Nordre Aker Budstikke

Slik har stengingen i Grefsenveien påvirket trafikken i området

Trafikken i Grefsenveien er naturlig nok redusert etter stengingen mot Storokrysset. Mange av bilene som har "forsvunnet" her finnes ikke igjen på de alternative utfartsveiene. Men trafikken har økt flere steder. Foto: Karl Andreas Kjelstrup

Biltrafikken inn og ut av Grefsen-området er totalt redusert med 17 prosent etter stengingen av Storokrysset i fjor – til tross for at trafikken har økt, og skaper utfordringer, andre steder. Det viser Sporveiens tellinger.

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke

Publisert:

Sist oppdatert: 05.04.2019 kl 10:02

GREFSEN: I uke 4 ble det ble gjennomført en trafikktelling på hovedveiene ut av Kjelsås, Grefsen og Disen. Sporveien, som er prosjektleder for de store arbeidene som skjer i Grefsenveien, forteller at tellingen ble utført over de samme punktene som trafikktellingen som ble gjort før 3.12.2018, da ut- og innkjøringen fra Grefsenveien til Storokrysset stengte.

Ifølge Sporveien viser tellingene en variabel økning av biltrafikken over tellepunktene, men totalt for området har biltrafikken gått ned med 17 prosent. Anleggsprosjektet mellom Storoveien og Disen vendesløyfe gjorde det nødvending å stenge ut- og innkjøringen til Grefsenveien via Storokrysset for privatbiler.

Videre informerer Sporveien: Det pågår nå omfattende byggearbeider i Grefsenveien, veitverrsnittet er betydelig innsnevret og kollektivtrafikken er prioritert forbi anlegget. Det var forventet at stengingen ville gi store konsekvenser for mange beboere i området, siden Grefsenveien med sine på 10.700 biler i døgnet (tall fra desember 2016) er én av kun fire hovedveier ut av området.

– I dag er det bare tre utfartsveier fra området, men av disse er utkjøringen til Ring 3 ved Betzy Kjeldsbergs vei ikke særlig egnet for mye trafikk. Deler av Kjelsåsveien er også uoversiktlig og smal, så det er liten tvil om at det er utfordrende å flytte relativt store trafikkmengder fra Grefsenveien over til de andre veiene, sier Sven Øvergaard, kommunikasjonsansvarlig for Grefsenveien-prosjektet.

Trafikktellinger på fem punkter

Sven Øvergaard er kommunikasjonsrådgiver for Grefsenveien-prosjektet i Sporveien. Foto: Karl Andreas Kjelstrup


Med begrenset veikapasitet i området var det derfor stor bekymring for hva som ville skje når alle bilene som normalt benyttet Grefsenveien måtte velge andre veier, også med tanke på overflytting av trafikk til veier uten fortau:

– Det er viktig for oss å vite hvordan privatbiltrafikken fordeler seg så derfor gjennomførte prosjektet, i samarbeid med Bymiljøetaten, en trafikktelling på utvalgte punkter i området som ble ansett som spesielt viktige. Her prioriterte vi Maridalsveien, Betzy Kjeldsbergs vei, Bråtenalléen, Lettvintveien og Kjelsåsveien. Vi hadde også tall fra Grefsenveien som var hentet fra en måling i desember 2016, sier Øvergaard.

Det forklares videre at den registrerte biltrafikkmengden i hver av registreringsukene er omregnet til årsdøgntrafikk (ÅDT). Dette er gjort ved hjelp av årsvariasjonsfaktorer fra Prosam-rapport 30. Bakgrunnen for dette er å korrigere resultatene for at biltrafikken normalt varierer over året. Statistisk sett er trafikkmengden i Oslo noe lavere i uke 4 i januar sammenliknet med uke 45 i november.

Resultater fra tellingen

Resultatet av trafikktellingene vises i tabellen under. Av de tidligere registrerte kjøretøy er det for tellingen fra uke 4 i 2019 ca. 6100 kjøretøy per døgn som man ikke finner igjen på veier inn og ut av området. Totalt sett er trafikkmengden inn og ut av området redusert fra 35.900 kjøretøy per døgn før stenging, til 29.800 kjøretøy per døgn etter stenging. Dette utgjør en biltrafikkreduksjon på 17 prosent.


Merknad: Det er noe usikkerhet tilknyttet den totale reduksjonen i biltrafikkmengden, ettersom enkelte kjøremuligheter inn og ut av området som ikke fanges opp av tellepunktene. Dette gjelder: Tverrgater mellom Kjelsåsveien/Aschehougs vei og Lofthusveien, samt gjennomkjøringsmulighet fra Morells vei via Engveien til nordgående Ring 3 via bensinstasjonen som ligger langs påkjøringsrampen fra Storokrysset. Tilsvarende gjelder også vestover fra Maridalsveien via Skjoldveien.

