Nordre Aker Budstikke

Oppgitte naboer fant ut at utbygger brukte gamle trafikktall

Finerfabrikken AS i Frysjaveien 29. Foto: Kristin Tufte Haga (Arkivfoto)

– Informasjonen om de nye trafikktallene er ny for vår del og vi har ikke fått oversendt noen oppdatert informasjon om dette hverken fra Bymiljøetaten eller Plan- og bygningsetaten, sier utbyggers arkitekt. Trafikktallene skal oppdateres i tråd med nye og dokumenterte opplysninger, lover de.

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke

Publisert:

Sist oppdatert: 19.10.2020 kl 16:47

BREKKE: Nordre Aker Budstikke har tidligere omtalt planene på tomta i Frysjaveien 29, der Oslo Finerfabrikk AS ligger i dag.

Det er planer om leilighetsutbygging på tomta. I utgangspunktet ser utbygger for seg rundt 200 nye leiligheter på eiendommen.

I forbindelse med planene, har også naboer reagert og kommet med innspill. Også om utbyggers bruk av gamle trafikktall fra Frysjaveien:

«Det vises i saken til at Frysjaveien har en ÅDT 4700 (årsdøgntrafikk, journ. anm.). Oslo kommune ved Bymiljøetaten gjennomførte fra 14.01.2020 til 21.01.2020 en trafikktelling i Frysjaveien ved radarmåling. Denne viste at Frysjaveien har en ÅDT på 9217, med tungtrafikkandel på 11% (…) Det forutsettes at saksdokumentene oppdateres med korrekt trafikkinformasjon, ettersom dette har betydning for støyvurderingene og utbyggingen av eiendommen, og fremtidige beboeres helse og trivsel. Vi ber om tilbakemelding på at dette gjøres,» skriver en av beboerne til saken.

ÅDT 4700 skal være fra 2012, etter det Nordre Aker Budstikke erfarer.


Bymiljøetaten bekrefter at årsdøgntrafikken, ÅDT, i Frysjaveien er 9217 fra tellingen i januar i år.

– I denne saken ble telleresultatet fra den nye trafikktellingen brukt av Bymiljøetaten til en oppdatert kartlegging av støy. Årsaken til at vi foretok en ny trafikktelling her, var at det var sannsynlig at de registrerte trafikktallene på den aktuelle strekningen ikke var tilstrekkelig oppdatert, da har vært nybygging i området. Bymiljøetaten vil i neste støykartlegging (for hele byen) bruke så oppdaterte trafikkdata som vi kan fremskaffe. Vi har for øvrig ikke en fast rutine på overlevering av data med Plan- og bygningsetaten, ifølge Liv Eggebø, pressevakt i Bymiljøetaten.

Nordre Aker Budstikke har vært i kontakt med Grape Architects om de nye trafikktallene:

– Informasjonen om de nye trafikktallene er ny for vår del og vi har ikke fått oversendt noen oppdatert informasjon om dette hverken fra Bymiljøetaten eller Plan- og bygningsetaten. Våre trafikktall ble i sin tid hentet fra Statens vegvesens offisielle kartdatabase. Som fortsatt viser de gamle tallene. I videre prosess vil fakta legges til grunn, og trafikktallene skal oppdateres i tråd med nye og dokumenterte opplysninger om dette, svarer Martin Rasch Ersdal i Grape Architects.

Plan- og bygningsetaten kommenterer de nye tallene slik:


– Vi tar med beboerinnspillet i det videre arbeidet med planen, ifølge senior kommunikasjonsrådgiver Atle Jan Larsen.

Plan- og bygningsetaten om byggehøyden

I Plan- og bygningsetatens (PBE) område- og prosessavklaring av november i fjor, om Oslo Finerfabrikk AS' planer for Frysjaveien 29, skriver blant annet etaten:

«Grape Architects AS foreslår på vegne av Oslo Finerfabrikk AS å regulere til blandingsformål bolig og næring. Næringen plasseres i første etasje mot Frysjaveien. Initiativet har en samlet utnyttelse på 16.000 m² BRA. PBE anbefaler foreslåtte formål, men mener at planområdets grense i nord må flyttes sørover, for å gi plass til planlagt grøntdrag. Bebyggelsens høyder og utnyttelse bør være lavere av hensyn til planlagt bebyggelsesstrukturer og naturverdiene, elverommet langs Akerselva og nabobebyggelsen i sør.»

