Nordre Aker Budstikke

Det kan bli flere nye år med masseutkjøring i Nordre Aker

Det har gått mange lass med masse nedover Maridalsveien, fra Oset, under utgraving i fjellet til nye vannbasseng i Oset Vannbehandlingsanlegg. Foto: ARKIV NORDRE AKER BUDSTIKKE/ILLUSTRASJONSBILDE

Vannforsyningen skal forsterkes i hovedstaden. Ikke bare skal Holsfjorden bli ny reservedrikkevannskilde, men ledningsnettet fra Maridalsvannet mot byen skal utvides.

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke

Publisert:

Sist oppdatert: 14.11.2019 kl 07:23

NORDRE AKER: Onsdag vedtar bystyret at Holsfjorden i Buskerud skal bli Oslos nye reservedrikkevannskilde. Det har skapt stort engasjement og protester i Oslo vest, ettersom renseanlegget skal anlegges på Huseby, og vil legge beslag på deler av Husebyskogen i en anleggsperiode over mange år. I tillegg skal masser transporteres ut ved Sollerudstranda, og beslaglegger det populære badeområdet i anleggsperioden.

Men det er ikke bare i vest at nabolag blir påvirket. Også i Nordre Aker kan oppgraderingen av drikkevannstilbudet til Oslos befolkning gi utslag.

I tillegg til etableringen av Holsfjorden som reservedrikkevannskilde, har nemlig Vann- og avløpsetaten (VAV) satt i gang et arbeid for å sikre trasé for vannledninger og tunneladkomster fra Oset vannbehandlingsanlegg til Oslo sentrum, med hensikt å forsterke vannforsyningens overføringssystem. Bestilling av oppstartsmøte for dette arbeidet ble sendt Plan- og bygningsetaten i september. Det er Norconsult som er konsulent i saken på vegne av Vann- og avløpsetaten.

Bakgrunn

Saken om nye vannledninger og tunneladkomster var også til orientering i bydelsutvalget (BU) i Nordre Aker i oktober. I sakspapirene står det blant annet én vannkilde og ett vannbehandlingsanlegg (Maridalsvannet og Oset) forsyner 90 prosent av Oslos befolkning med drikkevann, noe som gjør byens vannforsyning svært sårbar. Dersom disse blir satt ut av spill, vil alle abonnenter innenfor Ring 3 miste vannet i løpet av tre-fire timer, mens resten av kommunen vil være uten vann og avløp etter tre-fire måneder. Det vil være kritisk for liv og helse.

Risiko- og sårbarhetsanalyser VAV har fått gjennomført, fastslår at et langvarig bortfall av vann og avløp ikke er usannsynlig.


Mattilsynet ga i 2017 Oslo kommune pålegg om å etablere en fullgod reservevannforsyning innen 1. januar 2028. For å sikre vannforsyningen også ved svikt i deler av systemet, er det i tillegg til ny råvannskilde og nytt vannbehandlingsanlegg, nødvendig å gjøre tiltak på stamnettet – som transporterer vannet fra Oset og til byen.

Tre etapper

Vann- og avløpsetaten har derfor initiert tre prosjekter for overføring av drikkevann under bakken:

  • 1. Stamnett mellom Disen og Trosterud: Ny tunnel med overføringsledninger for transport av drikkevann, ca. 4,5 km
  • 2. Stamnett mellom Oset og Sentrum: Ny tunnel med overføringsledninger for transport av drikkevann, ca. 2,5 km
  • 3. Stamnett mellom Sagene og Disen: Ny tunnel med overføringsledninger for transport av drikkevann, ca. 2,1 km

Foto: VANN- OG AVLØPSETATEN/BYDEL NORDRE AKER

Planområdet strekker seg fra Sagene i sydvest, til Oset i nord og Trosterud i sydøst. Bydelene Nordre Aker, Sagene, Bjerke og Alna blir alle berørt av planarbeidet. Deler av planens avgrensning ligger innenfor markagrensen.


Det opplyses videre at planlagte nye tunneler for overføringsledninger for drikkevann, vil befinne seg under bakken og vil derfor ikke påvirke stedene langs traséen. Men, fra bakkenivå må det påregnes å være behov for to til fire permanente atkomstpunkter til de tre tunnelstrekningene - såkalte portaler.

