Nordre Aker Budstikke
Seksjonsheader

MDG vil vekke en «sovende bydel»:

– Tror de er litt lei av å drive politikk med aksjonsgrupper

Akerselva-vern står sterkt hos Nordre Aker MDG og førstekandidat Aase Marie Olafsen. Lokallaget sier nei til byggeplanene på Gullhaug torg (i bakgrunnen). Partiet vil heller ha en park. Foto: Karl Andreas Kjelstrup

Nordre Aker MDG bykset inn i bydelsutvalget med to representanter i 2015. Ved høstens valg er målsettingen tre. Men den største utfordringen for lokaldemokratiet i Nordre Aker, er å bli hørt, mener MDGs 1. kandidat Aase Marie Olafsen.

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke

Publisert:

Sist oppdatert: 30.08.2019 kl 08:37

Du som bor i Nordre Aker kan i år stemme i to valg – det er valget av nytt bystyre, og valget til bydelsutvalget (BU) i Bydel Nordre Aker. Fram til valgdagene 8. og 9. september presenterer vi alle partiene som stiller til bydelsutvalget i Nordre Aker, og deres toppkandidater. Vi snakker om hvilke saker de mener er viktige å jobbe for og med i neste periode. I denne runden er det Miljøpartiet de Grønne, og førstekandidat Aase Marie Olafsen, som stiller til valg for første gang.

Aase Marie Olafsen, Nordre Aker MDGs 1. kandidat. Foto: Karl Andreas Kjelstrup

Aase Marie Olafsen (f. 1967)

Bosted: – Jeg bor i Nygårdsveien, så det er Tåsen, men som ble omdefinert til "Nydalen vest" av en eller annen merkelig årsak. Har hatt barn på Tåsen og Nordberg skoler. Vi har bodd her i 20 år, så jeg har fulgt med på utviklingen av Nydalen. Er født og oppvokst på Sagene, men moren min er fra Voldsløkka, så jeg har røtter til bydelen.

Yrke: Sosialantropolog og lærer i videregående skole. Jobbet ved IB-linja på tidligere Berg vgs. Master i grønn vekst fra BI.

Fritidsinteresser: – Jeg går mye, i skog og mark og fjell, og trener. Og så liker jeg å lese og drikke vin. Veldig opptatt av politikk, er en «nyhetsjunkie».

NORDRE AKER: Miljøpartiet de grønne gjorde sitt inntog i bydelsutvalget i Nordre Aker i 2015, da partiet gikk fra ingen til to representanter etter det som må kunne kalles et brakvalg i bydelen. De «rappet» én representant fra Arbeiderpartiet, og én fra Høyre. Paritet fikk en oppslutning på 8,5 prosent i Nordre Aker.

I høstens valg er ambisjonene større:

– Vi går for tre mandater i BU, sier Aase Marie Olafsen. Hun er partiets førstekandidat, og har vært aktiv i partiet de siste tre årene.


– Men alt avhenger av om vi får mobilisert de unge velgerne. De kan være engasjerte, men det å gå og stemme er en terskel. Men det er ikke farlig å stemme! Du kan ikke klage på noen ting i samfunnet om du ikke er med og stemmer.

Olafsen oppfordrer unge som er usikre på hvilket parti de skal velge, om å stemme på det partiet de er minst usikre på.

– Ingen partier har alt det du vil ha, men ta det partiet du engasjerer deg mest for, sier hun.

Grønt gjennomslag

Den største politiske seieren i bydelsutvalget for BU-debutanten MDG denne perioden, var å endelig få innført grønne midler i 2019, mener Olafsen.

– Vi har jobbet for å få grønne midler i bydelen lenge, og har møtt motstand, uten at jeg skjønner hvorfor. Nå fikk vi endelig gjennomslag for det! Det var nok fordi Oslo er miljøhovedstad i år.


I alt kom det inn 88 søknader til de nyinnførte grønne midlene. Det er det beste beviset på at det er behov for tiltaket også i Nordre Aker, mener MDG-toppen.

– Det er jo en formening om at vi bor ved marka, langs elva, og at her er det grønt og mange hager. «Hva skal vi med grønne midler?» Men så kom det altså inn 88 søknader. Det er en seier, sier Olafsen.

