Nordre Aker Budstikke
Seksjonsheader

Rødt klar for BU-comeback:

– Vi skal ikke styre for folk, vi skal styre sammen med folk

Mye har skjedd i Nydalen siden Petter Færevaag hadde sommerjobb på Spikerverket i ungdommen. Nå håper han på plass i bydelsutvalget for Rødt. Foto: Karl Andreas Kjelstrup

Rødt Nordre Aker vil ha velferdsprofitørene ut av bydelen, og toppkandidaten Petter Færevaag er glad for at stadig flere partier tar Rødt-politikk inn i sine programmer. Selv lover han å være en stemme for alle dem som ikke når frem selv.

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke

Publisert:

Sist oppdatert: 05.09.2019 kl 08:47

Du som bor i Nordre Aker kan i år stemme i to valg – det er valget av nytt bystyre, og valget til bydelsutvalget (BU) i Bydel Nordre Aker. Fram til valgdagene 8. og 9. september presenterer vi alle partiene som stiller til bydelsutvalget i Nordre Aker, og deres toppkandidater. Vi snakker om hvilke saker de mener er viktige å jobbe for og med i neste periode. Her kan du lese om partiet Rødt og deres toppkandidat Petter Færevaag.

Petter Færevaag, Rødt. Foto: Karl Andreas Kjelstrup

Petter Færevaag (f. 1954)

Bosted: Blindern, rett ved siden av UiO. – Har bodd der siden 1986, og i Nordre Aker mer eller mindre siden 1971, så jeg er lokalkjent. Har hatt sommerjobb på Christiania Spikerverk før Nydalen ble veldig forandret. Opprinnelig fra Bergen, men oppvokst ved et lite industristed på Vestlandet. Flyttet til Oslo da jeg begynte på gymnaset, og har gått på Berg.

Yrke: – Har fagbrev som trykker, og jobbet som offsettrykker i mange år. Det ble travelt å være likestilt mann og jobbe som trykker med mye mas. Begynte derfor i Universitetsforlaget, der jeg jobbet med teknologi. Har jobbet i ulike selskaper som konsulent med organisering av informasjon og digitalisering.

Fritidsinteresser: – Veldig opptatt av Marka. Bruker Marka mye, og sykler gjerne. Synes det er et veldig pre med Nordre Aker. Går også mye tid til jobbing i Rødt. Jobber som frivillig med akutt-overnatting for fattige tilreisende og for en papirløs innvandrer i Røde Kors.

NORDRE AKER: Rødt har tidligere vært representert i bydelsutvalget (BU), men ikke i den inneværende perioden. Med vind i seilene i Oslo-målinger den siste tiden, håper partiet å gjøre comeback i Nordre Aker.

– Vi håper veldig å komme tilbake. Sånn som tallene ser ut nå, ser det ut til at vi får inn én representant – nå skal det riktignok stemmes først. Men det er noen optimister i Rødt som leker med tall, og håper vi får inn Tonje også (Wigelius Olsen, andrekandidat på bydelslista), det synes jeg det hadde vært strålende! sier Petter Færevaag.

Vippeposisjon

Han er førstekandidaten til Rødt Nordre Aker i høstens valg, og forteller at partiet uansett vil bygge opp et team rundt den representanten som eventuelt blir stemt inn i BU av velgerne.


– Det kommer til å være en haug flinke folk som mener mye som vil stå bak representanten. Vil man få gjort noe kan man ikke stå alene, sier Færevaag.

– Rødt har sittet på vippen i bystyret den siste perioden, og vært støtteparti til byrådet. Er det en posisjon som Rødt har vært fornøyd med, og som dere kunne tenker dere i BU også?

– Rødt vil ikke inngå noen avtaler der vi blir fanget til å være for budsjettsaker som vi er i mot. Vi vil være et støtteparti og kan gjerne ha en samarbeidsavtale – og det kan vi være i BU også – men vi vil ikke forplikte oss til å stå last og brast med andre partier på den måten. Det har Rødt i bystyret vært veldig fornøyde med, og vi tar gjerne en slik posisjon i bydelen også.

– Det hadde vært moro om Høyre mistet mye av makten sin i Nordre Aker. Høyre er veldig sterke her. Men man kunne drømme om en slik situasjon. Da ville det vært spennende å jobbe politisk, og vi kunne fått gjort mer. Det ville ført til at spesielt det grønne – enten det gjelder marka, park i Nydalen, eller utbygging på Tåsen – blir prioritert høyere, legger Færevaag til.

Mot velferdsprofitørene

– Hvilke tre kampsaker er viktigst for Rødt i Nordre Aker i denne valgkampen?