Foto: VANN- OG AVLØPSETATEN/BYDEL NORDRE AKER

Noen av portalene skal ha kjøreadkomst. I anleggsfasen vil én eller flere av tunnelportalene brukes til uttransportering av tunnelmasser. Det vil være behov for midlertidig rigg- og anleggsområder i tilknytning til disse tunnelportalene. I alt er det foreslått seks alternativer for uttak av masse fra tunnelene, der to av punktene ligger i Bydel Nordre Aker. Disse er:

Disen (Disenjordet/Gransjordet): Området er avsatt til eksisterende grøntområde i kommuneplanen, og brukes til idretts- og friområdeformål, med tennisanlegg. Området vurderes å ha stor lokal rekreasjonsverdi. Det er vurdert to plasseringer av tunneladkomst på området. Ifølge sakspapirene vil det sannsynligvis ikke bli behov for å bruke hele det markerte området. (journ. anm. nab.no har bedt Vann- og avløpsetaten presisere hva som er markert område på tegningen, og oppdaterer saken.) Riggområdet vil midlertidig beslaglegge deler av friområdet.

Disenjordet. Foto: VANN- OG AVLØPSETATEN/BYDEL NORDRE AKER

Oppdatert: VAV opplyser at markeringen viser ytre rammer for et område, som kan bli berørt med tunneladkomst og anleggsaktivitet.


Oset - ved Maridalsvannet: Ved vannbehandlingsanlegget foregår det i dag anleggsvirksomhet i forbindelse med bygging av et rentvannbasseng. Deler av området ligger innenfor markagrensen og grenser mot Maridalsvannet. Turveien sør for Maridalsveien brukes i dag som midlertidig anleggsvei og dette kan være en aktuell løsning ved riggområde på Oset. Planarbeid ligger delvis innenfor markagrensen og vil kreve tillatelse til oppstart fra fylkesmannen.

De fire siste alternativene for uttak av masse fra tunnelene, er ved Bjerke, Veitvet, Alf Bjerckes vei og Trosterud/ Stubberud.

Nordre Aker Budstikke har vært i kontakt med Vann- og avløpsetaten, ved kommunikasjonsrådgiver Audun Sørsdal, som understreker at dette er tidlig i planleggingen. Etaten kan opplyse at masseutkjøringen, fra der det til slutt blir bestemt at det skal skje, er planlagt å starte opp i 2023, og vil pågå mot 2026, det er i følge etaten for tidlig å si noe om masseomfanget som er tenkt kjørt ut. Tunnelene er planlagt ferdig bygget i 2028.

Bydelsutvalgets vurdering

I bydelsutvalgets enstemmige uttalelse til saken, sendt Plan- og bygningsetaten i slutten av oktober, vurderes de ulike forslagene for masseuttak:


«Oset: Det foregår i dag en vesentlig forflytning av masse fra de nye fjellhallene på Oset, der det også tidligere har vært tilsvarende masseuttak relatert til byens vannforsyning. Selv om dette gjør Oset til en naturlig kandidat for masseuttak også denne gang, vil bydelen presisere at uttransport av masser nå har vært en belastning for befolkningen i området i mange år og at denne uttransporten er en vesentlig belastning for berørte beboere.

Oset Vannbehandlingsanlegg, ved Maridalsvannet på Kjelsås, og den inngjerdede veien som blir brukt som anleggsvei ut mot Maridalsveien per i dag, i forbindelse med utvidelsen av vannbehandlingsanlegget og nye rentvannbassenger. Foto: ARKIV NORDRE AKER BUDSTIKKE

Dagens anleggsvei fra Oset til Maridalsveien er midlertidig, og randsonen mot Marka er ment for helt andre formål. Det bemerkes også at en vesentlig del av mulig transport vil skje på Maridalsveien/ Frysjaveien ned til Ring 3. Pågående utbygging i Frysjaområdet vil tilføre området flere tusen nye beboere og øket trafikk og gjøre uttransport av masser stadig mer konfliktfylt i området. Disse veiene er også viktige skoleveier både for Kjelsås, Engebråten og Korsvoll skoler. Engebråten er i dag kun ungdomsskole, men det planlegges ny barneskole i området enten som en utvidelse av Engebråten skole eller som en ny skole i Frysjaveien.

Disen (Disenjordet/Gransjordet): er det andre punktet i bydelen som er nevnt som for mulig uttak av masser. Punktet ligger nærmere Ring 3 enn Oset, med mulig utkjøring via Grefsenveien til Storo eller Kjelsåsveien til Sinsen. Begge disse veiene er både sterkt trafikkerte lokalveier og viktige skoleveier til Disen og Grefsen skoler. Disenjordet er også et knutepunkt for gang og sykkeltrafikk gjennom bydelen. Jordet er regulert som friområde og det har lenge foreligget et ønske om å opparbeide jordet som en lokal park som vil supplere dagens tennisbaner. Kombinasjonen friområde, tett befolkning og allerede sprengt kapasitet på Grefsenveien/ Kjelsåsveien og tilhørende kryss mot Ring 3 gjør også Disen til et dårlig alternativ.

