Nordre Aker Budstikke
Seksjonsheader

Frps toppkandidat:

– Har blitt veldig lei av politikere

Hans A. Kielland Aanesen har sittet i bydelsutvalget i Nordre Aker i fere perioder, og er partiets toppkandidat. Foto: Karl Andreas Kjelstrup

Politikerne har distansert seg altfor mye fra folket, er for lite lydhøre og relaterer seg dårlig til det som opptar vanlige folk, mener Nordre Aker Frp. – Bydelsutvalgene er supperåd som gjør hestehandler, mener 1. kandidat Hans A. Kielland Aanesen.

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke

Publisert:

Sist oppdatert: 31.08.2019 kl 17:53

Du som bor i Nordre Aker kan i år stemme i to valg – det er valget av nytt bystyre, og valget til bydelsutvalget (BU) i Bydel Nordre Aker. Fram til valgdagene 8. og 9. september presenterer vi alle partiene som stiller til bydelsutvalget i Nordre Aker, og deres toppkandidater. Vi snakker om hvilke saker de mener er viktige å jobbe for og med i neste periode. Her møter du Fremskrittspartiets tre øverste listekandidater i Nordre Aker.

Hans A. Kielland Aanesen. Foto: Karl Andreas Kjelstrup

Hans A. Kielland Aanesen (f. 1951)

Bosted: Nordberg

Yrke: Sivilingeniør i kybernetikk/anvendt matematikk, og bedriftsøkonom. Jobber internasjonalt med internettstandardiseringer for omstilling og digitalisering av helse- og omsorgstjenester i privat og offentlig sektor.

Fritidsinteresser: – Jeg er veldig opptatt av helse, som også er det jeg jobber med. Spiller tennis og går langrenn. Men hobbyen har blitt jobb – å gjøre noe med helsesystemene våre.

NORDRE AKER: «Folket er eiere og ikke klienter av det offentlige!» Dette er overskriften på Nordre Aker Frps valgkampbrosjyre.

– Jeg har blitt veldig lei av politikere. Jeg mener at det er folkeavstemminger som skal gjelde, sier Hans A. Kielland Aanesen, som har sittet i bydelsutvalget (BU) for Nordre Aker Fremskrittsparti i flere perioder, og som nok en gang står øverst på partiets bydelsliste.

Som andrekandidat har ham med seg Arne Østreng fra Lofthus, som også var fast BU-representant før inneværende periode, da Frp mistet én av sine to mandater. Nummer tre på lista er Geir Ugland Jacobsen fra Grefsen, som også er valgkampleder i Oslo Frp, og kandidat til bystyret.

Politikere

– Jeg reagerer veldig på inkompetansen i den politiske styringen, og på offentlig sløsing. Det er hjerteskjærende inkompetent, mye av det jeg ser. Vi hadde trengt å få dyrket frem en ny politikerrase som er mer kompetent, og mindre bundet til sideordnede interesser som ikke har med samfunnets beste å gjøre – som for eksempel at man blir for glad i taburetten sin, sier Jacobsen.

Nordre Aker Frp mener politikere generelt har distansert seg så mye fra folket, og er så lite lydhøre for folkemeningen, for fakta og realiteter, at de nærmest har blitt et eget, «tverrpolitisk kollegium».

1. kandidat Hans A. Kielland Aanesen, 3. kandidat, og bystyrekandidat, Geir Ugland Jacobsen, og 2. kandidat Arne Østreng. Foto: Karl Andreas Kjelstrup

– Hva slags politikere skulle man hatt?


– Jeg ville hatt politikere som mer helhjertet jobber for flagg og fedreland, og velgerne. Uselvisk, og med næringserfaring og kompetanse til å føre en realistisk politikk. Og jeg vil ikke være i politikken for å skaffe meg venner blant andre politikere, men for å gjøre en jobb for velgerne som har valgt meg, sier Jacobsen.

Det er viktig å huske på at når man kommer i posisjon, skal man representere alle velgerne.

– Ikke bare dem som stemte på deg. Det gjør ikke dagens byråd, og det er veldig frustrerende. De kjører knallhardt på å tilfredsstille egne velgere, og gir fullstendig blaffen i resten.

– Hvordan ser drømmebyrådet ut etter valget?