– Kampen mot velferdsprofitørene synes vi er viktigst, og er noe Rødt har arbeidet mot lenge. Vi synes det er ille at sykehjem og forskjellige institusjoner og barnehager skal driftes på en i og for seg kanskje grei måte, men hvor de som mottar tjenestene kanskje ikke får full bemanning ved sykdom. Og at de som jobber der ikke får gode norske rettigheter i forbindelse med lønn, sykelønn, feriepenger, og pensjon. Det har vært en sak for Rødt i mange år.

Av Nordre Akers 76 barnehager, er 58 drevet av private.

– Rødt går inn for at kommunen overtar noen av de kommersielle barnehagene som er rundt omkring i bydelen. Og at barna og de som jobber der får bedre forhold, sier Færevaag.

Han legger til at det er ulike driftsformer, og at Rødt ikke ønsker at kommunen skal overta ideelle barnehager eller studentbarnehagene.

– Her må man vurdere barnehage etter barnehage. Men der man ser at de store kommersielle velferdsprofitørene er inne, vil vi jobbe for at de ikke får fornyet muligheten til å drive barnehage, sier Færevaag, og legger til at dette gjelder for kommersielle sykehjem også.


– Men ingen av sykehjemmene i Nordre Aker står på lista, ettersom de ikke-kommunale sykehjemmene i bydelen er drevet av ideelle, sier han.

Ullevål sykehus

Rødt er også opptatt av å bevare Ullevål sykehus, og er skeptiske til planene for utbygging av sykehuset ved Rikshospitalet på Gaustad.

– Både fordi det koster forferdelig mye penger, og vi ser at ting kan gjøres rimeligere og bedre på Ullevål. Og vi er redd for hva som vil skje med en utbygging på Gaustad. Planene er ikke avklart, så vi tror ikke noe på at det ikke kommer til å ta noe av Marka. Og når det gjelder trafikken, kommer det til å bli en forferdelig belastning, som vil påvirke mange i området. Denne delen av bydelen er allerede påvirket av Blindern, Rikshospitalet, og av Forskningsparken. Å legge enda en svær institusjon der oppe er ikke bra for miljøet, sier Færevaag.

Fortetting

– En tredje sak må gå på fortetting i bydelen, og Nydalen park er en viktig sak for oss. Nydalen har utviklet seg fra industriområde, som jeg husker da jeg hadde sommerjobb på spikerverket, til en svær drabantby, og en del av byen med mye kontorer. Vi mener det har blitt veldig voldsomt, og da vil det være viktig å få en park her til felles glede – ikke bare noen kvadratmeter foran hver bygning.

Færevaag forteller også at Rødt engasjerer seg i utbyggingen av Tåsensenteret. Han er enig i at Oslo må tåle fortetting, men:


– Det er grenser for hvordan dette skal være. Det vi synes er ille er at det ikke er en helhetlig plan, men at utbyggerne stykker det opp i små biter, uten sammenheng i utviklingen.

– Hvordan bør det se ut på Tåsen i fremtiden?

– Høydene må ned, og man må ta mindre av grøntområdet ned mot byen.

– Tåsenaksjonen og velforeningen har laget et alternativ 3, der de har fjernet alt øst for t-banelinja, og åpner opp torget mer.

– Det er noe som vil få støtte fra oss. Nå er det noen butikker der, men en sentertankegang med noe som skal være større, vil vi ikke ha. Vi har Storosenteret, vi har Nydalen og Ullevaal stadion, så vi trenger ikke mer kjøpesenter, sier Færevaag.

– Hva bør det være der? Bare boliger?

– Jeg synes det bør være grøntområder og boliger, men vi har ikke sagt noe om antall boliger, annet enn at det må være mer beskjedent enn det PBE og Norgesgruppen går inn for, sier han.

BUs rolle

– I hvilken grad mener du BU har innflytelse på avgjørelsene som tas i byråd og bystyre?

– Veldig mye av det som avgjøres i Oslo skjer i byrådet, og mye av pengene som disponeres, disponeres via byrådet. Så det er mindre ting vi kan ta i BU. Vi kan jobbe med barnehager og skoler, vi kan si vår mening om utviklingssaker, sier Færevaag, som mener bydelspolitikerne skal være et talerør for andre grupper.

– Da tenker jeg spesielt på fagorganisasjonene i Nordre Aker. Og jeg tenker på velforeninger og andre foreninger. De kommer vi til å være et talerør for i bydelsutvalget. Det er ikke så lett for disse gruppene å nå frem inn mot byrådet, men i bydelsutvalget er vi nærmere.

– Det har vært en del aksjonsgrupper i Nordre Aker de siste årene. Lokalbefolkningen samler seg og får til noe på politisk nivå, vi har sett det på nedre Grefsen, og nå på Tåsen og i Nydalen. Er den måten å engasjere seg på bra?

