Nordre Aker Budstikke
Seksjonsheader

Høyres BU-lederkandidat:

– Blir provosert av at byrådet snakker ned det private initiativ

Erik Kreyberg Normann håper på å bli Nordre Akers neste bydelsutvalgsleder. Foto: Karl Andreas Kjelstrup

VALG 2019: Høyre stiller med en tungvekter til vervet som leder i bydelsutvalget. Erik Kreyberg Normann, med bakgrunn fra lederstillinger i helsevesenet, mener vi må bekjempe sosiale ulikheter, få bedre vei i Maridalen – og både svømmehall og badeland i bydelen.

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke

Publisert:

Sist oppdatert: 30.08.2019 kl 08:38

Du som bor i Nordre Aker kan i år stemme i to valg – det er valget av nytt bystyre, og valget til bydelsutvalget (BU) i Bydel Nordre Aker. Fram til valgdagene 8. og 9. september presenterer vi alle partiene som stiller til bydelsutvalget i Nordre Aker, og deres toppkandidater. Vi snakker om hvilke saker de mener er viktige å jobbe for og med i neste periode. Først ut er Høyre, og BU-lederkandidat Erik Kreyberg Normann.

Erik Kreyberg Normann, Høyres BU-lederkandidat for perioden 2019-2023. Foto: Privat

Erik Kreyberg Normann (f. 1956)

Bosted: Kjelsås

Bodde i Nord-Norge til han var vel 5 år, deretter på Kjelsås. Har vært elev ved Kjelsås skole og Grefsen gymnas.

Yrke: Lege. Har blant annet vært overlege ved Aker sykehus, og hatt direktørstillinger ved Barne- og familieetaten, Ullevål sykehus, Ahus, Sykehuset Buskerud og Helsedirektoratet. Jobber nå som konsulent i eget firma, sammen med kona Lisbeth.

Fritidsinteresser: – Det går mye i organisasjonsarbeid, som for eksempel i Nordre Aker Høyre, hvor jeg har vært medlem i 20 år. Er med i Maridalen Rotaryklubb, og skal være distriktsguvernør i 2021/22 for 52 klubber. Har vært leder i Norsk sykehus- og helsetjenesteforening siden 2005, og gjennom det også hatt noen internasjonale verv, og sitter nå som past president i International Hospital Federation. Disse vervene går jeg ut av i slutten av året, og får mer tid til å vie til politikken.

NORDRE AKER: – Det som er viktig nå, sett fra mitt ståsted, er å få en endring i bystyret, og det regimet som styrer Oslo. Ser gjerne at det blir et borgerlig flertall etter dette valget, og ønsker med mitt kandidatur i denne bydelen til å bidra til stemmer på borgerlig side, sier Erik Kreyberg Normann.

Han er Nordre Aker Høyres toppkandidat til bydelsutvalget (BU), og den partiet vil skal ta over vervet som bydelsutvalgsleder etter Per H. Christiansen. Siden bydelsreformen i 2004 har Høyre hatt alle BU-lederne i Nordre Aker.

– Hvordan ser drømmebyrådssammensetningen din ut?


– Jeg synes vi har hatt en god konstellasjon i Nordre Aker denne perioden, med Frp, Venstre og Høyre. Så et byråd med disse partiene hadde ikke vært noen dårlig løsning, det er god bredde i de partiene, sier Normann.

Helsetjenester

– Men det viktigste er en endring. Med min bakgrunn fra helsesektoren, blir jeg provosert av at det sittende byrådet snakker ned det private initiativ – i sammenhenger som gjelder barnehage, eldreomsorg, og helsetjenester som sådan. Jeg har i norn år drevet private helsetjenester, og jeg kjenner meg ikke igjen i beskrivelsene som gis. Jeg mener det skal være rom for såvel offentlige, private og ideelle aktører i helsesektoren. Det er de som har det beste tilbudet i en konkurranseutsetting som bør vinne, ikke styres på bakgrunn av en prinsipiell motstand.

– I hvilken grad mener du BU kan påvirke vedtak i byråd og bystyre?

– Jeg tror BU er en viktig kanal på vei til bystyret. Den formelle strukturen mellom BU og bystyre er én ting, men også de posisjonene og kontakten de enkelte medlemmene har til sine partifeller i bystyret er viktige for gjennomslag.

Miljø

– Hvilke sak(er) blir avgjørende i valget?


– Det er ingen tvil om at det er miljø. Det er en viktig faktor for mange, sier Normann.

Han mener det er skapt et inntrykk av at det er MDG som har en grønn politikken, men at det er feil.

– MDG har bare vært utrolig flinke til å profilere den. Kloden overlever ikke om den blir dynget ned i plastforsøpling og utslipp av miljøgifter. Det er ikke noe parti som ikke har fokus på miljø. Jeg er veldig opptatt av miljø selv. Og Høyre har hatt en miljøpolitikk lenge før MDG så dagens lys, sier Normann.