– Det bør være så blått som mulig. Et sterkt Frp, men vi innser at vi ikke får flertall alene. Så det må bli i allianse med Høyre, FNB og kanskje Senterpartiet, for Senterpartiet har egentlig ikke noe på rød side å gjøre. Dette er partier som setter nasjonale interesser først. Høyre har riktignok nærmet seg midten så mye at jeg er litt usikre på dem. Men de er en god alliansepartner, sier Jacobsen.

Byutvikling

– Hvilke saker blir de avgjørende i dette valget, tror dere?

– Det er synet på byutviklingen. Det har aldri vært så sterke motpoler i noe kommunevalg om hvordan byen skal se ut og fungere.

Nordre Aker Frp mener det både har med utbygging og med innvandring å gjøre.

– Frp vil ha en innvandringsstopp til Oslo for å ivareta integreringen. Og vi mener Oslo er full, vi behøver ikke stappe mer inn i Oslogryta. Oslo må samarbeide med tilgrensende kommuner og bygge ut kommunikasjonen. Vi ser allerede nå at det går like raskt fra Lillestrøm til Oslo sentrum, som fra Grefsen og ned til sentrum. Det er ingen menneskerett å bo i Oslo. I alle fall ikke bo der billig, sier Jacobsen.


Partiet er også mot å røre markagrensa i byutviklingsøyemed.

– Marka er Oslos kanskje største aktivum. Og en god grunn for mange til å bo i Oslo.

– Vi vil ha flere grønne lunger og parker, slik som i Nydalen. Det må ikke stoppes av grådighet og lyst til å få en mest mulig folkerik by – noe man kan mistenke de rød for å ønske. Det har med fordelaktige demografiske endringer å gjøre, som kommer som følge av innvandringen, sier Jacobsen.

– Hvilke lokale saker i Nordre Aker er viktige å jobbe med for Frp?

– Det er nettopp byutvikling, og fortettingspolitikken. Camilla Wilhelmsen (bystyrerepresentant for Frp, og nestleder i byutviklingskomiteen) har hjulpet oss veldig, og vi var vel de første som så galskapen med fortettingstrusselen på Nedre Grefsen, sier Aanesen.

Samferdsel

En annen sak er å redusere hindringen for biltrafikken i byen, og lage systemer som øker tilgjengeligheten for alle.

– Vi er også for å redusere trafikk til bykjernen, men det skal ikke blokkeres. Vi må åpne opp sentrum igjen, sier Aanesen.

– Oslo har nærmest blitt åreforkalket. Det er en lukket by der mange avskjæres fra å bruke sentrum. Tidligere kunne min gamle mor kjøre til byen, og gjøre de ærendene hun skulle. Det har hun ikke gjort på to år. Det er for dyrt, for tungvint, for usikkert og for kollektivt for mange, sier Jacobsen, og legger til at det fører til at mange butikker i sentrum sliter.

– Jeg er medeier i en butikk i sentrum, og jeg vet at de sliter, selv om byrådet sier noe annet.

Dårligere fremkommelighet for biltrafikk har også et sosialt aspekt, sier han:

– Gamle og syke får ikke like mye besøk som før, og barn kommer ikke på trening – fordi det har blitt for dyrt og tungvint å ta seg frem i Oslo. Det er så mange som berøres. I et samfunnsøkonomisk perspektiv senker du hele aktivitetsnivået, og det gir økonomiske og sosiale utslag, og utslag på livskvalitet. Det må vi gripe fatt i.

– Vi har fått henvendelser fra folk i rullestol som har problemer med å komme seg frem på grunn av høye fortauskanter. Så istedenfor å bare tenke syklister, så må man tenke alle grupper myke trafikanter, sier Østreng.

– For vi er ikke imot sykling, men det må være mer balansert. Nå er det slik at du skal sykle, selv om du har kommet opp i årene, og slik kan vi ikke ha det, legger Aanesen til.

Nordre Aker Frp ser på beboerparkeringen som en ekstrabeskatning, og ønsker at den fjernes.

– Nå skal ordningen evalueres, og da må vi stille ordentlige spørsmål så vi får med alle argumenter for og imot, sier Østreng.

Klima og miljø

Lokallaget i Nordre Aker har også engasjert seg i klimasaken, og er tydeligere i talen enn det sentrale Fremskrittspartiet.