– Det er vel noe som særpreger Rødt, at vi er veldig opptatt av engasjement. Vi skal ikke styre for folk, vi skal styre sammen med folk. Og Rødt får gjort veldig lite hvis vi ikke har folk rundt oss og med oss som er engasjerte, og som har synspunkter. Det er slik vi kan lære og komme frem til de beste løsningene, sier Færevaag, og viser til aksjonsgruppa for park i Nydalen som et godt eksempel på det.

– Nå er det valg, så da er det lettere å nå frem. Men Rødt ville ha reist en sånn sak også om det ikke var valg nå. Vi strør ikke bare sand på partivedtak, slik som andre partier, det er ikke vår stil. Vi liker engasjement og entusiasme, sier han.

Forskjeller

– Hva mener dere en den største politiske utfordringen i Nordre Aker i dag?

– Det er dette med forskjeller. Nordre Aker er en bydel med mange folk som har det ganske bra. Og det blir en skjevdeling i Oslo – det er vanskelig å få seg en leilighet eller bolig i Nordre Aker. Så de som har råd til det er folk med god økonomi og en god jobb. Det er lenge siden barna mine gikk på Ullevål skole, men det var ingen innvandrere der da. Det var én med en annen hudfarge, men han var adoptert. Nordre Aker er en representant for denne skjevdelingen i Oslo, som jeg synes er en utfordring. Og hvordan endrer man det? Det er ikke så lett, sier Færevaag.

Han mener dette forsterkes ved at det sjelden etableres institusjoner for folk med utfordringer i bydelen.

– Vi må tenke mer på hvordan Nordre Aker ikke bare skal være for de vellykka «rike», men også for alle andre som bor i Oslo.

– Så da er løsningen på det boligpolitikk?

– Boligpolitikk, ja, det kan være litt fortetting, det kan være å si ja til mange flere kommunale boliger. Dette er viktig for Rødt, slik at vi kan få inn de som ikke nødvendigvis kan kjøpe boligen sin selv, men må ha hjelp av kommunen.

– Hva blir de avgjørende sakene eller temaene som avgjør valgresultatet?

– Som en eldre mann er det veldig morsomt at de sakene som Rødt og RV har stått for, nå er norske standpunkter, sier Færevaag.

Han mener at «velferdsprofitør», et begrep brakt frem av Rødt, nå er et begrep som brukes også av de større partiene.

– Det er morsomt at vi i Rødt har klart å sette den politiske agendaen på den måten. Renholdsproblematikken, med Veireno, er noe av det samme. Debatten rundt kommunale og kommersielle barnehager også. Nå står det i andre partiers programmer, men vi har ment dette lenge, og kommer til å mene det også i morgen og i overmorgen. Vi står på dette på en helt annen måte, ser Færevaag.

– Rødt ligger an til et godt valgresultat i Oslo og mulig også Nordre Aker. Hvorfor har dere vind i seilene nå?

– Jeg tror det har med nettopp disse temaene å gjøre. Og jeg tror man ser at det er mange Rødt-politikere som er relativt vanlige folk, som jobber og som har politiske saker de har lyst til å løse. Det kan være ting som er viktige for Oslo og Nordre Akers beboere, sier Færevaag, som mener tilliten til Rødt-politikere generelt er veldig høy. Og han trekker frem RV- og Rødt-nestor Erling Folkvord som eksempel.

– Vi er ikke politiske broilere men velger å ta saker for folk, og stiller oss sammen med dem som sliter av en eller annen grunn.

Marka og ungdomstilbud

Av andre saker i Nordre Aker som er viktige for Rødt, nevner Færevaag bevaring av Marka.

– Vi vet at den er en kjemperessurs for hele Oslos befolkning. Mye av Marka ligger i Nordre Aker og vi må passe på at den ikke blir spist opp av spesialveier eller andre ting. Vi vil for eksempel ikke etablere mange flere lysløyper og asfalterte sykkelløyper innover i Marka, sier han.

Rødt er også opptatt av at bydelens ungdom skal ha gode fritidstilbud, og BU-kandidaten sier det er fint at tilbudene om ski, fotball og orientering er tilgjengelig i idrettslagene.

– Men vi er ikke sikker på om det er bra nok tilbud til de som ikke vil gå på ski eller spille fotball. Vi har tenkt høyt om vi kanskje kunne hatt mer e-sport i bydelen – kanskje en lokal The gathering en gang i uka? Det hadde vært morsomt, og en sosial møteplass for ungdom som kanskje sitter alene med pc-en sin i dag.

Færevaag vil også legge bedre til rette for felles scener og møteplasser i bydelen.

– Rødt har hatt noen åpne møter, og det er søren ikke lett å finne lokaler man kan arrangere slikt i bydelen. Men også kulturtilbud, som teatergrupper og de som spiller i band, vi vil ha glede av slike samlingssteder.

