ANNONSE
ANNONSE
Nordre Aker Budstikke

Vil rive og i stedet bygge 10 etasjer her

Nedre Ullevål - 1 - 3, foreslått revet og erstattet med nye blokker. Barnehagen nevnt i saken ligger til høyre for blokkene. Foto: KRISTIN TUFTE HAGA

Eiendomsutvikleren foreslår 101 nye leiligheter ved Ullevål.

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke

Publisert:

Sist oppdatert: 24.10.2017 kl 15:07

ANNONSE
ANNONSE
ANNONSE

NORDRE AKER: Mandag legger Plan- og bygningsetaten ut Nedre Ullevål 1 og 3 til offentlig ettersyn.

Det er Ullevål Tårn AS ved Solon Eiendom som i forslaget ønsker å omregulere Nedre Ullevål 1 og 3 til blant annet boliger.
 
Leilighetene er planlagt fra 40 - 50 kvadratmeter til 80 kvadratmeter og større. Parkering skal skje under bakken.
 

Modell i saken - fra Plan- og bygningsetaten - som viser de to nye foreslåtte blokkene til venstre. Foto: PLAN- OG BYGNINGSETATEN

Forlengelse av Ullevål Tårn

 
- Hensikten med prosjektet er blant annet en forlengelse av boligprosjektet Ullevål Tårn som ble ferdigstilt høsten 2015. Planen foreslår å rive eksisterende bygg og erstatte det med to punkthus, i henholdsvis ti og åtte etasjer. Nybyggene skal gi plass til 101 boligenheter, kan senior informasjonsrådgiver, Atle Jan Larsen, i Plan- og bygningsetaten fortelle.
 
- PBE kan anbefale planforslaget, med forbehold om at fotavtrykkene og byggehøydene reduseres og avstemmes bedre med hensyn til eksisterende bebyggelse, videre ifølge Larsen.
 

Skygger for barnehagen

 
Blant annet skriver Plan- og bygningsetaten i saksgangen:
 
- Bygg B i sør er foreslått med 10 etasjer, pluss takterrasse, som medfører at bygget vil kaste skygge på store deler av eget uteareal mellom ny bebyggelse og for felles utearealer for Ullevål tårn. Bygg A kaster skygge for Collettløkka barnehage, samt skyggelegger nordsiden av Ullevål tårn og stjerneblokka i nordøst.»

Dagens situasjon for adressen Nedre Ullevål 1 - 3. Foto: Code Arkitektur AS

LES OGSÅ: Solgt 5.5 millioner over prisantydning
 
Larsen forsetter:

- Etaten er positiv til at det legges til rette for en helhetlig utvikling på området, og fokuset på utearealer og kvaliteten på disse, gjennom det forslagsstiller kaller en parkplan. Videre at fire store trær sikres med hensynssone. Mange trær må felles, men alle skal erstattes. Vi er også fornøyd med at prosjektet legger opp til en god sykkelparkeringsplassløsning med en paviljong med innsyn ned til sykkelparkeringen.

ANNONSE

LES OGSÅ: Megler dømt til å betale flere millioner kroner i erstatning til eldre dame

Fremtidig tenkt situasjon for adressen Nedre Ullevål 1 - 3. Foto: Code Arkitektur AS

HER KAN DU KLIKKE DEG INN I PLAN- OG BYGNINGSETATEN OG SE HELE SAKEN

LES OGSÅ:

ANNONSE

Meld deg på nyhetsbrev!

Få ukens nyheter oppsummert i et nyhetsbrev fra Nordre Aker Budstikke. Det er gratis, og du melder deg på her!

Nøkkelord

ANNONSE
ANNONSE
ANNONSE