– Frp sentralt har ikke tatt et veldig klart standpunkt til global oppvarming og hva det skyldes. De forholder seg avventende, og det er hele tiden snakk om tro, og det er mye tvil ennå. Men her i bydelen vil vi si at klimareligionen har gått altfor langt, og er i ferd med å ødelegge samfunnet, og kanskje hele vesten, sier Jacobsen.

– Hvordan slår det ut lokalt?

– Det er jo grunnen til de radikale endringene som byrådet nå gjennomfører. De skjuler seg bak klimabegrunnelser, som overhodet ikke er godt nok dokumentert, og bak en påstand om at luften i Oslo er livsfarlig. Det er bare sprøyt og vås. Jeg har vokst opp i Oslo, og kjørt motorsykkel i snar 50 år, og fulgt utviklingen, og luften har blitt mye bedre siden 60-tallet. Da var det industri, vedfyring, koks og biler uten katalysator, og mye mer forurensning. Nå er forurensningen knapt merkbar, og jeg vil si at luften er ren, til by å være. Det er ingen grunn til å legge ned byen, og starte med «ny by» på grunn av det. Det er en unnskyldning for å gjøre endringer som ellers ikke hadde vært politisk gjennomførbare, og det er en farlig utvikling der ingen tør å protestere, sier han.

Aanesen mener det føres en skremselspropaganda i klimadebatten.

– En skremselspropagandaen, som har skremt vannet av barn og unge, med at CO2 er en forurensing, men som faktisk er grunnlaget for hele livet. Det har blitt grønnere enn noensinne, likevel får vi dommedagsprofetier fra folk som har studert political science og aldri vært ute i arbeidslivet eller kan noe naturvitenskapelig, sier han.

Nordre Aker-kandidatene mener man i politikken må skille mellom miljø og klima.

– Vi er veldig for miljø, og det er en selvfølge at man ikke vil ha plast i havet, og søppel på gatene. Og svevestøv og NOx er selvfølgelig en forurensning. Men hele tiden å kjøre på CO2-fangst, er å sløse ekstreme midler på noe som er livets gass, sier Aanesen.

– Svevestøv-problematikken, som vi har langs Ring 3, kunne man løst ved å rengjøre gatene et par ganger i måneden om vinteren, og henvist tungtrafikken til høyrefila, sier Jacobsen.

Ullevål sykehus

Nordre Aker Frp er sterkt mot Helse Sør-Østs planer for nedleggelse av Ullevål sykehus og å samle funksjoner og bygge stort på Gaustad. De mener man må høre på fagmiljøene som argumenterer sterkt mot sykehusplanene.

– Det er også en sikkerhetsrisiko – samles alt på ett sted, er man sårbar om det skjer noe der, sier Østreng.

– Mammutsykehus er uansett ikke måten å gjøre det på, det ser vi også internasjonalt. Det blir en langt mer spesialisert helsetjeneste, og distribuert helsestruktur er fremtiden fordi teknikken gir mulighet til det, da er det åpenbart at å bygge gigantsykehus er en feilslått politikk, sier Aanesen.

Barnehage og sykehjem

Nordre Aker Frp ønsker også å stoppe re-kommunaliseringen av sykehjem og barnehager, som er satt i gang av byrådet.

– Det offentlige skal ha kvalitetssikring- og tilsynsfunksjon. Men det skal være både offentlige og private utøvere, slik at man får den konkurransen og innovasjonen som trengs i tjenestene, sier Aanesen.

Frp mener innovasjonen forsvinner når det er offentlig drift, mens incentivene for utvikling og forbedring er langt større hos private.

– Det offentlige skal forvalte og kontrollere, gjerne med jevnlige revisjoner, sier Jacobsen.

– Så finnes det folk også blant helsetilbyderne som bare ute etter profitt, men da har det offentlige feilet i tilsynsfunksjonene, sier Aanesen.

Tåsen

– Hva tenker dere rundt planene som foreligger for nytt Tåsensenter, og den øvrige utviklingen av Tåsen som knutepunkt?

– Først og fremst må man forholde seg til småhusplanen. Det er udemokratisk når et område omreguleres og forutsetningen endres, etter at folk har investert og kjøpt bolig i et småhusområde, sier Aanesen.

– Vi synes at byggehøydene er for store, og at volumet blir for stort. Og så har vi problemet med at det er småhusplanen som gjelder på den ene siden, og en annen regulering på den andre siden ved senteret. Vi må sikre en jevnere overgang mellom disse, ikke bare en vegg på den ene siden, sier Østreng, som mener beboerne og de berørte i langt større grad må med i prosessen.

