Nordre Aker Budstikke
Seksjonsheader

Venstres BU-nestleder:

– Det er først når man stikker spaden i jorda at folk begynner å reagere

Ingeborg Briseid Kraft håper på fornyet tillit fra Nordre Akers befolkning, og satser i tillegg til bydelsutvalget mot en varaplass i bystyret. Foto: Karl Andreas Kjelstrup

Etter fire år som nestleder i bydelsutvalget, er Ingeborg Briseid Kraft klar for å løfte flere saker fra Nordre Akers innbyggere opp til politikernes bord.

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke

Publisert:

Sist oppdatert: 30.08.2019 kl 19:42

Du som bor i Nordre Aker kan i år stemme i to valg – det er valget av nytt bystyre, og valget til bydelsutvalget (BU) i Bydel Nordre Aker. Fram til valgdagene 8. og 9. september presenterer vi alle partiene som stiller til bydelsutvalget i Nordre Aker, og deres toppkandidater. Vi snakker om hvilke saker de mener er viktige å jobbe for og med i neste periode. Her kan du møte Venstres toppkandidat, Ingeborg Briseid Kraft.

Ingeborg Briseid Kraft. Foto: Karl Andreas Kjelstrup

Ingeborg Briseid Kraft (f. 1989)

Bosted: – I Lillo Terrasse, i Betzy Kjelsbergs vei. Det er jo perfekt for en Venstre-politiker! (Kjelsberg var Venstres første kvinnelige medlem i sentralstyret, der hun satt mellom 1926 og 1938).

Yrke: Utdannet innen musikk, menighet og ledelse, samfunnsgeografi, og med videreutdanning i administrasjon og ledelse. Studerer nå 50 prosent, og jobber 50 prosent som prosjektleder i Bærum kommune.

Fritidsinteresser: – Politikk, jakt, og har spilt klassisk piano i 12 år. Og så er jeg glad i å være ute i naturen.

NORDRE AKER: Ingeborg Briseid Kraft ble valgt inn i bydelsutvalget (BU) for Venstre i 2015, 26 år gammel. Med borgerlige flertall i BU førte det til at Venstre – og Kraft, som den gang var partiets andrekandidat – fikk nestledervervet i utvalget. Det har bydd både på opp- og nedturer.

– Men jeg har lært mye, og vokst på det. Når det er godt voksne menn som har de viktigste maktposisjonene i BU, og du kommer inn som ung kvinne, blir du lett overkjørt. Så det har vært litt tøft til tider, men jeg er veldig glad for at jeg gikk rett inn som nestleder, sier Kraft i dag.

Nå står hun på topp på Venstres liste til bydelsutvalget, og hun stiller også på Oslo Venstres bystyreliste.


– Men jeg trenger mange personstemmer for å kunne komme inn i bystyret. Håpet er jeg får en varaplass, og at Venstre kommer i byråd, slik at jeg kan møte i bystyret, sier Kraft.

Byutvikling

– Hvilke saker og temaer tror du blir avgjørende i dette valget?

– Byutvikling, og at man greier å se det mer helhetlig. Nå blir det mange klatter som bygges ut med høyhus rundt knutepunkter, det blir ingen jevne overganger. Som geograf er jeg opptatt av å se helheten mellom naturlandskap og bylandskap, sier Kraft, og legger til:

– Bevaring av småhusområdene blir nok ingen konfliktsak i dette valget. Der er det ganske stor enighet om at man skal bevare. Likevel må man være på vakt når det lages nye planer for byutviklingen. Markagrensa tror jeg heller ikke det det blir noe konflikt om, den står ganske stødig.

– Tåsen er et område som skal bygges ut som et knutepunkt, men hvordan bør fremtidens Tåsensenter se ut? Noe i nærheten av Tåsenaksjonen og vellets alternative utbyggingsforslag?


– Ja, som vellets forslag. Vellet har veldig rett i at Norgesgruppen har laget et forslag som var mye høyere enn de trodde de fikk lov til. Og så har PBE laget et som var litt lavere, men som sannsynligvis er sånn som Norgesgruppen egentlig ville ha det. Og jeg mener fortsatt at det er for høyt, særlig i forhold til småhusområdet rett ved siden av. Og så er jeg også i mot at det skal lages så mange parkeringsplasser i tilknytning til det nye sentere, som utbygger ønsker.

Hun mener også forslaget om et grøntområde på taket gjør området for privat, og at det planlagte torget er presset inn mellom to store blokker.