– Det er positivt å registrere at den samlede turproduksjonen for området som helhet ser ut for å være redusert. Økningen er heller ikke særlig stor i Maridalsveien, med bare 14 prosent flere biler. For å sikre at nettopp denne tellingen ble mest mulig korrekt, sto tellepunktet nedenfor krysset Maridalsveien/Frysjaveien, opplyser Øvergaard.

Trafikken i Maridalsveien har økt med 14 prosent etter stengingen av Grefsenveien. Foto: Karl Andreas Kjelstrup

Bråtenalléen har fått mest økning

– Økningen er også begrenset i Betzy Kjeldsbergs vei, men når det er sagt så er volumet med 500 flere biler i døgnet i denne smale og bratte veien utfordrende. Det største trykket har Bråtenalléen fått med økning per dag på 1100 flere biler, dvs. en økning på 69 prosent. Her har vi vært på flere befaringer, blant annet sammen med Bymiljøetaten, bydelen og FAU Grefsen skole for å se hva som kan gjøres for å lette på situasjonen, sier Øvergaard.

For å bedre fremkommeligheten i Bråtenalléen er alle parkeringsplassene fra krysset Kapellveien og ned til Betzy Kjeldsbergs vei fjernet, fotgjengerfeltene skal være bedre merket og det er lagt opp til muligheter for korttidsparkeringsplasser i Bjerkealléen slik at de foreldrene som skal levere i Bråtenalléen barnehage kan stå her som alternativ til å stå i veien forbi barnehagen.


– Flere områder har utfordringer, men vi må ha et særskilt øye til området rundt krysset Kapellveien/Bråtenalléen og ned til Betzy Kjeldsberg. Det er særdeles viktig å unngå parkeringer i veien her. Ikke minst fordi det reduserer kjørefeltbredden og fører til kjøring oppe på fortauet hvor det ferdes mange barn, sier Øvergaard.

Når det gjelder de øvrige veiene i målingen så har Kjelsåsveien opplevd en økning på 30 prosent, noe som må anses som betydelig. Lettvintveien har faktisk opplevd en liten nedgang, med 200 færre biler på målingen i januar.

– I Lettvintveien ser vi imidlertid en del farlig kjøring, så også denne veien må vi ha et særskilt øye til, sier Øvergaard.

Trafikkfordeling over døgnet

Trafikktellingen har også sett på hvordan biltrafikken sprer seg over døgnet, og figuren under viser dette per time i løpet av døgnet i samtlige tellepunkter på mandag til fredag, før og etter stenging av Grefsenveien.


– Den maksimale timetrafikken i morgen- og ettermiddagsrushet har ikke endret seg etter at Grefsenveien ble stengt. Dette kan skyldes både at veinettet ikke har kapasitet til å avvikle mer trafikk, i tillegg til at det er begrenset hvor lenge folk er villige til å stå i kø. Derimot ser vi at biltrafikkmengden over tellepunktene har økt i periodene utenom rushtiden, både på dagtid og på kveldstid. Det betyr at en del bilister har valgt å reise til andre tidspunkt etter at Grefsenveien ble stengt, sier Øvergaard.

Bydelsutvalget ønsker flere tiltak

Grefsenveien og trafikktellingene var også tema i bydelsutvalgsmøtet 21. mars. Blant annet stilller lokalpolitikerne følgende spørsmål i forbindelse med trafikktellingene, og dette ble også endel av vedtaket til saken:

«Det er ikke foretatt tellinger av trafikk gjennom Esso-stasjon ved Ringveien og heller ikke mot Nordberg i sidegatene? Bydelsutvalget undrer seg også over at det ikke er gjennomført befaring i forbindelse med at barn ved Disen skole må krysse Kjelsåsveien, som har fått betydelig mer trafikk. Her bør det gjennomføres sikkerhetstiltak i forhold til hastighetsbegrensning og sikker kryssing for skolebarn.»