Også i dette prosjektet bør det bygges ut etter fingerprinsippet, og ikke fortetting for en hver pris, forklarer Aanesen.

– Man må ha grønne lunger som infiltrer alt. Å tenke mye mer miljø enn det fanatiske MDG gjør, det har jo blitt en egen religion, som predikerer dommedag. Det er «gammelsovjetisk» utbyggingspolitikk å ha det høyt og tett. Det er ikke miljøpolitikk.

Nydalen

– Oslo har få grønne lunger sammenliknet med andre byer i Europa. Det er riktignok mye grønt med marka, men folk kan ikke gå ut i skogen hver dag. Så parken i Nydalen er vi veldig opptatt av blir realisert på en skikkelig måte, påpeker Østreng.

– Eiendommene hvor det er foreslått park er private. Hvordan skal man løse det?

– Her må man sette en markedsverdi på tomta, og så får kommunen kjøpe den, sier Jacobsen.

– Og parken kan ses i sammenheng med sykkelvei fra Storokrysset, som er fælt for syklister. Og vi har vært opptatt av å legge sykkelveiene litt på siden, slik det delvis er trasé for, og evt. få sykkelvei gjennom parken og rett ned i Nydalen, sier Østreng.

BUs rolle

– Hvordan når BU fram til de avgjørelser som tas i bystyret?

– Bydelene skal bestå, for det er en serviceinstitusjon, men du har fått et politisk supperåd som sitter med politiske hestehandler. Vi har så mange profesjonelle mennesker i bydelen som gjør en kjempejobb. Det tilsier jo alle brukerundersøkelser, sier Aanesen.

Han ønsker mer sentralisert politisk styre av Oslo, for å sikre likhet i tilbudene til befolkningen.

– Slik at man ikke sitter med forskjellige politisk sammensatte bydelsutvalg. Det viktigste for oss er at bydelene består, men BUs funksjon bør man kunne diskutere.

– Er det riktig at det må aksjonsgrupper til, slik som vi så på Nedre Grefsen, og nå på Tåsen og for park i Nydalen, for å nå frem med lokale saker?

– Ja, for da er du inne på lokaldemokrati igjen. Og hvorfor skal vi ikke kunne ha lokale, regionale og nasjonale folkeavstemminger i et moderne samfunn? Det vil gjøre at folk blir, og kan være, mer engasjere, sier Aanesen.

– Det er fullt mulig med de tekniske løsningene vi har, å ha avstemminger et par ganger i året. Da er det ingen tvil om hvor folkemeningen ligger. Men det vil helst mange politikere ikke vite. For da mister de makten til å ta seg til rette, vel vitende om at det ikke er folkeviljen de representerer. Så vi skulle gjerne hatt Nordre Aker som et forsøksområde på direktedemokrati, sier Jacobsen.

– Hva skulle dere ønske folk i Nordre Aker var mer opptatt av?

– Vi mener de burde vær mer opptatt av en del av flaggsakene til Frp. Vi er jo ikke fornøyde med oppslutningen, sier Jacobsen.

– Og så blir vi demonisert.

– På hvilken måte?

– Særlig i riksmedier. Kommer det en nyhet er den negativ, du vet det, før du har lest den. Og skjer det noe positivt så er ikke det det som nevnes. Det blir en skjev og tidvis uriktig dekning. De utelater det som kan gi «creds», men blåser opp det som kan virke negativt. Stordelen av «gammelmedia» elsker jo å demonisere høyresiden, sier Jacobsen.

– Jeg tror folk har fått politikerforakt, fordi de underestimerer folks egne vurderinger, sier Aanesen.

Bompenger

Bompengesaken har skapt et jordskjelv i det politiske Norge, og vekket en protestbevegelse som har skapt bompengepartiet FNB. De ser ut til å bli representert i bystyret, men stiller ikke egen liste til bydelsutvalget i Nordre Aker.

– Frp har hatt under 1/3 av kjøttvekta i regjering, og da får vi ikke gjennomslag for alle sakene våre. Men folk elsker å hate Frp for at det har blitt mer bompenger. Men stemte de på Frp? Nei, sier Jacobsen.

Han understreker at de ønsker bompengeopprøret velkommen.