Disenjordet fra tidligere anledning, og som i dag også blir brukt som riggplass i forbindelse med Sporveiens prosjekt om oppgradering av Grefsenveien med nye trikkeskinner, og også Vann- og avløpsetatens rørarbeide på strekningen fra Storo til Disen. Foto: ARKIV NORDRE AKER BUDSTIKKE

Bydel Nordre Aker mener beskrivelsen av de 6 alternative uttakspunktene tilsier at det finnes bedre alternativer enn både Oset og Disen i forhold til ulemper for bebyggelse, skoleveier og bruk av områder som friområder. Dette fremgår også av flere av oversiktene som er vedlagt stedsanalysen. Bydel Nordre Aker ber derfor om at man primært benytter noen av de øvrige forslagene i analysedokumentene vedlagt saken. Dersom et av de to forslagene plassert i Bydel Nordre Aker allikevel må benyttes av tekniske grunner vurderes Oset å ha minst negative konsekvenser.

Bydelsutvalget ber om at arbeidene samkjøres med andre større prosjekter (vei, jernbane, T-bane, strømforsyning og boligbygging) i regionen for å minimere ulemper, blant annet håndtering av masser.»

Her kan du følge saken i saksinnsyn i Plan- og bygningsetaten.

Her kan du lese mer om gangen i en reguleringsplan.

Nyhetsbrev fra Nordre Aker Budstikke

Få ukens nyheter oppsummert i et nyhetsbrev fra Nordre Aker Budstikke. Det er gratis, og du melder deg på her!

Personvern og datalagring

Lagring og logging av data

Ved å besøke dette nettstedet lagres noen tekniske data om din internettforbindelse og nettleser. Disse data kan kategoriseres som følger:

Informasjonskapsler

Dette nettstedet bruker cookies/"informasjonskapsler" for å forbedre funksjonalitet og brukeropplevelse.

Vis mer

Teknisk info

Når du besøker et nettsted vil webserveren logge noe teknisk info som din IP-adresse, hvilken nettleser du bruker og tidspunktet for hver gang du forespør data fra serveren, altså når du klikker på en intern lenke og laster en ny nettside eller tilhørende data som skrifttyper, bilder, ulike script som kreves for at nettsiden skal fungere.

Disse dataene spares bare en viss tidsperiode for å kunne utføre feilsøking og feilretting i systemene, og deles aldri med avisens ansatte eller tredjepart.

Brukerinformasjon

Vi lagrer noe informasjon om deg som bruker. På dette nettstedet lagres ingen sensitiv informasjon, men enkel kontaktinformasjon som du gir fra deg når du oppretter en brukerkonto eller kjøper tjenester i nettavisen vil lagres i våre databaser. Dette er nødvendig for å kunne levere tjenestene til deg. Disse dataene slettes når du sletter din brukerkonto.

Hvem lagrer vi data om?

Vanlige besøkende/lesere:

Hvis du besøker dette nettstedet uten å ha registrert en brukerkonto eller abonnement, lagres følgende data om deg:

Vis mer

Innloggede brukere og abonnenter:

Hvis du velger å opprette en brukerkonto og/eller abonnement på nettavisen, vil også følgende informasjon lagres om deg:

Vis mer

NB: Etter at data er slettet vil de likevel kunne spares i inntil 180 dager i backuper. Backuper lagres med høy sikkerhet og begrenset tilgang, og er nødvendig for å kunne drive feilsøking og ivareta brukerenes og datasystemenet sikkerhet.

Dine rettigheter:

Som bruker av dette nettstedet kan du kontakte avisen for å få dine data utlevert og/eller slettet.

Har du en brukerkonto/abonnement, kan du logge inn i din brukerprofil og laste ned dine lagrede data, samt slette din brukerkonto og tilhørende data når som helst.

Vis mer


Hvis du trykker AVVIS vil ingen informasjonskapsler lagres i din nettleser og ingen data om deg logges i våre databaser. Det betyr også at vi ikke kan vite om du har godkjent eller ikke, slik at du vil se denne advarselen på hver side du besøker. Teknisk informasjon (webserverlogger) vil likevel lagre din IP-adresse og nettleserinformasjon, men dise slettes fortløpende som beskrevet ovenfor.

Vi tar ditt personvern på alvor

Nordre Aker Budstikke bruker cookies (informasjonskapsler) til å personalisere annonser og forbedre nettstedet. Ved å benytte nettstedet aksepterer du at vi kan sette cookies i din nettleser.

Vi lagrer så lite data vi kan, så kort tid som mulig.

Noe gikk galt! Vennligst forsøk på nytt.

Mer informasjon

Siden lastes nå på nytt...