– Og så er det jo bompenger. Personlig synes jeg ikke det er den største saken. Noen av oss som har bodd innenfor ringen har vært heldige og sluppet bompenger til nå. Med de nye bommene blir det en likere fordeling av byrden. Men jeg ser utfordringene mange har med transport, og å opprettholde fritidssysler. Derfor foreslår Høyre en ordning med tre timer fritak for bompenger om ettermiddagen. Og så er kanskje ikke tre timer nok, sier Normann, som legger til at han er opptatt av at bompenger ikke bare skal være en ekstra skatt.

– Pengene bør brukes til det som er formålet. Mer burde gå til vei, nå synes jeg for mye av bompengene brukes til kollektivtransport, sier han og legger til at Oslo Høyre selvfølgelig ønsker å styrke kollektivtilbudet, blant annet gjennom en ny t-banetunnel som dekker en større del av byen – deriblant Ullevål sykehus og Sagene – enn det forslaget det sittende byrådet har gått for.


I bydelen vår vil Nordre Aker Høyre ha flere avganger med lokaltog til Kjelsås, samtidig som bussforbindelsen, spesielt til til den nye bydelen ved Frysjaveien, styrkes.

Han trekker også frem eiendomsskatten, som ble innført av Ap-byrådet.

– Jeg er for all støtte til gode formål, men eiendomsskatten har ikke blitt brukt til det formålet jeg trodde – nemlig styrket eldreomsorg og barnehager, sier Normann, og viser til at Oslo Høyre går til valg på å fjerne eiendomsskatten helt.

Topptrioen i Nordre Aker Høyre: 1. kandidat Erik Kreyberg Normann har med seg 2. kandidat Elisabeth Børve Riksfjord (t.v.) og 3. kandidat Sidsel Kjeldaas Salte. Foto: Karl Andreas Kjelstrup

Sosiale ulikheter

– Hva er den største politiske utfordringen i Nordre Aker?


– Nordre Aker er en heldig bydel, en bydel som går godt, men det betyr ikke at det ikke er sosiale ulikheter i bydelen. Fritidstilbud som AKS (aktivitetsskole) er viktig, og jeg syns ikke det er riktig at vår bydel ikke får nyte godt av byrådets gratisordning. Det er folk i vår bydel som ikke er på inntektstoppen, sier Normann.

– Så tilbudet bør heller behovsprøves enn å gjelde alle i en gitt bydel?

– Har man råd til at alle får det, er det fint. Men det er ikke slik det er i dag, hvor enkelte bydeler er valgt ut. Da mener jeg man bør dele tilbudet, for eksempel at alle familier i byen med inntekt under en viss grense kan få gratis AKS.

Bedre forhold langs Maridalsveien

– Hvilke saker som angår Nordre Aker er viktigst for deg og Høyre i valgkampen?

– Jeg er opptatt av å få orden på Maridalsveien, og få på plass en ordentlig gang- og sykkelvei. Det handler delvis om livskvalitet og det å kunne bevege seg, men også trafikksikkerhet. Maridalsveien innenfor Brekkekrysset er farlig slik den er i dag. Veien trenger en bredde og standard som er bedre enn i dag. Det er noe vi har kjempet for i årevis, og nå håper jeg på en fortgang.

Nordre Aker Høyre har programfestet veiskulder hele veien til Skar, ikke bare fra Brekke til Hammeren, slik det er vedtatt nå, med oppstart i 2022. Normann legger til at han og Høyre i Nordre Aker mener at den hullete Maridalsveien bør asfalteres allerede nå, i påvente av utbyggingen som ligger flere år frem i tid.

– Vi går også til valg på å asfaltere traseene i Linderudkollen skianlegg, slik at det kan brukes til rulleski, og få på plass en rulleskiarena på Kringsjå.

– Og så er jeg opptatt av eldreomsorg og barnehager. Jeg mener det bør være konkurransebasert, og konkurranse på like vilkår, slik at vi får det beste tilbudet og mest mulig for pengene, sier Normann.

Drikkevannet

En tredje sak BU-lederkandidaten brenner for er Maridalsvannet.

– Det er noe som angår hele byen, og er kanskje ikke en lokalsak. Men vi MÅ ta vare på drikkevannet vårt, som er en sårbar ressurs vi må forvalte best mulig. Det forundrer meg for eksempel at vi øser ut vann i blomsterbed samtidig som det styrtregner. Det er merkelig at slik vanning ikke er sensorstyrt, sier Normann.

Tilgang på rent drikkevann er viktig for alle, men legen trekker frem hvor livsviktig det er for pasienter på sykehus, institusjoner og personer som ikke kan forlate byen, dersom drikkevannskilden skulle bli satt ut av spill.

– Derfor er det også viktig med fortgang i å få på plass en reservedrikkevannskilde for Oslo. Vi som bor her ved Maridalsvannet bør uansett ha et ekstra fokus på drikkevannet, sier Normann.

Svømmeanlegg og Sogn-tomta

Men det er ikke bare vann som skal drikkes som opptar Høyre-toppen i Nordre Aker: Lokalpolitikerne i Nordre Aker har i en årrekke drømt å få et svømmeanlegg til bydelen. Bademeldingen fra 2015 slo fast at det er behov for et nytt bad i Oslo vest.