– Prosjektet måtte gjøre noen prioriteringer og fokuserte da på de gjenværende utfartsveiene. «Snikkjøringen» gjennom Esso-stasjonen anses ikke som en av dem, svarer Øvergaard på første spørsmål, og fortsetter om Kjelsåsveien:

– Det er ikke korrekt at det ikke er gjennomført befaringer i Kjelsåsveien hvor barna fra Disen skole krysser veien. Prosjektet har vært på flere befaringer her, blant annen sammen med Disen FAU, samt at vi har hatt møte med skoleledelsen. Det er også gjennomført trafikksikringstiltak med to nye skilter ved Disen skole, og i krysset Aschougs vei og Kjelsåsveien har vi strammet opp og utbedret krysset med kantstein. Det hindrer bilene å «kutte svingen» og dermed komme nærme barna. I dette området har vi også fjernet mange parkeringsplasser, noe som bedrer sikten og bidrar til at barna slipper å gå langt ute i veien. Prosjektet skal forøvrig foreta en ny befaring sammen med FAU Disen skole i løpet av de nærmeste ukene. Prosjektet har også vært i kontakt med politiet med tanke på å gjennomføre fartskontroller i Kjelsåsveien. Dette er noe vi fortsatt har på agendaen, men det er noen tekniske utfordringer rundt dette på grunn av korte siktelinjer.

I tillegg kom det frem i bydelsutvalgsmøtet i forrige uke at lokalpolitkerne blant annet ønsker en helhetlig plan for sikker trafikkavvikling på Grefsen og Kjelsås, så lenge gravearbeidet pågår.

Det gjelder både sommer og vinter. Situasjonen slik den har vært til nå er ikke holdbar og det må gjennomføres flere tiltak for å bedre situasjonen som ikke medfører merbelastning andre steder. Bydelsutvalget etterlyser også en helhetlig konsekvensutredning når Grefsenveien er åpnet igjen for trikken, for å få belyst de konsekvenser løsningen som er valgt vil medføre for trafikk i andre gater.

Meld deg på nyhetsbrev

Få ukens nyheter oppsummert i et nyhetsbrev fra Nordre Aker Budstikke. Det er gratis, og du melder deg på her!

Personvern og datalagring

Lagring og logging av data

Ved å besøke dette nettstedet lagres noen tekniske data om din internettforbindelse og nettleser. Disse data kan kategoriseres som følger:

Informasjonskapsler

Dette nettstedet bruker cookies/"informasjonskapsler" for å forbedre funksjonalitet og brukeropplevelse.

Vis mer

Teknisk info

Når du besøker et nettsted vil webserveren logge noe teknisk info som din IP-adresse, hvilken nettleser du bruker og tidspunktet for hver gang du forespør data fra serveren, altså når du klikker på en intern lenke og laster en ny nettside eller tilhørende data som skrifttyper, bilder, ulike script som kreves for at nettsiden skal fungere.

Disse dataene spares bare en viss tidsperiode for å kunne utføre feilsøking og feilretting i systemene, og deles aldri med avisens ansatte eller tredjepart.

Brukerinformasjon

Vi lagrer noe informasjon om deg som bruker. På dette nettstedet lagres ingen sensitiv informasjon, men enkel kontaktinformasjon som du gir fra deg når du oppretter en brukerkonto eller kjøper tjenester i nettavisen vil lagres i våre databaser. Dette er nødvendig for å kunne levere tjenestene til deg. Disse dataene slettes når du sletter din brukerkonto.

Hvem lagrer vi data om?

Vanlige besøkende/lesere:

Hvis du besøker dette nettstedet uten å ha registrert en brukerkonto eller abonnement, lagres følgende data om deg:

Vis mer

Innloggede brukere og abonnenter:

Hvis du velger å opprette en brukerkonto og/eller abonnement på nettavisen, vil også følgende informasjon lagres om deg:

Vis mer

NB: Etter at data er slettet vil de likevel kunne spares i inntil 180 dager i backuper. Backuper lagres med høy sikkerhet og begrenset tilgang, og er nødvendig for å kunne drive feilsøking og ivareta brukerenes og datasystemenet sikkerhet.

Dine rettigheter:

Som bruker av dette nettstedet kan du kontakte avisen for å få dine data utlevert og/eller slettet.

Har du en brukerkonto/abonnement, kan du logge inn i din brukerprofil og laste ned dine lagrede data, samt slette din brukerkonto og tilhørende data når som helst.

Vis mer


Hvis du trykker AVVIS vil ingen informasjonskapsler lagres i din nettleser og ingen data om deg logges i våre databaser. Det betyr også at vi ikke kan vite om du har godkjent eller ikke, slik at du vil se denne advarselen på hver side du besøker. Teknisk informasjon (webserverlogger) vil likevel lagre din IP-adresse og nettleserinformasjon, men dise slettes fortløpende som beskrevet ovenfor.

Vi tar ditt personvern på alvor

Nordre Aker Budstikke bruker cookies (informasjonskapsler) til å personalisere annonser og forbedre nettstedet. Ved å benytte nettstedet aksepterer du at vi kan sette cookies i din nettleser.

Vi lagrer så lite data vi kan, så kort tid som mulig.

Noe gikk galt! Vennligst forsøk på nytt.

Mer informasjon

Siden lastes nå på nytt...