ANNONSE
ANNONSE
Nordre Aker Budstikke

Vil bytte dekk med boliger

I dag holder Vianor til med dekkforretning på eiendommen i Gunnar Schjelderups vei 9. Foto: Karl Andreas Kjelstrup

Bonum ønsker å omregulere industritomta mellom Storosenteret og boligbebyggelsen i Gunnar Schjelderups vei.

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke

Publisert:

Sist oppdatert: 12.02.2020 kl 16:19

ANNONSE
ANNONSE
ANNONSE

NYDALEN: Bonum Utvikling AS kjøpte eiendommen Gunnar Schjelderups vei 9, som er i underkant av 4 mål stor, i 2018, med formål om å omregulere den til bolig. I dag er det kontor- og næringsbygg på eiendommen, og blant annet en dekkforretning der.

Nå har Lund Hagem Arkitekter, på vegne av utvikleren, sendt inn bestilling av oppstarstmøte til Plan- og bygningsetaten. Det går frem av etatens saksinnsyn. Det var Estate Nyheter som først omtalte saken.

I bestillingen beskrives forslaget slik:

«Prosjektet har to boligtårn med avtrappende volum i 9 og 13 etg. Tårnet mot Gunnar Schjelderups vei 9 danner en tydelig bymessig plass med to andre høyhus i krysset. Det foreslås forretning i 1. etg mot GSV, med bolig i øvrige etasjer. Bebyggelsen har ulike typologier av leiligheter: Gjennomgående leilighet er hjørneleiligheter, townhouse og leiligheter med hage.»

Deler av bygningsmassen som ønskes revet. På andre siden av Gunnar Schjelderups vei ligger nybygget som blant annet huser Odeon kino og leiligheter. Foto: Karl Andreas Kjelstrup

ANNONSE

81 leiligheter

Totalt ønskes det å bygge 7900 kvadratmeter (BRA), der 500 kvadratmeter er til næring. Det utgjør en utnyttelsesgrad på 204 prosent. Antall boliger er satt til 81, og uteoppholdsarealene er på 1260 kvadratmeter, der 1140 kvadratmeter er på bakkeplan.

I beskrivelsen står det videre at «Volumoppbyggingen gir prosjektet tydelig identitet og danner et fint fondmotiv i gateløpet. Foreslått bebyggelsesstruktur sikrer gode solforhold på uteoppholdsarealer mot øst og vest. Det sentrale gårdsrommet er skjermet fra trafikkstøy og kan benyttes til nød- og nyttetrafikk, sykkelparkering, og andre fellestiltak.

Det foreslås en blanding av boligtyper, og næring nederst, i byggene som er 13 etasjer, og 40 meter, på det høyeste. Foto: AtelierOslo/Lund Hagem Arkitekter

Parkering er tenkt med innkjøring fra regulert adkomstvei, og bod, teknisk rom og lager foreslås i sokkeletg bak forretning. For å bidra til et mer finmasket byliv og koblinger til omkringliggende omgivelser foreslås portrom fra gårdsrom mot Storo-senteret mot sør.»

ANNONSE

Videre går det frem av bestillingen at Bonum og Avantor i 2018 kontaktet PBE for å undersøke mulighetene for å utvikle sine eiendommer i fellesskap, til blant annet bolig og kontor. Avantor eier nabotomta, med adresse Vitaminveien 5B som ligger rett bak Storosenteret. PBEs svar skal ha vært at Avantors eiendom måtte vurderes opp mot undervisningsformål, og de to utviklerne har derfor gått videre med egne planer. I desember ble det klart at Avantor har tilbudt Vitaminveien 5B til NRK, som er på jakt etter ny tomt å bygge kringkastingshus på når de flytter fra Marienlyst.

Park

Forslagsstiller skriver at eiendommen er berørt av Tiltaksliste for offentlig rom (TOR) i Nydalen.

«Her er planområdet i sin helhet avsatt til framtidig park. Det er kommet inn 150-200 innspill i saken, og det er ikke avklart om det foreligger eventuelle justeringer etter offentlig ettersyn,» skriver de, og opplyser at de i sitt svar til PBE påpeker tomtens utfordringer med hensyn til støy og nivåforskjeller innad på eiendommen.

Selv om det er gode solforhold på tomten, vil følelsen av å sitte omkranset av høye og delvis lukkede fasader gjøre at den kan oppleves som et dårlig friområde, argumenteres det.

På grunn av det sterke engasjementet for park i Nydalen, vil det være viktig å få avklart hvordan kommunen stiller seg til dette, påpeker forslagsstilleren.

ANNONSE

Innkjøring til eiendommen er fra Gunnar Schjelderups vei. Foto: Karl Andreas Kjelstrup

Nyhetsbrev fra Nordre Aker Budstikke

Få ukens nyheter oppsummert i et nyhetsbrev fra Nordre Aker Budstikke. Det er gratis, og du melder deg på her!

ANNONSE
ANNONSE
ANNONSE