Plan- og bygningsetaten skriver også:

«VPOR Frysja presiserer at det i visse områder kan være riktig å holde byggehøyden nede for å sikre kvalitet i elverommet og i de offentlige rom. Planområdet ligger langs Frysjaveien, men ikke langs det strekket som er tegnet inn som strøksgate i VPOR. I sør grenser planområdet til bebyggelse i tre etasjer. For å skape kontinuitet bør høydene tilpasses disse og skape en overgang mot strøksgata. PBE anbefaler derfor en høydebegrensning på 4 etasjer langs Frysjaveien i sør og 6 etasjer mot nord (…) Høydeforskjellen mellom elva og eiendommen er på 10-12 meter. For å unngå at bebyggelsen danner en for massiv vegg mot turområdet langs Akerselva, bør bebyggelsen derfor holdes lav på østsiden av planområdet. I følge KDP Akerselva miljøpark bør ikke bebyggelsen langs elva overstige 2-3 etasjer, og PBE stiller seg bak dette.»


Illustrasjon - de hvite moduelene viser hvordan det er planlagt å utnytte tomta i Frysjaveien 29. Foto: ILLUSTRASJON/GRAPE ARCHITECTS AS/PLAN- OG BYGNINGSETATEN

Referat fra oppstartsmøte

I juni i år ble det lagt ut referat fra oppstartsmøte i januar. Der står det blant annet under Plan- og bygningsetatens vurderinger og forutsetninger for anbefalinger fra område- og prosessavklaringen:

«FS (journ. anm. forslagsstiller) har oppfattet plan- og bygningsetatens (PBE) føringer om høyde på 2-3 etasjer mot Akerselva og 4-6 etasjer mot Frysjaveien. FS ønsker å se om det er mulig å utfordre dette noe, ved for eksempel å legge bebyggelsen inn i terrenget og andre grep. Planavgrensningen slik den er tegnet på anbefalingskartet, mot grøntdraget, legger store begrensninger på eiendommen. FS vil fortsette påbegynt dialog med naboeiendommen, Frysja skole, med ønske om at planavgrensningen kan flyttes nordover, slik at det blir en bedre fordeling av grøntdraget mellom eiendommene. Forslagsstiller ønsker å varsle oppstart nå, med et større planområde, for å ivareta en mulig forskyvning av grøntdraget.»

PBE kommenterer i referatet blant annet følgende:

«Vedrørende høyder står PBE ved sin anbefaling og avventer nytt forslag til første dialogmøte. Grøntdraget skal ha samme bredde som fremkommer i VPOR Frysja og ha sammenheng med grøntdraget på den andre siden av Frysjaveien. Grøntdraget kan ellers forskyves nærmere skolen dersom partene kommer til enighet om det. Etterskrift: Planområdet kan varsles med en større avgrensning nå, i påvente av en avklaring mellom forlagsstiller for skoletomten og FS.»


Hele referatet, og andre dukumenter, kan du lese i Plan- og bygningsetatens saksinnsyn.

Flere beboere

Beboere i Frysjalia - OBOS nybygg i Kjelsåsveien 164 – har skrevet et lengre innspill om hva de mener om høyder opp mot åtte etasjer, slik utbygger så for seg i utgangspunktet.

Beboerene viser blant annet til VPOR for området (VPOR er veiledende prinsipplan for offentlige rom) – helhetsplanen for transformasjonen av Brekkeområdet langs Frysjaveien, som PBE også viser til blant annet i referatet fra oppstartsmøtet. I tillegg trekkes kommuneplanen for Akerselva Miljøpark frem:

«Undertegnede samt medsignatører som sender dette brevet, bor i Frysjalia Borettslag. Vi opplever at vi har flyttet inn i en bebyggelse hvor utbygger har fulgt gjeldende VPOR (…) Av forslaget til Frysjaveien 29 ser vi at det legges opp til blokker på opptil åtte etasjer, både langs Frysjaveien og helt ned mot Akerselva. De foreslåtte byggehøydene er klart i strid med bestemmelsene i Kommuneplan 04: Akerselva Miljøpark som angir 2 til 3 etasjer (…) Det er heller ikke tradisjon for i Frysjaveien å bygge like høyt på nedsiden av veien som på oversiden. Dette på grunn av det skrående terrenget mot elven. En utbygging med høye bygg på begge sider av veien, slik som her skissert, vil føre til at det skapes en type skyggefull tunnel i Frysjaveien (…) Bygging opp til 8 etasjer i dette området representert også en dobling fra av dagens etasjehøyder (…) Vi forutsetter at PBE legger opp til at VPOR skal gjelde for alle utbyggere i området, og ikke bare OBOS. Vi forventer derfor at PBE sørger for at aktuelle bekkeløp med tilhørende parkdrag åpnes, og at den gjennomgående åpne linjen blir av samme omfang som skissert på VPOR kartet (…) Vi er ikke imot transformering av Frysjaveien 29 fra industri til bolig, og ønsker våre nye naboer velkommen.»

