Nordre Aker Budstikke

Vil regulere klar tomt for stor ny barnehage

Sognsveien 82 sett fra Sogsveien. Til høyre ser vi Sognsmia, som er vernet etter Plan- og bygningsloven. Foto: Kristin Tufte Haga

Ifølge byrådsavdeling for Oppvekst og kunnskap skal den etter hvert ferdige regulerte tomta i Sognsveien 82 bare ligge der, til det blir bruk for den.

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke

Publisert:

Sist oppdatert: 02.12.2020 kl 07:36

NORDRE AKER/SOGN: Beskjeden om at Gulldalen barnehage skal legges ned sommeren 2021, kom som en bombe på foreldrene for kort tid siden. Saken fikk mye oppmerksomhet, og ble utsatt av bydelsutvalget (BU) i november. I desembermøtet skal BU vedta hvilken Nordre Aker-barnehage som skal legges ned.

Bakgrunnen er at byrådsavdelingen for Oppvekst og kunnskap, som er ansvarlig for å overvåke og styre barnehagekapasiteten slik at den står i forhold til behovet, i kommunens budsjett for 2021 må gjøre justeringer i barnehagetilbudet i Oslo. I økonomiplanen for neste planperiode (2021-2024) legges det opp til å opprettholde nåværende nivå på barnehagekapasiteten i Oslo, ettersom det samlet sett anses å være god nok kapasitet. Dermed må det tas ned kapasitet i Nordre Aker, som har et overskudd av plasser.

Sognsveien 82

I Sognsveien 82 har det lenge vært planer om å bygge en stor barnehage med hele 12 avdelinger, i regi av kommunale Omsorgsbygg. Det er nylig også lagt ut en referat fra et dialogmøte i saken, men det er unntatt offentlighet. Nordre Aker Budstikke har søkt innsyn, men Plan- og bygningsetaten gir avslag:

«Referatet med vedlegg omtaler saksforberedende og taushetsbelagte forhold. Dokumentet er unntatt offentlighet med hjemmel i offentlighetslovens § 13, 1. ledd og § 14, 1.ledd, ut fra behovet for å sikre fortrolige diskusjoner og vurderinger om hvordan kommunen bør gå frem i en sak. Så snart en konklusjon er landet vil det bli tilgjengeliggjort informasjon om saken gjennom andre dokumenter i saksinnsyn, f.eks. når planforslaget legges ut til nytt offentlig ettersyn. Vi har vurdert meroffentlighet etter offentlighetsloven § 11, og finner at hensynet til offentlig innsyn ikke veier tyngre enn behovet for unntak i dette tilfellet.»

Vi spurte kommunale Omsorgsbygg, som bygger barnehager for kommunen, om status i saken.


– Det pågår et reguleringsarbeid på denne eiendommen, for å kunne bygge barnehage. Størrelsen vil fortsatt være 12 avdelinger. Ut over det er det litt tidlig å gå i detaljer på denne eiendommen. Omsorgsbygg har per nå ingen ytterligere bestilling på nye barnehager i bydelen, svarer kommunikasjonssjef Marte Svenneby, og viser til byrådsavdeling for Oppvekst og kunnskap for videre spørsmål.

I Sognsveien 82 ligger den gamle Sognsmia, som etter det Nordre Aker Budstikke kjenner til er fredet etter plan- og bygningsloven.

Sognsmia, Sognsveien 82. Foto: Kristin Tufte Haga

Vi spurte videre byrådsavdeling for Oppvekst og kunnskap om planene, og om hvorfor byrådsavdelingen ønsker å legge ned plasser i Bydel Nordre Aker på grunn av overkapasitet, og samtidig planlegger ny stor barnehage i bydelen, et prosjekt som startet helt tilbake til 2012, ifølge byrådsavdelingen.

– Det stemmer at Omsorgsbygg Oslo KF jobber med en omregulering av Sognsveien 82 til barnehageformål på bestilling fra oss. Men reguleringsprosesser tar lang tid og vi ønsker kun å ha tomten klar, så utbygging kan iverksettes raskt om og når det blir behov for det. Vi har derfor foreløpig ingen konkrete planer om å bygge ny barnehage i Sognsveien 82, svarer Tonje Lee Andersen, rådgiver i byrådsavdelingen, på spørsmålet.


– Det samme gjelder for Lilloseterveien 45 i Bydel Grorud og Kaptein Oppegårds vei 19 i Bydel Nordstrand. Disse omreguleringssakene ble begge påstartet i 2015, men hvor vi foreløpig ikke har noen konkrete planer om å bygge barnehage. Ettersom Oslo totalt sett har og vil ha en overkapasitet de neste årene, så vil vi ikke igangsette flere omreguleringer der det ikke er et behov i dag.

Frysjaveien

Det er også regulert inn en barnehage i siste byggetrinn av Stor-Oslo Eiendom AS' og OBOS' boligprosjekt langs Frysjaveien.