– Det vil gjøre det veldig mørkt. Det må bygges mer for allmennheten, og mindre for de som kommer til å bo akkurat der. Det er viktig at Tåsen senter blir en møteplass som kan brukes av alle de som bor i området rundt. Tåsen senter kan uansett ikke konkurrere med Storo Storsenter i antall butikker, så da må det tilføre noe annet – servicetilbud og kafeer, sier Kraft.

Mer politikk

– Hva er de tre viktigste kampsakene for Venstre i Nordre Aker?

– Da vil jeg si å øke frivillighetsmidlene. Vi vil ha en svømmehall. Og så vil vi jobbe for å få en bydelsscene. Vi mangler et samlingssted i bydelen.


– Hvordan vil Venstre sette sitt preg på Nordre Aker?

– Ved å ta initiativ i bydelsutvalget. Ikke bare behandle alle sakene som kommer fra bystyret, men løfte egne saker opp. Det er det veldig stort potensiale for, som vi ikke bruker nok, sier BU-nestlederen.

Hun trekker også frem budsjettprosessen. Det er bydelsutvalget som vedtar disponeringene i bydelens budsjett på om lag 1,7 milliarder kroner årlig.

– Venstre ønsker å flytte på mer penger enn vi gjør nå. Nå godtar BU bare det som kommer fra administrasjonen. Og det er sikkert fornuftig bruk, men det blir ikke så mye politikk i det på den måten.

– Er det noe du skulle ønske at folk i Nordre Aker var mer opptatt av?


– Jeg skulle først og fremst ønske at de var mer opptatt av budsjettprosessen. Nå har vi endelig fått åpne møter, men det er jo ingen der. Og det er der ting blir bestemt. Hvis det ikke er satt av penger til det, så blir det ikke noe av, sier Kraft.

I flere år gikk budsjettkonferansene i Nordre Aker bak lukkede dører, men Venstre ønsket mer åpenhet, og var lenge det eneste partiet som jobbet for å holde disse første møtene i budsjettprosessen åpne for publikum og presse. Men å vekke folks interesse for budsjettprosessene er ingen enkel sak, vedgår hun.

– Jeg syntes jo heller ikke det var noe spennende før jeg ble politiker. Det er først nå jeg skjønner betydningen av det, sier hun, og forklarer:

– Det er jo sånn at ting går veldig mange runder før det blir vedtatt. Og når det er vedtatt, og man nesten stikker spaden i jorda, først da begynner folk å reagere. Det må vi jo skylde på oss selv for. Det er vi som politikere som er for dårlige til å involvere fra begynnelsen av.

BUs påvirkning

– I hvilken grad har BU en reell påvirkning på det som blir vedtatt i bystyre og byråd, opplever du?

– Jeg vet ikke om byrådet egentlig leser vedtakene som kommer fra bydelsutvalgene, sier Kraft.

Den beste måten å påvirke på oppover i det politiske systemet, er derfor å være med på Oslo Venstres gruppemøter i bystyret, mener hun.

– For slik å påvirke vårt parti og få de til å løfte våre saker inn i bystyret. For de kan også fremme private forslag. Og være tydelige på hva vi mener når bystyret skal behandle saker som angår bydelen. Jeg tror det har mer å si hvordan vi jobber opp mot våre partier i bystyret, enn hva vi vedtar i BU.

Hun viser til saken om park i Nydalen, der Oslo Venstre, etter innspill fra lokallaget i Nordre Aker, i forrige uke fremmet et forslag om å regulere inn en stor park på eiendommene i Sandakerveien 113-119 og 121.

Aksjonsgrupper

– Vi ser at aksjonsgrupper, som den som ønsker park i Nydalen, Nedre Grefsen-aksjonen i forbindelse med kommuneplanen, og nå Tåsenaksjonen får gjennomslag politisk. Er lokalpolitikerne avhengige av å ha med seg folkeaksjoner for å bli hørt?

– Jeg tror nok at de bidrar til å gjøre oss oppmerksomme på hvor viktige saker er for innbyggerne. Og hvis de i bystyret ser at de kan score poeng eller få velgere, så har det mye å si. Da blir man en maktfaktor i større grad, sier Kraft, og legger til at Venstre prøver å gjøre vedtak og stemme for det de tror er best for innbyggerne.

– Men vi vet ikke alltid hva innbyggerne mener, hvis ikke de kommer i åpen halvtime i bydesutvalget og sier det.

