andreas Kjelstrup

Erik Kreyberg Normann (63 år) – Høyre:
– Bor på Kjelsås, rett ved Oset renseanlegg. Er gammel Kjelsåsgutt. Er gift, til sammen har vi fire barn, og fem barnebarn i alderen åtte måneder til ti år. Utdannet lege, spesialist i barnesykdommer. Har siden 1995 hatt administrative jobber: Direktør for barne- og familieetaten, Ullevål sykehus, Sykehuset i Drammen, Ahus. Vært i Helsedirektoratet, Norsk Luftambulanse, og nå driver jeg konsulentfirma sammen med kona mi, Normann Consulting.
Normann er valgt inn som BU-representant for første gang.

Elisabeth B. Riksfjord. Foto: Karl Andreas Kjelstrup

Elisabeth Børve Riksfjord (42 år) – Høyre:
– Kommer fra Bergen, men flyttet østover i 2000. Bor på Disen, er økonom av utdannelse og jobber i Forsvarsdepartementet, så jeg er byråkrat. Vi bodde en periode i Nittedal, og da satt jeg i kommunestyret der, og i Helse- og sosialkomiteen.
Riksfjord er valgt inn som BU-representant for første gang.

Sidsel Kjeldaas Salte. Foto: Karl Andreas Kjelstrup

Sidsel Kjeldaas Salte (76 år) – Høyre:
Bor i Grefsenkollveien. – Jeg kommer fra Stavanger, det har jeg aldri lagt skjul på, men jeg har bodd i Oslo i snart 50 år. Tre barn, seks barnebarn i alder fra 8 til 24 år. Utdannet økonom. Har jobbet i Orkla-konsernet. Har en bakgrunn fra fagforening, var fagforeningsleder i nesten alle årene jeg var i jobb. Nå er jeg pensjonist, og jeg må innrømme at politikk er veldig allright å drive med når man er pensjonist.
Salte var BU-representant også i forrige periode, og har sittet i MPS-komiteen i flere perioder.

Torkil Saxebøl – Høyre, var ikke tilstede i det første BU-møtet da politikerne ble presentert.

Knut Meiner (63 år) – Høyre (møtte som vara for Torkil Saxebøl):
– Jeg har bodd i bydelen siden 1960. Er tidligere journalist og sjefsredaktør. Har drevet egen virksomhet i 22 år. Bor i Kurveien, har tre barn. I tillegg er jeg veldig aktiv i idretten, og har hatt verv i Skeid, og aktiv som tillitsmann i 50 år.

Hans A. Kielland Aansesen. Foto: Karl Andreas Kjelstrup

Hans A. Kielland Aanesen (68 år) – Fremskrittspartiet:
Bor på Nordberg. – Har vært med i 15-16 år i bydelssammenheng. Er utdannet sivilingeniør. fra NTH i kybernetikk, reguleringsteknikk og matematisk modulering. Har også en bachelorgrad i økonomi og har jobbet med gründervirksomhet og IT og automatisering. Har to voksne sønner på 39 og 41 år.
Aanesen har mange år som representant i BU bak seg. Han er også leder av Nordre Aker Frp.

Ingerborg Briseid Kraft. Foto: Karl Andreas Kjelstrup

Ingeborg Briseid Kraft (30 år) – Venstre:
– Jeg bor i Lillo Terrasse. er utdannet samfunnsgeograf og musiker, og jobber som konsulent i Bærum kommune. Nå jobber jeg med to prosjekter knyttet til miljøvennlig varetransport og massehåndtering.
Kraft satt i BU også i forrige periode, og hadde vervet som nestleder. Hun er også leder i Nordre Aker Venstre.

Petter Færevaag. Foto: Karl Andreas Kjelstrup

Petter Færøvaag (65 år) – Rødt:
Bor på Blindern. – Jeg har vært IT-rådgiver, og pensjonerer meg akkurat i disse dager. Jeg er opptatt av marka, av sosial rettferdighet, og av lokalt demokrati. Jeg har tre barn, som er veldig voksne. Er enkemann, men har ny samboer.