– Vi har forpliktet oss til å bygge en barnehage med seks avdelinger i siste byggetrinn for prosjektet, og vi er i startfasen nå med planleggingen, ifølge prosjektleder Nikolai Olsen i Stor-Oslo Eiendom AS til avisa denne uka.

Til høyre er planen å innlemme en barnehage ifbm. Stor-Oslo Eiendom AS' og OBOS' utbygg i Frysjaveien. Foto: Kristin Tufte Haga

Lee Andersen i byrådsavdelingen bekrefter at kommunen er interessert i å kjøpe eller leie disse kommende barnehagelokalene i prosjektet.


– Vi er kun kjent med ett annet større utbyggingsprosjekt i Bydel Nordre Aker, hvor det etter all sannsynlighet vil bli innregulert barnehage. Dette er i Papirkvartalene, Sandakerveien 121, og hvor det planlegges for rundt 1100 boliger og en seks-syv-avdelings barnehage. Dette prosjektet er under regulering. Kommunen har foreløpig ikke vært i kontakt med utbygger for å melde sin interesse om kjøp eller leie av barnehageseksjonen. Barnehagen er tenkt å dekke behovet som boligene i dette prosjektet genererer. Det samme gjelder for nevnte planlagte barnehage i Frysjaparken.

Det er i tillegg en regulert barnehagetomt i Brekkeveien 4J, og som ifølge byrådsavdelingen fortsatt vil ligge som en reserve til et fremtidig barnehagebehov.

I forbindelse med nye Korsvollhallen er det også regulert inn en barnehage på området.

Denne eiendommen i Brekkeveien eier kommunen. Nå leies den ut til Kjelsås Bilverksted. Foto: Kristin Tufte Haga

Avvikling

Barnehagekapasiteten i Oslo er i dag skjevt fordelt: Noen områder har overkapasitet, slik som for eksempel Nordre Aker, mens andre områder har behov for nye plasser – her trekkes bydeler som Gamle Oslo, Grünerløkka, Bjerke og Stovner inn.


– I takt med bygging av nye barnehager, så skal midlertidige, små og uhensiktsmessige barnehager avvikles. Derfor legges det opp til at det avvikles plasser/reduseres kapasitet i Nordre Aker i 2021. Overkapasitet av barnehageplasser medfører økonomiske utfordringer for Bydel Nordre Aker, og må finansieres av bydelens totale ramme, skriver bydelsdirektør Øyvind Henriksen i forkant av BU-møtet i november.

Han opplyste da at Gulldalen er valgt ut blant annet på grunn av vedlikeholdsetterslep, og at det har vært vanskelig å fylle opp barnehagen. Da BU valgte å sette saken på vent, opplyste bydelsdirektøren at det er fem barnehager, i tillegg til Gulldalen, som «kvalifiserer» til nedleggelse, etter føringene fra byrådsavdleingen. I forrige uke kom de endelige føringene fra rådhuset, som BU-leder Bente M. Larsen (Ap) og Kultur og oppvekstkomiteleder Emil Mogstad (Ap) mener gir bydelen større spillerom.

Når det blir klart hvilken barnehage som blir nedlagt, vil foreldrene få mulighet til å søke seg til andre barnehager i Nordre Aker, før det formelle hovedopptaket i mars. Slik får de tid til å søke om annen plass, dersom de ikke er fornøyde med plassen de får. Det understrekes at alle barn med plass i barnehagen som legges ned, uansett vil få tilbud om plass i en annen av bydelens barnehager.

Spørsmål fra politikerne

Det kom flere spørsmål i BU-møtet i november, blant annet om man ikke heller kunne legge ned enkeltavdelinger i barnehager med ledig kapasitet, slik at ikke en hel barnehage måtte avvikles. Det ble vist til at dette er gjort i andre bydeler, og at den største kostnaden i en barnehage er ansatte.

Til dette svarte bydelsdirektøren:

– Det vil ha store økonomiske konsekvenser om man skulle ta én avdeling her og der. Barna skal få en barnehage med høy kvalitet. Vi har tid til å spille tett med foreldre i den barnehagen dere velger å avvikle.

– Det vil uansett bli sorg i en barnehage der nedtrekket må tas. Og den avgjørelsen er det politisk vilje til å gjøre sentralt i Oslo kommune, la bydelsdirektøren til.

2/3 av barnehagene i Nordre Aker er private. Hvorfor kan man ikke heller legge ned en privat barnehage, ble det også spurt om.

– Vi har ingen myndighet til å stenge private barnehager. Bystyret har bestemt at det ikke bygges nye private barnehager. Nye barnehager som bygges er kommunale. De private barnehagene er styrt av det markedet som er, og får tilskudd på lik linje med de kommunale. Vi som barnehagemyndighet har ikke myndighet til å legge ned private barnehager, svarte bydelsdirektøren.

Det ble også fremmet ønske om at når saken om nedleggelse kommer til behandling i desember at BU får innblikk i kvalitetsindikatorer som sykefravær, foreldreundersøkelser osv.

Til dette svarte bydelsdirektøren at det er helt umulig å legge kvalitative vurderinger til grunn i nedtrekk av barnehagekapasiteten.