Allerede før Engebråten skole ble bygget, ble det diskutert å bygge bad der, poengterer Normann.

– Når skolen nå skal utvides, ville det være fint å kunne se det i sammenheng med et svømmebasseng, derfor har vi programfestet det. Det er en realitet at altfor mange mennesker har druknet i år i Norge. Rapporter viser at barn og unges svømmeferdigheter ikke er gode nok, sier Normann.

Også på den gamle Sogn vgs.-tomta ønsker Høyre seg et badeanlegg, her gjerne noe i badeland-størrelse.

Fortetting og utbygging

– Hva mener dere om utbyggingsforslagene på Tåsen?

– Det er viktig å begrense omfanget, og utbyggingen må passe inn i bydelen og nærmiljøet. Det passer ikke med store høyhus på Tåsen – det ene som er der allerede er jo et fremmedelement. Når vi er på dørbank i området er det mange som forteller at de er fortvilet over situasjonen, og planene, sier Normann, og lover at Høyre vil jobbe for en utvikling som tar vare på nærmiljøets kvaliteter.

Nordre Aker Høyre har programfestet å bevare småhusplanen, og sier nei til utbygging av småhusområder i Nordre Aker, og Normann lover at Nedre Grefsen er et område Høyre ikke vil røre.

På Ullevål vil partiet for øvrig jobbe for å få til et kulturhus og ungdomsklubb i kinobygget.

– Hvorfor skal jeg som velger i Nordre Aker gi min stemme til Høyre og deg?

– Fordi Høyres politikk er en politikk som er viktig for deg som bor i Oslo. Vi har fokus på miljø, utviklingen av Oslo, god skole, eldreomsorg, god integreringspolitikk, og vi ønsker flere kulturtilbud i byen. Personlig har jeg mangeårig organisasjonserfaring, og synes det er gøy å jobbe sammen med folk for å finne gode løsninger. Det skal jeg gjør i bydelsutvalget, enten det blir som leder eller i en annen posisjon.

Nøkkelord

Personvern og datalagring

Lagring og logging av data

Ved å besøke dette nettstedet lagres noen tekniske data om din internettforbindelse og nettleser. Disse data kan kategoriseres som følger:

Informasjonskapsler

Dette nettstedet bruker cookies/"informasjonskapsler" for å forbedre funksjonalitet og brukeropplevelse.

Vis mer

Teknisk info

Når du besøker et nettsted vil webserveren logge noe teknisk info som din IP-adresse, hvilken nettleser du bruker og tidspunktet for hver gang du forespør data fra serveren, altså når du klikker på en intern lenke og laster en ny nettside eller tilhørende data som skrifttyper, bilder, ulike script som kreves for at nettsiden skal fungere.

Disse dataene spares bare en viss tidsperiode for å kunne utføre feilsøking og feilretting i systemene, og deles aldri med avisens ansatte eller tredjepart.

Brukerinformasjon

Vi lagrer noe informasjon om deg som bruker. På dette nettstedet lagres ingen sensitiv informasjon, men enkel kontaktinformasjon som du gir fra deg når du oppretter en brukerkonto eller kjøper tjenester i nettavisen vil lagres i våre databaser. Dette er nødvendig for å kunne levere tjenestene til deg. Disse dataene slettes når du sletter din brukerkonto.

Hvem lagrer vi data om?

Vanlige besøkende/lesere:

Hvis du besøker dette nettstedet uten å ha registrert en brukerkonto eller abonnement, lagres følgende data om deg:

Vis mer

Innloggede brukere og abonnenter:

Hvis du velger å opprette en brukerkonto og/eller abonnement på nettavisen, vil også følgende informasjon lagres om deg:

Vis mer

NB: Etter at data er slettet vil de likevel kunne spares i inntil 180 dager i backuper. Backuper lagres med høy sikkerhet og begrenset tilgang, og er nødvendig for å kunne drive feilsøking og ivareta brukerenes og datasystemenet sikkerhet.

Dine rettigheter:

Som bruker av dette nettstedet kan du kontakte avisen for å få dine data utlevert og/eller slettet.

Har du en brukerkonto/abonnement, kan du logge inn i din brukerprofil og laste ned dine lagrede data, samt slette din brukerkonto og tilhørende data når som helst.

Vis mer


Hvis du trykker AVVIS vil ingen informasjonskapsler lagres i din nettleser og ingen data om deg logges i våre databaser. Det betyr også at vi ikke kan vite om du har godkjent eller ikke, slik at du vil se denne advarselen på hver side du besøker. Teknisk informasjon (webserverlogger) vil likevel lagre din IP-adresse og nettleserinformasjon, men dise slettes fortløpende som beskrevet ovenfor.

Vi tar ditt personvern på alvor

Ved å besøke dette nettstedet vil noen data bli lagret. Dette er informasjon som er nødvendig for å kunne tilby tjenesten til deg.

Vi lagrer så lite data vi kan, så kort tid som mulig.

Noe gikk galt! Vennligst forsøk på nytt.

Mer informasjon

Siden lastes nå på nytt...