Bydelsutvalg (BU) i Oslo kommune

  • Innbyggerne i bydelene velger 15 representanter til et bydelsutvalg hvert fjerde år, samtidig med kommune- og fylkestingsvalget.
  • Bydelsutvalget er bydelens øverste politiske ledelse og har ansvar for de desentraliserte kommunale oppgavene, slik som barnehager, helsestasjon, den kommunale delen av NAV osv. Bydelsutvalget vedtar budsjett og økonomiplan og fører tilsyn og kontroll med bydelsadministrasjonen og tjenestene som utføres der.
  • Årlig tildeler bystyret i Oslo bydelene et rammebudsjett (Bydel Nordre Akers budsjettramme er på ca. 1,7 mrd. kroner). Bydelsutvalget kan gjøre sine prioriteringer når det gjelder innsatsen på de enkelte tjenesteområder, og er ansvarlig for at budsjettrammen holdes.
  • Bydelsutvalget nedsetter fagkomiteer som forbereder saker og innstiller overfor bydelsutvalget. Bydel Nordre Aker har komiteene Miljø, plan og samferdsel, Kultur og oppvekst, og Helse og sosial.

Nyhetsbrev fra Nordre Aker Budstikke

Få ukens nyheter oppsummert i et nyhetsbrev fra Nordre Aker Budstikke. Det er gratis, og du melder deg på her!

Personvern og datalagring

Lagring og logging av data

Ved å besøke dette nettstedet lagres noen tekniske data om din internettforbindelse og nettleser. Disse data kan kategoriseres som følger:

Informasjonskapsler

Dette nettstedet bruker cookies/"informasjonskapsler" for å forbedre funksjonalitet og brukeropplevelse.

Vis mer

Teknisk info

Når du besøker et nettsted vil webserveren logge noe teknisk info som din IP-adresse, hvilken nettleser du bruker og tidspunktet for hver gang du forespør data fra serveren, altså når du klikker på en intern lenke og laster en ny nettside eller tilhørende data som skrifttyper, bilder, ulike script som kreves for at nettsiden skal fungere.

Disse dataene spares bare en viss tidsperiode for å kunne utføre feilsøking og feilretting i systemene, og deles aldri med avisens ansatte eller tredjepart.

Brukerinformasjon

Vi lagrer noe informasjon om deg som bruker. På dette nettstedet lagres ingen sensitiv informasjon, men enkel kontaktinformasjon som du gir fra deg når du oppretter en brukerkonto eller kjøper tjenester i nettavisen vil lagres i våre databaser. Dette er nødvendig for å kunne levere tjenestene til deg. Disse dataene slettes når du sletter din brukerkonto.

Hvem lagrer vi data om?

Vanlige besøkende/lesere:

Hvis du besøker dette nettstedet uten å ha registrert en brukerkonto eller abonnement, lagres følgende data om deg:

Vis mer

Innloggede brukere og abonnenter:

Hvis du velger å opprette en brukerkonto og/eller abonnement på nettavisen, vil også følgende informasjon lagres om deg:

Vis mer

NB: Etter at data er slettet vil de likevel kunne spares i inntil 180 dager i backuper. Backuper lagres med høy sikkerhet og begrenset tilgang, og er nødvendig for å kunne drive feilsøking og ivareta brukerenes og datasystemenet sikkerhet.

Dine rettigheter:

Som bruker av dette nettstedet kan du kontakte avisen for å få dine data utlevert og/eller slettet.

Har du en brukerkonto/abonnement, kan du logge inn i din brukerprofil og laste ned dine lagrede data, samt slette din brukerkonto og tilhørende data når som helst.

Vis mer


Hvis du trykker AVVIS vil ingen informasjonskapsler lagres i din nettleser og ingen data om deg logges i våre databaser. Det betyr også at vi ikke kan vite om du har godkjent eller ikke, slik at du vil se denne advarselen på hver side du besøker. Teknisk informasjon (webserverlogger) vil likevel lagre din IP-adresse og nettleserinformasjon, men dise slettes fortløpende som beskrevet ovenfor.

Vi tar ditt personvern på alvor

Nordre Aker Budstikke bruker cookies (informasjonskapsler) til å personalisere annonser og forbedre nettstedet. Ved å benytte nettstedet aksepterer du at vi kan sette cookies i din nettleser.

Vi lagrer så lite data vi kan, så kort tid som mulig.

Noe gikk galt! Vennligst forsøk på nytt.

Mer informasjon

Siden lastes nå på nytt...