– Kvalitet består av så mange ting. De fleste barnehager i Nordre Aker har høy score, lavt sykefravær osv., svarte Henriksen.

– Det blir et vanskelig desembermøte, sa BU-leder Bente M. Larsen (Ap), og la til at «Vi er flere som kommer til å snakke med våre folk på rådhuset. Vi avventer saken og diskuterer i desembermøtet.

Tilleggsinformasjon vedrørende avvikling av Gulldalen barnehage, lagt frem av bydelsadministrasjonen i BU 5. november:

«Bydel Nordre Aker og byrådsavdeling OVK overvåker behov for nye barnehageplasser i takt med befolkningsprognoser og utbygging i bydelen for å sikre at behov og kapasitet står i forhold til hverandre – også ved vekst og utbygging.

Pr. i dag har bydel Nordre Aker ledig kapasitet i Bergtunet barnehage 1 avdeling, og i Tåsenløkka barnehage med 3 avdelinger. Tåsenløkka barnehage har kapasitet til drift av til sammen 22 avdelinger, hvorav bydel Nordre Aker foreløpig har forpliktet seg til drift av inntil 10 avdelinger, hvorav altså 3 avdelinger ikke er i drift i dag på grunn av manglende behov for plass. De resterende 12 avdelingene lånes pr i dag ut til barnehager som under rehabilitering i andre bydeler. Ved økt behov kan bydel Nordre Aker ta i bruk disse 12 avdelingene – dvs en tilgjengelig kapasitet på til sammen 16 avdelinger som kan tas i bruk ved behov for flere plasser i løpet av kort tid.

I Korsvollområdet er det planlagt, og regulert bygging av barnehage i forbindelse med flerbrukshall. I forbindelse med Frysjautbyggingen er det planlagt bygging av ny barnehage.»

Nyhetsbrev:

Få ukens nyheter oppsummert i et nyhetsbrev fra Nordre Aker Budstikke. Det er gratis, og du melder deg på her!

Nøkkelord

Personvern og datalagring

Lagring og logging av data

Ved å besøke dette nettstedet lagres noen tekniske data om din internettforbindelse og nettleser. Disse data kan kategoriseres som følger:

Informasjonskapsler

Dette nettstedet bruker cookies/"informasjonskapsler" for å forbedre funksjonalitet og brukeropplevelse.

Vis mer

Teknisk info

Når du besøker et nettsted vil webserveren logge noe teknisk info som din IP-adresse, hvilken nettleser du bruker og tidspunktet for hver gang du forespør data fra serveren, altså når du klikker på en intern lenke og laster en ny nettside eller tilhørende data som skrifttyper, bilder, ulike script som kreves for at nettsiden skal fungere.

Disse dataene spares bare en viss tidsperiode for å kunne utføre feilsøking og feilretting i systemene, og deles aldri med avisens ansatte eller tredjepart.

Brukerinformasjon

Vi lagrer noe informasjon om deg som bruker. På dette nettstedet lagres ingen sensitiv informasjon, men enkel kontaktinformasjon som du gir fra deg når du oppretter en brukerkonto eller kjøper tjenester i nettavisen vil lagres i våre databaser. Dette er nødvendig for å kunne levere tjenestene til deg. Disse dataene slettes når du sletter din brukerkonto.

Hvem lagrer vi data om?

Vanlige besøkende/lesere:

Hvis du besøker dette nettstedet uten å ha registrert en brukerkonto eller abonnement, lagres følgende data om deg:

Vis mer

Innloggede brukere og abonnenter:

Hvis du velger å opprette en brukerkonto og/eller abonnement på nettavisen, vil også følgende informasjon lagres om deg:

Vis mer

NB: Etter at data er slettet vil de likevel kunne spares i inntil 180 dager i backuper. Backuper lagres med høy sikkerhet og begrenset tilgang, og er nødvendig for å kunne drive feilsøking og ivareta brukerenes og datasystemenet sikkerhet.

Dine rettigheter:

Som bruker av dette nettstedet kan du kontakte avisen for å få dine data utlevert og/eller slettet.

Har du en brukerkonto/abonnement, kan du logge inn i din brukerprofil og laste ned dine lagrede data, samt slette din brukerkonto og tilhørende data når som helst.

Vis mer


Hvis du trykker AVVIS vil ingen informasjonskapsler lagres i din nettleser og ingen data om deg logges i våre databaser. Det betyr også at vi ikke kan vite om du har godkjent eller ikke, slik at du vil se denne advarselen på hver side du besøker. Teknisk informasjon (webserverlogger) vil likevel lagre din IP-adresse og nettleserinformasjon, men dise slettes fortløpende som beskrevet ovenfor.

Vi tar ditt personvern på alvor

Ved å besøke dette nettstedet vil noen data bli lagret. Dette er informasjon som er nødvendig for å kunne tilby tjenesten til deg.

Vi lagrer så lite data vi kan, så kort tid som mulig.

Noe gikk galt! Vennligst forsøk på nytt.

Mer informasjon

Siden lastes nå på nytt...