– Så Nordre Aker MDG er garantister for at bydelen fortsetter med grønne midler?

– Ja, og gjerne enda mer en den halve millionen til grønne midler.

De grønne har også fremmet forslag i BU om å innføre en ordning med midlertidig kassedyrking på Gravferdsetatens eiendom på Engebråtenjordet, et område som i dag står brakt i påvente av å bli brukt til gravplass når det blir behov for det.


– Det vil vi ha for de som bor i blokker i området og ikke har mulighet til å dyrke i egne hager. Vi har tatt dette opp, men Gravferdsetaten har vært tvilende, BU sa nei, men det er et stort område som ikke brukes til noen ting. Vi synes vi skal bruke det til dyrking, mens det likevel står brakt. Og vi har virkelig prøvd, men vi gir oss ikke. Det hadde også vært fantastisk å få til dyrking også for Engebråten skole, som skal bygges ut, sier Olafsen.

Tåsen

– Hvilke saker er viktige for MDG i Nordre Aker den kommende perioden?

– Vi er selvfølgelig opptatt av utbygging. Det var jo litt fortvilende da BU ba PBE om en utredning for området på Tåsen som skal bygges ut, og fikk avslag. Det er merkelig at det ikke brukes VPOR (veiledende plan for offentlige rom, en helhetsplan for et utbyggingsområde, journ.anm.) som man ellers gjør når det er flere grunneiere, som det er på Tåsen. Det er skolevei og turvei som blir berørt, og da trenger man en VPOR, mener jeg. Jeg har allerede begynt å jobbe opp mot våre politikere på rådhuset for å få til dette, sier Olafsen.

– Hvordan bør fremtidens Tåsen se ut?

– Tåsen skal ikke bli et nytt Nydalen, for Nydalen er i ferd med å bygge seg i hjel, mener jeg. Nydalen er bygget ut etter en veldig gammel reguleringsplan. På Tåsen må VPOR inn som et arbeidsverktøy. Og hvorfor må man bygge så veldig høyt? Det tar mye sol for naboene bak. Hvorfor må man bygge så massivt? Trenger man en svær garasje til alle bilene? Det er jeg helt imot. Hvis man først skal bygge ut i kollektivknutepunkter så behøver man ikke garasjeplass. Flere grøntareal er viktig, og mest av alt: Bevare den grønne fingeren – turveien – opp til marka, som går helt fra Marienlyst, sier Olafsen, og legger til:


– Og så er det Lødrupskogen (løvskogen ved Søndre Tåsen gård) som er totalfredet, og som det ikke skal være utbygging i nærheten av. Så kampen om Tåsen er ikke over ennå!

Klima og bompenger

– Hva tror du blir den avgjørende saken i dette valget?

– Det kommer helt an på demografi og aldersgruppe. Spør du de unge så er det klima og billigere kollektivtilbud. For de eldre er det mindre bompenger. Men det er nok også klima for mange av dem. Da FNs klimarapport kom i november, fikk Nordre Aker MDG et vell av nye medlemmer. Men det er kanskje fortsatt litt «hemmelig» å stemme MDG, sier Olafsen.

Kollektivt, sykkel og gange

Olafsen forteller at Nordre Aker MDG er opptatt av flere kollektivavganger. Særlig i marka.

– Når du kjører ut til Skar i helgene, er det helt fullt på parkeringsplassen. Når det går buss der én gang i timen så er det veldig vanskelig å beregne turen din til akkurat det. Så det jobber vi for.

Hun mener Nordre Akers geografiske plassering skiller oss ut.

– Bydelen er en blanding av ytre og indre by. Vi er litt rare i forhold til de andre ytre by-bydelen. Vi er nært sentrum, men har utfordringer med å være i randsonen, sier hun og peker spesielt på trafikkutfordringer:

– Det må tilrettelegges for sykkelveier, men også bildeling i ytre by. Det ble opprettet parkeringsplasser for Bilkollektivet i Ullevål hageby i fjor, men vi kan gjerne få det på Grefsen, og på Nordberg eller Kringsjå også.

Særlig brenner Olafsen for én gruppe myke trafikanter:

– Jeg vil også slå et slag for de gående. MDG skal ikke bare være sykkelpartiet, det skal være partiet for alle myke trafikanter, sier hun.