Det trekkes også frem bekymring for hvordan planlagt utnyttelsesgrad vil påvirke dyrelivet ved elva.

Det er beboer i Frysjalia, Kristin Larsen, som har undertegnet innspillet fra naboene. Hun gjentar at de ikke har noe imot at området skal bygges ut.

– Men omfanget av planene i Frysjaveien 29 ser mye større ut enn VPOR-en legger tilrette for. Her har kommunen lagt opp til at alle utbyggerne i dette området ved Frysjaveien skal følge planen - den helhetlige planen. Det må også Oslo Finerfabrikk gjøre. I VPOR er det ikke lagt opp til like høy bebyggelse på nedsiden av Frysjaveien, sa Kristin Larsen til Nordre Aker Budstikke i forrige sak.

– Vi vil ha et harmonisk og fint utbygget område. Et område som vi og nye naboer kan trives i og ha det godt i årene som kommer. Dette er også et område helt i ytterkanten av Oslo, og vi ser det ikke som naturlig at det bygges like kompakt her som i sentrumsnære områder. Eksisterende grøntområder langs Akerselva har i dag et så stort trykk på finværesdager at man nesten sitter tett som pingviner! Det er derfor svært viktig at planlagte grønntområder i VPOR realiseres, samtidig med at man unngår å maksimere utnyttelsesgraden på utbyggingen i området, som heller ikke er et kollektivknutepunkt.

Du kan lese hele innspillet fra beboerne i Frysjalia her.

Nyhetsbrev fra Nordre Aker Budstikke

Få ukens nyheter oppsummert i et nyhetsbrev fra Nordre Aker Budstikke. Det er gratis, og du melder deg på her!

Personvern og datalagring

Lagring og logging av data

Ved å besøke dette nettstedet lagres noen tekniske data om din internettforbindelse og nettleser. Disse data kan kategoriseres som følger:

Informasjonskapsler

Dette nettstedet bruker cookies/"informasjonskapsler" for å forbedre funksjonalitet og brukeropplevelse.

Vis mer

Teknisk info

Når du besøker et nettsted vil webserveren logge noe teknisk info som din IP-adresse, hvilken nettleser du bruker og tidspunktet for hver gang du forespør data fra serveren, altså når du klikker på en intern lenke og laster en ny nettside eller tilhørende data som skrifttyper, bilder, ulike script som kreves for at nettsiden skal fungere.

Disse dataene spares bare en viss tidsperiode for å kunne utføre feilsøking og feilretting i systemene, og deles aldri med avisens ansatte eller tredjepart.

Brukerinformasjon

Vi lagrer noe informasjon om deg som bruker. På dette nettstedet lagres ingen sensitiv informasjon, men enkel kontaktinformasjon som du gir fra deg når du oppretter en brukerkonto eller kjøper tjenester i nettavisen vil lagres i våre databaser. Dette er nødvendig for å kunne levere tjenestene til deg. Disse dataene slettes når du sletter din brukerkonto.

Hvem lagrer vi data om?

Vanlige besøkende/lesere:

Hvis du besøker dette nettstedet uten å ha registrert en brukerkonto eller abonnement, lagres følgende data om deg:

Vis mer

Innloggede brukere og abonnenter:

Hvis du velger å opprette en brukerkonto og/eller abonnement på nettavisen, vil også følgende informasjon lagres om deg:

Vis mer

NB: Etter at data er slettet vil de likevel kunne spares i inntil 180 dager i backuper. Backuper lagres med høy sikkerhet og begrenset tilgang, og er nødvendig for å kunne drive feilsøking og ivareta brukerenes og datasystemenet sikkerhet.

Dine rettigheter:

Som bruker av dette nettstedet kan du kontakte avisen for å få dine data utlevert og/eller slettet.

Har du en brukerkonto/abonnement, kan du logge inn i din brukerprofil og laste ned dine lagrede data, samt slette din brukerkonto og tilhørende data når som helst.

Vis mer


Hvis du trykker AVVIS vil ingen informasjonskapsler lagres i din nettleser og ingen data om deg logges i våre databaser. Det betyr også at vi ikke kan vite om du har godkjent eller ikke, slik at du vil se denne advarselen på hver side du besøker. Teknisk informasjon (webserverlogger) vil likevel lagre din IP-adresse og nettleserinformasjon, men dise slettes fortløpende som beskrevet ovenfor.

Vi tar ditt personvern på alvor

Ved å besøke dette nettstedet vil noen data bli lagret. Dette er informasjon som er nødvendig for å kunne tilby tjenesten til deg.

Vi lagrer så lite data vi kan, så kort tid som mulig.

Noe gikk galt! Vennligst forsøk på nytt.

Mer informasjon

Siden lastes nå på nytt...