– Og vi vil ikke motarbeide de som jobber mot bompenger. For vi har vært mot bompenger hele veien, men ikke fått gjennomslag. Man skal velge sine fiender med omhu, og bompengepartiet er ikke en av våre fiender. Men svakheten deres er at de ikke har et komplett program, på områder der Frp har klare standpunkter og har hatt politikk på i årtier.

– Hvis jeg som velger i Nordre Aker er usikker på hva jeg skal stemme, hvordan vil dere overbevise meg om at Frp er det riktige valget?

– Det er å gå i seg selv, og spørre hva ønsker man: Skal man ha en politisk retorikk som vi har begynt å gå lei av, eller er det de lokale sakene som betyr noe? Vi vil få folk mer engasjert i sitt nærmiljø. Man er mest tjent med å stemme på et parti som ser mer helhetlig på ting, og på realiteter, enn som driver én politisk følelsesretorikk. Ønsker våre borgere mer påvirkning og involvering vil lokaldemokratiet kunne styrkes med et digitalt direktedemokrati i viktige saker hvor man tar utgangspunkt i faglige begrunnede vurderinger som kan danne grunnlaget for politisk bindende folkeavstemninger! sier Aanesen.

Personvern og datalagring

Lagring og logging av data

Ved å besøke dette nettstedet lagres noen tekniske data om din internettforbindelse og nettleser. Disse data kan kategoriseres som følger:

Informasjonskapsler

Dette nettstedet bruker cookies/"informasjonskapsler" for å forbedre funksjonalitet og brukeropplevelse.

Vis mer

Teknisk info

Når du besøker et nettsted vil webserveren logge noe teknisk info som din IP-adresse, hvilken nettleser du bruker og tidspunktet for hver gang du forespør data fra serveren, altså når du klikker på en intern lenke og laster en ny nettside eller tilhørende data som skrifttyper, bilder, ulike script som kreves for at nettsiden skal fungere.

Disse dataene spares bare en viss tidsperiode for å kunne utføre feilsøking og feilretting i systemene, og deles aldri med avisens ansatte eller tredjepart.

Brukerinformasjon

Vi lagrer noe informasjon om deg som bruker. På dette nettstedet lagres ingen sensitiv informasjon, men enkel kontaktinformasjon som du gir fra deg når du oppretter en brukerkonto eller kjøper tjenester i nettavisen vil lagres i våre databaser. Dette er nødvendig for å kunne levere tjenestene til deg. Disse dataene slettes når du sletter din brukerkonto.

Hvem lagrer vi data om?

Vanlige besøkende/lesere:

Hvis du besøker dette nettstedet uten å ha registrert en brukerkonto eller abonnement, lagres følgende data om deg:

Vis mer

Innloggede brukere og abonnenter:

Hvis du velger å opprette en brukerkonto og/eller abonnement på nettavisen, vil også følgende informasjon lagres om deg:

Vis mer

NB: Etter at data er slettet vil de likevel kunne spares i inntil 180 dager i backuper. Backuper lagres med høy sikkerhet og begrenset tilgang, og er nødvendig for å kunne drive feilsøking og ivareta brukerenes og datasystemenet sikkerhet.

Dine rettigheter:

Som bruker av dette nettstedet kan du kontakte avisen for å få dine data utlevert og/eller slettet.

Har du en brukerkonto/abonnement, kan du logge inn i din brukerprofil og laste ned dine lagrede data, samt slette din brukerkonto og tilhørende data når som helst.

Vis mer


Hvis du trykker AVVIS vil ingen informasjonskapsler lagres i din nettleser og ingen data om deg logges i våre databaser. Det betyr også at vi ikke kan vite om du har godkjent eller ikke, slik at du vil se denne advarselen på hver side du besøker. Teknisk informasjon (webserverlogger) vil likevel lagre din IP-adresse og nettleserinformasjon, men dise slettes fortløpende som beskrevet ovenfor.

Vi tar ditt personvern på alvor

Nordre Aker Budstikke bruker cookies (informasjonskapsler) til å personalisere annonser og forbedre nettstedet. Ved å benytte nettstedet aksepterer du at vi kan sette cookies i din nettleser.

Vi lagrer så lite data vi kan, så kort tid som mulig.

Noe gikk galt! Vennligst forsøk på nytt.

Mer informasjon

Siden lastes nå på nytt...