Flere egne saker

Venstre har gjennom perioden fremmet flere egne saker for bydelsutvalget. Dette har gitt resultater i programmet partiet går til valg på i Nordre Aker. For eksempel:

– Bydelsdager tror jeg folk vil har. Nå er det satt av en grønn bydelsdag i forbindelse med Miljøhovedstadsåret. Men Venstre vil at det blir et fast arrangement, slik som i Sagene. Bydelsdager bidrar til å skape godt miljø og samhold i bydelen. Og det koster ca. 200.000 i administrasjonskostnader å arrangere. Og det er ingenting i budsjettsammenheng.

I fjor begynte Kraft å samle inn informasjon fra innbyggerne om hvilke turstier og snarveier som finnes i bydelen, men som ikke vedlikeholdes godt nok. Dette er fortsatt en av hennes hjertesaker.

– Det har vi vært veldig opptatt av – gjerne naturstier som ikke er merket, men som folk har begynt å bruke. Disse ønsker vi å jobbe med å holde ved like, slik at de for eksempel ikke gror igjen.

Hun er også tydelig på at Venstre i Nordre Aker har tatt side i den kommende reguleringssaken for tennishall på Gransjordet/Disenjordet.

– Det kommer til å bli en konflikt om tennishall eller park på Gransjordet. Venstre vil ha park. Vi er ikke imot tennis, men det er større mangel på grøntområder, sier Kraft.

Maridalsveien

Venstre har også etterlyst bedring av veiforholdene i Maridalen. Nylig skrev Kraft om at det ikke står på penger, men er mangel på prioritering, som gjør at veien stadig blir dårligere.

– Selv om det skal bygges sykkelskulder, må det legges ny asfalt nå. Sykkelskulderen vil ikke være ferdig før om seks år, med planlagt oppstart i 2022. Det er veldig mange som har innsigelsesmulighet til saken siden veien ligger i marka. Dermed er det en fare for at det permanente tiltaket vil ta enda lenger tid. Det er tross alt ikke snakk om så veldig mye penger i det store bildet, å asfaltere midlertidig. Veien nå er livsfarlig, og byrådet bruker jo penger på mye annet rart, sier hun.

Men de lokale sakene Nordre Aker Venstre vil jobbe for i neste periode, stopper ikke der.

– Venstre vil også etablere BUA (en gratis utlånsordning av aktivitets- og idrettsutstyr for barn og unge). Nordre Aker er den eneste bydelen som ikke har det. Og så vil vi utvide tilbudet med de rosa bussene. For eksempel at det kan gjelde også for de som er litt yngre, og folk som er dårlig til beins. For det er en suksess. Og da må man bygge videre på det. Og at det kan gå på tvers av bydelene, sier Kraft, som også vil ha kunstis på Nordre Åsen, friområde for hunder i bydelen, og etablere ungdomsklubb på Tåsen.

Ruskonsulent og lysløype

En annen sak Nordre Aker Venstre engasjerer seg for, er skoleveiene, forteller Kraft.

– Nå har vi heldigvis fått fartshumper i Lettvintveien, i alle fall midlertidig. Vi må lytte når foreldre sier at det er farlig. I Lettvintveien har de sagt fra i 15 år. I tillegg vil vi ha fotobokser i alle veier med 30 km/t, og som brukes som skoleveier.

Venstre-politikeren vil også at bydelen fortsetter å ha to ruskonsulenter.

– Fordi det er en suksessfaktor, og et bindeledd mellom de som jobber med ungdom i bydelen og politiet. Og der kan faktisk bydelsutvalget påvirke i budsjettet, legger hun til.

Kraft vil også jobbe for å fullføre lysløypa fra Sognsvann til Grinda, som har trukket ut i tid. Hun mener dessuten den bør gjøres til en ring-lysløype, ved å videreføre den fra Hammeren til Ullevålseter.

– Det er vedtatt, men så har noen klaget på at det blir lysstøy. Så vi må bare fortsette å jobbe for det.

Kollektivtransport

– Er det områder i bydelen hvor kollektivtilbudet bør styrkes?

– Frysja, der bygges det ut masse. Det går buss, men det er jo også en mulighet til å forlenge trikken. Uansett må det gå flere busser. For det er viktig å få infrastrukturen på plass til folk flytter inn. Hvis folk vender seg til å kjøre bil, blir det en vane. Det er lettere å få folk til å begynne å reise kollektivt hvis det er der fra start.