I den sammenheng er måking og strøing av fortauer og gangveier en kampsak. Selv gikk Olafsen i bakken på hålkeis i vinter, og endte på legevakta med en flenge i leppa.

Kabelbane?

Kollektivtilbudet til de nye boligområdene i og rundt Frysjaparken, er en utfordring som har fått mye oppmerksomhet i Nordre Aker, nå som mange tusen mennesker flytter inn i de nye boligene de kommende årene. Olafsen mener 54-bussen må gå oftere, og for å unngå at trafikkapasiteten sprenges på traseen gjennom sentrum, kunne den legges i to ulike traseer på vei ned fra Nordre Aker, foreslår hun.

– Vi har vi hatt mange luftige tanker om hvordan vi kan løse kollektivutfordringene her, i Nordre Aker MDG: Vi kan ha kabelbane langs Akerselva og ned til Fiskarsbygget i Nydalen. Men det vil bli en utfordring.

– Det bør også bygges et dobbeltspor til Kjelsås på Gjøvikbanen, men det er vanskelig å få til. Eller så må vi se på Sognsvannsbanen og etablere en «gris», som de kaller det i Danmark, fra Frysja, langs randsonen til marka og nedenfor Grinda, og koble den på Sognsvannsbanen. Det er også en mulighet, men som vil kreve å bygge ned grøntområder, sier Olafsen, og legger til at dette er et dilemma, uten en klar løsning:

– Men noen ganger kan vi ikke ta vare på alt.

Park i Nydalen

– Det er stort engasjement for å få en stor park i Nydalen – hva tenker dere om det?

– Vi er veldig for det. Problemet er at da må kommunen bruke flere hundre millioner på å kjøpe tilbake tomter i Nydalen.

Hun trekker frem at Nordre Aker MDG, i likhet med Oslo MDG, er mot Avantors planer om et høyhus på Gullhaug torg.

– Vi vil ha en park også der. Det nye forslaget som er å bygge over kulverten, det er vi ikke noe for i det hele tatt. Riksteatret er et gammel bygg, som er pusset opp for millioner, men som mest sannsynlig skal gjøres noe med om noen år. Da er det mulig å åpne opp Akerselva igjen. Og så har vi et annet problem: Overvannet vi får med alt regnet tilsier at det er nødvendig å åpne opp elvene igjen.

Utfordringer

– Hva er den største poliske utfordringen i Nordre Aker å ta tak i?

– Å bli hørt. Vi har vært en litt sovende politisk bydel i mange år, føler jeg. Men de sentrale politikerne har fått en liten vekker av alle nabolagsaksjonene. Jeg tror de er litt lei av å drive politikk med aksjonsgrupper, og ikke med lokalpolitikere. Men da må de jo lytte til bydelspolitikerne! Det er de som kan området vårt, som kjenner det og befolkningen, og vet hvor skoen trykker. Så å bli hørt, få bedre kommunikasjon mellom rådhus og bydeler, blir viktig, sier Olafsen.

Hun etterlyser også mer satsing på fasiliteter for idrettslagene i Nordre Aker.

– Nordre Aker har noen av de største sportsklubbene i byen. Jeg vet at lederne i disse klubbene føler at det er visse deler av Oslo som bli forfordelt når det gjelder ressurser, slik som banekapasitet.

– Det sittende byrådet skryter av at de bygger nye idrettsbaner i byen?

– Ikke i Nordre Aker. Byrådet har ikke vært flinke nok i Oslo nord/vest, og ikke i denne bydelen. Og det det kommer ungdommer fra andre bydeler også til våre klubber. Skeidbanen, for eksempel, er på grensen til fire bydeler. Jeg vet at de vil har en kunstisbane på Nordre Åsen. Og den er vedtatt men hvor blir det av pengene og planene?

– Så dette vil dere presse på for å få til?

– Ja.

Mindre biltrafikk og bedre helse

Selv om hun vil ha mer til lokal idrett, mener Olafsen at det rødgrønne samarbeidet i Oslo har gitt gode resultater de siste fire årene.

