ANNONSE
ANNONSE
Nordre Aker Budstikke

Store planer ved kjøpesenteret:

Vil bygge på og fjerne dagens inn- og utkjøring

Det nye bygget til høyre. Foto: Hille Melbye Arkitekter/Illustrasjon

«Med hensyn til utvikling av knutepunktet Storo-Nydalen vurderer vi det også som naturlig å vurdere høy utnyttelse, med vekt på kontorformål og tjenesteyting.»

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke

Publisert:

Sist oppdatert: 24.06.2020 kl 22:37

ANNONSE
ANNONSE
ANNONSE

STORO: På vegne av Thon Storo ANS har Hille Melbye Arkitekter AS lagt inn bestilling av oppstartsmøte for utbygging i Vitaminveien 7.

I planen ligger ny næringsbebyggelse øst på eiendommen - tomta er på rundt 1000 kvadratmeter. Ny og gammel bebyggelse er planlagt til å bli totalt 84.000 kvadratmeter, fordelt på 7-8 etasjer, og rundt 30 meter høyt.

Fra bestillingen står det blant annet: «Området var inntil ganske nylig preget av industri, men har i løpet av de siste 15-20 årene opplevd en betydelig transformasjon fra industriområde til typiske byfunksjoner som boliger, kontor og tjenesteyting. Det pågår en utvikling av flere større boligprosjekter i området, som innebærer en betydelig befolkningsvekst i årene som kommer. Med hensyn til utvikling av knutepunktet Storo-Nydalen vurderer vi det også som naturlig å vurdere høy utnyttelse, med vekt på kontorformål og tjenesteyting.»

I tillegg skriver arkitekten: «Det er samtidig viktig å påpeke at storsenteret er en meget velfungerende enhet i dag, så videre utvikling må skje på en måte som ivaretar senterets behov og forutsetninger for rasjonell drift også i fremtiden. Hensikten med planarbeidet er å utvikle eiendommen til å bli en sentralt og urbant sentrum i området, med varierte tilbud.»

ANNONSE

«Videre utvikling av eiendommen vil tilføre supplerende funksjoner og formål, og skape rom for mange arbeidsplasser innen kontor og tjenesteyting. Eksisterende senter utvikles videre med aktiv fasade mot Vitaminveien, for aktivisering av den strøksgaten. Fjerning av innkjøring fra Vitaminveien, taxiholdeplass og parkeringshus vil sikre et stort og trygt areal for fotgjengere, som kan videreutvikles til et aktivt og stort torgareal med mange tilbud for variert bruk.»

Storo Storsenter. Foto: Kristin Tufte Haga

Parkering

– Innkjøringen fra Vitaminveien blir stengt, og all parkeringsinn- og utkjøring til kjøpesenteret skal skje fra Gunnar Schjelderups vei, der det også er varelevering, sier arkitekt Trygve Lund til Nordre Aker Budstikke.

Hvor det eventuelt kan bli en hente-/og leveringssone, i og med at taxiholdeplassen forsvinner, skal utredes nærmere.

– Det er også tenkt en inngang til senteret fra nord og øst fra gateplan. I kommuneplanens føringer ligger også gang- og sykkelvei i samme området i nord, sier Lund.

ANNONSE

På illustrasjonen er det også tegnet inn en gangbru over til nabobygget med blant annet hotell.

Nyhetsbrev fra Nordre Aker Budstikke

Få ukens nyheter oppsummert i et nyhetsbrev fra Nordre Aker Budstikke. Det er gratis, og du melder deg på her!

ANNONSE
ANNONSE
ANNONSE