Rødt vil også ta til orde for å få mer bruk av den gamle kinosalen på John Colletts plass.

– Hvordan skal man få det til, nå er det en privat eier? At de vil tjene penger på bygget kom tydelige fram da de foreslo å bygge om til studentboliger.

– Da må man prøve å overta bygningene. Det er vel lite trolig at private lar seg overtale til ikke å bygge, og tape masse penger. Da må man overta bygningen for å få gode aktiviteter inn der.

Han mener også bydelen bør involvere seg mer i Frysja-utbyggingen på Brekke.

– Ja, man må bygge ut, men hvor tett skal det være? Og det er ikke noe kollektivknutepunkt. Og Brekkedammen, Frysja kunstnersenter, og alle de aktivitetene der er bra og brukes mye av folk. Det må tas vare på. Vi vil ikke at det skal bli som Nydalen på Frysja.

Han understreker også at det må finnes en god løsning på kollektivtrafikken til og fra dette området.

– Hvis jeg som velger i Nordre Aker er usikker på hva jeg skal stemme. Hvordan ville du overbevist meg om at det er Rødt, og med deg som toppkandidat, som er det riktige valget?

– Det er mange ting i Nordre Aker, som mange partier er enige om – for park i Nydalen, mot nedleggelse av Ullevål, mot velferdsprofitører. Men dette er saker som Rødt har en veldig cred på. Jeg kjenner bydelen veldig godt etter å ha bodd her i mange år. Jeg vil ta opp folks saker når de kommer til meg, og jeg vil være en talsmann for veldig mange.

Personvern og datalagring

Lagring og logging av data

Ved å besøke dette nettstedet lagres noen tekniske data om din internettforbindelse og nettleser. Disse data kan kategoriseres som følger:

Informasjonskapsler

Dette nettstedet bruker cookies/"informasjonskapsler" for å forbedre funksjonalitet og brukeropplevelse.

Vis mer

Teknisk info

Når du besøker et nettsted vil webserveren logge noe teknisk info som din IP-adresse, hvilken nettleser du bruker og tidspunktet for hver gang du forespør data fra serveren, altså når du klikker på en intern lenke og laster en ny nettside eller tilhørende data som skrifttyper, bilder, ulike script som kreves for at nettsiden skal fungere.

Disse dataene spares bare en viss tidsperiode for å kunne utføre feilsøking og feilretting i systemene, og deles aldri med avisens ansatte eller tredjepart.

Brukerinformasjon

Vi lagrer noe informasjon om deg som bruker. På dette nettstedet lagres ingen sensitiv informasjon, men enkel kontaktinformasjon som du gir fra deg når du oppretter en brukerkonto eller kjøper tjenester i nettavisen vil lagres i våre databaser. Dette er nødvendig for å kunne levere tjenestene til deg. Disse dataene slettes når du sletter din brukerkonto.

Hvem lagrer vi data om?

Vanlige besøkende/lesere:

Hvis du besøker dette nettstedet uten å ha registrert en brukerkonto eller abonnement, lagres følgende data om deg:

Vis mer

Innloggede brukere og abonnenter:

Hvis du velger å opprette en brukerkonto og/eller abonnement på nettavisen, vil også følgende informasjon lagres om deg:

Vis mer

NB: Etter at data er slettet vil de likevel kunne spares i inntil 180 dager i backuper. Backuper lagres med høy sikkerhet og begrenset tilgang, og er nødvendig for å kunne drive feilsøking og ivareta brukerenes og datasystemenet sikkerhet.

Dine rettigheter:

Som bruker av dette nettstedet kan du kontakte avisen for å få dine data utlevert og/eller slettet.

Har du en brukerkonto/abonnement, kan du logge inn i din brukerprofil og laste ned dine lagrede data, samt slette din brukerkonto og tilhørende data når som helst.

Vis mer


Hvis du trykker AVVIS vil ingen informasjonskapsler lagres i din nettleser og ingen data om deg logges i våre databaser. Det betyr også at vi ikke kan vite om du har godkjent eller ikke, slik at du vil se denne advarselen på hver side du besøker. Teknisk informasjon (webserverlogger) vil likevel lagre din IP-adresse og nettleserinformasjon, men dise slettes fortløpende som beskrevet ovenfor.

Vi tar ditt personvern på alvor

Nordre Aker Budstikke bruker cookies (informasjonskapsler) til å personalisere annonser og forbedre nettstedet. Ved å benytte nettstedet aksepterer du at vi kan sette cookies i din nettleser.

Vi lagrer så lite data vi kan, så kort tid som mulig.

Noe gikk galt! Vennligst forsøk på nytt.

Mer informasjon

Siden lastes nå på nytt...