– Resultatene av det som skjer i Oslo nå er mindre trafikk, og mindre utslipp, og det er bra. Jeg har alltid gått til jobben og har astma. Før kunne jeg ikke gå ute når det var kaldt på grunn av dårlig luft, men måtte kjøre bil. Er ikke det litt ironisk? Nå merker jeg stor forskjell på lufta, og kan gå ute når det er kaldt.

– Noen mener det har blitt for vanskelig å kjøre bil i byen?

– Vi gjør det vanskeligere å kjøre bil i sentrum, men vi må se det i sammenheng – også i et fotgjengerperspektiv. Det har blitt veldig underkommunisert i hele bompengedebatten. Det er ikke for å gjøre livet til folk vanskeligere, selv om vi skjønner at vi gjør det, sier Olafsen, og legger til:

– Så vi gjør kanskje ikke hverdagen til folk lettere, men vi gjør den sunnere. I et folkehelseperspektiv er det bevist at det å kjøre mindre bil, gå og reise kollektivt faktisk bedrer helsa til folk.

Endring 29. aug. kl. 12.30: I en tidligere versjon sto det at Nordre Aker MDG, i motsetning til Oslo MDG, er mot høyhusplanene på Gullhaug torg. Dette stemmer ikke. Både Nordre Aker MDG og Oslo MDG sier nei til høyhusplanene.

Personvern og datalagring

Lagring og logging av data

Ved å besøke dette nettstedet lagres noen tekniske data om din internettforbindelse og nettleser. Disse data kan kategoriseres som følger:

Informasjonskapsler

Dette nettstedet bruker cookies/"informasjonskapsler" for å forbedre funksjonalitet og brukeropplevelse.

Vis mer

Teknisk info

Når du besøker et nettsted vil webserveren logge noe teknisk info som din IP-adresse, hvilken nettleser du bruker og tidspunktet for hver gang du forespør data fra serveren, altså når du klikker på en intern lenke og laster en ny nettside eller tilhørende data som skrifttyper, bilder, ulike script som kreves for at nettsiden skal fungere.

Disse dataene spares bare en viss tidsperiode for å kunne utføre feilsøking og feilretting i systemene, og deles aldri med avisens ansatte eller tredjepart.

Brukerinformasjon

Vi lagrer noe informasjon om deg som bruker. På dette nettstedet lagres ingen sensitiv informasjon, men enkel kontaktinformasjon som du gir fra deg når du oppretter en brukerkonto eller kjøper tjenester i nettavisen vil lagres i våre databaser. Dette er nødvendig for å kunne levere tjenestene til deg. Disse dataene slettes når du sletter din brukerkonto.

Hvem lagrer vi data om?

Vanlige besøkende/lesere:

Hvis du besøker dette nettstedet uten å ha registrert en brukerkonto eller abonnement, lagres følgende data om deg:

Vis mer

Innloggede brukere og abonnenter:

Hvis du velger å opprette en brukerkonto og/eller abonnement på nettavisen, vil også følgende informasjon lagres om deg:

Vis mer

NB: Etter at data er slettet vil de likevel kunne spares i inntil 180 dager i backuper. Backuper lagres med høy sikkerhet og begrenset tilgang, og er nødvendig for å kunne drive feilsøking og ivareta brukerenes og datasystemenet sikkerhet.

Dine rettigheter:

Som bruker av dette nettstedet kan du kontakte avisen for å få dine data utlevert og/eller slettet.

Har du en brukerkonto/abonnement, kan du logge inn i din brukerprofil og laste ned dine lagrede data, samt slette din brukerkonto og tilhørende data når som helst.

Vis mer


Hvis du trykker AVVIS vil ingen informasjonskapsler lagres i din nettleser og ingen data om deg logges i våre databaser. Det betyr også at vi ikke kan vite om du har godkjent eller ikke, slik at du vil se denne advarselen på hver side du besøker. Teknisk informasjon (webserverlogger) vil likevel lagre din IP-adresse og nettleserinformasjon, men dise slettes fortløpende som beskrevet ovenfor.

Vi tar ditt personvern på alvor

Ved å besøke dette nettstedet vil noen data bli lagret. Dette er informasjon som er nødvendig for å kunne tilby tjenesten til deg.

Vi lagrer så lite data vi kan, så kort tid som mulig.

Noe gikk galt! Vennligst forsøk på nytt.

Mer informasjon

Siden lastes nå på nytt...