Ikke opptatt av borgerlig flertall

– Venstre har tradisjonelt gjort det bra i Nordre Aker. Ved forrige valg fikk paritet 11 prosent av stemmene. Dere har to representanter i bydelsutvalget. Hva er målsettingen nå?

– Vi jobber mot tre representanter. Venstre er et sentrumsparti, og Nordre Aker er ikke en klar høyre- eller venstresidebydel. Her har sidene omtrent like mange representanter hver. Vi kan ta velgere fra begge sider, sier Kraft.

– Hvor viktig er det for bydelsutvalget og bydelen at det forblir borgerlig flertall?

– Det er ikke så viktig for Venstre, i alle fall. Jeg synes vi generelt samarbeider bra i Nordre Aker, og har nesten alltid omforente vedtak. Folk stemmer gjerne etter ideologi, men geografi har mer å si i kommunepolitikken. Derfor er det et problem at Nordre Aker ikke har flere representanter i bystyret.

– Hvis jeg som velger i Nordre Aker lurer på hva jeg skal stemme. Hva vil du si for å overbevise meg om at du og Venstre er det beste valget?

– Nordre Aker Venstre er veldig flinke til å lytte til innbyggerne, og vi løfter utrolig mange saker i bydelsutvalget. Vi er nesten det eneste partiet som kommer med egne initiativ. Og vi samarbeider godt til begge sider, avslutter Kraft.

Personvern og datalagring

Lagring og logging av data

Ved å besøke dette nettstedet lagres noen tekniske data om din internettforbindelse og nettleser. Disse data kan kategoriseres som følger:

Informasjonskapsler

Dette nettstedet bruker cookies/"informasjonskapsler" for å forbedre funksjonalitet og brukeropplevelse.

Vis mer

Teknisk info

Når du besøker et nettsted vil webserveren logge noe teknisk info som din IP-adresse, hvilken nettleser du bruker og tidspunktet for hver gang du forespør data fra serveren, altså når du klikker på en intern lenke og laster en ny nettside eller tilhørende data som skrifttyper, bilder, ulike script som kreves for at nettsiden skal fungere.

Disse dataene spares bare en viss tidsperiode for å kunne utføre feilsøking og feilretting i systemene, og deles aldri med avisens ansatte eller tredjepart.

Brukerinformasjon

Vi lagrer noe informasjon om deg som bruker. På dette nettstedet lagres ingen sensitiv informasjon, men enkel kontaktinformasjon som du gir fra deg når du oppretter en brukerkonto eller kjøper tjenester i nettavisen vil lagres i våre databaser. Dette er nødvendig for å kunne levere tjenestene til deg. Disse dataene slettes når du sletter din brukerkonto.

Hvem lagrer vi data om?

Vanlige besøkende/lesere:

Hvis du besøker dette nettstedet uten å ha registrert en brukerkonto eller abonnement, lagres følgende data om deg:

Vis mer

Innloggede brukere og abonnenter:

Hvis du velger å opprette en brukerkonto og/eller abonnement på nettavisen, vil også følgende informasjon lagres om deg:

Vis mer

NB: Etter at data er slettet vil de likevel kunne spares i inntil 180 dager i backuper. Backuper lagres med høy sikkerhet og begrenset tilgang, og er nødvendig for å kunne drive feilsøking og ivareta brukerenes og datasystemenet sikkerhet.

Dine rettigheter:

Som bruker av dette nettstedet kan du kontakte avisen for å få dine data utlevert og/eller slettet.

Har du en brukerkonto/abonnement, kan du logge inn i din brukerprofil og laste ned dine lagrede data, samt slette din brukerkonto og tilhørende data når som helst.

Vis mer


Hvis du trykker AVVIS vil ingen informasjonskapsler lagres i din nettleser og ingen data om deg logges i våre databaser. Det betyr også at vi ikke kan vite om du har godkjent eller ikke, slik at du vil se denne advarselen på hver side du besøker. Teknisk informasjon (webserverlogger) vil likevel lagre din IP-adresse og nettleserinformasjon, men dise slettes fortløpende som beskrevet ovenfor.

Vi tar ditt personvern på alvor

Ved å besøke dette nettstedet vil noen data bli lagret. Dette er informasjon som er nødvendig for å kunne tilby tjenesten til deg.

Vi lagrer så lite data vi kan, så kort tid som mulig.

Noe gikk galt! Vennligst forsøk på nytt.

Mer informasjon

Siden lastes nå på nytt...