ANNONSE
ANNONSE
Nordre Aker Budstikke

Utvider planområdet for sykkelveien

Syklister og gående om hverandre forbi Disen Borettslag i 2016, på vei opp og ned til sentrum. Foto: KRISTIN TUFTE HAGA

Statens vegvesen skal oppgradere gang- og sykkelveien som blant annet går langs Muselunden, og varsler utvidelse av planområdet.

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke

Publisert:

ANNONSE
ANNONSE
ANNONSE

ÅRVOLL/DISEN: Våren 2019 varslet Statens vegvesen oppstart av arbeid med reguleringsplan for ny sykkelvei med fortau langs Riksveg 4 (Rv 4) ved Bjerke og langs Muselunden, mellom Årvoll skole og Sinsenkrysset.

Nå varsler Vegvesenet, gjennom Plan- og bygningsetatens plankunngjøring, utvidelse av planområdet. Detaljreguleringen ligger ute til ettersyn, med uttalelsesfrist 25. november.

«Bakgrunn for utvidelsen er at det igjennom planarbeidet og avklaringer med Oslo kommune har blitt sett behov for mer areal for å sikre gode og naturlige tilkoblinger mot omkringliggende anlegg.

Hensikten med utvidelsen og prosjektet i sin helhet er å bedre trafikksikkerheten og fremkommeligheten for gående og syklende langs Rv.4,» skriver Vegvesenet i kunngjøringen.

Opplevdes utrygt

Strekningen Årvoll skole–Muselunden er en del av Statens vegvesenets hovedsykkelrute langs Rv 4 Trondheimsveien. I 2016 skrev Nordre Aker Budstikke om at beboere i Disen Borettslag ved Muselunden var engstelige for å bruke gang- og sykkelveien fordi syklistene holdt høy hastighet der.

ANNONSE

– Når det gjelder de utfordringer som blir videreformidlet fra beboere i området, er dette noe vi erkjenner. Vi har tidligere utbedret deler av strekningen, og i Plan for nytt sykkelnett i Oslo ligger det planer for utbedring av hele strekingen mot 2025, sa Christian Claussen, sykkelkontakt i Oslo for Statens vegvesen til avisen for tre år siden.

Minimere konfliktnivået

Hensikten med arbeidet som nå er i gang, er å utvide dagens gang- og sykkelvei til sykkelvei med fortau.

Statens vegvesen skriver dette om bakgrunnen for tiltaket:

«Det er et høyt antall syklister og fotgjengere på strekningen, og det er et stort behov for å skille gående og syklende. For å nå målene om økt sykkelandel må det tilrettelegges og andelen syklister må dobles. Da er det viktig å skille gående og syklende for å minimere konfliktnivået mellom disse trafikantgruppene. Strekningen er også skoleveg. Strekningen er en del av sykkelrute Rv 4, og er prioritert i 2025-nettet i plan for sykkelveinett som ble vedtatt av bystyret 23.05.2018. Prosjektet vil også berøre bussholdeplass Bjerke, retning sentrum nord for krysset. Denne bussholdeplassen betjenes i dag av flybussen og en mindre oppgradering påregnes.»

Det nye, utvidede planområdet.

ANNONSE

Det opprinnelige planområdet, før utvidelsen.

Saken kan følges i Plan- og bygningsetatens saksinnsyn.

Nyhetsbrev fra Nordre Aker Budstikke

Få ukens nyheter oppsummert i et nyhetsbrev fra Nordre Aker Budstikke. Det er gratis, og du melder deg på her!

Nøkkelord

ANNONSE
ANNONSE
ANNONSE